PROGRAM ADI: KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS
SAAT
08:50-09:35
09:45-10:30
10:40-11:25
11:35-12:20
PAZARTESİ
Sanığın Sorgusu ve İşkenceYrd.Doç.Dr. Behiye Eker
Kazancı
Hukuk ve Etik-Prof.Dr.
Yusuf Karakoç
Sanığın Sorgusu ve İşkenceYrd.Doç.Dr. Behiye Eker
Kazancı
Hukuk ve Etik-Prof.Dr.
Yusuf Karakoç
Sanığın Sorgusu ve İşkenceYrd.Doç.Dr. Behiye Eker
Kazancı
Hukuk ve Etik-Prof.Dr.
Yusuf Karakoç
12:25-13:10
13:15-14:00
İdare SözleşmeleriProf.Dr. Meltem Kutlu
Gürsel
14:10-14:55
İdare SözleşmeleriProf.Dr. Meltem Kutlu
Gürsel
15:05-15:50
İdare SözleşmeleriProf.Dr. Meltem Kutlu
Gürsel
16:00-16:45
SALI
Eski Eserler HukukuYrd.Doç.Dr. Muhlis
Öğütçü
ÇARŞAMBA
Anayasal Devlet ve Demokrasi- Yrd.Doç.Dr.
Serdar Narin
*Türk Hukukunda Yabancıların StatüsüDoç.Dr. Hacı Can
*TCK’da Yaptırım Sistemi- Yrd.Doç.Dr. Sesim
Soyer Güleç
*İmar Hukuku-Prof.Dr. Oğuz
*Türk Hukukunda Yabancıların StatüsüSancakdar
Doç.Dr. Hacı Can
*Anayasal Devlet ve Demokrasi- *TCK’da Yaptırım Sistemi- Yrd.Doç.Dr. Sesim
Yrd.Doç.Dr. Serdar Narin
Soyer Güleç
*İmar Hukuku-Prof.Dr. Oğuz
*Türk Hukukunda Yabancıların StatüsüSancakdar
Doç.Dr. Hacı Can
*Anayasal Devlet ve Demokrasi- *TCK’da Yaptırım Sistemi- Yrd.Doç.Dr. Sesim
Yrd.Doç.Dr. Serdar Narin
Soyer Güleç
*Kişisel Verilerin Korunması
*Einführung in das Öffentliche Recht der
Hukuku- Doç.Dr. Oğuz Şimşek
Turkei- Doç.Dr. Hacı Can
*Hukuki Pozitivizmin Gelişim
*Les Droits De l’Homme En Turquie
Süreci ve H.L.A. Hart*BM İnsan Hakları Sistemi: Güvenceler ve
Yrd.Doç.Dr. Aydan Ömür Surlu Koruma Mekanizmaları
*Kişisel Verilerin Korunması
*Einführung in das Öffentliche Recht der
Hukuku- Doç.Dr. Oğuz Şimşek
Turkei- Doç.Dr. Hacı Can
* Hukuki Pozitivizmin Gelişim
*Les Droits De l’Homme En Turquie
Süreci ve H.L.A. Hart*BM İnsan Hakları Sistemi: Güvenceler ve
Yrd.Doç.Dr. Aydan Ömür Surlu Koruma Mekanizmaları
*Kişisel Verilerin Korunması
*Einführung in das Öffentliche Recht der
Hukuku- Doç.Dr. Oğuz Şimşek
Turkei- Doç.Dr. Hacı Can
*Hukuki Pozitivizmin Gelişim
*Les Droits De l’Homme En Turquie
Süreci ve H.L.A. Hart*BM İnsan Hakları Sistemi: Güvenceler ve
Yrd.Doç.Dr. Aydan Ömür Surlu Koruma Mekanizmaları
PERŞEMBE
CUMA
*Ticari Ceza Hukuku- Prof.Dr.
Veli Özer Özbek
*Göç ve Mülteciler HukukuYrd.Doç.Dr. Uğur Tütüncübaşı
*Ticari Ceza Hukuku- Prof.Dr.
Veli Özer Özbek
*Göç ve Mülteciler HukukuYrd.Doç.Dr. Uğur Tütüncübaşı
*Ticari Ceza Hukuku- Prof.Dr.
Çevre HukukuVeli Özer Özbek
Yrd.Doç.Dr. Muhlis
*Göç ve Mülteciler HukukuÖğütçü
Yrd.Doç.Dr. Uğur Tütüncübaşı
Çevre HukukuYrd.Doç.Dr. Muhlis
Öğütçü
İmar Hukuku-Prof.Dr. Oğuz
Sancakdar
Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi Kapsamında Din
ve İnanç ÖzgürlüğüYrd.Doç.Dr. Serkan Ekiz
Çevre HukukuYrd.Doç.Dr. Muhlis
Öğütçü
Eski Eserler HukukuTürk Anayasa Mahkemesine
Yrd.Doç.Dr. Muhlis
Bireysel Başvuru- Yrd.Doç.Dr.
Öğütçü
Tijen Dündar Sezer
Eski Eserler HukukuTürk Anayasa Mahkemesine
Yrd.Doç.Dr. Muhlis
Bireysel Başvuru- Yrd.Doç.Dr. Öğütçü
Tijen Dündar Sezer
Türk Anayasa Mahkemesine
Bireysel Başvuru- Yrd.Doç.Dr.
Tijen Dündar Sezer
Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi Kapsamında Din
ve İnanç ÖzgürlüğüYrd.Doç.Dr. Serkan Ekiz
Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi Kapsamında
Din ve İnanç ÖzgürlüğüYrd.Doç.Dr. Serkan Ekiz
PROGRAM ADI: KAMU HUKUKU DOKTORA (II.YY)
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
08:50-09:35
İdare Hukuku Açısından SPKProf.Dr.Meltem Kutlu Gürsel
Uluslararası Hukukun Güncel
Sorunları- Prof.Dr. Melda Sur
09:45-10:30
İdare Hukuku Açısından SPKProf.Dr.Meltem Kutlu Gürsel
Uluslararası Hukukun Güncel
Sorunları- Prof.Dr. Melda Sur
10:40-11:25
İdare Hukuku Açısından SPKProf.Dr.Meltem Kutlu Gürsel
Uluslararası Hukukun Güncel
Sorunları- Prof.Dr. Melda Sur
11:35-12:20
12:25-13:10
13:15-14:00
14:10-14:55
15:05-15:50
16:00-16:45
Vergi Hukukunun Anayasal
Temelleri- Prof.Dr. Yusuf
Karakoç
Vergi Hukukunun Anayasal
Temelleri- Prof.Dr. Yusuf
Karakoç
Vergi Hukukunun Anayasal
Temelleri- Prof.Dr. Yusuf
Karakoç
Taşınmaz Kültür ve Tabiat
Varlıklarının KorunmasıProf.Dr. Oğuz Sancakdar
Taşınmaz Kültür ve Tabiat
Varlıklarının KorunmasıProf.Dr. Oğuz Sancakdar
Taşınmaz Kültür ve Tabiat
Varlıklarının KorunmasıProf.Dr. Oğuz Sancakdar
Staatsorganisationstrecht un
Gr- Doç.Dr. Oğuz Şimşek
Staatsorganisationstrecht un
Gr- Doç.Dr. Oğuz Şimşek
Staatsorganisationstrecht un
Gr- Doç.Dr. Oğuz Şimşek
Ceza Muhakemesi Hukuku
Kovuşturma EvresiProf.Dr.Veli Özer Özbek
CUMA
PROGRAM ADI: AB HUKUKU TEZLİ YÜKSEK LİSANS
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
AB Anayasa HukukuDoç.Dr. Oğuz Şimşek
08:50-09:35
09:45-10:30
Hukuk ve Etik- Prof.Dr. Yusuf
Karakoç
AB İç Pazar Hukuku- Doç.Dr.
Hacı Can
AB Anayasa HukukuDoç.Dr. Oğuz Şimşek
10:40-11:25
Hukuk ve Etik- Prof.Dr. Yusuf
Karakoç
AB İç Pazar Hukuku- Doç.Dr.
Hacı Can
AB Anayasa HukukuDoç.Dr. Oğuz Şimşek
AB İç Pazar Hukuku- Doç.Dr.
Hacı Can
La Protection de
l’environmennement dans
IU.E- Yrd.Doç.Dr. Muhlis
Öğütçü
11:35-12:20
12:25-13:10
13:15-14:00
Hukuk ve Etik- Prof.Dr. Yusuf
Karakoç
AB Mali Hukuku- Prof.Dr.
Yusuf Karakoç
15:05-15:50
AB Sular Hukuku-Yrd.Doç.Dr.
Münevver Aktaş
16:00-16:45
AB Sular Hukuku-Yrd.Doç.Dr.
Münevver Aktaş
AB Mali Hukuku- Prof.Dr.
Yusuf Karakoç
AB’de Sözleşmeler ve Borçlar
Hukuku- Prof.Dr. Demet
Özdamar
AB’de Sözleşmeler ve Borçlar
Hukuku- Prof.Dr. Demet
Özdamar
AB’de Sözleşmeler ve Borçlar
Hukuku- Prof.Dr. Demet
Özdamar
AB İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku- Prof.Dr. Şükran Ertürk
AB Mali Hukuku- Prof.Dr.
Yusuf Karakoç
AB Sular HukukuYrd.Doç.Dr. Münevver
Aktaş
CUMA
AB İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku- Prof.Dr. Şükran Ertürk
Avrupa Birliği Esnek Çalışma
Modelleri-Prof.Dr. Şükran
Ertürk
Avrupa Birliği Esnek Çalışma
Modelleri-Prof.Dr. Şükran
Ertürk
Avrupa Birliği Esnek Çalışma
Modelleri-Prof.Dr. Şükran
Ertürk
La Protection de
l’environmennement dans IU.EYrd.Doç.Dr. Muhlis Öğütçü
La Protection de
l’environmennement dans IU.EYrd.Doç.Dr. Muhlis Öğütçü
14:10-14:55
PERŞEMBE
AB İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku- Prof.Dr. Şükran Ertürk
AB Rekabet HukukuYrd.Doç.Dr. Yaşar Can
Göksoy
AB Rekabet HukukuYrd.Doç.Dr. Yaşar Can
Göksoy
AB Rekabet HukukuYrd.Doç.Dr. Yaşar Can
Göksoy
PROGRAM ADI: KAMU HUKUKU İNSAN HAKLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
SAAT
PAZARTESİ
08:50-09:35
09:45-10:30
10:40-11:25
11:35-12:20
Hukuk ve Etik- Prof.Dr. Yusuf
Karakoç
Hukuk ve Etik- Prof.Dr. Yusuf
Karakoç
13:15-14:00
14:10-14:55
BM Örgütünün İnsan Hakları
Alanındaki Faaliyeti- Yrd.Doç.Dr.
Münevver Aktaş
15:05-15:50
AİHS Kapsamında Din ve İnanç
Özgürlüğü- Yrd.Doç.Dr. Serkan
Ekiz
16:00-16:45
ÇARŞAMBA
Bir İnsan Hakkı Olarak Kişisel
Verilerin Korunması ve Ceza
Hukuku- Yrd.Doç.Dr. Pınar
Bacaksız
Bir İnsan Hakkı Olarak Kişisel
Verilerin Korunması ve Ceza
Hukuku- Yrd.Doç.Dr. Pınar
Bacaksız
Bir İnsan Hakkı Olarak Kişisel
Verilerin Korunması ve Ceza
Hukuku- Yrd.Doç.Dr. Pınar
Bacaksız
PERŞEMBE
CUMA
AİHS M.6 Çerçevesinde Adil
Yargılanma Hakkı- Yrd.Doç.Dr. Sesim
Soyer Güleç
Mültecilerin Uluslararası
Korunması- Yrd.Doç.Dr. Uğur
Tütüncübaşı
AİHS M.6 Çerçevesinde Adil
Yargılanma Hakkı- Yrd.Doç.Dr. Sesim
Soyer Güleç
Mültecilerin Uluslararası
Korunması- Yrd.Doç.Dr. Uğur
Tütüncübaşı
AİHS M.6 Çerçevesinde Adil
Yargılanma Hakkı- Yrd.Doç.Dr. Sesim
Soyer Güleç
Mültecilerin Uluslararası
Korunması- Yrd.Doç.Dr. Uğur
Tütüncübaşı
Hukuk ve Etik- Prof.Dr. Yusuf
Karakoç
BM Örgütünün İnsan Hakları
Alanındaki Faaliyeti- Yrd.Doç.Dr.
Münevver Aktaş
BM Örgütünün İnsan Hakları
Alanındaki Faaliyeti- Yrd.Doç.Dr.
Münevver Aktaş
12:25-13:10
SALI
AİHS Kapsamında Din ve İnanç
Özgürlüğü- Yrd.Doç.Dr. Serkan
Ekiz
İnsan Haklarının Evrenselliği ve
Kültürel GörecelilikYrd.Doç.Dr. Serkan Ekiz
Medeni Usul Hukukunda Adil
Yargılanma Hakkı-Doç.Dr.
Mine Akkan
Medeni Usul Hukukunda Adil
Yargılanma Hakkı-Doç.Dr.
Mine Akkan
Medeni Usul Hukukunda Adil
Yargılanma Hakkı-Doç.Dr.
Mine Akkan
AİHS Kapsamında Din ve İnanç
Özgürlüğü- Yrd.Doç.Dr. Serkan
Ekiz
İnsan Haklarının Evrenselliği
ve Kültürel GörecelilikYrd.Doç.Dr. Serkan Ekiz
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve
Kadınlara Yönelik
Ayrımcılığın ÖnlenmesiYrd.Doç.Dr. Tijen Dündar
Sezer
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve
Kadınlara Yönelik
Ayrımcılığın ÖnlenmesiYrd.Doç.Dr. Tijen Dündar
Sezer
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve
Kadınlara Yönelik
Ayrımcılığın ÖnlenmesiYrd.Doç.Dr. Tijen Dündar
Sezer
İnsan Haklarının Evrenselliği
ve Kültürel GörecelilikYrd.Doç.Dr. Serkan Ekiz
İnsan Haklarının Mahkeme Yoluyla
Korunmasında Afrika İnsan ve Halkların
Hakları Mahkemesi Sistemi ve İşleyişiYrd.Doç.Dr. Serdar Narin
İnsan Haklarının Mahkeme Yoluyla
Korunmasında Afrika İnsan ve Halkların İcra Hukukunda Temel HaklarHakları Mahkemesi Sistemi ve İşleyişiYrd.Doç.Dr. Evrim Erişir
Yrd.Doç.Dr. Serdar Narin
İnsan Haklarının Mahkeme Yoluyla
Korunmasında Afrika İnsan ve Halkların İcra Hukukunda Temel HaklarHakları Mahkemesi Sistemi ve İşleyişiYrd.Doç.Dr. Evrim Erişir
Yrd.Doç.Dr. Serdar Narin
İcra Hukukunda Temel HaklarYrd.Doç.Dr. Evrim Erişir
Download

Kamu Hukuku Anabilim Dalı