„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“
такмичења/конкурси
Р.
БР.
ТАКМИЧЕЊЕКОНКУРС
ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА
ШТА ПРИПРЕМИТИ?
1.
“У ЧАСТ ДРАГАНУ ЛУКИЋУ ЛУКИЋЕВ ЛИСТ”
- литерарни конкурс
- ликовни конкурс
-Цртеж на листу блока број 5(техника по жељи), песмe или причe инспирисане
песмама и причама Драгана Лукића
-ОБАВЕЗНО на полеђини рада навести: име и презиме ученика, разред и одељење,
име и презиме учитеља или наставника, назив песме или приче на основу које је
настао рад и име школе
2.
“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИДЕМУС 2014/2015”:
 “НАЈРАСПЕВАНИЈЕ
ОДЕЉЕЊЕ” –ЗА УЧЕНИКЕ
ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ
РАЗРЕДА
-Свако одељење трећег и четвртог разреда треба да изведе две песме: једну изворну
народну песму(без музичке пратње) и једну песму по избору уз инструменталну
пратњу
-Припремити ноте за жири
-Ученици свирају, певају, диригују
“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИДЕМУС 2014/2015”:

“ЗЛАТНА СИРЕНА”- соло
певачи
 МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ –
дуети, терцети и квартети
-За ученике од 1-4. разреда постоји 5 жанрова:
a)уметничка песма свих епоха
b)дечја песма
c)староградска песма
d)страна народна песма
e)домаћа народна (изворна) песма
-За ученике од 5-8. разреда, поред поменутих жанрова постоји и жанр забавна песма
-За све жанрове, осим за домаћу народну (изворну) песму, потребна је
3.
ШКОЛСКА
ТАКМИЧЕЊА
Радове предати до 6.новембра 2014.
 МЛАЂИ РАЗРЕДИ учитељици
Марини Суботић
 СТАРИЈИ РАЗРЕДИ
наставници Марти Тодоровић(за
ликовни конкурс) и
наставницама српског језика(за
литерарни конкурс)
19. НОВЕМБАР 2014.
У СВЕЧАНОЈ САЛИ У 12:00
-ПРИЈАВИТИ УЧЕШЋЕ РАНИЈЕ
учитељици Марини Суботић
20.НОВЕМБАР 2014.
У СВЕЧАНОЈ САЛИ
 МЛАЂИ РАЗРЕДИ У 12:00
 СТАРИЈИ РАЗРЕДИ У 13:00
-ПРИЈАВИТИ УЧЕШЋЕ РАНИЈЕ
 МЛАЂИ РАЗРЕДИ учитељици
Марини Суботић
инструментална пратња
- Припремити ноте за жири
4.
ДЕЧЈА КАРИКАТУРА „МАЛИ ПЈЕР“
-Цртеж на листу блока број 5(техника по жељи)
-ОБАВЕЗНО на полеђини рада навести: име и презиме ученика, разред и одељење,
име и презиме учитеља или наставника, чија је то карикатура и име школе
5.
”ПЕСНИЧЕ НАРОДА
МОГ”/Рецитатори
6.
“МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ”/литерарни
конкурс
7.
ТАКМИЧЕЊЕ ЛИКОВНИХ СЕКЦИЈА
-припремити једну рецитацију
-водити рачуна о дикцији, артикулацији...
-МОГУ ДА УЧЕСТВУЈУ НАЈВИШЕ ДВА РЕЦИТАТОРА ИЗ ЈЕДНОГ ОДЕЉЕЊА(у школи има
31.одељење)
-осмислити, написати и откуцати крај за задату причу(коју ће ученици добити пред
такмичење од учитељица или наставница српског језика)
-Свака основна школа Новог Београда може за општинско такмичење да пријави до
ПЕТ ученика млађих разреда (I-IV) и до ПЕТ ученика старијих разреда (V-VIII), са по
ЈЕДНИМ радом
-ТАКМИЧАРСКИ РАД (текст краја приче) ТРЕБА ДА БУДЕ ПИСАН ФОНТ-ом Times New
Roman/11, А4, максимално 2 стране, ПОСЛАТ МЕИЛОМ, ИСКЉУЧИВО СА ЕЛЕКТРОНСКЕ
АДРЕСЕ ШКОЛЕ ИЛИ ПРОФЕСОРА/МЕНТОРА
-МОГУ ДА УЧЕСТВУЈУ НАЈВИШЕ ДВА УЧЕНИКА ИЗ ЈЕДНОГ ОДЕЉЕЊА (у школи има
31.одељење)
-понети блок број 5 и прибор за цртање или сликање, по избору(теме добијају на лицу
места)
8.
ТАКМИЧЕЊЕ ЛИТЕРАРНИХ
СЕКЦИЈА
-МОГУ ДА УЧЕСТВУЈУ НАЈВИШЕ ДВА УЧЕНИКА ИЗ ЈЕДНОГ ОДЕЉЕЊА(у школи има
31.одељење)
-понети прибор за писање(теме добијају на лицу места)

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ наставници
Весни Кнежевић
Радове предати до 15. децембра 2014.
 МЛАЂИ РАЗРЕДИ учитељици
Марини Суботић
 СТАРИЈИ РАЗРЕДИ
наставници Марти Тодоровић
15. ДЕЦЕМБАР 2015.
У СВЕЧАНОЈ САЛИ
 МЛАЂИ РАЗРЕДИ У 12:00
 СТАРИЈИ РАЗРЕДИ У 13:00
Радове предати до 2. фебруара 2015.
 МЛАЂИ РАЗРЕДИ учитељици
Марини Суботић
 СТАРИЈИ РАЗРЕДИ
наставницама српског језика
12. ФЕБРУАР 2015.
МЛАЂИ РАЗРЕДИ –У
УЧИОНИЦИ ПРОДУЖЕНОГ
БОРАВКА ОД 12:00-13:00
-ПРИЈАВИТИ УЧЕШЋЕ
РАНИЈЕ учитељици Марини
Суботић
 СТАРИЈИ РАЗРЕДИ
-ПРИЈАВИТИ УЧЕШЋЕ
РАНИЈЕ наставници Марти
Тодоровић
13. ФЕБРУАР 2015.
 МЛАЂИ РАЗРЕДИ –У УЧИОНИЦИ
ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ОД
12:00-13:00
-ПРИЈАВИТИ УЧЕШЋЕ РАНИЈЕ учитељици
Марини Суботић


9.
“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИДЕМУС”:

ГРУПЕ ПЕВАЧА
-Такмичење ГРУПА ПЕВАЧА се одвија у ДВЕ категорије: ПРВА категорија – деца
МЛАЂИХ разреда од I-IV разреда, и ДРУГА категорија – деца СТАРИЈИХ разреда
од V-VIII разреда.
-Група певача треба да броји од 5 до 10 чланова и да наступа са по две
композиције, по слободном избору. Обе могу бити изведене ЈЕДНОГЛАСНО или
ВИШЕГЛАСНО.
Једна композиција је ИЗВОРНА НАРОДНА ПЕСМА, а друга је по слободном
избору.
Једна композиција се изводи
А CAPPELLA,
а друга може бити СА
ИНСТРУМЕНТАЛНОМ ПРАТЊОМ до 5 (пет) чланова на било ком акустичном
музичком инструменту.
Наступ групе певача траје до 4 (четири) минута.
-Свака основна школа Новог Београда за општинско такмичење може да пријави
ЈЕДНУ групу певача млађих и ЈЕДНУ групу певача старијих разреда школе (најбоље са
школских такмичења).
- Припремити ноте за жири

МАЛИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ
САСТАВИ
-МАЛИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ САСТАВ може имати највише до ДЕСЕТ чланова, и може
бити састављен од а) једнородних инструмената и б) мешовитих инструмената.
По пропозицијама, сваки мали инструментални састав има на располагању до ОСАМ
минута ефективног музицирања.
-Свака основна школа Новог Београда за општинско такмичење може да пријави:
 ЈЕДАН МАЛИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ САСТАВ ЈЕДНОРОДНИХ ИНСТРУМЕНАТА
 ЈЕДАН МАЛИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ САСТАВ МЕШОВИТИХ ИНСТРУМЕНАТА

ОРКЕСТРИ
ОРКЕСТАР може имати ВИШЕ ОД ДЕСЕТ ЧЛАНОВА, и може бити састављен од
а) једнородних инструмената и
б) мешовитих инструмената.
-По пропозицијама, сваки оркестар има на располагању ДО ОСАМ МИНУТА ефективног
музицирања.
-Свака основна школа Новог Београда може за општинско такмичење да пријави:
СТАРИЈИ РАЗРЕДИ
-ПРИЈАВИТИ УЧЕШЋЕ РАНИЈЕ
наставницама српског језика
19. ФЕБРУАР 2015.
У СВЕЧАНОЈ САЛИ
 МЛАЂИ РАЗРЕДИ У 12:00
 СТАРИЈИ РАЗРЕДИ У 13:00
-ПРИЈАВИТИ УЧЕШЋЕ РАНИЈЕ
 МЛАЂИ РАЗРЕДИ
учитељици Марини Суботић
 СТАРИЈИ РАЗРЕДИ наставници
Весни Кнежевић



10.
ХОРОВИ
“ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ”
ЈЕДАН ОРКЕСТАР ЈЕДНОРОДНИХ ИНСТРУМЕНАТА
ЈЕДАН ОРКЕСТАР МЕШОВИТИХ ИНСТРУМЕНАТА
ТАКМИЧЕЊЕ ХОРОВА ученика основних школа има четири категорије:
ПРВА категорија ХОРОВИ МАЛИХ ШКОЛА – обухвата школе које имају до 300 (три
стотине) ученика од II – VIII разреда, а хорови морају имати најмање 20 певача;
ДРУГА категорија ХОРОВИ МЛАЂЕГ УЗРАСТА – обухвата децу II, III и IV разреда, а
хорови морају имати од 30 до 50 певача;
ТРЕЋА категорија ХОРОВИ СТАРИЈЕГ УЗРАСТА – обухвата децу V-VIII разреда, а хорови
морају имати од 40 до 60 певача;
-На ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ сви хорови који желе да учествују у квалификацијама
за републичку Смотру/такмичење хорова изводе по ДВЕ композиције. Једна је
ЗАДАТА и изводи се А CAPPELLA, а друга је по слободном избору, оригиналне високе
уметничке вредности и може бити изведена А CAPPELLA или уз оригиналну
инструменталну пратњу која се изводи уживо.
Хорови који не желе да учествују у квалификацијама за републичку Смотру хорова,
изводе по две композиције по слободном избору од којих се једна изводи А CAPPELLA,
а друга може бити изведена А CAPPELLA, или уз оригиналну инструменталну пратњу
која се изводи уживо.
За хорове малих школа и млађих разреда композиције су двогласне, а за хорове
старијег узраста су трогласне.
Није дозвољено да ученици V разреда певају у хору МЛАЂЕГ УЗРАСТА, нити ученици IV
разреда у хору СТАРИЈЕГ УЗРАСТА. Такви хорови биће дисквалификовани.
-Сви хорови који на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ освоје ПРВО МЕСТО имају право
учешћа на ГРАДСКОМ ТАКМИЧЕЊУ.
-Свака основна школа општине Нови Београд која има до 300 ученика од II – VIII
разреда може за општинско такмичење да пријави ЈЕДАН хор. Свака основна школа
општине Нови Београд преко 300 ученика од II – VIII може за општинско такмичење да
пријави ЈЕДАН хор млађих и ЈЕДАН хор старијих разреда школе.
-Приремити песме-ученици аутори
-Свака ОСНОВНА школа Новог Београда може за општинско такмичење да пријави
до ПЕТ ученика млађих разреда (I-IV) и до ПЕТ ученика старијих разреда (V-VIII), са
по ЈЕДНИМ необјављеним радом (стихови - поезија).
-песму откуцати и навести податке: име и презиме ученика, разред и одељење, име и
презиме учитеља или наставника и име школе
Радове предати до 25. фебруара 2015.
 МЛАЂИ РАЗРЕДИ учитељици
Марини Суботић
 СТАРИЈИ РАЗРЕДИ
наставницама српског језика
11.
“ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ
ФОРМИ”
12.
“ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И
МЛАДИХ”
13.
“УСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ ЧАРОЛИЈЕ” –
ликовни конкурс осликавања јаја и
израда цртежа
14.
„ФЕСТИВАЛ МОДЕРНЕ ИГРЕ“
-За Фестивал могу бити пријављена сценска остварења драмских текстова у трајању од
10 до 20 минута.
-Фестивал се организује у ДВА ЖАНРА:
а) ДЕЧЈА ЛУТКАРСКА ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА-Право учешћа имају луткарске
представе, (без обзира на узраст), и представљају засебну категорију.
б) ДЕЧЈА ДРАМСКА ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА (представе настале у процесу рада
драмских радионица, драматизације басне, бајке, приповетке, инсценација
фрагмената из школске лектире, дечји позоришни комади, едукативне
представе, драмски игрокази, еколошко-драмски садржаји)
у ТРИ КАТЕГОРИЈЕ:
А - предшколски узраст
Б - основношколски узраст: МЛАЂИ РАЗРЕДИ (I-IV) и СТАРИЈИ РАЗРЕДИ (V-VIII) и
В - средњошколски узраст
-Свака основна школа Новог Београда може за општинско такмичење у жанру А да
пријави по ЈЕДНУ дечју луткарску позоришну представу, без обзира на узраст.
Свака основна школа Новог Београда може за општинско такмичење у жанру Б да
пријави по ЈЕДНУ представу/кратку драмску форму у категорији млађих разреда (IIV) и по ЈЕДНУ представу/кратку драмску форму у категорији старијих разреда (VVIII).
-У представи може наступити највише до 30 извођача.
-припремити примерак сценарија за жири са поделом улога
-припремити представе које трају 45 минута
-максимални број учесника у једној представи је 20
-припремити примерак сценарија за жири са поделом улога
-припремити сценографију, костиме, музику...
-Свака ОСНОВНА ШКОЛА за општинско такмичење може да пријави ЈЕДНУ представу
-припремити осликана дрвена јаја(пожељно је направити и неку кутијицу или корпицу
у коју треба спаковати то јаје и навести податке) или цртеже осликаних јаја
--ОБАВЕЗНО на полеђини цртежа навести податке: име и презиме ученика, разред и
одељење, име и презиме учитеља или наставника и име школе
-Свака основна школа Новог Београда може за општинско такмичење да пријави до
10 осликаних дрвених јаја и до 10 цртежа
-осмислити и увежбати кореографију, уз музику по избору
 HIP HOP
 SТREET DANCE ( Street Style, Disco Style, Urban style, Funky style, MTV Dance )
 SHOW DANCE (Open, Ballet, Contemporary, Modern, Jazz)
26. ФЕБРУАР 2015. У 12:00 У СВЕЧАНОЈ
САЛИ
-ПРИЈАВИТИ УЧЕШЋЕ РАНИЈЕ
учитељици Марини Суботић
26. ФЕБРУАР 2015. У 13:00 У СВЕЧАНОЈ
САЛИ
-ПРИЈАВИТИ УЧЕШЋЕ РАНИЈЕ
учитељици Марини Суботић
Радове предати до 3. марта 2015.
 МЛАЂИ РАЗРЕДИ учитељици
Марини Суботић
 СТАРИЈИ РАЗРЕДИ
наставници Марти Тодоровић
4. МАРТ 2015. У СВЕЧАНОЈ САЛИ У 12:00
И ЗА МЛАЂЕ И ЗА СТАРИЈЕ РАЗРЕДЕ
15.
„ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕГ ФОЛКЛОРА“
16.
„ПТИЦЕ“/ликовни конкурс
 BREAK DANCE (poping, locking, break )
-Такмичење се одвија у две категорије: ученици МЛАЂИХ разреда (од првог до
четвртог разреда) и ученици СТАРИЈИХ разреда (од петог до осмог разреда) основних
школа.
-Свака ОСНОВНА школа на такмичење може да пријави по ЈЕДНУ групу у свакој
категорији.
Дужина трајања музичко – играчке нумере временски је ограничена: за млађи
узраст до ДВА минута, а за старији узраст до ТРИ минута.
-Групе – секције за савремену модерну игру у свом саставу могу да имају најмање
седам, а највише 15 чланова.
-Наступ секције – групе може бити уз музичку матрицу или оркестар.
-Број учесника сваке секције – групе не може бити већи од 30, укључујући музичку
пратњу и руководиоца групе.
-Такмичење се одвија у две категорије: ученици млађих разреда (од првог до
четвртог разреда) и ученици старијих разреда (од петог до осмог разреда).
-Програм који групе – секције изводе може трајати највише 4 минута за млађи
узраст, и до 6 минута за старији узраст.
Свака школа на такмичење може да пријави ПО ЈЕДНУ ГРУПУ у свакој категорији.
-Цртеж на листу блока број 5(техника по жељи)
-ОБАВЕЗНО на полеђини рада навести: име и презиме ученика, разред и одељење,
име и презиме учитеља или наставника и име школе
-Свака основна школа Новог Београда може за општинско такмичење да пријави до
5 ученика млађих разреда (I-IV) и до 5 ученика старијих разреда (V-VIII)
-ПРИЈАВИТИ УЧЕШЋЕ РАНИЈЕ
учитељици Марини Суботић
4. МАРТ 2015. У СВЕЧАНОЈ САЛИ У 12:30
И ЗА МЛАЂЕ И ЗА СТАРИЈЕ РАЗРЕДЕ
-ПРИЈАВИТИ УЧЕШЋЕ РАНИЈЕ
учитељици Марини Суботић
Радове предати до 1. априла 2015.
 МЛАЂИ РАЗРЕДИ учитељици
Марини Суботић
 СТАРИЈИ РАЗРЕДИ
наставници Марти Тодоровић
 У наведеним такмичењима/конкурсима могу да учествују само
ученици који су платили чланарину (100 динара) за програме које
организују „Пријатељи деце“ Новог Београда.
 Плаћање чланарине је неопходно, јер се учешће на сваком овом
такмичењу/конкурсу плаћа 2500 динара.
Марина Суботић
Download

„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“ такмичења/конкурси