2015 ULUSLARARASI PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI PROGRAMI
01 Nisan 2015
Çarşamba
02 Nisan 2015
Perşembe
03 Nisan 2015
Cuma
04 Nisan 2015
Cumartesi
05 Nisan 2015
Pazar
ÖZEL ETKİNLİKLER
PROGRAMI
Y o r Atatürk Porto
Y er Atatürk Parkı
Y er Atatürk Parkı
Yer. Atatürk Parkı
Y or Atatürk Parkı
16:00 Bahar Şarkıları Konseri
Çok Sesli T uk Müziği Topluluğu
17:00 Trafik M eleklerinin Sözü
Trafik Melekleri Demeği
18:00 O kçuluk Aktivitesi
M * Eğitim Spor Kulübü
2000 Konser Sentinus Grubu
ATO Anadolu Lisesi
Gün Boyu:
Ebru Sanatı
Gülfınes Ebru Grubu
Enstrüman Atölyesi
Doria Müzik
Resim Sergisi
Erte Atölye
Eski Adana Fotoğraflar
Karma Sergisi
Kentsel Yaşamı Destekleme
Demeği
Akbank Foto Çekim Platformu
1500 Halk Oyunlan Gösterisi
Güney Yıldızı ö z d Eğitim vo
Rehabilitasyon Merkezi
1600 Ç ifte Telli Grubu
Mavisu Engelliler Sanat Spor
Kulübü. Ayas Engelliler Sanat
vo Spor Kulübü. Ayas Kdep
Sağlık Meslek Lisesi ve
Hasta Yaşlı Bakım Anadolu
Meslek Lisesi
1700 Dünya Çocuk Danslan
Sefa Anaokulu
19:30 Konser
Adana Genç İş Adamlan
Demeği Müzik Topluluğu
Gün Boyu:
Ebru Sanatı
Gülfmes Ebru Grubu
Resim Sergisi
Erte Atölye
Enstrüman Atölyesi
Doria Müzik
Eski Adana Fotoğraftan
Karma Sergisi
Kentsel Yaşamı Destekleme
Demeği
Akbank Foto Çekim Platformu
1600 Brezilya Danstan, Ejderhalar,
Çöp insanlar Dans Grubu
Erkan Koleji
1700 Geri Dönüşüm Defilesi,
Cum huriyet Kadınlan Defilesi
Adana Büyükşehir Atölye
1800 Tropicarva Portakal Yarışması
Tropıcana
1900 Rock'n Roll Poping
Karşıyakaiı Gençler Simurg
19:30 Dans Gösterisi
C3sa De La Danza
2100 Türkçe vo Yabancı Covcr tor
Volt Grubu • Donan Müzik
Gün Boyu:
Ebru Sanat
Gülfmes Ebru Grubu
Resim Sergisi
Erte Atölye
Eski Adana Fotoğraftan
Karma Sergisi
Kentsel Yaşamı Destekleme
Demeği
10:00 M endil Kopmaca Oyunu
ÇOSKF (Çocuk Oyunlan Spor
Kulüpleri Federasyonu)
1100 Folklor Gösterisi
Seyhan Belediyesi
Açev Gönüllüleri
11:30 Folklor Gösterisi
Adana Balkan
Boşnak Türkleri Demeği
12:00 Dans Atölyesi
Yaşamla Dans
13.00 Bando Gösterisi
Başkent üniversitesi
özel Başkent Okutan
14.00 M otor Senfonisi
Türk Chopper Adana
Gün Boyu:
Resim Sergisi
Erte Atölye
Ebru Sanatı
Gülfmes Ebru Grubu
Akbank Foto Çekim Platformu
10:00 Hint Danstan ve Yoga
Adana Sağiklı Yaşam Demeği
11:00 Çocuk Korosu
Donan Müzik
12:00 Halk Oyunlan G österisi
Cetalettin Seyhan ilkokulu
13:00 Yeşilçam Konserleri
Adana Büyükşehir Belediyesi
17:00 Çocuk Korosu
Çukurova Devlet Senfoni
Orkestrası
18:00 Türk Sanat M üziği Konseri
■
Nilüfer Kadm Korosu
20:00 80’lcr-90’lar Popüler Şorkıtan 1
Eski Radyo
Gün Boyu:
Resim Sergisi
Erte Atölye
Ebru Sanatı
Gülfmes Ebru Grubu
Akbank Foto Çekim Platformu
Y er Gazi Paşa Parkı
Y or Gazi Paşa Parkı
Y e r Gazi Paşa Parkı
16.00 Dünya Çocuk Danslan
Sefa Anaokulu
1700 Hint Danslan vo Yoga
Adana SağikJı Yaşam Demeği
1800 Balon Katlama A ktivitesi
Sosis Balon Adana
Y er Gazi Paşa Parkı
1900 Akapello Gösterisi
Çokfonık Çok Sesli Korosu
Y e r Şinasi Efendi
1600 Ritm ve Davul Gösterisi
Zıçev Adana
1700 Brezilya Danslan, Ejderhalar,
Çöp İnsanlar Dans Grubu
Erkan Koleji
18:30 Akapello Gösterisi
Çokfonık Çok Sesli Korosu
19:30 80'lcr-90'lar Popüler Şarkılan
Eski Radyo
21:30 M aji Band Konseri
Y e r Şinasi Efendi
16:00 Ritm Grubu
Ayas Engelliler
1700 Kafkas Oyunlan
Adana Çerkeş Demeği
1800 Rock Grubu
Escape
2000 Bas ve Davul
Grup Paralel
21:30 M otorock Konseri
Türk RidersCC
Y er Şinasi Efendi
16:30 Zom bic Dansı
TED Adana Koleji
17:30 Noşeli Hayvanlar Müzikali
Sabancı Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
18:30 Bahar Şarkılan Konseri
Çok Sesi. Türk Müziği
Topluluğu
2000 Pop Rock Konseri
Afrodzyak - Çağ Üniversitesi
2200 Pop vo Latin Grubu
İbrahim Abıler
Gün Boyu:
Red K it vo Daltonlar
Foto Çekim Platform u
D3sev Gençtk Kotan
Y er Gençlik Meydanı
I 1700 Ç ifte T d li Grubu
Mavisu Engelliler Sanat Spor
Y e r Gençlik Meydanı
Y er Gençlik Meydanı
Kulübü. Ayas Engelliler Sanat
1700 B isiklet Gösterisi
1600 Brezilya Danslan, Ejderhalar,
ve Spor Kulübü. Ayas Koleji
Skate Parkur BisAJet Akrobasi
Çöp insanlar Dans Grubu
Sağlık Meslek Lisesi ve
Grubu
Erkan Koleji
Hasta Yaşlı 8 akım Anadolu
18.00 Pop Rock Konseri
1700 Hint Danstan ve Yoga
Meslek Lisesi
İsmail Safa özler Anadolu Lisesi
Adana Sağikiı Yaşam Demeği
1800 Rock Konseri
1900 Rock Konseri
19.00 Pop Rock Konseri
8 .O.Ş.
Monogram
Akdeniz Okutan
1900 Akapello Gösterisi
20.00 Pop Rock Konseri
2000 Alternatif Pop Konseri
Çokfonık Çok Sesi Korosu
Mi-henk
Hacı Hatice Turgut
Gün Boyu:
Anadolu Lisesi
Y e r Seyhan Belediyesi
Portakal Çiçeği ve Büyük Saat 2100 Pop Rock Konseri
Yaşar Kemal Kültür Merkezi
Foto Çekim Platformu
Hacı Hatice Turgut
1100-18:30
Adana Genç İş Adamlan
Anadolu Lisesi
El Sanatlan vo
Demeği
Hediyelik Sergilemeleri
Y e r Seyhan Belediyesi
Seyhan Belediyesi
Yaşar Kemal Kültür Merkezi
Gün Boyu:
Y e r Seyhan Belediyesi
1100-18:30
Bisiklet, Kaykay ve
Yaşar Kemal Kültür Merkezi
El Sanatlan vo
Skate Gösterisi
1100-18:30
Hediyelik Sergilemeleri
Kambeton Gösteri Rampası
El Sanatlan ve
Seyhan Belediyesi
Hediyelik Sergilemeleri
Y e r Hayal Park Sahnesi
2000 Beş Dilde Ezgiler
Seyhan Belediyesi
"B u Toprağın Sesi"
1600 Alternatif Rock Konseri
1900 Yılmaz Güney Doğum Günü
Seyhan Belediyesi
Mütevazi
Programı - Film Gösterimi
Gün Boyu:
18.00 Klasik Rock Konseri
Seyhan 8 eJedıyesi
Bisiklet, Kaykay ve
Flash Back
Gün Boyu:
Skate Gösterisi
2000 Alternatif Rock Konseri
Bisiklet, Kaykay vo
Kambeton Gösteri Rampası
Grup Mavrat
Skate Gösterisi
Kambeton Gösteri Rampası
Y er Hayal Park Sahnesi
Y e r Turgut Özal Buhran
Y e r Hayal Park Sahnesi
15:00 B isikle t G österisi
Skate Parkur Bisiklet
Akrobasi Grubu
16:00 A lte rn a tif Rock Konseri
Rapsodi
18:00 Pop Rock Grubu
C4
Y e r Turgut özal Buhran
Kurtuluş Lions Çocuk Parkı
1500 Pop Müzik Konseri
Mehmet Kalalı (La Noche 2)
1700 Pop Müzik Konseri
Hang över Grup 1
1800 Akustik Müzik Konseri
Vals The Band
2100 Pop Müzik Konseri
İlker Kabayel
1600 Akustik Müzik
Vals The Band
18:00 Pop Rock
Lodos Grubu
2000 Klasik M üzik Dinletisi
Çukurova Üniversitesi
Devlet Konservatuan
15 Dakika Grubu
2100 Pop Müzik
İlker Kabayel
Y e r Turgut Özal Buhran
Kurtuluş Lions Çocuk Parkı
1400 B isiklet Gösterisi
Skate Parkur BisAiet Akrobasi
Grubu
1500 Pop Müzik Konseri
Tercüman (La Noche 1)
1700 Pop Müzik Konseri
Hang över Grup 2
1800 Alternatif Rock Konseri
Jenga Band
Y e r Yüroğir Kültür Merkezi
Y e r Yüreğir Kültür Merkezi
1000 Çocuk Bale, Vals,
Roman Dans G österileri
Yüroğir ßdodryosi Gruplan
1400 Kick-Box Gösterisi
Gün Boyu:
K ültür Evi Emekleri Sergisi
1000 Büyük Roman Ktztannın
Dans Gösterisi
13:30 Çocuk M ehter Takımı
1500 Şiir Dinletisi. Söyleşi
Onur Gökdal
19:30 Taşköprü Sazendeleri Konseri
Gün Boyu:
Kültür Evi Emekleri Sergisi
Y e r Sançam Kapalı Spor Salonu
Y e r Sarıçam Kapalı Spor Salonu
1600 My Band Balkan
M üzikleri Topluluğu Konseri
Adana Büyükşehır Belediyesi
1700 Halk Müziği Konseri
Adana Büyükşehir Belediye
Konservatuan
Gün Boyu:
Fotoğraf Sergisi
Binmeyen Sarıçam
16:00 Roman Halk Danstan
Çocuk Grubu
Adana Büyükşehir Belediyesi
1700 Halk Danstan Topluluğu
Gösterisi
Adana Büyükşehir Belediyesi
Konservatuvan
Gün Boyu:
Fotoğraf Sergisi
Bilinmeyen Sançam
1000 Ritm ik Dans Gösterisi
Uğur Böceği Anaokulu
1100 Brezilya Danstan, Ejderhalar,
Çöp insanlar Dans Grubu
Erkan Koleji
Y er Şinasi Efendi
1000 Bando Gösterisi
Başkent Üniversitesi
özel Başkent Okutan
1100 Hint Danstan ve Yoga
Adana Sağiklı Yaşam Demeği
1200 Halk Oyunlan
ATFOGDER (Adana Turizm
Folklor Gençlik ve Spor Kulübü
Demeği)
21:30 Dans Gösterisi
Casa Do La Danza
2200 Konser
Grup Fazla Mesai
2300 Umut Kuzey Konseri
Gün Boyu:
Red K it vo Daltonlar
Foto Çekim Platform u
Dasov Gençtk Koran
Y e r Gençlik Meydanı
1100 Yoga ve Halk Oyunlan
Akdeniz Okutan
1300 Balo vo Dans Gösterisi
Gençlik Orkestrası
2200 Rock M üzik Konseri
Valentina Grubu
Gün Boyu:
Kitap Toplama Platformu
Gökyüzü Dergisi
Y e r Seyhan Belediyesi
Yaşar Kemal Kültür Merkezi
1100-18:30
El Sanatlan vo
Hediyelik Sergilemeleri
Seyhan Belediyesi
1500 Yaşar Kemal Anma Programı
Belgesel Gösterim i ve Söyleşi
Seyhan Belediyesi
Gün Boyu:
Bisiklet, Kaykay vo
Skato Gösterisi
Kambeton Gösteri Rampası
Kurtuluş Lions Çocuk Parkı
1500 Pop Müzik Konseri
Mehmet Kalalı (La Noche 2)
16.00 Metal Konseri
La Petito Mord
1700 Pop Müzik Konseri
Hang över Grup 3
1800 Rock Müzik Konseri
Hologram
1900 Caz Aqustik Konseri
Casette
Y er Yüreğir Kültür Merkezi
13:30 Çocuk Bale, Vals.
Roman Dans G österileri
1400 Konser
Yüroğir Kültür Meıkezi vo
Kültür Evleri öğretmenler Korosu
1900 Çanakkale Oratoryosu
Mersin Huzurevi Yardım ve
İyilik Vakfı Amatör Tiyatro
Grubu
Gün Boyu:
Kültür Evi Emekleri Sergisi
Y er Sançam Kapalı Spor Salonu
1800 B isiklet G österisi
Skate Parkur Bisiklet Akrobasi
Grubu
1900 Konser
Kemal & Erinç Kokor Orkestrası |
Gün Boyu:
Fotoğraf Sergisi
Bilinmeyen Sançam
Y e r Ceyhan M urat Göğebakan
Kültür Merkezi
1400 Alternatif Pop Konseri
Hacı Hatice Turgut Anadolu
üsosi
1600 Pop Rock Konseri
Hacı Hatice Turgut Anadolu
Lisesi
1700 Türk Halk M üziği Konseri
Tuncay Karabay
Y er Hayal Park Sahnesi
2100 Pop Rock Konseri
Çalışta
22.00 Klasik Rock Konseri
Flash Back
Y e r Turgut Özal Buhran
Kurtuluş Lions Çocuk Parkı
2100 Caz Aqustik Konseri
Casette
21.45 Punk Konseri
Grup Aksi
22:30 Alternatif Rock Konseri
Plastik
1
Şarkılar Korosu
1300 Karnavalın Ş iiri Ağaçta
Çukurova Üniversitesi
Adana Zaman Mekan Küttür
ve Sanat Grubu
Gün Boyu:
Red K it vo Daltonlar
Foto Çekim Platform u
Dasev Genç4k Kotan
Balon Katlama Aktivitesi
Sosis Balon Adana
Y e r Şinasi Efendi
1100 Gülsün Dünya M üzikali
Bu Benim Dünyam Anaokulu
12:00 Bando Konseri
Adana Büyükşehir Belediyesi
1600 Gençlik Orkestrası ve
Gençlik Korosu
Adana Müzik Merkezi
1700 Dans Atölyesi
Yaşamla Dans
1900 Bluos Konseri
Cedric VVatson ve
Btjou Creole Grubu
2100 Konser
Kemal & Erinç Kokor Orkestrası
Y e r Gençlik Meydanı
1500 Zom bie Dansı
TED Adana Koleji
1600 Dans Gösterisi
Casa De La Danza
1700 Rock M üzik Konseri
Sefcmciğim Ağaçdalı Grubu
1800 M etal Konseri
implanted
Gün Boyu:
Kitap Toplama Platformu
Gökyüzü Dergisi
Y e r Seyhan Belediyesi
Yaşar Kemal Kültür Merkezi
1900 Muharrem Temiz ve
Seyfettin Çeki Konseri
Seyhan Belediyesi vo
Şiva Sanat Evi
Gün Boyu:
Bisiklet, Kaykay ve
Skato Gösterisi
Kambeton Gösteri Rampası
Y e r Ceyhan M urat Göğebakan
Kültür Merkozi
1400 Brezilya Danslan, Ejderhalar,
Çöp insanlar Dans Grubu
Erkan Koleji
1500 Folklor Gösterisi
Adana Bosna Kardeşlik.
Yardımlaşma vo Küttür Demeği
1600 Pop Rock Konseri
Ism ai Sefa özler Anadolu Lisesi
18:00 Alternatif Rock Konseri
Grup Mavrat
©3 K M m
17:30 - Karnaval Korteji
(Başlama Noktası: Atatürk Caddesi)
(Toplanma Saati 16:30)
18:30 - Karnaval Açılış Töreni - Merkez Park
19:00 - Karnaval Konseri
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası
Gülden Mutlu
Keremcem
Zeynep Casalini
Pandora Grubu
19:00 - “Kebabın Ustaları”
Adana Ticaret Odası ve
Adana Kebapçılar Odası
21:00 - Dilek Feneri Aktivitesi
03 Nisan 2015. Cuma 16:00-18:00 1
^
0
V
K
0
PROGRAMI
26 M art - 06 Nisan 2015
Raşit KaraW« - Resim Sergisi
r. 75. Yıl Sanat Galerisi
K
2
Ç
. kurova'nm Gülen Yüzleri
Vfer. AFAD Kasım Güîek Fotoğraf
c
\
h
Belediyesi
Doğumunun 78. Yılında Yı'maz
Güney Anma Etkinliği
Yer Adana BŞB. Tiyatro Salonu
01 Nisan 2015, Çarşamba 19KJ0
Trio Anka Müzik Dinletisi
Yer Ramazanoğlu Konağı
01 Nisan 2015, Çarşamba 20Ü0
Tiyatro Gösterisi
Kocamm Nişanlısı
Yer Tiyatro Mavra
01-05 Nisan 2015,1000-18:00
Çukurova İğne Oyalan Sergisi
Yer Çukurova Oya Evi
01-05 Nisan 2015,12.-00-1800
Yoga. Ptates. Zumba & Tae Bo
Seanstan
Yer Stüdyo Puro - S. Demirel Blv.
01-05 Nisan 2015
Adana Ressamlar Demeği Sergisi
Y er Çukurova Belediyesi Tiyatrosu
03 Nisan 2015, Cuma 1500
Adana Büyükşehir Belediyesi
Ant Keskiner Yasar Kemal'i An'atıyor
/.eşi ve İmza Günü
Yer 75. Yıl Sanat Galerisi
03 Nisan 2015, Cuma 1600
HC
- - Yer ı
03 Nisan 2015, Cuma 10:30-1500
Nısan’da Adana'da Bahar Şeniğ«
Yer İsmail Kutak Anadolu Usesi
03 Nisan 2015, Cuma 16:00-2300
Latin Danstan. Tango Gösterileri ve
Çocuk Aktivıtclcn
Yer Stüdyo Pure
03 Nisan 2015,2000
Seyhan Belediyesi
Solda B ağcan^E /em naz Konseri
03-12 Nisan 2015
Aslında Hepsi Hikaye.
Dğitatart Çeşitlemeleri
Dilek Eşıyok
Yer Zıyapaşa Blv. Pasta Bahçesi
Koktey<r03Nisan 17:00
04 Nisan 2015, Cum artesi 1300
Fotoğraf Scroîsi - On Yargı
Attınoran Platformu
Yer Cosecha Cafe
04 Nisan 2015, C.tosi 13:30-15:3<
Krtap İmza Günü vo Söyleşi
İşimiz Gücümüz Oyun
Yer Tiyatro Cafe. Yuzevter
04 Nisan 2015, Cum artesi 1300
Bahann Gelişi ve Hıdrellez
Konferansı • Aktiffeisefe
Yer Kurtuluş Mah. 64019 Sokak
05 Nisan 2015, Pazar 1800
Çukurova Belediyesi
Halk Yürüyüşü
Başlama Noktası: Pote Evi Kavş.
05 Nisan 2015, Pazar 1900
Çukurova Belediyesi
Bcngü Konseri
Eren Yalçım
İlker Kabayel
Yer Uğur Mumcu - S. Demirel Kavş.
05 Nisan 2015, Pazar 1100
Halk B eklet Turu
Yer Atatürk Park)
05 Nisan 2015,08:30
Seyhan Belediyesi
Pazar Yumyuşu ve
Yer Hadıriı-Mdık "
Keyf.
06 Nisan 2015, P.tesi 1600-2000
Deray Yurdakul İmza Günü
Yer Bolulu Haşan Usta.
Mithat Saraçoğlu Caddesi
06-12 Nisan 2015,17:30
Yağlı Boya Restaı Sergisi
GE5AM Adana Şubesi
Yer Adana 8 üyükşeh* Belediyesi
06-12 Nisan 2015
Adana Zanaatkarlar Fotoğraf Sergisi
Yer Çukurova Belediyesi. Orhan
Kemal Salonu
08 Nisan 2015, Çarşamba 1900
Alıhan SamedovDinletisi
Yer Ramazanoğlu Konağı
10 Nisan 2015, Cuma 2000
Seyhan Belediyesi
Serkan Kösedağı - G ripin Konseri
Yer İstasyon Meydanı
11Nisan 2015, Cum artesi 1900
Tiyatro Gösterisi "Nasıl Olacak?"
Yer Seyhan Belediyesi
Yaşar Kemal Küttür Merkezi
12 Nisan 2015, Pazar 1000-1700
Perşembe Akşamı Bisikletçileri.
Uçurtmanı Kap Gel
Yer Merkez Park
18-19 Nisan 2015,12.00-1900
Fimmor Kadın Filmleri Festivali
Yer Seyhan Belediyesi
Yaşar Kemal Küttür Merkezi
Download

2015 uluslararası portakal çiçeği karnavalı programı