Finansal Analiz D.B.
SIRA
NO
İŞİN KONUSU
İŞİ İSTEYEN BİRİM/İŞİN YAPILMA
GEREĞİ
AÇIKLAMA
İŞLEME CEVAP
VERECEK BİRİM
1
Sağlık Taramaları
Döner Sermaye Bütçe ve Uyg. Muhasebe Uyg. 31.10.2014 tarihi itibariyle yazı SHGM'ne gönderildi. (31.10.2014 tarih ve 5514. 771
Daire Başkanlığı
sayılı) cevap bekleniyor.
SHGM
2
Sağlık Taramaları ve Sağlık
Raporları
Adana İli K.H.B.
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile SHGM'ne hatırlatma yazısı gönderildi.
SHGM
3
Meslek Hastalıkları ile ilgili
SUT değişikliği önerisi
Ankara 2.Bölge K.H.B.
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile SHGM'ne hatırlatma yazısı gönderildi.
SHGM
4
Fatura edilemeyen işlemler
Edirne K.H.B.
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile SHGM'ne hatırlatma yazısı gönderildi.
SHGM
5
Dönem Sonlandırma
Sosyal Güvenlik Kurumu
23.07.2014 tarihi itibariyle yazı SGK'ya gönderildi, cevap bekleniyor.
6
Sağlık Gözetimi Giderleri
İstanbul Bakırköy Bölgesi K.H.B.
Konu Sağlık Hizmetlerine tekrar görüş soruldu. Cevap gelince yazıya işlem yapılacak.
SHGM
7
Genel Anestezi Altında Verilen
Konya K.H.B.
Diş Tedavisi Faturaları
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazısı ile SHGM'ne hatırlatma yazısı gönderildi.
SHGM
8
Reçete ve rapor düzeltme
Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti
işlemlerinde yaşanan sıkıntılar
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile SHGM'ne hatırlatma yazısı gönderildi.
SHGM
9
Yara Bakım Ürünleri
Niğde İli K.H.B.
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile SHGM'ne hatırlatma yazısı gönderildi.
SHGM
Bahattin Kaygusuz
12.09.2014 tarihinde İstanbul Anadolu Kuzeye yazı yazıldı, cevap bekleniyor.
Ankara 2.Bölge K.H.B.
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile SHGM'ne hatırlatma yazısı gönderildi.
SHGM
10
11
Bahattin KAYGUSUZ'un
dilekçesi
Çocuk Kalp Ameliyatları ile
ilgili olarak SUT'ta değişiklik
talebi
Finansal Analiz
Finansal Analiz
12
Hasta Başı malzeme alımı
Karaman İli K.H.B.
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile SHGM'ne hatırlatma yazısı gönderildi.
SHGM
13
Suriyeli Hastaların Sağlık
Kurulu Raporları
Şırnak K.H.B.
23.09.2014 tarihi itibariyle AFAD'a yazı yazıldı, imzaya sunuldu. 24.09.2014 tarihi
itibariyle yazı AFAD'a gönderildi. (24.09.2014 tarih ve 5514. 627 sayılı yazı), cevap
bekleniyor.
Finansal Analiz
Şırnak- Diyarbakır -Şanlıurfa K.H.B.
21.10.2014 tarih ve 5514.743 sayılı yazıs ile SHGM'ne hatırlatma yazısı gönderildi.
SHGM
Mehtap Oflazoğlu
01.10.2014 tarihi itibariyle yazı SHGM'ne gönderildi. (01.10.2014 tarih ve 5514. 644
sayılı yazı), cevap bekleniyor. Güncel SUT'ta değişiklik yok.
SHGM
Karaman İli K.H.B.
09.10.2014 tarihi itibariyle yazı SHGM'ne gönderildi. (09.10.2014 tarih ve 5514. 680
sayılı yazı), cevap bekleniyor.
SHGM
14
15
16
Yabancı Uyruklu Hastalar
(Ezidi- Irak Vatandaşlarının
Tedavi Giderleri Hk.
Mehtap Oflazoğlu'nun
dilekçesi (Kardiyak
Rehabilitasyon)
Ablasyon venöz işlemi
17
Video EEG Monitörizasyon
Ankara 2. Bölge K.H.B.
18
Uzman Diş Hekimi Muayeneleri
Antalya İli Kamu Hastaneler Birliği Genel
Sekreterliği
21.10.2014 tarihi itibariyle yazı SHGM'ne gönderildi. (21.10.2014 tarih ve 5514. 740
sayılı yazı), cevap bekleniyor.
24.10.2014 tarihi itibariyle yazı SHGM'ne gönderildi. (24.10.2014 tarih 5514. 755
sayılı), cevap bekleniyor. Güncel SUT'ta değişiklik yok.
19
Fizik Tedavi Hizmetlerinin
Faturalandırılması
Antalya İli Kamu Hastaneler Birliği Genel
Sekreterliği
24.10.2014 tarihi itibariyle yazı SHGM'ne gönderildi. (24.10.2014 tarih ve 5514. 756),
cevap bekleniyor.
20
Erdoğan Turan adlı vatandaşın
Erdoğan TURAN
dilekçesi
21
Varis tedavisi için görüş talebi
Tunceli K.H.B.
22
Damar Kapama ve Kesme
Probu
Tekirdağ K.H.B.
23
Özgür Celep'in dilekçesi
Özgür CELEP
24
25
Yara Yanık Merkezi Maliyet
Analizi
1. Grup Psikiyatrik Hasta
Günlük Tedavi
Ücretlendirilmesinde Artış
Önerisi
İstanbul Anadolu Güney K.H.B.
Bolu K.H.B.
26
Suriyeli Hasta Ali EMİN
İstanbul Bakırköy Bölgesi K.H.B.
27
Kamuran COŞAR
Sağlığın Geliştirilmesi Daire Başkanlığı
28
Hizmet Satın Alınması
Hakkında
Gümüşhane K.H.B.
29
Girişimsel İşlem İzin Talebi
İzmir İli Güney K.H.B.
30
Nazmiye Ertuğrul'un dilekçesi
İstanbul Anadolu Güney Genel Sekreterliği
31
2013/4762 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı gereği periyodik
muayene raporları
İstanbul Anadolu Güney Genel Sekreterliği
32
Murat Uyan'ın Dilekçesi
Murat UYAN
33
IGRA testinin SUT'a eklenmesi
İstanbul Anadolı Güney K.H.B.
34
Psikiyatri Kliniği SUT önerisi
Ankara 1. Bölge K.H.B.
35
Tufan KESERCİ'nin dilekçesi
Tufan KESERCİ
28.10.2014 tarihi itibariyle yazı SHGM'ne gönderildi. (28.10.2014 tarih ve 5514. 765 )
cevap bekleniyor.
28.10.2014 tarihi itibariyle yazı Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığına
gönderildi.( 28.10.2014 tarih ve 5514.762 sayılı), cevap bekleniyor.
07.11.2014 tarihi itibariyle yazı SHGM'ne önderildi. (07.11.2014 tarihli ve 5514. 791
sayılı yazı), cevap bekleniyor. Güncel SUT'ta değişiklik yok.
21.11.2014 tarihi itibariyle yazı Çanakkale Genel Sekreterliğine gönderidli. (21.11.2014
tarihli ve 5514. 837 sayılı yazı),cevap bekleniyor.
26.11.2014 tarihi itibariyle yazı Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığına
gönderildi (26.11.2014 tarihli ve 5514. 865 sayılı yazı), cevap bekleniyor.
05.12.2014 tarihi itibariyle Tıbbi Hizmetleri Kurum Başkan Yardımcılığından cevap
geldi. SHGM'ne yazı yazıldı, gönderildi. (05.12.2014 tarih ve 5514. 896 sayılı yazı),
cevap bekleniyor.
22.12.2014 tarihi itibariyle yazı AFAD'a gönderidli.(22.12.2014 tarihli ve 5514. 949
sayılı yazı), cevap bekleniyor.
05.12.2014 tarihi itibariyle yazı SHGM'ne yazıldı, gönderildi. (05.12.2014 tarih ve 5514.
895 sayılı), cevap bekleniyor.
17.12.2014 tarihi itibariyle yazı SHGM'ne gönderildi. (17.12.2014 tarihli ve 5514. 932
sayılı yazı), cevap bekleniyor.
17.12.2014 tarihi itibariyle Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığına yazı gönderildi
.(17.12.2014 tarihli ve 5514. 934 sayılı yazı )cevap bekleniyor.
18.02.2015 tarihi itibariyle yazı SHGM'ne gönderildi. (18.02.2015 tarihli ve 179 sayılı
yazı) cevap bekleniyor.
24.12.2014 tarihi itibariyle yazı SHGM'ne gönderildi. (24.12.2014 tarihli ve 5514. 959
sayılı yazı), cevap bekleniyor.
Finansal Analiz
Finansal Analiz
Finansal Analiz
SHGM
Finansal Analiz
SHGM
Finansal Analiz
Finansal Analiz
Finansal Analiz
Finansal Analiz
Finansal Analiz
Finansal Analiz
Finansal Analiz
Finansal Analiz
Finansal Analiz
26.12.2014 tarihi itibariyle Sağlık Hizmetlerine yazı hazırlandıgönderildi. (26.12.2014
SHGM
tarih ve 5514. 972 sayılı yazı), cevap bekleniyor.
30.12.2014 tarihi itibariyle yazı Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığına
SHGM
gönderildi. (29.12.2014 tarih ve 5514.980 sayılı yazı), cevap bekleniyor.
30.12.2014 tarihi itibariyle yazı Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığına
Finansal Analiz
gönderildi. (30.12.2014 tarih ve 5514. 991) , cevap bekleniyor.
05.01.2014 tarihi itibariyle yazı Van Genel Sekreterliğine gönderildi. (05.01.2015 tarihli
Van Genel Sekreterliği
ve 5514. 4 sayılı yazı), cevap bekleniyor.
36
MSB Labaratuvarında çalışan
personelin periyodik sağlık
kontrolü
37
Sağlık Raporları Hakkında
Ankara 2. Bölge K.H.B.
Görüş (Periyodik Muayeneler)
23.01.2015 tarihi itibariyle yazı imzaya sunuldu. 26.01.2015 tarihi itibariyle yazı
SHGM'ne gönderildi. (26.01.2015 tarih ve 5514. 82 sayılı yazı) cevap bekleniyor.
SHGM
38
Konsültasyon Talebi
Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan yardımcılığı
05.02.2015 tarihi itibariyle yazı SHGM'ne gönderildi. (05.02.2015 tarihli ve 122 sayılı
yazı) , cevap bekleniyor.
SHGM
39
Geçici Koruma Altındaki
Yabancılara İlişkin ADSM
Hizmetlerin Yürütülmesi
Samsun K.H.B.
05.02.2015 tarihi itibariyle yazı Acil SHGM'ne gönderildi. (05.02.2015 tarihli ve 121
sayılı yazı), cevap bekleniyor.
ASHGM
40
Kazım Kerdiğe'nin Dilekçesi
Kazım Kerdiğe
41
Irak Vatandaşları Tedavi
Giderleri
Ankara 2. Bölge K.H.B.
42
Enfeksiyon Hekimden
Danışmanlık Hizmeti Alımı
Manİsa K.H.B.
43
Rapor parası iadesi
Afyonkarahisar K.H.B.
44
Epilazyon Amaçlı Lazer
Uygulama Setleri
Balıkesir K.H.B.
45
Bimer Başvurusu
Ali KUZDAĞI
46
Serpil Yıldırımın dilekçesi
Serpil YILDIRIM
47
Zeynep Süleymanoğlu'nun
dilekçesi
Zeynep Süleymanoğlu
48
Günübirlik Tedavi İşlemleri
Isparta K.H.B.
49
Retinal Protez
İstanbul Beyoğlu K.H.B.
50
4736 sayılı Kanunun 1 inci
maddesinin birinci fıkrası
hükmünden muaf
tutulacakların tespitine ilişkin
B.K.K
Finansal Analiz D.B.
51
TPN Hizmeti
Erzurum K.H.B.
52
Hatalı Faturalandırma
Sosyal Güvenlik Kurumu
Mili Savunma Bkanlığı
12.01.2015 tarihi itibariyleyazı SHGM'ne gönderildi. (12.01.2015 tarih ve 5514. 26
sayılı yazı), cevap bekleniyor.
05.02.2015 tarihi itibariyle yazı SHGM'ne gönderildi. (05.12.2015 tarih ve 116 sayılı
yazı), cevap bekleniyor.
11.02.2015 tarihi itibariyle yazı SHGM'ne gönderildi. (11.02.2015 tarihli ve 140 sayılı
yazı), cevap bekleniyor.
13.02.2015 tarihi itibariyle yazı SHGM'ne gönderildi. (13.02.2015 tarih ve 151 sayılı
yazı), cevap bekleniyor.
16.02.2015 tarihi itibariyle yazı SHGM'ne gönderildi. (16.02.2015 tarihli ve 167 sayılı
yazı), cevap bekleniyor.
18.02.2015 tarihi itibariyle yazı SHGM'ne gönderildi. (18.02.2015 tarihli ve 178 sayılı
yazı), cevap bekleniyor.
18.02.2015 tarihi itibariyle yazı Adana Genel Sekreterliğine gönderildi. (18.02.2015
tarihli ve 181 sayılı yazı), cevap bekleniyor.
18.02.2015 tarihi itibariyle yazı Isparta Genel Sekreterliğine gönderildi. (18.02.2015
tarihli ve 180 sayılı yazı), cevap bekleniyor.
20.02.2015 tarihi itibariyle yazı İstanbul Fatih Genel Sekreterliğine gönderildi.
(20.02.2015 tarih ve 186 sayılı yazı), cevap bekleniyor.
23.02.2015 tarihi itibariyle yazı SHGM'ne gönderildi. (23.02.2015 tarih ve 195 sayılı
yazı), cevap bekleniyor.
24.02.2015 tarihi itibariyle yazı SHGM'ne gönderildi. (24.02.2015 tarih ve 199 sayılı
yazı), cevap bekleniyor.
20.02.2015 tarihi itibariyle Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arşiv belgelerinde adı
geçen ülkelerin hangi ülkeler olduğunun tespiti için SHGM'ne yazı hazırlandı,
gönderildi. (20.02.2015 tarihli ve 193 sayılı yazı), cevap bekleniyor.
02.03.2015 tarihi itibariyle yazı SHGM'ne gönderildi. (02.03.2015 tarih ve 207 sayılı
yazı) cevap bekleniyor.
26.02.2015 tarihi itibariyle yazı Gaziantep Genel Sekreterliğine gönderildi. (26.02.2015
tarihli ve 204 sayılı yazı) cevap bekleniyor.
Finansal Analiz
SHGM
SHGM
SHGM
SHGM
SHGM
Finansal Analiz D.B.
Finansal Analiz
Finansal Analiz
SHGM
Finansal Analiz
Finansal Analiz
SHGM
Finansal Analiz
Download

Document