VDF FAKTORİNG A.Ş.
İstanbul, .... / ..... /2013
Merkez Mah. Bağlar Cad.
Tekfen Ofispark A Blok No:14/A
Kağıthane / İSTANBUL
ALACAK BİLDİRİM FORMU (ABF)
Aşağıda / ekte detayları tarafınıza sunulan ...........adet ,toplam ............................TL tutarındaki faturalardan doğan alacağın
.............................-TL'lik kısmını aramızda imzalanmış Faktoring Sözleşmesi ve bilcümle ekleri hükümlerince tarafınıza temlik
edilmiş olduğunu beyan kabul ve taahhüt ederiz.
Tarafınıza temlik edilmiş aşağıdaki/ekteki faturalara bağlı alacaklarımızın;
* Alıcılarımız(borçlularımız) ile ticari ilişkilerimizden kaynaklandığını ve satılan malların alıcılarımıza tam ve istendiği gibi teslim edildiğini,
hizmetlerin istenen şekilde ve zamanında yerine getirilip tamamlandığını, mal ve hizmetlerin alıcılarımız tarafından kabul edildiğini,
* Şirketinizden başka yere temlik edilmediğini,
* İlgili faturaların iptali, iadesi veya mahsubu halinde durumu derhal tarafınıza bildireceğimizi ve aldığımız ön ödeme tutarlarını
derhal, nakden iade edeceğimizi, iptal edilen faturaların yerine yeni fatura düzenlendiği takdirde yenilerinin derhal tarafınıza
ibraz edileceğini,
* Bildirime rağmen temlik edilen alacaklarla ilgili borçluların yada 3.kişiler tarafından sehven tarafımıza yapılacak ödemelerin
derhal şirketinize transfer edileceğini belirtir, bu koşulları yerine getirmememiz durumunda şirketinizin uğrayacağı her türlü
zararı tazmin edeceğimizi faktoring sözleşmelerinden doğan haklarınızın saklı bulunduğunu gayri kabili rücu beyan kabul ve
taahhüt ederiz.
Saygılarımızla
(KAŞE+İMZA)
Sıra No
FATURA TARİHİ
FATURA NO
TOPLAM
FATURA TOPLAM TUTAR (TL)
TEMLİK EDİLEN TUTAR (TL)
Download

ALACAK BİLDİRİM FORMU (ABF)