SOSYAL AĞ ANALİZİ EĞİTİMİ
Sosyal ağ analizi sosyal gruplar veya iş
organizasyonlarına dair olgularda, bildik istatistik
yöntemlerin ötesine geçerek, bir sistemin ilişkisel
analiz yoluyla yapısının ve işleyişinin daha iyi
anlaşılmasını hedefler. Analiz konusu ilişkiler bireyler,
firmalar, departmanlar, ürünler, müşteriler gibi farklı
nesnelerden oluşabilir. Son yıllarda bu alanda artan
bilimsel çalışmalar bize ilişkilere dair artık bolca
bulunan verilerden anlamlı bilgilere ulaşma imkanı
sunmaktadır.
Bu eğitimin amacı katılımcılara ilişkisel analiz
yaklaşımını tanıtmak, özellikle işletme problemlerini
ilişkisel analiz açısından tarif etme yöntemlerini
öğretmek, ve analiz yöntem ve araçlarını uygulama
becerisini kazandırmaktır.
Eğitim Konuları
•
•
•
•
•
•
•
•
Görsel: Twitter Türkiye kullanıcıları bir günlük retweet
ilişkileri
İlişkisel analizin katkısı, istatistiksel analiz ve modellemeden farkları, sistem
yapısının farklı olgularda açıklayıcı gücü.
İş problemlerini ilişkisel analiz problemi olarak tarif etme yöntemleri ve durum
çalışmaları.
Sosyal ağ veri setlerinin temsili, hazırlanması, ve gerektiğinde toplanması.
Yazılım araçları kullanarak sosyal ağların görselleştirilmesi.
Ağ yapısına dair yoğunluk ve merkezilik gibi temel ölçümler, ölçüm araçları, ve
ölçümlerin yorumlanması. Ağın ana iskeletinin belirlenmesi.
Ağdaki kümelenmelerin bulunması.
İlişkisel analizin müşteri veya ürün profili gibi ilişkisel olmayan verilerle
entegrasyonu.
Gephi, R, ve NetworkX yazılım paketlerinin kullanımı.
Eğitim Süresi
Sosyal Ağ Analizi eğitimi 3er saatlik 5 seans olarak verilmektedir. Eğitim azami 6
katılımcıdan oluşan sınıflarda yapılabilir.
Eğitmen
Doç. Dr. Mehmet Gençer, [email protected], http://mgencer.com
Mehmet Gençer halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde
doçent olarak çalışıyor. Fizik (1986-1989), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (1986-1994), ve
Kalkınma İktisadı (1995-1996) eğitiminin ardından Türkiye ve ABD'de yazılım geliştirici ve
proje yöneticisi olarak çalışttı (1994-2001). 2002'de İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar
Bllimleri Bölümü'ne katıldıktan sonra 2004'te aynı üniversitenin Sosyal Bilimler
Enstitüsü'nde "Organizasyon-Yönetim" doktorasına başladı, ve 2009'da tamamladı. O
zamandan beri işletme, enformatik, ve bilgisayar bölümlerinde lisans ve lisansüstü-doktora
dersleri veriyor. Buna ilaveten hesaplamalı ekonomi, sosyal ağ analizi, veri bilimi ve
istatistiksel modelleme konularında bilimsel araştırma projeleri, ve özel sektör danışmanlık,
eğitim, ve teknoloji geliştirme projeleri yürütüyor.
Download

SOSYAL AĞ ANALİZİ EĞİTİMİ - Hakkında