Adı Soyadı:
No:
6.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIM SORULARI-1
1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olana “D” ,
yanlış olana “Y” harfi koyunuz.(10 p)
(
) Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer.
(
) İki noktadan bir tane doğru geçer.
(
) Bir ucu sınırlı diğer ucu sınırsız olan
4. Aşağıdaki kareli kağıtta verilen AB
doğrusuna paralel, bu doğruyla kesişen ve dik
kesişen birer doğru çiziniz.(6 p)
.
.
A
B
noktalar kümesine doğru parçası denir.
(
) Aynı düzlemde kesişen doğrular paralel
doğrulardır.
(
5.
.
.
) Aynı doğru üzerinde olan noktalara
C
doğrudaş noktalar denir.
.
.
150˚
A
2. Aşağıdaki şekillerin yanına isimlerini ve
sembolle gösterilişini yazınız.(6 p)
D
?
B
Yukarıdaki şekilde m(ABC)=150˚ ise
m(CBD) kaç derecedir?(5 p)
6.
.
D
.
C
3. Aşağıdaki doğru parçalarından eş olanları
sembolle gösteriniz.(8 p)
.
A
.
O
.
B
Yukarıdaki şekilde [OD , AOC nın açıortayı ve
2 cm
E
3 cm
V
2 cm
İ
N
m(DOB)=110˚ ise COD açısının ölçüsü kaç
derecedir?(7 p)
www.aksiyom.com
7.
A
Yandaki ABC üçgeninde A
açısı kaç derecedir?(5 p)
?
11. A= {Haftanın P harfi ile başlayan günleri}
biçiminde verilen kümeyi liste yöntemiyle
gösteriniz.(8 p)
B
.
50˚
C
8.
Yukarıdaki şekillerden eş olanları ve benzer
olanları aşağıya yazınız.(15 p)
12. A={ 1 , 3 , 5 , 7 } ve B={ 2 , 4 , 6 , 7 }
ise A∪B kümesini liste yöntemiyle gösteriniz.
(5 p)
9. Aşağıdaki şekli 4 birim sağa ve 3 birim
aşağıya öteleyinz.(10 p)
14. Seda, kilosu 2,5 TL olan domatesten 3 kg
ve kilosu 1 TL olan elmadan 2 kg alırsa toplam
kaç TL öder? (5 p)
10.Aşağıdaki işlemleri yapınız.(10 p)
a.
 ÷  .  +  − 
b.
[ .  +  −  ] ÷ 
www.aksiyom.com
Download

6.Sınıf Matematik Dersi Kazanım Soruları-1