9. Ceza İnfaz Kurumlarında Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Hizmetlerinin İyileştirilmesi
Projesi (2009 IPA-1.Bileşen)
Sorumlu Kurum/Birim:
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Projenin Faydalanıcıları:
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Projenin Süresi:
2013 - 2015
Projenin Bütçesi:
1.500.000 Avro (Ulusal katkı Payı:150.000 Avro)
Projenin Amacı:
Ceza infaz kurumlarında ruh sağlığı ve bağımlılık
sorunlarıyla ilgili olarak mahkum ve çalışanlara
yönelik ruh sağlığı hizmetlerinin artırılması.
Projenin Faaliyetleri:
1. Ceza infaz kurumlarındaki ruh sağlığı problemleri olan mahkûmların personel tarafından
erken dönemde tanınması ve psiko-sosyal yardım ve sağlık servis personelinin eğitimi
amacıyla bir erken tanı ve değerlendirme sisteminin oluşturulması. (YARDM- Yapılandırılmış
Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Sistemi)
2. Madde bağımlılığı ve ruh sağlığı problemleri olan mahkûmların tedavileri ve bu
mahkûmlarla doğrudan iletişimi bulunan personelin eğitimi için yeni yaklaşım modelleri
geliştirilecektir.
Download

9. Ceza İnfaz Kurumlarında Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Hizmetlerinin