Savaş Sonrası
Coğrafyalarda Çocuklar
Eğitim Hakkından
Yararlanabiliyor mu?
25 Şubat 2015 Çarşamba, 17:00
Bankalar Caddesi No: 2 Minerva Han
Karaköy-İstanbul
Zeynep Özdoğan
(Barış için Eğitimciler)
Serra Cankur
(Barış için Eğitimciler)
Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından düzenlenen Eğitim Politikası Seminerleri kaldığı yerden devam
ediyor!
14.sünü gerçekleştireceğimiz Eğitim Politikası Seminerleri’nin bu ayki konusu, barış için eğitim. Eğitim
hakkı, en temel insan haklarından biridir ve her ne koşulda olursa olsun, dört duvar arasında, yerinden
edilmiş, evde, evden uzakta; durumlarına ne isim verilirse verilsin savaş mağduru, sığınmacı, mülteci, her
çocuğun sahip olduğu bir haktır. Her devlet, sınırları içerisindeki bu çocukların eğitim haklarına erişimini
sağlamakla yükümlüdür. Ancak savaş koşullarına maruz kalmış sığınmacı çocukların eğitime erişimleri
oldukça önemli olmasına rağmen gözardı edilen bir alandır. Biz de bu ayki seminere, savaş mağduru
çocukların eğitim gereksinimleri için bölgede araştırmalar gerçekleştiren Barış için Eğitimcileri konuk
ediyor ve birlikte tartışıyoruz.
Zeynap Özdoğan, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden
2011 yılında almış ve aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli
sivil toplum örgütlerinde eğitim politikaları ile ilgili çalışmalar yürüten Özdoğan, 2013 yılından itibaren
Boğaziçi Üniversitesi’nde doktorasına devam etmekte ve araştırma görevlisi olarak çalışıyor.
Serra Cankur, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olup, yüksek lisansını aynı
üniversitede İnsan Hakları Hukuku alanında yaptı. 2005 yılından itibaren çeşitli ulusal ve uluslararası sivil
toplum örgütlerinde profesyonel ve gönüllü olarak gençlik/çocuk hakları, gençlik çalışması ve mülteciler
alanlarında çalışmaya devam ediyor.
Seminer dili Türkçe olacaktır ve tüm katılımcılara açıktır.
Katılım bilgisi için: Çiğdem Polat Boyacı
(212) 292 05 42 / 1507, [email protected]
Download

Savaş Sonrası Coğrafyalarda Çocuklar Eğitim Hakkından