Transfer Talimatı
.…/…./.2015
Çağdaş Faktoring A.Ş.
İstanbul
Şirketinizle akdetmiş olduğumuz faktoring sözleşmesi uyarınca temlik
ettiğimiz alacaklarımız mukabilinde bize ödeyecek olduğunuz işlem
tutarını, varsa nezdinizdeki karşılıksız kalmış çek tutarlarına ve
şirketinize olan muaccel borçlarımıza mahsup ettikten sonra kalan
……………………………. TL tutarındaki kısmını aşağıda belirttiğimiz banka
hesabına aktarmanızı rica ederiz.
Saygılarımızla,
(Kaşe/İmza)
Havale Miktarı (Rakamla)
:
Havale Miktarı (Yazıyla)
:
Banka Adı
:
Şubesi/Kodu
:
Hesap Numarası
:
Hesap Sahibinin Adı/Unvanı
:
Adresi Telefonu
:
IBAN
:
Download

Transfer Talimatı - Çağdaş Faktoring