“ Senem Kara” Kimdir?
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun
olmuştur. Mezuniyetinin ardından özellikle farklı gelişen
psikoterapisi, psiko-eğitsel çalışmalar ve sosyal
entegrasyonu alanında uzmanlaşmıştır.
Katıldığı eğitim ve konferanslardan bazıları arasında
İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma Ve Geliştirme
Derneği’nden “Psikanalize Giriş Seminerleri”, Otizm
Akademisi Yankı Yazgan&Gizem Tankol “Otizmli
Çocuğu Olan Ailelerle İlişki Kurma Biçimleri” Tavistock
Derneği üyesi Louis Emmenuel’den “5-6 Yaş
Çocuklarıyla Çalışma Deneyimleri” , Amanda
Cinton’dan “Çocuk Döneminde Soysa-Duygusal
Gelişmeler, TPD “Çocuk Değerlendirme Test Eğitim
Paketi” ve Family Enhancement Therapy onaylı
“Yönlendirilmemiş Oyun Terapisi” eğitimleri sayılabilir.
Şu andan da farklı gelişen çocuklar ve ergenlerle
psiko-eğitsel çalışmalar ve psikoterapi yapmanın yanı
sıra nörotipik çocuklara oyun terapisi uygulamaktadır.
FARKLI GELİŞEN ÇOCUK VE
GENÇLERLE
PSİKO-EĞİTSEL ÇALIŞMALAR
Urla Psikoterapi Merkezi
0532 699 33 33
www.urlaterapi.com
Nur Dikmen C. N:24 D Blok D:4 Urla - Izmir
EĞİTSEL ÇALIŞMALAR
Gelişimsel gerilik ne demektir?
Psiko-Eğitsel Çalışmalar ne demektir?
Gelişim geriliği, çocuğun beklenen zamanlarda gelişimsel olarak o
yaşa özgü gelişim basamaklarının birinde ya da birkaçında yaşadığı
duraksamalar ya da gecikmelerdir.
Çocuk bir alanda beklenen gelişimi gösterirken diğer alanlarda
gösteremeyebilir. Bu alanlar arasında kaba&ince motor gelişimi,
sosyal gelişim, dil gelişimi, bilişsel gelişim sayılabilir.
Gelişimsel gerilikleri olan çocuklarla aile işbirliği ile
yapılan sadece zihinsel gelişimi değil çocuğun ruhsal
sağlığını da temel zemin olarak kabul ederek çocuğun
gelişimini ve değişimini hedefleyen çalışmalardır. Bu nokta
da özel-eğitim ile aynı şey olmamaktadır.
Psiko-eğitsel çalışmalar da, çocuğun ihtiyaçları ve
handikapları doğrultusunda ona özgü gelişim hedeflerinin
olduğu bir program hazırlanır.
Çocuğa gelişim alt basamaklarına yönelik egzersizler,
akademik çalışmalar yaptırılırken çocuğun ruhsal dünyasına
yönelik destekler de verilir. Geriliğin yaşandığı alt gelişim
alanlarındaki ilerlemeler, ancak çocuğun ruhsal dünyasının da
paralel bir biçimde bu gelişim süreçlerine eşlik etmesi,
sağlıklı olmasıyla mümkündür.
Unutulmaması gereken hiçbir gelişim çocuğun duygusal
dünyasından bağımsız düşünülemez.
Çocukta gelişimin sağlanabilmesi için ailenin belirlenen
hedefler doğrultusunda işbirliği içinde olması son derece
önemlidir.
Gelişim geriliği neden kaynaklanır?
Gelişim geriliğinin çeşitli nedenleri olabilir. Genetik nedenler,
nörolojik nedenler, hamilelik ve doğum sırasında oluşan
komplikasyonlar nedenler arasında en bilinenleridir. Bunlardan biri
ya da birkaçı birleşerek gelişimsel geriliğe sebep olabilir.
Neler yapılabilir?
0-3 yaş çocuk gelişimi için oldukça kritik bir dönemdir. Bu
süreçte fark edilen gerilikler erken teşhis ve müdahale sürecine
girmektedir. Öncelikle çocuk hekimine danışılmalı yapılan kapsamlı
değerlendirilmeler ile nedenler belirlenmeli ve yol haritası
oluşturulmalıdır.
Çocuğun yaş özelliklerine uygun olarak okul, kreş, ev gibi sosyal
ortamlar düzenlenmeli, çocuğun gelişimini sağlayacak destekler
(psiko-eğitsel çalışmalar, psikoterapi, sosyal entegrasyon,
anne&baba danışmanlığı vb.) verilmelidir.
Çıkarılan yol haritasının içinde, çocuğun yaşadığı aile ortamını
çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda nasıl düzenlenebileceğini
gözlemleyip gelişime yönelik eğitimlerle desteklemek
çocuğun gelişim sürecini hızlandırıcı etkiler sunmaktadır.
Gelişim geriliği zeka geriliği demek değildir. Gerekli doğru
müdahalelerin yapılması ile çocuk kendi yaş özelliklerini
gösterebilir.
Çalışma Alanları
 Down Sendromlu Çocuklar
 Otizm Spectrum Bozuklukluğu olan Çocuklar
 Mental Reterde Çocuklar
 Özel Öğrenme Güçlüğü olan Çocuklar
Download

eğitsel çalışmalar - Urla Psikoterapi Merkezi