13.08.2014
İşbirlikli Öğrenme
İşbirlikli öğrenme en basit anlamıyla,
öğrencilerin ortak bir amaç
doğrultusunda küçük gruplar halinde
birbirinin öğrenmesine yardım ederek
çalışmalarıdır (Açıkgöz, 1992).
Başlıca temsilcileri Dewey, Vygotsky,
Slavin, Kagan’ dır. Tüm öğrenme
grupları işbirlikli öğrenme değildir.
Yararları
Sınırlılıkları
Öğrencilerin hem bilişsel hem
de duyuşsal yönleri gelişir.
Karmaşık konuların öğrenilmesinde
yetersiz kalabilir.
Öğrencileri sosyalleştirir.
Çalışmaları değerlendirmek zordur.
Öğrencilerin derse katılımı
artar.
Çalışma tek bir kişi üzerine kalabilir.
Öğretmen öğrenme
eksikliklerine anında müdahale
edebilir.
İyi planlama yapılmazsa küme
çalışmasına dönüşür.
Grup içinde herkesin öğrenmesi
sağlanır.
Öğrenme Grupları
Sahte Öğrenme Grupları,
Geleneksel Sınıf Öğrenme Grupları,
İşbirlikli Öğrenme Grupları
Herhangi bir grubun işbirlikli
öğrenme grubu olabilmesi için bazı
özelliklere sahip olabilmesi gerekir.
Bunlar: Olumlu bağımlılık, Grup
ödülü, Bireysel değerlendirilebilirlik,
Yüz yüze etkileşim, Sosyal beceriler,
Grup sürecinin değerlendirilmesi,
Eşit başarı fırsatı.
Not: Küme çalışmaları işbirlikli öğrenme değildir.
İşbirlikli öğrenme gruplarında işbirliğini engelleyen
durumlar; grupta sadece birkaç kişinin çalışması
diğer üyelerin bunlardan yaralanması (hazıra
konma), grup içinde daha iyi durumda olan
öğrencilerin diğerlerinin iş yapmasına izin
vermemeleri (zenginin daha da zenginleşmesi) ve
grupta bazı öğrencilerin diğer grup üyelerinin
fikirlerine değer vermemesi (sorumluluğun
karışması) olarak sıralanabilir.
Uygulamada çok fazla
materyale ihtiyaç yoktur.
Maliyet çok düşüktür.
İşbirlikli Öğrenme Teknikleri
Birlikte öğrenme, Akademik Çelişki,
Birleştirme(Ayrılıp Birleşme, Jigsav),
Öğrenci Takımları-Başarı Grupları, TakımOyun-Turnuva, Birlikte Soralım Birlikte
Öğrenelim, Takım Destekli
Bireyselleştirme, Karşılıklı Sorgulama.
Takım Oyun Turnuva Tekniği
Öğrenciler;
Beceri, cinsiyet ve yarışçı özelliklerine göre 4-5 kişilik
takımlara ayrılır.
Her hafta turnuva yapılır ve her takımın görevi
turnuvaya katılacak arkadaşını hazırlamaktır.
Öğretmen ön bilgi verdikten sonra konu ile ilgili
materyali dağıtır.
Her grup kendisini temsil edecek olanı hazırlar.
Turnuva masaları hazırlanır
Her takımdan bir veya iki öğrenci yarışır ve aldıkları
puan takımın puan hesabına yazılır.
Her hafta turnuva masasındaki öğrenci değişir.
1
13.08.2014
Öğrenci Takımları Başarı Grupları
Tekniği
Öğrenciler 4-5 kişilik takımlara ayrılır.
Takımlar kendi içlerinde çalıştıktan sonra bir
test uygulanır.
Öğrenciler testten aldıkları puana göre başarı
sırasına dizilir.
En başarılı 6 öğrenci 1. grup, sonraki 2. grup vb…
olarak ayrılır.
1. gruptakiler takımlarına 8,
2. gruptakiler örneğin takımlarına 6,
3. gruptakiler örneğin takımlarına 4 puan kazandırırlar.
Ayrılıp Birleşme Tekniği
Konular, üye sayısı kadar küçük parçalara ayrılır
Her gruptan bir üye ayrılır ve yeni bir grup
oluşur
Yeni grup üyeleri çalışma yapar
Öğrendiklerini eski grup üyelerine aktarır
Gruplara sınav verilir, sonuçlar bireysel olarak
değerlendirilir.
Her öğrenci becerisi ve başarısı oranında takımına
katkı getirir. Öğrenci kendisini kendi başarı
grubundakilerle karşılaştırır.
2009-KPSS
• Ortak ürün ya da grup ödülü
• Olumlu bağımlılık
• Bireysel değerlendirilebilirlik
• Yüz yüze etkileşim
• Sürecin değerlendirilmesi
• Eşit başarı fırsatı
Bu becerileri kazandırmaya olanak sağlayan
yöntem, teknik ya da yaklaşım aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Büyük grup tartışması B) Yaratıcı drama
C) Rol oynama
D) İstasyon
E) İşbirlikli öğrenme
2
Download

9.İşbirlikli Öğrenme