Adalet Bakanlığı 2015 yılı Bütçesinin Birim Bazında Dağılımı
Ceza İnfaz Kurumları, Tutukevleri ve
Eğitim Merkezleri
40,94%
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
0,66%
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
2,16%
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı
0,02%
Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
2,03%
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı
4,13%
Diğer Bakanlık Merkez Birimleri
1,94%
Mahkemeler Bütçesi
48,11%
Download

Adalet Bakanlığı 2015 yılı Bütçesinin Birim Bazında Dağılımı