Mühendislik Matematiği 2 Ödevi
܎ሺ‫ܠ‬ሻ = ‫ ܠ‬૜ − ૜. ૠ‫ ܠ‬૛ + ૟. ૛૞‫ ܠ‬− ૝. ૙૟ૢ fonksiyonunun [1, 1.5] aralığındaki 6 anlamlı
basamaklı kök değerini yaklaşık kök bulma yöntemlerinden birini kullanarak εa ilaveli olarak
bulunuz. Kullandığınız program kodlarını, tüm iterasyonlardaki
ekleyiniz.
Son Teslim Tarihi: 22 Mayıs 2014
xr
kök ve
εa
değerlerini
Download

Ödev