T.C.
_
KARAMAN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 62211774/410.01/7068326
30/12/2014
Konu: Dershaneler
........................................ KAYMAKAMLIĞINA
.........................................MÜDÜRLÜĞÜNE
İ lg i: a) 14.03.2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanun,
b) 26/12/2014 tarihli ve 15520822/405.99/6979450 sayılı emir.
Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) emirlerinde
açıklandığı üzere, ilgi (a) Kanunla 5580 sayılı Kanuna eklenen geçici 5.maddede Özel
Dershaneler ile gerekli dönüşümü tamamlamayan Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin
eğitim-öğretim faaliyetleri 01.09.2015 tarihinde sona erecektir. Ancak; Genel
Müdürlüğümüze ulaşan duyumlar ve bilgilerde, afiş, el ilanı, bilboardlar, görsel ve yazılı
medyada bazı dershanelerin veya dershane gruplarının 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için
Seviye Tespit Sınavı, Seviye Belirleme Sınavı vb. adlar altında smav yaparak bu smav
sonuçlarına göre öğrenci kayıt ettikleri yönünde Bakanlığımıza bilgilerin ulaştığı
bildirilmiştir.
Özel dershaneler ilgi (a) Kanun kapsamında 01.09.2015 tarihinde kapatılacağından
öğrenci ve velilerin mağdur edilmemeleri amacıyla, yukarıda belirtilen sınavlara izin
verilmemesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi istenmiştir.
Bijlgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Nurettin DOĞAN
Vali a.
II Milli Eğitim Müdürü V.
DAĞITIM:
-5 İlçe Kaymakamlığına,
-İl Maarif Müfettişleri Başkanlığına,
-Merkez İlçe Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerine.
GÜVENLİ ELEKTRONİK İM ZAU
ASUİIE AYNIDIR.
SSj
Bekir 5
M illi Eç
►efi
Sakabaşı Mah. Yeni Hükümet Konağı C Blok-KARAMAN
Elektronik Ağ: http://karaman.meb.gov.tr
e-posta: ozek>[email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Özel Öğretim Bolümü
Tel: (0 338) 2131666-119
Faks: (0 338) 2122783
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden fD8f-84f5-3263-94c0-7864 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Dershane Kayıtları - Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü