İZMİR BAROSU - YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
GENEL İŞLEM
ŞARTLARI
SEMPOZYUMU
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin düzenlediği
“Genel İşlem Şartları Sempozyumu”
konulu paneli onurlandırmanızı dileriz.
Prof. Dr. Murat Barkan
Rektör
Ahmet Yiğitbaşı
Mütevelli Heyet Başkanı
HUKUK FAKÜLTESİ
Düzenleme Kurulu:
Prof.Dr. Ayşe Havutcu, Yard.Doç.Dr. Emre Cumalıoğlu,
Araş.Gör. Tuğçe Tuzcuoğlu, Araş.Gör. Yasemin Kalkancı,
Araş.Gör. İlkay Kaya
17 - 18 Nisan 2015
Yaşar Üniversitesi / Bornova
Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü
www.yasar.edu.tr - Tel: 0232 411 50 00 - Faks: 0232 374 54 74
SEMPOZYUM PROGRAMI
17 Nisan 2015 • Yer: Yaşar Üniversitesi Yeni Bina 010 No.lu Salon
Açılış Konuşmaları
09:00 - 09:10
09:10 - 09:20
1. Oturum
09:20 - 09:30
09:30 - 09:50
09:50 - 10:10
10:10 - 10:30
10:30 - 10:50
10:50 - 11:00
11:00 - 11:10
2. Oturum
11:10 - 11:20
11:20 - 11:40
11:40 - 12:00
12:00 - 12:20
12:20 - 12:40
12:40 - 12:50
12:50 - 14:00
3. Oturum
14:00 - 14:10
14:10 - 14:30
14:30 - 14:50
14:50 - 15:10
15:10 - 15:20
Av. Aydın Özcan İzmir Barosu Başkanı
Prof. Dr. Murat Barkan Yaşar Üniversitesi Rektörü
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu
Genel İşlem Şartları Kavramı
Prof. Dr. Lale Sirmen Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
TBK. nun Genel İşlem Şartları Hükümlerinin Konu Bakımından Uygulama Alanı
Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal Kadir Has Ünv. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
TBK. nun Genel İşlem Şartları Hükümlerinin Kişi Bakımından Uygulama Alanı
Yard. Doç. Dr. İlknur Serdar DEÜ. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Bağlayıcılık Denetimi
Prof. Dr. Ayşe Havutcu Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Tartışma Soru/Cevap
Kahve Molası
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydın Zevkliler
İçerik Denetimi
Prof. Dr. Fikret Eren Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Veysel Başpınar Ankara Ünv. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
İçerik Denetimine İlişkin TBK.m.25 Hükmünün Tamamlanması
Prof. Dr. Gökhan Antalya Marmara Ünv. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
İçerik Denetiminde Özel Bir Durum: Fiyata Etki Eden Genel İşlem
Şartlarının Denetlenmesi
Prof. Dr. Yeşim Atamer İstanbul Bilgi Ünv.Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Şeffaflık Denetimi
Yard. Doç. Dr. Ayşe Şimşek DEÜ. Hukuk Fak., Adalet MYO Öğretim Üyesi
Tartışma Soru/Cevap
Öğle Arası
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu
Genel İşlem Şartlarının Yorumu
Prof. Dr. Çağlar Özel Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Değiştirme Yasağı
Yard. Doç. Dr. Adem Yelmen İnönü Ünv. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Şaşırtıcı (Sürpriz) Şartlar
Doç. Dr. Hayrünnisa Özdemir Erzincan Ünv. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Tartışma Soru/Cevap
18 Nisan 2015 • Yer: Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu
1. Oturum
10:00 - 10:10
10:10 - 10:30
10:30 - 10:50
10:50 - 11:10
11:10 - 11:30
11:30 - 11:40
11:40 - 11:50
2. Oturum
11:50 - 12:00
12:00 - 12:20
12:20 - 12:40
12:40 - 13:00
13:00 - 13:20
13:20 - 13:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şeref Ertaş
Genel İşlem Şartları Kullanımının Haksız Rekabet Açısından Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Sevilay Uzunallı DEÜ. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
TBK’daki Genel İşlem Şartlarına İlişkin Hükümlerin İş Hukukuna Etkileri
Prof. Dr. Mustafa Alp DEÜ. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Bankacılık İşlemleri ve Genel İşlem Şartları
Doç. Dr. Murat Aydoğdu DEÜ. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Sigorta Sözleşmelerinde Genel İşlem Şartlarının Kullanılması
Yard. Doç. Dr. Ecehan Yeşilova Aras Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Tartışma Soru/Cevap
Kahve Molası
Oturum Başkanı: Mehmet Handan Surlu
Genel İşlem Şartlarında İspat Hukukuna İlişkin Meseleler
Prof. Dr. Oğuz Atalay Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Yetkiye Dair Sözleşmeler - HMK ve GİŞ Bakımından Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Meral Sungurtekin Özkan Yaşar Ünv. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Delil Sözleşmeleri - HMK ve Genel İşlem Şartları Bakımından Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz Ankara Ünv. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şartlar ve Bu Konuda
Yargıtay'ın Yaklaşımı
Özgür Karadağ Yargıtay 13. HD. Tetkik Hâkimi
Tartışma Soru/Cevap
Download

genel işlem şartları sempozyumu