T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 70819127-010.99-15464
Konu : Genelge ve Talimatlar
13/02/2014
Bakanlığımızca Nüfus ve Vatandaşlık hizmetlerine yönelik olarak çeşitli tarihlerde
çıkartılan genelge ve talimatların güncelliğini sağlamak, benzer konudaki düzenlemeleri
birleştirmek, aykırılıkları gidermek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda; toplam 90
genelge ve talimat mahiyetindeki dağıtımlı yazı yürürlükten kaldırılmıştır. Birleştirilen, benzer konulardaki talimat ve genelgelerin yer aldığı “Nüfus ve
Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Açıklama” ile yürürlükten kaldırılan
genelge ve talimat listesi ilişikte gönderilmiştir. Durumun bu yolda Nüfus Müdürlüklerine, “evlendirme işlemleri”ne yönelik
açıklamanın da İlinizdeki bütün Evlendirme Memurluklarına duyurulmasını ve uygulamanın
denetlenmesini arz ve rica ederim.
Dr.Ahmet SARICAN
Bakan a. Genel Müdür
EK :
Açıklama (56 sayfa)
DAĞITIM :
Gereği:
81 İl Valiliğine
Dışişleri Bakanlığına
(Konsolosluk Daire Başkanlığı)
Bilgi:
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (PUTkDV-9Aanig-H2TTR6-b3dT5E-DJ8KKWzc) kodunu yazınız.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:S.YILMAZ
Telefon: (312)591 22 89 Faks: (312)397 16 85
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Download

Genelge ve Talimatlar (13.02.2014