Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
BASIN DUYURUSU
TARİH:20.10.2014
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, ana yararlanıcısı Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı olan “Yerel İşbirlikleri Aracılığıyla Şiddetle Mücadele Mekanizmalarının Güçlendirilmesi” başlıklı
proje Kadın Dayanışma Vakfı koordinatörlüğünde, İzmir Kadın Dayanışma Derneği ve Adana Kadın Dayanışma
Merkezi ve Sığınma evi Derneği (AKDAM) ile birlikte yürütülmektedir. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel
ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi (VAW) Hibe Programı kapsamında yürütülen proje Ankara,
Adana ve İzmir’de 1 Şubat 2014’den beri uygulanmakta olup 30 Nisan 2015 itibariyle sona erecektir.
PROJE KAPSAMINDA BUGÜNE KADAR;
Ankara, Adana ve İzmir’de kadına yönelik şiddet alanında çalışan toplam 75 kadının katıldığı 3 gün
süren, insan kaynağı kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği, Güçlenme Eğitimleri Haziran ayında yerellerde
gerçekleştirilmiştir.
Ankara, Adana ve İzmir’de kadına yönelik şiddet alanında çalışan toplam 33 kadının katıldığı 3 gün
süren, katılımcılara sunum yapma, eğitim verme ve uygulama becerilerini kazandırmayı hedefleyen Eğitici
Eğitimleri Eylül ayında yerellerde gerçekleştirilmiştir.
Yerel İşbirliklerini güçlendirme amacıyla Ankara, Adana ve İzmir’de Şiddet Önleme ve İzleme
Merkezleri (ŞÖNİM), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri, Belediyeler, Kent Konseylerinin Kadın
Meclisleri, Müftülüklere bağlı Aile ve Dini Rehberlik Büroları ziyaret edilmiştir ve ziyaretlere devam
edilmektedir.
Proje ortakları kadın kuruluşlarının Kadın Danışma Merkezlerinde şiddet gören kadınlara ücretsiz
psikolojik ve hukuki destek verilmeye devam edilmektedir.
PROJENİN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM FAALİYETLERİ;
Ankara, Adana ve İzmir’de kamu kurum ve kuruluşlarından toplam 75 katılımcı kadınla düzenlenecek
Kadın Danışma Merkezi İşleyişi Eğitimleridir. Adana ve Ankara’daki eğitimler tamamlanmış olup, 3-7 Kasım
2014 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecektir.
Üç ilde kurumlar arası işbirliğini sağlamak amacıyla kadına yönelik şiddet ile mücadelede sorumlu
kılınmış kurum ve kuruluşlardan yetkili toplam 60 temsilcinin katılımıyla 2’şer günlük atölye çalışmaları KasımAralık aylarında gerçekleştirilecektir.
Üç ilde şiddete dair farkındalık yaratmak ve bilinç geliştirmek amacıyla 8 ay süresince her biri en az 20
kadınla olmak üzere, toplam 1000 kadına ulaşmanın hedeflendiği ev toplantıları düzenlenecektir.
Kadın Dayanışma Vakfı
Mithatpaşa Cad. No:10/11
06410 Sıhhiye / Ankara
Tel: (0312) 430 40 05 – 432 07 82 Faks: (0312) 430 40 05
E-posta :[email protected]
www.kadindayanismavakfi.org.tr
İletişim Kişileri: Pınar Çetinkaya; Nihan Damarlı
E-posta: [email protected] [email protected]
Bu belge Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinden sadece Kadın Dayanışma Vakfı sorumludur ve bu içerik
herhangi bir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş veya tutumunu yansıtmaz.
Download

buradan - Kadın Dayanışma Vakfı