NAMIK KEMAL
ÜNİVERSİTESİ
SKS DAİRE BAŞKANLIĞI
ETKİNLİK
GERİBİLDİRİM
FORMU
1. Başvuran Topluluk Hakkında Bilgi:
Topluluk Adı
Adresi
2. Etkinlikten Sorumlu Öğretim Üyesi
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-mail
3. Etkinlikten Sorumlu Öğrenci
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-mail
4.Etkinliğin
Açık Adı
Etkinliğin Türü ( Konferans, Panel, Gezi,
Sergi, Tiyatro, Konser, Bilimse Toplantı vs.)
Başlama Gün ve Saati
Bitiş Gün ve Saati
Gerçekleştiği Yer
5. Etkinliğe Katılmış Olan
Bilim İnsanı / Sanatcı / Akademisyen
(Kısa özgeçmişi forma eklenecek)
İşbirliği Yapılan Topluluk, Kurum, Kuruluş
Sponsor (Eş finansman olanaklarını
belirtiniz)
6. Etkinliğin Değerlendirilmesi Lütfen, etkinliğinizin amaçlarına nasıl ulaştığını ve
katılımcıların proje ile ilgili görüş ve önerilerini içeren kapsamlı bir değerlendirme yapınız. (Amaç /
Hedef Kitle / Aktiviteler / Sonuç) (en fazla 100 kelime)
Not: Bu form, etkinlik sırasında çekilen fotoğraflar ile ilgili yetkiliye mutlaka teslim
edilecektir.
Topluluk Başkanı
Topluluk Koordinatörü
Adı Soyadı
Adı Soyadı
İmza
İmza
Download

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SKS DAİRE