NAMIK KEMAL
ÜNİVERSİTESİ
SKS DAİRE BAŞKANLIĞI
ETKİNLİK BAŞVURU
FORMU
1. Başvuran Topluluk Hakkında Bilgi:
Topluluk Adı
Adresi
2. Etkinlikten Sorumlu Öğretim Üyesi
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-mail
3. Etkinlikten Sorumlu Öğrenci
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-mail
4.Etkinliğin
Açık Adı
Etkinliğin Türü ( Konferans, Panel, Gezi,
Sergi, Tiyatro, Konser, Bilimse Toplantı vs.)
Başlama Gün ve Saati
Bitiş Gün ve Saati
Gerçekleşeceği Yer (Salon Tahsis formunu
ekleyiniz)
5. Etkinliğe Katılacak Olan
Bilim İnsanı / Sanatcı / Akademisyen
(Kısa özgeçmişi forma eklenecek)
İşbirliği Yapılan Topluluk, Kurum, Kuruluş
Sponsor (Eş finansman olanaklarını
belirtiniz)
6. Etkinlik Amacını Kısaca Belirtiniz
7. Etkinlik Katılımı
Yok
Var
Varsa Miktarı
Ücret
Sertifika
8. Talepler (Salon Talebiniz varsa Salon Talep Formunu http://bhi.nku.edu.tr/etkinlik/en
adresinden indirip ekleyiniz, web duyurusu istiyorsanız web duyuru formunu ekleyiniz.)
Topluluk Başkanı
Topluluk Koordinatörü
Adı Soyadı
Adı Soyadı
İmza
İmza
Download

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SKS DAİRE