FEVZİ ÖZBEY İLKOKULUI 4-C SINIFI MATEMATİK ÇALIŞMASI
ADI SOYADI : ……………………………………………………
OKUL NO : …………………..
1. 50 kuruşu olan bir öğrenci parasının ’ü ile simit alıyor. Geriye kaç
kuruşu kalmıştır?
= 50 Kuruş
- =
50 : 5 = 10
10 x 2 = 20 kuruş
İKİNCİ YOL :
50 : 5 = 10 kuruş 10 x 3 = 30 kuruş 50 – 30 = 20 kuruş
2. 8 düzine kalemin ’i ilk gün satılıyor. Geriye kaç kalem kalmıştır?
3. Bir günün
’sini uyanık geçiren bir kişi, o gün kaç saat uyumuştur?
4. 450 kişi bulunan bir sinema salonundaki izleyicilerin ‘ ü kadın,
‘ si erkek, geriye kalanlar ise çocuktur. Sinemadaki çocuk izleyici
sayısı kaçtır?
5. Uzunluğu 2 m olan bir kumaş parçasının ‘i ile ceket, geriye kalan
parçası ile pantolon dikiliyor. Pantolon için kaç cm’ lik kumaş
kullanılmıştır?
HAZIRLAYAN : İzzet HEKİN
FEVZİ ÖZBEY İLKOKULUI 4-C SINIFI MATEMATİK ÇALIŞMASI
ADI SOYADI : ……………………………………………………
OKUL NO : …………………..
1. Aşağıdaki çoklukların verilen kesir kadarını bulunuz.
a) 112 TL’ nin ‘ü kaç TL? 112 : 8 = 14
14 x 3 = 42 TL
b) 102 TL’ nin ‘ ü kaç TL? ……………………………………………………………….
c) 150 kg’ nin ‘si kaç kg? …………………………………………………………………
d) 600 L ‘nin
‘i kaç L ? ………………………………………………………………….
e) 480 dakikanın ‘i kaç dakikadır? ………………………………………………….
2. Aşağıda verilen çoklukların verilen kesir kadarını bulunuz.
‘ü
120 kg’nın
‘i
‘i
120 : 4 = 30
…………………… ……………………
30 x 3 = 90
…………………… ……………………
…………………… …………………… ……………………
360 cm’nin
…………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… ……………………
480 TL ’nin
…………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… ……………………
720 m’nin
…………………… …………………… ……………………
HAZIRLAYAN : İzzet HEKİN
Download

bir çokluğun istenilen kesir kadarını bulma çalışma 1