ADI SOYADI
NO
:
6Yandaki karenin alanı
örnekteki gibi kaç üçgenle
doldurulur?
:
MATEMATİK TEST SORULARI –
Yüzler basamağı 5, birler
basamağı 7 olan üç basamaklı en
büyük doğal sayı kaçtır?
1A) 957
B) 597
C) 579
A) 16
B) 48
C) 32
77-
Hangi sayının en yakın olduğu
onluk diğerlerinden farklıdır?
Yandaki dikdörtgenin çevresi 42
cm’dir. Kısa kenarı kaç cm’dir?
12cm
2A) 319
B) 314
C) 324
588 doğal sayısının 8 rakamlarının
basamak değeri farkı kaçtır?
3A) 0
4Nehir
B) 72
C)88
27’de başlayıp 7’şer
ritmik sayarken bu sayıyı
söylerim.
A) 26
8A) XVII
9-
22’den başlayıp 8’er ritmik
sayarken bu sayıyı
söylerim.
10-
Nehir ve Deniz’in ritmik saymalarında ortak
söylediği sayı kaçtır?
A) 30
B) 48
C) 62
3 kenarının uzunluğu 42 cm olan
karenin çevresi kaç cm’dir?
5A) 56
A) 60 m
C) 14
B) XIX
C) XX
XVIII yarım litre
kaç litre eder?
B) XIV
C) IX
Bir kenarının uzunluğunun
1
15 m olan kare
4şeklindeki tarlanın çevresi
kaç metredir?
B)240 m
C) 120 m
11- Annem tanesi 15 TL olan gömleklerden 4
tane aldı. Satıcıya kaç tane 20 TL verecek?
A) 4
B) 168
C) 9
V sayısının IV katının III
eksiği kaçtır?
A) XIII
Deniz
B)14
B) 3
C) 2
Sema akşam 21.30’da
uyudu.Sabah 07.30’da
kalktı. Sema kaç saat
uyumuştur?
12A) 9
Hangi sayının 1’nin 2 katı
4
72 eder?
18A) 154
B) 11
B) 144
C) 10
1 ‘i
9
kadar indirim yapıldı. Annem bu eteklerden 3
tane aldı. Annem satıcıya kaç TL ödeyecektir?
Bir çikolata 20 g ise 1 kg
çikolata kaç tanedir?
13- Fiyatı 36 TL olan eteğin fiyatının
A) 96
B) 100
C) 104
Bir çuval bulgur 75 kg geliyor.
2 çuval bulgurun
14A) 60
‘ini satan
satıcının elinde kaç kg bulgur
kaldı?
B)100
19A) 50
20- y
Z
B)100
A) Uzatılınca kesişirler B) paralel doğrulardır
C) eğik doğrulardır
C)90
Saat kaçı
göstermektedir?
15B) 02.55
C) 11.15
16- Aşağıdakidaki şekilde doğruların kesiştiği
yerler noktadır. Buna göre kaç nokta vardır?
A) 15
B) 7
C) 4
17- Arzu ile babasının yaşları toplamı
72’dir.Babasının yaşı Arzu’nun yaşının 3
katıdır. Arzu’nun babası kaç yaşındadır?
A) 18
B) 48
C)150
Yandaki y ve z doğruları için
hangisi söylenemez?
Yandaki üçgen ve karede
ortak açı hangisidir?
21-
A) 03.55
C) 134
C) 24
A) geniş açı
B) dar açı
C) dik açı
22- 1 , 1 , 1 , 1 Yandaki kesirle6
5
2
9 büyükten küçüğe
sıralarsak baştan ikinci kesir hangisi olur?
A) 1
5
B)
1
2
C) 1
6
Download

sınav - Kartanelerim.com