нагРаде ученика III/2
у 2013/2014. години
1
2
анастасија КлиКоВац:
прва награда на ликовном конкурсу
„Малог забавника“ „Успомене са летовања“
даВид ниКолић: друга награда
литерарног конкурса Црвеног
крста Новог Београда „Сунчана
јесен живота“
4
3
учитељица Снежана Радивојша
Војин Бојић: друга награда
на „Мислиши“
9
Војин Бојић:
трећа награда на литерарном
конкурсу „Богатство
различитости“ Таванкут 2014.
10
Коста Каличанин: трећа
награда на ликовном конкурсу
„Ако штедиш више вредиш“
Учитељског савеза Србије и
„Дунав осигурања“
ЕлЕна Фалуши:
друга награда
литерарног конкурса
пријатеља деце Новог
Београда „Лукићев лист“
5
6
7
8
иВа РадманоВић:
трећа награда на „Мислиши“
ЕлЕна Фалуши: похвала на
„Мислиши“
ЕлЕна Фалуши: ушла у финале
„Малог Победника- такмичење
песничких нада“
ЕлЕна Фалуши и милица
ЂоКић: имају објављене песме у
„Зборнику песама Мали победник“
11
ЕлЕна Фалуши:
трећа награда на литерарном
конкурсу фестивала „Дани
ћирилице“ Баваниште 2014.
12
тРинаЕст учЕниКа уРадило
јЕ читалачКу значКу
Мина Милојковић, Анђела Шикман,
Анастасија Кликовац, Милица Ђокић,
Елена Фалуши, Ива Радмановић,
Војин Бојић, Урош Стојиловић, Урош
Опачић, Коста Каличанин, Вања
Роквић, Андреј Лукић, Никола Крунић,
а троје је добило специјалну награду:
иВа РадманоВић,
Коста Каличанин,
Војин Бојић
16
14
17
Општинско такмичење из математике
иВа РадманоВић II место
андРЕј луКић III место
13
18
милица ЂоКић
III место за ликовни рад “Крв
живот значи”, у организацији
Општинске организације
Црвеног крста
иВа РадманоВић
I место “Грамата” Смотра
ћириличке писмености
Тител
19
Војин Бојић
друго место на
општинском такмичењу
литерарних секција
Песнички караван
Општинско такмичење
(Слободан Станишић
одлучивао о победницима
и донео одлуку о нашим
- школским песницима)
ЕлЕна Фалуши - I место у школи
и III место на Општинском
такмичењу
иВа РадманоВић - друго место
милица ЂоКић - треће место
Вања РоКВић - треће место
На текст приче књижевнице СЛАВКЕ ПЕТКОВИЋ ГРУЈИЧИЋ учесници конкурса
су дописивали свој крај приче.
У такмичењу је учествовало 130 ученика и 39 проф. разредне наставе, српског језика и
библиотекара из 13 основних школа општине Нови Београд.
Селектор СЛАВКА ПЕТКОВИЋ ГРУЈИЧИЋ, књижевница, поштујући правила
и пропозиције такмичења, донела је следећу
ОДЛУКУ
шКолсКа таКмичЕња/ млаЂи РазРЕди
ОШ“ЂУРО СТРУГАР“
ПРВо мЕсто: Војин Бојић, 3/2, проф. разредне наставе Снежана Радивојша
дРуГо мЕсто: иВа РадманоВић, 3/2, проф. разредне наставе Снежана Радивојша
ЕлЕна Фалуши, 3/2, проф. разредне наставе Снежана Радивојша
тРЕћЕ мЕсто: јоВан ПЕјић, 3/2, проф. разредне наставе Снежана Радивојша
оПштинсКо таКмичЕњЕ/ млаЂи РазРЕди
На општинском такмичењу
драмских група Група
„суперкалафраџелистик“
освојила је дРуГо мЕсто, са
представом„Облачина и ведрина“
НАГРАДА за најБоЉу ГлаВну
ЖЕнсКу УЛОГУ/РАВНОПРАВНО:
иВа РадманоВић, 3/2, за улогу
„ОБЛАЧИНА“,
милица ЂоКић, 3/2,
за улогу „ВЕДРИНА“,
НАГРАДА ЗА најБоЉу ЕПизодну
мушКу улоГу:Вања РоКВић,
3/2, за улогу „ПУЖ“,
НАГРАДА ЗА сцЕноГРаФију:
снЕЖана РадоВојша,
проф. разр. наставе
НАГРАДА ЗА Костим:
снЕЖана РадоВојша,
проф. разр. наставе,
ученици и родитељи
21
оПштинсКо литЕРаРно таКмичЕњЕ „мој КРај ПРичЕ“ за ученике
основних школа Новог Београда.
тРЕћЕ мЕсто: Војин Бојић, 3/2, ОШ“Ђуро Стругар“, проф. разредне наставе
Снежана Радивојша
22
15
Наградни конкурс Стабило (република Србија)
Литерарна награда
мина милојКоВић, Вања РоКВић
Ликовна награда
андРЕј луКић
20
На кросу РТС-а у конкуренцији
трећих разреда
данило Радојчић - прво место
Коста Каличанин - друго место
Сви ученици 3/2 чланови драмске групе
„СУПЕРКАЛАФРАЏЕЛИСТИК“ су добили
ПРИЗНАЊЕ за учешће на
57. „Змајевим дечјим
играма“ са
представама
“аВЕн и јазоПас
у зЕмЉи ВауКа” и
“сВи лаЖу а само
ПиноКију РастЕ
нос”. ПРИЗНАЊЕ је
добила и Лидија Роквић
4/2 која је гостовала у
представи о Авену.
Download

Superkalafradželistik, nagrade