18 MART 2015 ġEHĠTLER GÜNÜ ANMA PROGRAMI
I.
GENEL ESASLAR
1. 18 Mart Şehitler Günü Anma Töreni 18 MART 2015 tarihinde yapılacaktır.
2. Tören yeri Hükümet Konağı bahçesi.
3. Aynı gün saat 07.00 „den saat 24.00 „e kadar Hükümet Binası Türk Bayrağı ve Atatürk
posterleri ile süslenecektir.
4. Törenlerin genel Koordinatörü İlçe Milli Eğitim Koordinatör Beden Eğitimi Öğretmeni Ayhan
DİLER dir.
5. Gölbaşı Belediye Konferans Salonundaki törenin tertip ve düzeninden Gölbaşı Anadolu Lisesi
Müdürlüğü sorumludur.
6. 18 Mart Şehitleri Günü Anma Törenine, İlçemizdeki bütün resmi kurum ve kuruluş müdürleri,
sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlarımız davetlidir.
II.
TÖRENLER
A. ÇELENK SUNMA VE ANMA TÖRENĠ: (18 MART 2015 ÇarĢamba günü saat 10.00)
1. Çelenk sunma töreni: Hükümet Binası önünde yapılacaktır.
2. Hükümet Binası önündeki Atatürk Büstüne yapılacak Çelenk Sunma törenine, mülki ve
askeri erkân tüm kamu kurum ve kuruluş amirleri, kamu yararına çalışan dernek
temsilcileri, kuruluşlar ve okulları temsilen Gölbaşı Anadolu Lisesi 30 kişilik öğrenci
grupları ve bütün Okulların bayrak ve flamalar (Bayrak ve Flamayı tutacak öğrenciler Okul
kıyafetleri ile geleceklerdir) ile hazır bulunacaktır.
3. Çelenkler; Bizzat kurum amirleri tarafından çelenk sunma yönetmeliği ve kılık kıyafet
yönetmeliğine uygun olarak sunulacaktır.
4. Çelenk koyma töreninin sunucusu Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Ahmet
CÜCÜK tur.
5. Çelenk sunma töreninin tertip ve düzeninden İlçe Milli Eğitim Koordinatör Beden Eğitimi
Öğretmeni Ayhan DİLER sorumlu olacaktır.
6. Çelenkler; protokol sırasına göre bizzat kurum amirleri tarafından çelenk sunma yönetmeliği
ve kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olarak sunulacaktır.
Protokol sırasına göre ilk üç çelenk Atatürk büstüne sunulacaktır.
Hükümet Binası önünde yerleşmeyi müteakip;
 Kaymakamlık,
 Garnizon Komutanlığı,
 Belediye Başkanlığınca,
Çelenkleri Atatürk Büstüne sunulacaktır.
7. Çelenk sunma törenine katılacak olanlar, en geç saat 09.55‟ de tören alanındaki yerlerini almış
olacaktır.
8. Çelenk sunumundan sonra “Tİ” işareti ile törene katılanlar Büyük Önder Mustafa Kemal
Atatürk ve Aziz Şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak,
akabinde hazır bulunanlar tarafından İstiklal Marşı söylenecek, Şanlı Bayrağımızın göndere
çekilecek ve çelenk sunma töreni sona erecektir.
9. Çelenk sunma töreninde GölbaĢı Anadolu Lisesi Öğrencileri (2 Erkek -1 Kız Öğrenci )
tarafından göndere çekilecektir. Görevlendirme Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni tarafından
yapılacaktır.
B. GÖLBAġI BELEDĠYE KONFERNAS SALONUNDA YAPILACAK TÖREN:
 Saat 10.15 „de Gölbaşı Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan programın aynı
Okulun Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Ahmet CÜCÜK tarafından sunulması.
a) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
b) Günün anlam ve önemini ifade eden konuşmayı Gölbaşı Anadolu Lisesi Müdürü
Veysel BİLEN tarafından yapılacaktır.
c) Kaymakamımız tarafından ( tensip buyurdukları takdirde) konuşmalarını yapmaları,
d) Oratoryo gösterisi,
e) Kapanış
I.
C. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
GARNĠZON KOMUTANLIĞINCA;
1. Türkiye Harp malulleri, Gazileri, Şehit Dul ve Yetimlerinin Çelenk sunma ve Gölbaşı
Belediye Konferans Salonundaki törenlere katılmalarının sağlanması.
II.
BELEDĠYE BAġKANLIĞINCA;
1. 18 Mart 2015 Çarşamba günü saat 08:30 kadar Atatürk Büstün ve etrafı çevresinin
temizliğinin yapılarak, törene hazır hale getirilmesinin sağlanması,
2. 16-17 Mart 2015 Genel provalarda ve 18 Mart 2015 tarihinde saat 08.30 da Konferans
salonunda (Bilgisayar ve ses cihazı) hazır bulunduracaktır.
III.
EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜNCE;
1. Tören alanın ve Gölbaşı Belediye Konferans Salonundaki törenler esnasında Emniyet ve
trafik tedbirlerinin alınması,
2. Atatürk Büstüne konacak Kaymakamlık çelenginin taşınması için iki polis memurunun
görevlendirilmesinin sağlanması.
3. Emniyet Teşkilatındaki gazilerin ve şehit yakınlarının törene iştiraklerinin sağlanması.
IV.
MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNCE;
1. Çelenk sunumu ve Tören programının sunuculuğunu yapacak personelin görevlendirilmesi,
(Gölbaşı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Ahmet CÜCÜK)
2. 18 MART 2015 Çarşamba günü saat 10.00‟ da yapılacak Çelenk Sunma ve Anma
Töreninde İstiklal Marşımız CD si Ahmet APRAŞ öğretmenimiz tarafından hazır
bulundurulacaktır.
3. Program davetiyesinin bastırılması ve dağıtılması (Gölbaşı Anadolu Lisesi)
4. Bayrakları göndere çekecek 3 öğrenci görevlendirilmesi (Gölbaşı Anadolu Lisesi)
5. Hükümet Binası önünde yapılacak törene Gölbaşı Anadolu Lisesi 30 kişilik öğrenci grubun
katılımını sağlayacaktır.
6. Atatürk Büstü‟ne çelenk sunma tören için ses yayın düzeni, çelenklerin yerine
dizilmesinden, konuşma kürsüsü hazırlanması ve çalıştırılmasından İLSİS yöneticisi
Ahmet APRAŞ koordinatörlüğünde Gölbaşı Anadolu Lisesi Müdürlüğün görevlendirdiği 2
hizmetli sorumludur.
7. Tören alanında yapılacak tören için konuşma kürsüsünün temin edilmesi,
8. Genel provalar 16-17 Mart 2015 tarihinde saat 13:30-17:00‟da Gölbaşı Belediye Konferans
salonunda yapılacaktır. Provaya yukarda isimleri ve görevleri belirtilmiş olan görevliler
belirtilen tarih ve saatte salonda hazır bulunacaklardır.
V.
ĠLÇE SAĞLIK GRUP BAġKANLIĞINCA:
 Tören alanında ve Gölbaşı Belediye Konferans Salonundaki törenler esnasında ambulans
ve sağlık ekibinin bulundurulması.
VI.
AKEDAġ BAġMÜHENDĠSLĠĞĠNCE:
1. Tören alanında ve Gölbaşı Belediye Konferans Salonundaki tören süresince elektriklerin
kesilmemesi için önlem alınmasının sağlanması,
2. İhtiyaç halinde hizmete girebilecek bir jeneratörün hazır bulundurulması.
D. 18 MART ġEHĠTLERĠ ANMA PROGRAMINA ULAġILABĠLECEK WEB SĠTELERĠ;
Tören programı dağıtılmayacaktır. Gölbaşı Kaymakamlığı (http://www.golbasi.gov.tr) ve İlçe
Milli
Eğitim
Müdürlüğünün
(http://golbasi02.meb.gov.tr)
İnternet
sitesinden
ulaşabileceklerdir.
18 MART 2015 ġEHĠTLER GÜNÜ ANMA PROGRAMI KOMĠTESĠ
BAġKAN
Mehmet MUT
Tut Kaymakamı
Kaymakam V.
ÜYE
Serkan İÇÖZ
İlçe Garnizon Komutanı
Per. Binbaşı
ÜYE
İbrahim KUZPINARI
Belediye Başkan V.
ÜYE
Serdar ATAKAN
İlçe Jandarma Komutanı
Per. Binbaşı
ÜYE
Orhan TOR
İlçe Emniyet Müdürü
ÜYE
Aziz ÖZDUMAN
İlçe Milli Eğitim Müdür
ÜYE
Memet KÖSELER
İlçe Milli Eğitim Şube
Müdürü
ÜYE
Ayhan DİLER
İlçe Koordinatör
Beden Eğitimi Öğretmeni
OLUR
…/02/2015
Mehmet MUT
Tut Kaymakamı
Kaymakam V.
Download

18 mart 2015 şehitler günü anma programı 03.03.2015 15:01