800CP
Narenciye Sıkacağı
Kullanım ve Güvenlik Talimatları
Breville ailesine hoşgeldiniz...
Şık ve sağlam gövde tasarımından,
benzersiz ve süratli çalışmasına
kadar, 800 Sınıfı Narenciye
Sıkacağınız, evde hazırlanan
narenciye suyu konusunda heyecan
verici bir yer teşkil eder.
Bu kitapçığın hazırlanmasındaki
amaç, sizi yenilikçi 800 CR’nin
olağanüstü faydalarını keşfetmeye
başlamanızı sağlayacak en uygun
noktaya taşımaktır.
Size teşekkür eder ve...
Satın aldığınız ürünün keyfine
varmanızı dileriz.
5 Narenciye Sıkacağınız hakkında
6 Breville önce güvenlik tavsiye eder
7 Breville 800 Sınıfı Narenciye Sıkacağınızı
tanıyın
8 Breville 800 Sınıfı Narenciye Sıkacağının
Kurulması
11 Breville 800 Sınıfı Narenciye Sıkacağının
Çalıştırılması
14 Breville 800 Sınıfı Narenciye Sıkacağının
Sökülmesi
17 Bakım ve temizlik
18 Sorun giderme rehberi
19 Meyve suyu sıkma hakkında ipuçları
BREVILLE İÇİN ÖNCE GÜVENLİK GELİR
800CP NARENCİYE SIKACAĞI İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Güvenlik konusundaki yüksek farkındalığı ile Breville'de tüketici ürünleri
öncelikle değerli müşterilerimizin güvenliği düşünülerek tasarlanır ve üretilir.
Bunun yanı sıra, herhangi bir elektrikli aleti kullanırken aşağıdaki güvenlik
tedbirlerine bağlı kalınması müşterilerimizden rica olunur:
• Çalıştırmadan önce tüm talimatları
dikkatlice okuyunuz ve ileride
kullanmak üzere bir başvuru kaynağı
olarak saklayınız.
• Kullanmadan önce güç kablosunu
tamamen düz hale getiriniz.
• Narenciye Sıkacağını daima kuru,
düz bir yüzey üzerinde kullanınız.
• Narenciye Sıkacağını kullanmaya
başlamadan önce tüm etiketleri
çıkarınız.
• Fişi prize takıp aletin üzerindeki
On/Off (Açma/Kapama) düğmesini
ON (Açık) konumuna getirerek
Narenciye Sıkacağını çalıştırmadan
önce, alet kurulumunun düzgün bir
şekilde yapılmış olduğundan daima
emin olunuz. Düzgün şekilde
kurulmamış olması halinde alet
çalışmaz.
• Aleti daima On/Off (Açma/Kapama)
düğmesini OFF (Kapalı) konumuna
getirip, daha sonra aletin başında
kimsenin bulunmayacak olması,
aletin kullanılmayacak olması,
temizlik veya düğümlenmesini
önleyiniz.
• Aleti sıcak gaz veya elektrikle
çalışan ocakların yakınına, veya
4
sıcak bir fırınla temas edebileceği
yerlere yerleştirmeyiniz.
• Aleti kullanırken asla başından
ayrılmayın.
• Aletin çalışması esnasında tedbirli
olunuz - ellerinizi veya parmaklarınızı
hareket eden veya dönen parçaları
yaklaştırmayınız.
• Sıkma kolunu dik konuma getirirken
ellerinizi veya parmaklarınızı motor
bloğunun arka kısmındaki sıkma
kolu mekanizmasına
yaklaştırmayınız.
• Bu alet, küçük çocukların veya
güçten düşmüş yaşlı kişilerin
gözetim olmaksızın kullanımı için
uygun değildir.
• Küçük çocuklar aletle oynamamaları
için gözetim altında tutulmalıdır.
• Güç kablosunu veya motor bloğunu
suya veya herhangi bir sıvıya
sokmayınız.
• Bu ürün sadece evde kullanılmak
üzere üretilmiştir. Kullanım amacı
dışında kullanmayınız. Hareket
halindeki araç veya gemilerde
kullanmayınız. Ev dışındaki
ortamlarda kullanmayınız.
BREVILLE İÇİN ÖNCE GÜVENLİK GELİR
• Elektrikli cihazları kullanırken ek
güvenlik sağlamak için artık akım
cihazı (güvenlik kilidi) kurmanız
tavsiye edilir. Cihazın çalışmasını
sağlayan elektrik devresine, 30mA'yı
geçmeyen bir anlık artık akımla
çalışan güvenlik kilidi yerleştirmeniz
tavsiye edilir. Profesyonel yardım
için elektrik teknisyeninizle
görüşünüz.
• Temizlik dışındaki bakımlar yetkili
Breville Servis Merkezi’nde
yapılmalıdır.
• Temizlik ve bakım talimatlarına
kesinlikle uyunuz.
• Kabloyu, fişi ve aletin kendisini,
oluşabilecek herhangi bir hasara
karşı düzenli olarak inceleyiniz.
Herhangi bir hasar görülmesi
halinde aletin kullanımını derhal
durdurunuz ve muayene, değişim
veya tamir için aleti bir bütün
halinde en yakın yetkili Breville
servis merkezine götürünüz.
BU TALİMATLARI SADECE EV İÇİ KULLANIM İÇİN SAKLAYINIZ.
5
800CP Narenciye Sıkacağı
MONTAJI, ÇALIŞTIRILMASI
ve SÖKÜLMESİ
800 SINIFI™ NARENCİYE SIKACAĞINIZI TANIYINIZ
A
G
H
B
I
C
J
K
L
D
E
F
A. Sıkma kolunun Patentli meyve suyu
sıkma hareketi, meyve kubbesinin
doğrudan meyvenin üzerine oturmasını ve
kolayca geri gelmesini sağlar. Sıkma
işlemini ve temizliği çabuklaştırır ve
kolaylaştırır.
B. Zahmetsiz koruma için toz örtüsü
(resimde gösterilmemektedir)
C.2 adet paslanmaz çelik filtre (bulaşık
makineleri için uygun) posa ve çekirdekleri süzerken meyve suyunun akmasını
sağlar. İnce veya kalın filtreyi seçerek
meyve suyunuzdaki posa miktarını kontrol
ediniz.
D.Güçlü motor sıkma konisi Sıkma
konisine basınç uygulandığında otomatik
olarak başlar.
E. ON/OFF düğmesi
F. Kablo mahfazası Aletin çevresinde,
motor bloğunun alt kısmına takılıdır
(resimde gösterilmemektedir).
G. Yumuşak bir tutuşa sahip kol sıkma
işlemini kolaylaştırır.
H. Meyve kubbesi (bulaşık makineleri için
uygun) temizlik amacıyla kolayca yerinden
çıkarılabilir.
I. Dökme kalıp paslanmaz çelik sıkma
konisi (bulaşık makineleri için uygun) her
ebattaki narenciyedenmaksimum su elde
edilmesini sağlar.
J. Meyve suyu toplayıcı (bulaşık makineleri
için uygun), meyve suyunu toplar ve
meyve suyu ağzından suyun boşaltılmasını sağlar.
K. Meyve suyu ağzı, damlatmayan özelliği
ile temizliği kolaylaştırır.
L.İki Aşamalı Geçiş Sistemlimeyve suyu
sıkacağı, güvenlik ve performans
bakımından düzgün bir şekilde
kurulmadığı sürece çalışmaz.
7
BREVILLE 800 SINIFI NARENCİYE SIKACAĞININ KURULUMU
1. Adım:
Sıkacak kolunu Motor Bloğundan uzağa,
kol tam uzunluğuna erişene kadar yukarı
ve geri çekiniz.
2. Adım:
Meyve suyu toplayıcısını Motor Bloğunun
üstündeki Çevirme Milinin üzerine yerleştiriniz. Meyve suyu ağzının Motor Bloğunun
ön tarafında bulunan yarım daire şeklindeki
oyuğa uyduğundan emin olunuz.
3. Adım:
Seçilen Paslanmaz Çelik Filtreyi (ince veya
kalın) toplayıcının içine, filtrenin alt kısmında
bulunan okla belirtilen girintiyi toplayıcının
üzerinde bulunan okla gösterilen ilgili
çıkıntıya hizalayarak yerleştiriniz. Meyve
suyunda maksimum posa oranını elde
etmek için kalın bir filtre, meyve suyundaki
posa oranını azaltmak için ince bir filtre
kullanınız.
8
BREVILLE 800 SINIFI NARENCİYE SIKACAĞININ KURULUMU
4. Adım:
Sıkma konisini çevirme milinin üzerine
yerleştirerek, koniyi sabitlemek için aşağı
doğru hafifçe bastırınız.
5. Adım:
Meyve kubbesini sıkma kolunun alt
kısmının üzerine, meyve kubbesinin
üzerindeki çıkıntı sıkma kolundaki delikle
hizalanacak şekilde yerleştiriniz. Kubbe
yerine oturana kadar, sıkma kolunu tutarak
meyve kubbesini yukarı ve geriye doğru
bastırınız. Not: Meyve kubbesi anahtarlı
olduğundan sadece tek bir şekilde
yerleştirilebilir (bu özellik, çalışma sırasında
kubbenin dönmemesini sağlar).
6. Adım:
Damlatmayan meyve suyu ağzının dökme
pozisyonunda aşağı doğru itildiğinden emin
olunuz.
7. Adım:
Meyve suyu boşaltma ağzının altına uygun
ölçüde bir bardak veya sürahi yerleştiriniz.
9
800 SINIFI™ NARENCİYE SIKACAĞINIZIN ÇALIŞTIRILMASI
1. Adım:
Sıkma işlemine başlamadan önce, 800
Sınıfı Narenciye Sıkacağının düzgün bir
şekilde kurulduğundan ve meyve suyu
ağzının altına bir bardak veya sürahi
yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz.
10
2. Adım:
Meyveyi, daha verimli bir sıkma işlemi için,
dilimleri kesilecek şekilde, bıçakla
enlemesine ortadan ikiye bölünüz.
Önemli: Limon ve tangelo gibi bazı
meyveler, meyve kubbesi ile daha iyi bir
temas sağlamaları için kesilmesi gereken
çıkıntılı uç kısımlara sahiptir.
800 SINIFI™ NARENCİYE SIKACAĞINIZIN ÇALIŞTIRILMASI
4. Adım:
Narenciye meyvesi yarısının, kesilmiş olan
tarafı aşağıya gelecek şekilde meyve konisi
üzerine yerleştirerek, sivri uçlar üzerine
hafifçe bastırınız.
5. Adım:
Yumuşak tutucu sapı kavrayarak meyve
suyu sıkma kolunu yavaşça indiriniz ve
meyve kubbesi meyve kabuğuna temas
edinceye kadar aşağıya doğru bastırınız.
Motor otomatik olarak çalışır ve meyve
suyu sıkma konisi dönmeye başlar.
Meyve suyu, meyveden ayrılarak meyve
suyu ağzından bardağa akar. Posa ve
çekirdekler paslanmaz çelik filtre
içerisinde birikir.
6. Adım:
800 sınıfı narenciye sıkacağı, her bir
meyve yarısı için birkaç saniye sürmek
üzere meyveleri hızlı bir şekilde sıkar.
motoru otomatik olarak durdurmak için,
meyve suyu sıkma kolunu yukarı ve
geriye doğru kaldırarak kolu açılmış
olduğu konuma getiriniz.
11
800 SINIFI™ NARENCİYE SIKACAĞINIZIN ÇALIŞTIRILMASI
NOT
Paslanmaz çelik filtre posa ve
çekirdekler ile dolduğunda
boşaltılmalıdır. Filtre, on/off (açık/kapalı)
düğmesinden narenciye sıkma “off”
(kapalı) konumuna getirilerek ve meyve
suyu sıkma konisi ve filtre dikkatle
çıkarılarak sıkma işlemi sırasında
boşaltılabilir. Sıkma işlemine devam
etmeden önce, paslanmaz çelik filtreyi
ve meyve suyu sıkma konisini
temizleyip yerlerine takınız. Düzgün
çalışmayı engelleyeceğinden veya alete
hasar verebileceğinden, paslanmaz
çelik filtreyi taşırmayınız.
7. Adım:
Sıkılmış olan meyveyi meyve suyu sıkma
konisinden alınız. Paslanmaz çelik filtredeki
posa ve çekirdekleri gerektiği şekilde
boşaltınız. Sıkma işlemine devam etmek
için 3.- 7. adımları tekrarlayınız.
12
800 SINIFI™ NARENCİYE SIKACAĞINIZIN SÖKÜLMESİ
1. Adım:
Narenciye Sıkacağını On/Off (Açma /
Kapama) düğmesini OFF (Kapalı)
konumuna getirerek kapatınız ve fişi
prizden çekiniz.
2. Adım:
Damlatmayan meyve suyu ağzını yukarı
kaldırarak kapatınız.
3. Adım:
Kol aşağı konumundayken "EJECT" (Dışarı
fırlatma) düğmesine basarak k meyve
kubbesini çıkarınız. Meyve kubbesini sıkma
konisi üzerine düşürünüz.
13
800 SINIFI™ NARENCİYE SIKACAĞINIZIN SÖKÜLMESİ
4. Adım:
Paslanmaz çelik filtreyi, sıkma konisini ve
meyve kubbesini yerinde bırakarak, meyve
suyu toplayıcısını motor gövdesinden
kaldırınız. Daha kolay bir temizlik için,
koniyi ve filtreyi meyve suyu toplayıcıdan
lavabo başında çıkarınız.
Tavsiye edilen bakım ve temizlik
talimatlarına uyunuz.
14
5. Adım:
Saklama Saklamadan önce toz örtüsünü
takınız.
SORUN GİDERME REHBERİ
MUHTEMEL SORUN
KOLAY ÇÖZÜM
Makine çalışmıyor
Makine Güç kaynağı veya güç düğmesi On (Açık)
konumunda değil.
Kol inmiyor.
Koni veya Kubbe düzgün şekilde takılmamış
Posa filtresinin doğru şekilde hizalandığından emin olunuz.
Makine gövdesi sıcak
Uzun süre çalışması halinde sıkacak gövdesinin ısınması
normaldir.
Makine çalışma
sırasında duruyor
Uzun süre çalışması halinde sıkacak gövdesinin ısınması
normaldir Uzun bir motor ömrü için, 800NS aşırı yükleme
termal koruma sensörlerine sahiptir. Kısa bir süre
içerisinde büyük miktarlarda meyvenin sıkılması halinde,
motorun hasar görmemesi için koruma devreye girebilir.
Sensörler, makine tamamen soğuduğunda, 3-4 saat
içerisinde eski hallerine geri döner.
15
800CP Narenciye Sıkacağı
BAKIM, TEMİZLİK
ve SAKLAMA
BAKIM VE TEMİZLİK
• Aleti temizlemeden, sökmeden,
kurmadan ve saklamadan önce On/Off
(Açık/Kapalı) düğmesinin OFF (Kapalı)
konumuna getirildiğinden, gücün
kesildiğinden ve fişin prizden
çıkarıldığından daima emin olunuz.
Bu talimatlara, sıkma işlemi süresince
meyve ile temas eden parça ve
yüzeylerin temizliğinde uyunuz.
1. Kolay bir temizlik için – her kullanımdan
sonra, ıslak posayı çıkarmak için,
sökülebilen parçaları derhal sıcak suda
çalkalayınız Aleti tekrar kurmadan önce
parçaların kurumasını bekleyiniz.
2. Kusursuz bir temizlik için – aletin
sökülmesinden sonra tüm sökülebilen
parçalar sıcak, sabunlu suda veya
bulaşık makinesinin üst bölmesinde
yıkanmalıdır. Motor boğu ve sıkma kolu
yumuşak, nemli bir bez ile silinmelidir.
Tekrar birleştirmeden önce tüm parçalar
tamamen kurutulmalıdır.
NOT
Kullanımdan sonra tüm sökülebilen
parçaları suda çalkalayınız veya yıkayınız.
Kurumuş narenciye posasını çıkarmak
zordur ve leke bırakabilir. Lekelenme
olması halinde, lekelenen parçaları saf
bulaşık deterjanı ile silerek, suda
çalkaladıktan sonra iyice kurutunuz.
Paslanmaz çelik filtreleri veya diğer
sökülebilen parçaları çamasır suyuna
batırmayınız. Motor gövdesini hiçbir
zaman su veya diğer sıvıların içerisine
sokmayınız. Sert aşındırıcılar
kullanmayınız.
Temizlenen ve parçaları tekrar
birleştirilen Narenciye Sıkacağını dik
konumda serin ve kuru bir yerde
saklayınız. Saklama süresince
Narenciye Sıkacağının üzerine herhangi
bir nesne koymayınız.
17
800CP Narenciye Sıkacağı
TARİFLER
ve PÜF NOKTALARI
MEYVE SUYU SIKMA İLE İLGİLİ İPUÇLARI
MEYVE SULARI İLE İLGİLİ BİLGİ
Meyve suları öncelikle tat,
yumuşaklık ve aromaları bakımından
ele alınıyor olsa da, sağlığa olan
yararları kesin bir şekilde içim
tecrübesinin keyfini artırır. Meyve ve
sebzelerin besleyici kısımlarının
%95' i sularında bulunur. Sıvılar,
dengeli bir beslenme için önemlidir.
Taze meyve suyu kolay ulaşılabilen
bir vitamin ve mineral kaynağıdır.
Meyve suları kanda hızlı bir şekilde
emildiğinden, vücudun besinleri
sindirmesi için en hızlı yoldur.
Narenciye suyunun yüksek C
Vitamini içeriği ve soğuk algınlığı ve
gribe karşı etkinliği bilinmektedir.
Vitamin kaybını önlemek için, taze
sıkılmış meyve suları sıkıldıktan
hemen sonra tüketilmelidir.
SEBZE VE MEYVE
SATIN ALIRKEN VE SAKLARKEN
• Sıkmak için daima taze meyveler
kullanınız.
• Sert, düz kabuklu ve lekesiz
meyveleri seçiniz.
• Valensiya portakalı sıkmak için
idealdir.
• Daha kolay bir sıkım için orta boy
greyfurt, limon ve misket
limonlarını seçiniz.
• Mandalina ve pomelo gibi
narenciye meyvelerinin suyu azdır.
• Narenciye meyveleri kuru bir
alanda oda sıcaklığında
saklanabilir.
• Oda sıcaklığında saklanan
meyveden daha çok su elde edilir.
19
MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ
444 4 784
www.breville.com.tr
İthalatçı Adresi:
Aykut Dış Tic. Ltd. Şti.
Alemdağ Cad. Site yolu No:10 Ümraniye/İstanbul/Türkiye
Download

800CP Narenciye Sıkacağı Kullanım ve Güvenlik Talimatları