ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim
üyesi alınacaktır.
Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.
MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:
1-PROFESÖR KADROLARI İÇİN:
-Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus
cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca,“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde
başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.
2-DOÇENT KADROLARI İÇİN:
- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya
uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.
3-YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:
-2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans,
yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.
SON BAŞVURU TARİHİ:
İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro
Ünvanı
Adedi
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
Doçent
1
1
Farklı topografik yapıya sahip meralarda gübreleme konusunda çalışma yapmış olmak.
Hayvansal Biyoteknoloji
Doçent
1
1
Su ürünlerinde probiyotik ve prebiyotikler konusunda çalışma yapmış olmak.
Tarım Politikası ve Yayım
Doçent
1
1
Erzurum İlinde hayvancılığa yönelik çiftçi eğitimi projelerinin karşılaştırmalı olarak analizi konusunda çalışma yapmış olmak.
Der
TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro
Unvanı
Adedi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Profesör
1
1
Aile Hekimliği
Doçent
2
1
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Doçent
1
1
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yrd.Doçent
1
1
Perkütan Nefrolitotomilerde Epidural Anestezi konusunda eğitim almış olmak.
1
1
ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreotografi) konusunda eğitim almış olmak.
Genel Cerrahi
Yrd.Doçent
Der
Belgelendirmek kaydıyla tüp bebek konusunda deneyimli olmak.
Aile Hekimliği
Yrd. Doçent
1
1
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Yrd. Doçent
1
1
İç Hastalıkları
Yrd. Doçent
1
1
Hemotoloji uzmanı olmak.
1
1
Nefroloji yandal ihtisası yapıyor olmak.
Uluslararası faz 3 çalışması konusunda eğitim almış olmak.
İç Hastalıkları
Yrd. Doçent
Radyoloji
Yrd. Doçent
1
1
Histoloji ve Embriyoloji
Yrd. Doçent
1
1
Tıp Fakültesi mezunu ve tüp bebek sertifikasına sahip olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji
Yrd.Doçent
1
1
Tıp Fakültesi Mezunu, proje yönetimi ve yürütücülüğü konusunda eğitim almış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro
Unvanı
Adedi
Zooloji
Profesör
1
1
Fizikokimya
Doçent
1
1
Hidrobiyoloji
Yrd.Doçent
1
1
Der
Hayvan Sistematiği alanında çalışma yapmış olmak.
Sucul organizmalar sistematiği üzerinde çalışma yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro
Ünvanı
Adedi
Yeni Çağ Tarihi
Doçent
1
1
Yeniçağ tarihi alanında çalışmış olmak.
Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Doçent
1
1
Uygulamalı sosyoloji alanında çalışmış olmak.
1
1
Kuzey Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında çalışmış olmak.
1
1
Alman Dil Bilimi alanında çalışmış olmak.
1
3
İngiliz Bilim Kurgu Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.
1
3
Türk İslam Sanatları konusunda doktora yapmış omak.
1
2
Eski Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.
Kuzey Batı (Kıpçak)TLE
Alman Dil Bilimi
İngiliz Kültürü ve Edebiyatı
Türk İslam Sanatları
Doçent
Doçent
Yrd. Doçent
Yrd. Doçent
Türk Edebiyatı
Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi
Yrd. Doçent
Yrd. Doçent
1
Felsefe Tarihi
Yrd. Doçent
1
Der
1
2
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında doktora yapmış olmak.
Felsefe Tarihi alanında doktora yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro
Ünvanı
Adedi
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi
Doçent
1
1
Dental tomografik paranasal sinüs görüntüleme üzerine çalışma yapmış olmak.
1
1
Periodontal dokularda immunahistokimyasal çalışma yapmış olmak.
1
1
Dolgu maddelerinin sitotoksisitesi üzerinde çalışma yapmış olmak.
1
2
Dentin çatlakları üzerinde araştırma yapmış olmak.
1
3
Çene-Yüz defekt protezleri ve dental implantlarda stabilite konularında çalışma yapmış olmak.
Periodontoloji
Diş Hastalıkları Tedavisi
Endodonti
Protetik Diş Tedavisi
Doçent
Yrd.Doçent
Yrd.Doçent
Yrd.Doçent
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Kadro
Anabilim Dalı
Unvanı
İktisat Politikası
Uluslararası Ticaret ve Loj. Böl
İktisat Politikası
Profesör
Profesör
Doçent
Adedi
Der
Der
1
1
Makro İktisat Doçenti olmak ve kriz ekonomisi ile ilgili çalışması olmak.
1
1
İktisat Teorisi alanında doçent olmak ve Gelir-Harcama Eğilimleri ve Etkinlik Analizleri alanında çalışmalar yapmış olmak,
1
1
İktisat Politikasında kamu borçlanması üzerine çalışması olmak.
Enerji ve büyüme üzerine doktora yapmış olmak.
İktisat Politikası
Yrd.Doçent
1
3
Ekonometri
Yrd.Doçent
1
3
Ekonometri alanında doktora yapmış olmak.
Sosyal Hizmetler Bölümü
Yrd.Doçent
2
3
Fakültelerin Sosyoloji-Psikoloji veya PDR bölümlerinde doktora yapmış olmak.
İktisadi Gelişme ve Uluslararsı İkt. Yrd.Doçent
1
3
Rekabet Gücü ve İktisadi Büyüme üzerine doktora yapmış olmak.
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Kadro
Anabilim Dalı
Unvanı
Adedi
Der
Coğrafya Eğitimi
Profesör
1
1
Beşeri coğrafya alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fizik Eğitimi
Doçent
1
1
Fizik Eğitiminde doktora yapmış olmak.
Biyoloji Eğitimi
Doçent
1
1
Orta Öğretimde Biyoloji öğretiminin yapısı ve sorunları ve Biyoloji öğretiminde İşbirlikli öğrenme ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Sınıf Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Doçent
1
1
Anlama Düzeyi ve Öğrenme Amaçlı Yazma Aktiviteleri konusunda çalışma yapmış olmak.
Yrd.Doçent
1
Bilgisayar ve Öğretim Tek.Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Tek.Eğitimi
Yrd.Doçent
Yrd.Doçent
4
İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak, Akran Zorbalığı ile başa çıkma konusunda çalışma yapmış olmak.
1
3
Zihinsel Engelli öğrencilerin teknoloji kullanımı konusunda ve eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler konusunda çalışma yapmış olmak,
1
3
Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ve üç boyutlu sanal dünyalar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro
Unvanı
Adedi
Çevre Teknolojisi
Profesör
1
1
Çevre Bilimi ve Mühendisliği dalında doçentlik unvanı almış olmak.
Enerji
Profesör
1
1
Makine Mühendisliği Temel alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Mekanik (Makine)
Profesör
1
1
Makine Mühendisliği Temel alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Yapı
Doçent
1
1
İnşaat Mühendisliği Temel alanında doçentlik unvanını almış olmak, dolgu duvarlı çerçevelerin doğrusal olmayan davranışının
Der
1
modellenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
İnşaat Mühendisliği Temel alanında doçentlik unvanını almış olmak,Beton-Donatı Aderasına Yüksek Sıcaklığın etkileri konusunda çalışma yapmış
olmak.
Yapı Malzemesi
Doçent
1
Makine Teorisi ve Dinamiği
Doçent
1
1
Makine Mühendisliği Temel alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Temel alanında doçentlik unvanı almış olmak ve kablosuz ağlar konularında çalışmalar yapmış olmak.
Haberleşme
Doçent
1
1
Yöneylem Araştırması
Yrd.Doçent
1
1
Lisans, Yükseklisans ve doktora eğitimini Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak.
Üretim Metalürjisi
Yrd.Doçent
1
2
Organik kirleticilerin organik zeolitler vasıtasıyla absorbsiyon kinetiği ve termodinamiği konusunda doktora yapmış olmak.
1
1
Faz değiştiren malzemelerin dizel motorlarda kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.
1
1
Sanayi atık sularının Elektrokoagulasyon ile Arıtılması konusunda doktora yapmış olmak.
termodinamiği konusunda yapmış olmak.
Enerji Sistemleri Müh. Böl.
Çevre Teknolojisi
Yrd.Doçent
Yrd.Doçent
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro
Unvanı
Adedi
Din Eğitimi
Doçent
1
1
İslam Hukuku
Yrd.Doçent
1
2
Der
GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro
Unvanı
Adedi
Resim
Doçent
1
1
Sinema TV.
Yrd.Doçent
1
1
Tezhip
Yrd.Doçent
1
1
Der
Resim alanında doçent olmak.
Tezhip anasanat dalı lisans mezunu olmak ve Türk İslam Sanatları Tarihi (Türk Süsleme ve Hat Sanatları) Bilim dalında doktora yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro
Unvanı
Adedi
İslam Hukuku
Doçent
1
Anabilim Dalı
Kadro
Unvanı
Adedi
Radyo-TV Sinema Bölümü
Doçent
1
1
İletişim Çalışmaları alanında doçent unvanı almış olmak ve Televizyon ve İzleyici üzerine çalışma yapmış olmak.
1
1
İletişim Çalışmaları alanında doçent unvanı almış olmak ve Ekonomi Haberciliği üzerine çalışma yapmış olmak.
Der
1
İslam Hukuku alanında doçent olmak, Çocuk ve gençleri suç ve suça iten sebepler konusunda çalışmış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Gazetecilik Bölümü
Doçent
Der
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro
Unvanı
Farmasotik Toksikoloji
Yrd.Doçent
Adedi
1
Der
1
Eczacılık Fakültesi mezunu,farmasotik toksikoloji alanında doktora yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro
Unvanı
Adedi
Dölerme ve Suni Tohumlama
Profesör
1
1
Parazitoloji
Doçent
1
1
Veteriner Parazitoloji alanında doçentlik unvanı almış olmak.
1
1
Osteoporoz ve membran transportırı konusunda çalışmış olmak.
Farmakoloji ve Toksikoloji
Doçent
Der
Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Doçent
1
1
Fizyoloji
Yrd.Doçent
1
3
Veteriner Fakültesi mezunu ve İzole organ banyosu sistemlerinde deneyimli olmak.
Viroloji
Yrd.Doçent
1
3
Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro
Ünvanı
Beslenme ve Diyetetik Böl.
Yrd.Doçent
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
Kadro
Anabilim Dalı
Unvanı
Bölge Planlama
Doçent
OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Kadro
Anabilim Dalı
Unvanı
Adedi
1
Adedi
1
Adedi
Der
3
Lisans,yükseklisans ve doktora eğitimini beslenme ve diyetetik bölümünde yapmış olmak.
Der
1
Der
Uygulamalı Jeoloji
Profesör
1
1
Kamu Ölçmeleri
Yrd.Doçent
1
2
Harita mühendisliği bölümü mezunu ve harita mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
Jeodezi
Yrd.Doçent
1
2
Harita mühendisliği bölümü mezunu ve harita mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Kadro
Anabilim Dalı
Unvanı
Adedi
Der
Hareket ve Antreman Bilgisi
Doçent
1
1
Spor Bilimlerinde doçent unvanı almış olmak.
Spor Yönetim Bilimleri
Yrd.Doçent
1
2
Spor alanında çalışanların mobbing düzeylerinin araştırılması konusunda çalışmış olmak.
PASİNLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Kadro
Program
Unvanı
Harita ve Kadastro Programı
Yrd.Doçent
Adedi
1
Der
1
OLTU MESLEK
YÜKSEKOKULU
Program
Kadro
Unvanı
El Sanatları
Yrd.Doçent
Adedi
1
İSPİR HAMZA POLAT MESLEK YÜKSEKOKULU
Kadro
Program
Unvanı
Adedi
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Yrd.Doçent
1
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Kadro
Program
Unvanı
Adedi
İlk ve Acil Yardım
Yrd.Doçent
ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU
Kadro
Anabilim Dalı
Unvanı
1
Adedi
Der
5
Oltu taşının özellikleri üzerine doktora yapmış olmak.
Der
5
Entomoloji alanında doktora yapmış olmak, Aphididae türleri üzerine çalışmış olmak.
Der
2
Sağlık Bilimleri alanında lisansüstü eğitim yapmış olmak, ilk ve acil hizmetlerde en az 10 yıl deneyimli olmak.
Der
Elektrik
Doçent
1
1
Elektrik Makineleri Yapay Sınır Ağları ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları konularında çalışmalar yapmış olmak.
İnşaat
Yrd.Doçent
1
3
Kazıklı Radye Temellerin Tasarımını etkiyen faktörlerin araştırılması alanında doktora yapmış olmak.
İnşaat
Yrd.Doçent
1
3
Mühendislik Dolgu Malzemelerinin Kompaksiyon Özelliklerinin zemin indeks parametrelerine bağlı olarak yapay sınav ağları ile
1
2
Peynirde Biyoaktif Peptit alanında doktora yapmış olmak.
1
3
Erzurum'un Sosyal-Kültürel Hayatı ve Ulaşım Faaliyetleri alanında doktora yapmış olmak ve arşivcilik konusunda yetkin olmak.
tahmin edilmesi alanında doktora yapmış olmak.
Gıda İşleme
Turizm Seyehat ve Eğlence Hizm
Yrd.Doçent
Yrd.Doçent
Download

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize