19. Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi
Sorumlu Kurum/Birim:
PGM, AB, AK.
Projenin Faydalanıcıları:
Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Ankara
Barosu ve Türkiye Barolar Birliği yararlanıcı
kurumlardır.
Projenin Süresi:
2007(Kasım)- 2010
Projenin Bütçesi:
3.005.329 Avro olan projenin Bakanlığa maliyeti
yaklaşık 70.000TL olmuştur.
Projenin Amacı:
Avrupa Birliği’ndeki en iyi uygulamalar göz önünde
bulundurularak yargının etkinliğini arttıracak ve kişilerin
yargıya yaptıkları başvurulardan daha etkin sonuçlar
almalarını sağlayacak bir mahkeme yönetim sisteminin
ve bu sisteminin işlemesine imkân tanıyacak teknik alt
yapının kurulmasıdır.
Proje Faaliyetleri:
Proje kapsamında yurtiçindeki 5 adliyeye ve bir adedi HSYK üyelerince Avusturya’ya olmak
üzere 4 AB ülkesine ihtiyaç analizi kapsamında çalışma ziyaretleri düzenlenmiş, yeni
mahkeme yönetim sisteminin ilkelerin uygulanmasını belirlemeye (strateji belgesinin
oluşturulması, bu belgede yer alan önerilerin uygulamaya aktarılması) yönelik çalışma
toplantıları yapılmış ve yeni sisteme ilişkin olarak 5 pilot adliyedeki (Konya, Aydın, Rize,
Mardin ve Manavgat) hâkim ve savcılar ile yardımcı personele eğitim verilmiştir.
Download

19. Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi