'LIFE TASTES GOOD'
M6
A GLOBAL COMPANY
KUVINGS
KULLANMA
KILAVUZU
B77.JM6.ⓣ.2-140729M
Ürünü kullanmadan once Kullanım Talimatlarını okuyunuz.
Elektrikli ev aletlerini kullanırken aşağıda belirtilenler
de dahil olmak üzere temel güvenlik uyarıları dikkate alınmalıdır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
İÇİNDEKİLER
03 Ürünü kullanmadan once
Kullanım Talimatlarını okuyunuz.
04 Güvenlik Uyarıları
05 Dikkat Uyarıları
06 Parçalar
08 Nasıl monte edilir
10 Nasıl kullanılmalı
12 Kullanım İpuçları
14 Sıkılacakların Hazırlanması İpuçları
18 Demontaj ve Temizlik Nasıl Yapılmalı
20 Silikon Parçalar Nasıl Temizlenmeli
21 OPSİYON | Temizleme aleti nasıl kullanılmalı
22 Arıza Arama (Soru&Cevap)
24 Teknik Özellikler
Bütün kullanım talimatlarını okuyunuz.
Elektik çarpması riski olmaması için ürünün motorunu ve taban bölümünü suya veya başka sıvılara sokmayınız.
Cihaz çocukların yakınında kullanılırken ilave dikkat gösterilmelidir.
Ürün kullanılmazken, parça sökülüp takılırken, ve temizlenirken mutlaka fişini çekiniz.
Hareket eden parçalara el sürülmemelidir.
Ürünü kablo veya fişine zarar gelmiş ise çalıştırmayınız. Ürünü arazalandığında veya
düşürüldükten sonra ürünü çalıştırmayınız. Ürünü en kısa sürede en yakın yetkili servisine
kontrol, bakım ve/veya mekanik ve elektriksel ayar için götürünüz.
7. Üretici tarafından tavsiye edilmemiş parça ve aksesuarların kullanılması yangına, elektrik çarpmasına,
veya yaralanmalara sebebiyet verebilir.
8. Ürün açık alanlarda kullanılmamalıdır.
9. Ürünün elektrik kablosu masadan veya tezgahtan sarkar şekilde bırakılmamalıdır.
10. Ürünü çalıştırmadan once kapağının kilitli pozisyonda olduğundan emin olunuz. Ürün çalışır durumdayken
kapağın kıskaçlarını açmayınız.
11. Meyve Sebze sıkacağını kullanmayı bitirdikten sonra mutlaka düğmesinden OFF konumuna getiriniz.
Ürünün parçalarını sökmeden önce motorun durduğundan ve OFF konumunda olduğundan emin olunuz.
12. Meyve Sebze sıkacağı çalışırken parmaklarınızı veya başka nesneleri ürün ağzına sokmayınız.
Eğer meyve sebzeler ürün ağzını tıkarsa itici veya başka bir meyve sebze ile bastırınız. Eğer bunu yapmak
mümkün değilse ürünü kapatın ve parçalarını sökerek tıkama yapan gıdaları alın.
13. Meyve Sebze Sıkacağını döner elek zarar görmüşse kullanmayınız.
14. Eğer ürünün posa kutusu varsa, posa kutusu takılı olmadan kullanmayınız.
15. Lütfen ürünü gereksiz şekilde söküp monte etmeyiniz.
16. Ürünü kullanım kılavuzunda anlatılan üretim amaçları dışında işler için kullanmayınız.
17. Meyve Sebze Sıkacağı çok uzun sure durdurmadan kullanılmamalıdır.
ㆍBu ürün sadece ev kullanımı içindir. Bı kullanma kılavuzunda bulunan talimatları dikkatle takip ediniz.
( Ürünün garantisi ürünün sıradışı veya sanayi kullanımını kapsamamaktadır. )
ㆍKullanma Kılavuzunu daha sonra bakabilmek için saklayınız.
ㆍEğer meyve sebze sıkacağı hediye olarak veriliyorsa Kullanma kılavuzu mutlaka içine konulmalıdır.
Aşağıdaki uyarılar kullanıcının güvenliği içindir. Uyarıları lütfen dikkatle okuyunuz ve ürünü kullanırken dikkate alınız.
Uyarı : Ciddi yaralanmalara karşıdır.
Dikkat : Yaralanmalara ve ürüne zarar gelmesine karşıdır.
Yasak
Prizden çıkarınız
Müdahale ediniz
Talimatları dikkate alınız
Parçaları sökmeyiniz
Elektrik çarpmasına dikkat
3
Güvenlik Uyarıları
Dikkat Uyarıları
Ürünü kullanırken tek bir prize bir çok ürün bağlamayınız.
Ürünün parçalarını sıcak suya veya bulaşık makinasına koymayınız.
→ Yangın veya patlamaya sebep olabilir.
→Parçaların daha çabuk eskimesine sebep olur.
Ürün kablosuna ve fişine ıslak elle dokunmayınız.
Kendiniz tamir etmeyin, tabanı demonte etmeyin, ürünü özelleştirmek için
değişiklikler yapmayın.
→Elektrik çarpmasına neden olabilir.
→ Ürün doğru çalışmayıp yangına, elektrik şokuna, veya yaralamalara neden olabilir.
Meyve Sebze sıkacağını ortada bırakmayınız. Kullanılmadığı zamanlarda
prizden çekiniz.
Ürünü tam düz olmayan bir yüzeyde kullanmayınız.
→Ürünün devrilip hatalı çalışmasına neden olabilir.
Ürünü çocuklardan uzakta tutunuz ve güvenli bir yerde saklayınız.
Ürün kablosu kirlendiğinde veya ıslandığında kuru bir bez ile siliniz.
→Yaralanmalara sebep olabilir.
→Elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.
Ürünü ısıtıcı yakınında çalıştırmayınız, saklamayınız.
→ Ürünün rengi ve formu bozulabilir.
Ürünü düşürmeyiniz ya da yüksek kuvvet uygulamayınız.
→Ürüne zarar verebilir veya kırılmasına sebep olabilir.
Ürünü kimyasal kullanarak temizleyiniz, ürün yakınında yanıcı spreyler
kullanmayınız.
Ürünü kablosundan çekerek prizden çıkarmayınız.
→Kabloya zarar verebilir veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
→Ürünün rengi bozulabilir, veya yangına sebep olabilir.
Ürünün güç kablosunu korumak için agresif bir şekilde bükmeyiniz ya da
üzerine ağır bir şey koymayınız.
→Kısa devreye ve hatta yangına neden olabilir.
Ürün çalışır durumdayken ürün besleme haznesine cisim sokmayınız.
→Yaralanmalara sebep olabilir.
4
Ürünü içine meyve sebze koymadan boşta çalıştırmayınız.
→Sıkma vidası zarar görebilir.
5
Parçalar
* Burada gösterilen resimler ile gerçek ürün arasında küçük farklar olabilir.
İtici
1. Besleme Ağzı
5. Akıllı Kapak
Sökülebilir
+
6. Taban
+
2. Silindir Kapağı
3. Sıkma Kabı
ADIM 1
Üst Bölüm Montajı
+
4. Posa kabı
7. Meyve Suyu Kabı
Parçaların kırmızı noktalarını hizaya
getirin ● ve gösterilen sırada monte
edin. Sonra silindir kapağını saat yönünde
çevirerek kapatın.
+
8. Dönme Sileceği
9. Süzgeç
10. Sıkma Vidası
+
ADIM 2
Üst Bölüm ve Taban Montajı
11. İtici
6
12. Temizleme Fırçası
+
Üst bölümü tabana monte edin ve silindir
kapağındaki ▼ sembolünün tabandaki
sembolü ile hizalandığından emin
olun. Üst bölümü saat yönünde çevirin
ve ▼ sembolünün sembolü ile hizaya
geldiğinden emin olun.
7
Nasıl monte edilir
ADIM 1 Üst Bölüm Montajı
Kullanmadan
önce kontrol
edin.
1
ADIM 2 Üst Bölüm ve Taban Montajı
• Kullanmaya başlamadan once parçaları soğuk suda yıkayınız.
• Baskı silikonu ve silicon contanın doğru monte edildiğinden emin olunuz.
Baskı silikonunu düzgün bir şekilde
posalık alındaki yerine takın.
3
IPUCU
Silindir kapağını aşağıdaki gibi besleme
ağzını yakalayarak tutunve saat yönüne
çevirin.
6
Üst bölümün Aç/Kapa işareti
Sıkma vidasını eleğe takın. Çevirerek
yerine oturana kadar bastırın.
Açık
Not | Ürün doğru monte edilmezse sızıntı yapabilir.
Not | Sindir kapağını kapatabilmek için sıkma vidası
yerine tam oturup kilitlenmelidir.
Kapalı
2
Eleği döner sileceğe monte edin sonra
bunları sıkma kasesine takın. Elek üzerinde
bulunan kırmızı noktanın● sıkma kasesi
üzerindeki kırmızı nokta ile ● hizaya
geldiğinden emin olun.
4
Silindir kapağını meyve suyu kabına
takın ve silindir kapağı üzerindeki kırmızı
noktayı ● meyve suyu kabındaki kırmızı
nokta ● ile hizaya getirin. Saat yönüne
çevirin kapalı konuma getirin .
5
Üst bölümü tabana monte edin ve silindir
kapağındaki ▼ sembolünün tabandaki
sembolü ile hizalandığından emin
olun. Üst bölümü saat yönünde çevirin
ve ▼ sembölünün sembolü ile hizaya
geldiğinden emin olun.
Not | Okları hizaya getirene ve yerine oturana
kadar üst bölümü çevirin. Güvenlik sensörü
devreye girer. Meyve sebze sıkacağı doğru
monte edilmezse çalışmayacaktır.
7
Posa kabını posalık altına koyun ve
meyve suyu kabını aşağıdaki gibi
meyve suyu musluğu altına koyun.
Sökükebilir akıllı kapak
8
9
Nasıl kullanılmalı
ADIM 1 Meyve sebzeleri hazırladıktan sonra, ürün kablosunu fişe takın.
Not |
Not |
• Ürün kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.
(Elektrik çarpması, kısa devre veya yangına neden olabilir.)
• Duvarda bulunan prizin güvenliği olduğunu kontrol edin.
ADIM 2 Çalıştırmak için İLERİ düğmesine basın.
Not |
ADIM 3
• İleri: Aşağı çeker ve yavaşça meyve sebzeleri ezer.
• Geri: Meyve sebzeleri çıkarmak için geriye iter.
Meyve sebzeler sıkma vidasında sıkışırsa ve silindir kapağı açılmazsa OFF düğmesine basın.
Sonra meyve sebzeler çıkana kadar REVERSE düğmesine basın ve tutun. Gerekli olduğu kere
REVERSE - OFF - FORWARD düğmesi ile tekrarlayın.
EĞER SIKACAK ÇALIŞIRKEN DURDUYSA
Sert Sebzeler & Yüksek Lifli Gıdalar | (Havuç, pancar, ıspanak)
• Sert lifli ürünler: 2-3 cm eninde 5 cm uzunluğunda kesin.
• Lifli yapraklı sebzeler (kereviz, kale, lahana vb.): Sapları 5 cm uzunluğunda kesin ve
yapraklı kısımları toplayarak meyve sebze sıkacağına sokun.
IPUCU |
Yumuşak Meyve Sebze | ( elma, portakal, domates)
• Yumuşak ürünler: Meyvelerin çekirdeklerini sıkmadan temizleyin. 3-4 dilime bölün ve
yavaşça birer birer besleme ağzından sokun.
ADIM 4
IPUCU |
Not |
2
OFF
▶
4
3
REVERSE
▶
OFF
▶
FORWARD
• REVERSE: Ürünleri çıkarmak için geri iter.
(REVERSE düğmesi sadece şalter aşağıda tutulunca çalışır.)
• OFF konumuna getirin ve ürünün durduğundan emin olun.
(REVERSE düğmesini 2-3 saniye basılı tutun, gerektiği kere tekrarlayın)
(REVERSE düğmesini kullanmadan sıkacağı tamamen durdurun. Yoksa ürün bozulabilir.)
• Sıkacak hala çalışmıyorsa, demonte edin, ve tekrar çalıştırmadan parçaları temizleyin.
10
• Meyve sebzeleri optimum sıkma için hazırlayın.
• Besleme ağzına yüksek sayıda parça konursa, meyve sebze sıkacağı durabilir. Parçaları
içine birer birer sokun.
• Ürünlerin sert çekirdeklerini ve kabuklarını çıkarın. Donmuş meyveleri çözün.
IPUCU |
Düğmeyi OFF pozisyonuna getirin, sonra REVERSE düğmesini ürünler çıkana kadar basılı tutun.
REVERSE-OFF-FORWARD’ü gerekli olduğu kere tekrarlayın.
1
Hazırlanan ürün parçalarını birer birer besleme ağzına sokun.
Akıllı Kapak
• Akıllı kapak kapalı iken sıkma yapmak farklı karışık meyve ve sebze suları yaratmanızı
sağlar, örnek farklı meyve ve sebzeleri süt, muz, fasulye, vb.
• Sıkma sonunda akıllı kapağı meyve suyu damlamasını önlemek için kapatın, özellikle
sıkma kabını tabandan çıkarmadan once bunu yapın.
• Farklı meyve sebze suları arasında sıkacaktan artıkları temizlemek için akıllı kapak
kapalı konumda üründen bir bardak temiz su geçirin
• Sıkılırken genelikle köpük yapan gıdaları sıkarken akıllı kapağı açık bırakın
(örnek elma, kereviz).
• Ürünü akıllı kapak kapalı çalıştırırken özellikle dikkatli olun. Meyve suyu kabının
kapasitesi aşılırsa meyve suyu taşabilir.
ADIM 4
Not |
Akıllı kapağı karışık meyve suyu yapmak
için kullanın, meyve suyunun damlamasını
önleyin, veya farklı meyve suları arasında
durulayın.
Meyve suyu ve posalar tamamen sıkıldıktan sonra , ürünü kapatın.
• Sıkma kabında kalan meyve sebzeler tam olarak sıkılmamışsa, silindir kapağı kolay
açılmayabilir. (Her sıkmadan sonra, meyve sebze sıkacağını kalan posaları sıkması
için ilave bir 30 saniye çalıştırınız.)
• Silindir kapağı takılırsa, REVERSE - OFF - FORWARD düğmesine basın, 2-3 defa
açılana kadar öne arkaya yapın. Sonra ellerinizi silindir kapağı üzerine koyun ve
iyice aşağı doğru basarak silindir kapağını saat ters yönüne çevirerek açın.
»» Meyve sebzelere bağlı olarak besleme ağzından meyve suyu kabını temizlemek
için su dökün ve silindir kapağını açmaya çalışın.
11
Kullanım İpuçları
1. Meyve sebze sıkacağını içine ürün veya sıvı koymadan boşta çalıştırmayınız.
Ürün veya sıvı yağlaması olmadan çalışma sıkma vidasına zarar verebilir.
2. Meyve sebze sıkacağını hiç durdurmadan 30 dakikadan fazla çalıştırmayınız.
Bu motorun aşırı ısınıp zarar görmesine neden olabilir.
Uzun süreli kullanım sonrası, yeni bir işleme başlamadan önce meyve sebze sıkacağının 30
dakika soğumasını bekleyin.
Meyve Sebze sıkacağına koymayınız :
Kullanıcının Kullanma Kılavuzunda yazanlara dikkat etmemesinden kaynaklanan arızalar servis garantisi
kapsamında değerlendirilmeyecektir.
3. Kullanım sırasında besleme ağzına kaşık, spatula veya başka benzer aletleri
sokmayınız.
Sert
çekirdekler
Şeftali, nektarlar, kayısı, erik, papaya, mango vb.
Sıkmadan önce sert çekirdeği çıkarın.
4. Besleme ağzına ürün iticisi dışında parmağınızı veya başka cisimleri sokmayınız.
Sert veya
yenilmeyen
kabuklar
Ananas, kavun, karpuz, mango, portakal vb.
Sııkmadan önce sert kabuğu soyun.
Donmuş
meyvalar
veya buz
Donmuş çilek, yaban mersini, ahududu vb.
Sıkmadan önce eritin. Buz koymayın.
Sebze/
Hayvansal
Yağ
Susam, tereyağ, margarin vb.
Bitkisel veya hayvansal yağ içeren ürünleri
sıkmayın. Performansı düşürürler hatta arızaya
neden olurlar.
Diğer
Hindistan cevizi, şeker kamışı, tahıllar vb.
Sıvı içermeyen ürünleri sıkmayın.
Kullanım sırasında bu cisimlerin sokulması takılmalarına ve meyve sebze sıkacağı parçalarına
zarar gelmesine neden olabilir.
5. Kurutulmuş tahıl, sert çekirdekli meyveler ve buz koymayın.
Meyve sebze sıkacağı parçalarına zarar verebilir. ( meyve suyu kabı, sıkma vidası, ve elek)
•Fasulye ve tahıllar bir gece suda bekledikten veya haşlandıktan sonra sıkılabilir. Sert kabuklu ve çekirdekli meyveler once soyulmalıdır.( nektarlar, şeftali, mango, kiraz ve vişne )
Küçük çekirdekli ve donmuş meyveler sıkıldığında once tamamıyla çözülmelidir.
Meyve sebze sıkarken buz kullanmak cihazın ömrünü ve dayanıklılığını azaltır.
6. Yüksek miktarda bitkisel veya hayvansal yağ içeren gıdalar kullanmayın. Ürünü
meyve sebze yağı çıkarmak için kullanmayınız.
Bitkisel ve hayvansal yağlar sıkma vidasının performansını düşürür, ve hatta zarar verebilir.
7. Sıkılmış posaları tekrar meyve sebze sıkacağına sokmayın. Bu meyve sebze
sıkacağını durdurabilir veya silindir kapağı sıkışıp açılmayabilir.
8. Üzüm gibi çekirdekli meyveleri sıktıktan sonra, sıkma vidası alt kısmındaki artıkları
iyice temizleyin.
Meyve sebzelerin karakteristik özelliklerini anlayarak en yüksek kalitede meyve
suyuna sahip olun, ve her meyve sebzeyi optimum şekilde proses edin.
Sessiz meyve sebze sıkacağı patently bir yavaş hızda ezme teknolojisi
kullanarak meyve sebzelerin suyunu sıkan bir üründür. Meyve sebze
sıkacağı yüksek bileşenli yüksek miktarda sıvı ihtiva eder şekilde en iyi
sonucu vermek için tasarlanmıştır. En iyi sonuç için her meyve sebze
karakteristik ve özelliklerine uygun şekilde farklı olarak hazırlanmalı ve
sıkılmalıdır
12
13
Sıkılacakların Hazırlanması İpuçları
Kullanmadan
Önce Not Al!
Sıkma
Verimi:
Meyve
suyundaki posa
miktarının ayarı
• Eğer sıkacak arızalandıysa veya silindir kapağı açılmıyorsa, sıkışıklık bitene
kadar REVERSE düğmesini basılı tutun. REVERSE-OFF-FORWARD sırasını
gerektiği kere tekrarlayın.
• Meyve suyu kabındaki tüm ürünler sıkılana kadar sıkacağı çalıştırın . Sıkacağın
içinde çok posa kaldıysa silindir kapağı kolay açılmayabilir.
• Her ürünün farklı miktarda meyve suyu verdiğini dikkate alınız.
• Optimum sıkma ve meyve suyu verimi için ürünleri burada verilen uyarılara
uygun hazırlayınız.
• Ürünleri yavaşça besleyin ve nasıl sıkıldıklarına bakın.(Sıkma verimi sıkma
hızına bağımlıdır.)
Akıllı
Kapak Nasıl
Kullanılmalı
• Akıllı kapak kapalı konumda sıkma yapmak farklı meyve sebzeler, süt, muz,
fasulye, ve vb. kullanarak karışık meyve suyu yapma imkanını sağlar.
• Sıkma sonunda fazla meyve suyunun damlasını engellemek için akıllı kapağı
kapatın. Özellikle de meyve suyu kabını tabandan çıkarttığınız zaman.
• Farklı meyve suları yaparken, artıkları temizlemek için bir bardak temiz suyu
sıkıcıdan geçirin ve akıllı kapak kapalı konumda olsun.
• Genellikle yüksek miktarda köpük oluşturan meyve sebzeleri sıktığınızda akıllı
kapağı açık bırakın. (Örnek: elma, kereviz)
• Akıllı kapak kapalıyken sıkma yaparken çok dikkatli olun. Meyve suyu kabı
kapasitesinden fazla dolarsa meyve suyu taşabilir.
• Sürekli sıkma yaparken ürüne bağlı olarak çok fazla ince posa olabilir.
• İnce posayı azaltmak için üst bölümü sıkça temizleyiniz.
portakal, domates):
Yumuşak Meyve Sebzeler| (E.g.(elma,
apples, oranges & tomatoes)
Sert sebzeler & Yüksek Lifli Gıdalar
Yumuşak meyveler fazla bir hazırlık olmadan besleme ağzına sokulabilir.
Beslenen sert ve lifli ürünlerin miktarını kontrol etmek için hazneyi kullanın.
(havuç, pancar, & ıspanak):
1 – 2,5 cm
15 cm
1-4 dilim
Çekirdekli meyveler sıkılmadan önce çekirdekler
temizlenmelidir. 1-4 dilime kesin sonra yavaşça
besleme ağzından sokun.
Kesme İpucu
• 1-4 dilime kesin.
Sıkma İpucu
• Parçaları yavaşça birer birer sokun. Hazneden malzemeleri aşağıya itmek için itici kullanın.
• Parçaları itici ile besleme ağzından aşağı doğru itin.
(Yüksek sıvılı meyve sebzeler sıkarken besleme ağzından dışarıya fışkırmaları engeller.)
• Genellikle sıkıldığında köpüklenen gıdaları sıkarken akıllı kapağı açık bırakın.
(Akıllı kapak kapalı sıkılırlarsa köpük birikebilir)
• Meyve suyunun sıkıldıktan sonra 48 saat içinde içilmesi tavsiye edilir. Gıdaların yoğunluğuna bağlı
olarak , sıkılan meyve suyu zaman içinde yavaş yavaş katmanlara ayrılabilir.
• Aşırı fazla köpük oluştuysa elek ile meyve suyundan ayırın.
14
2,5 cm
Sert meyve ve sebzeler
motora aşırı yük
binmesine ve hatta
motrun durmasına
neden olabilirler.
Sıkmadan önce 3 saat
soğuk suda bekletin
ve uygun büyüklükte
kesin.
Sıkma veriminiartırmak
için sulu meyveler
kullanın.
Kesme İpucu:
• Ürünleri 2,5cm kalınlığında ve 1cm eninde 5-15cm uzunluğunda kesin..
• Havuç gibi sebzeleri sıkmadan önce 3 saat soğuk suda bekletin.
Sıkma İpucu
• Ürünleri yavaşça birer birer besleyin.
• Parçaları teker teker sokun. Bir sonraki parçayı koymadan besleme ağzını ve eleği kontrol edin.
• Sıkma verimini arttırmak için sulu meyve sebzeler seçin
15
Demontaj ve Temizlik Nasıl Yapılmalı
* Kullanma kılavuzunda gösterilen parçalar gerçekte az miktarda farklı olabilirler.
1
1
Not |
2
Not |
3
OFF konumuna getirin ve güç kablosunu
prizden çıkarın.
4
• Sıkacağı durdurmadan önce kalan bütün
posaları sıkın.
• Daha kolay temizlik için sıkacağı ürünler
sıkıldıktan sonra bir 30 saniye daha
çalıştırın.
• Silindir kapağı sıkıştığında, REVERSE OFF - FORWARD yapın, 2~3 defa ileri
geri tekrarlayın. Ellerinizi silindir kapağı
üzerine koyun ve yavaşça saat yönünün
tersine çevirerek açın.
Silindir kapağını saat yönünün tersine
çevirerek açın.
• Silindir kapağını temizleme fırçası ile
temizleyin. Besleme ağzının iç yüzeyini
iyice temizleyin.
Sıkma vidasını, eleği, ve dönen sileceği
meyve suyu kabından çıkarın. Aksesuar
fırça ile temizleyin.
Not | • Sıkacağı her kullanımdan sonra hemen
temizleyin. Kalan artıklar sıkacak içinde
kurursa, demontaj ve temizlik zorlaşır.
Artıkların birikmesi gelecek kullanımlarda
performansı düşürebilir.
• Daha kolay demontaj için üst kısmı
lavoboya koyun ve suyu sıkacağın içinden
akıtın. Sıkma vidasının tabandaki metal
silindir miline bağlandığı alt kısmını iyice
kurulayın.
5
Meyve suyu kabını musluğun altına
sokun ve baskı silikonunu çıkarıp posa
musluğunu temizleyin.
Tip
DuruIama
1
Akıllı kapak kapalı konumda meyve
suyu kabını su ile doldurun ve
sıkacağı çalıştırın.
2
Bir müddet sonra akıllı kapağı açın ve
su meyve suyu kabından dışarıya aksın.
| • Sıkma vidasını suyun altında temizlik
fırçası ile lütfen iyice temizleyin.
• Sıkma vidasının artıklardan tamamen
temizlenmiş olduğundan emin olun ve
iyice kurulayın.
Not |
7
• Çekirdekli ürünleri sıkdıktan sonra
sıkma vidasının altındaki oyuklardan
artıkları iyice temizleyin. Doğru şekilde
temizlenmezse sıkma vidası ile elek
arasındaki denge bozulabilir ve parçalara
zarar gelebilir.
Tabanı nemli bir bezle silin ve kurulayın.
Üst bölümü saat yönünün tersine
çevirerek tabandan çıkarın.
İpucu | • Meyve suyu kabını kartma tozu ve çok
az da çamaşır suyu koyarak sıcak suda
bekletin ve tortuları temizleyin.
16
Sıkma vidasının dış yüzeyini suyun altında
bulaşık bezi ile temizleyin. Temizlik
fırçasının arka ucuyla sıkma vidasının alt
kısmındaki oyuklardaki artıkları temizleyin.
6
Not |
• Eğer havlu çok ıslaksa tabanı silmeden
önce iyice suyunu sıkın.
İpucu | • Farklı meyve suları sıkarken arada
sıkacağı temizlemek şart değildir.
Kullanmayı bitirdikten sonra
demonte edin ve iyice temizleyin.
17
Silikon Parçalar Nasıl Temizlenmeli
OPSİYON | Temizleme aleti nasıl kullanılmalı
* Kullanma kılavuzunda gösterilen parçalar gerçekte az miktarda farklı olabilirler.
İpucu |
Not |
Döner sileceği suyun altında temizleyin.
Temizledikten sonra iyice kurulayın. Üst bölümü monte etmeden önce baskı silikonunu ve
silikon yuvarlak contanın yerlerine oturduğundan emin olun.
İpucu |
Temizleme aleti temizliği hızlı ve kolay yapar. Temizlikten sonra tamamen kurulayın.
Eğer baskı silikonu ve yuvarlak silicon conta yerlerine oturmazlarsa, meyve suyu kabının
altından sızıntı olabilir.
Silikon fırçayı temizleyin ve monte edin
Silikon Fırça
Silikon fırçayı döner silecekten
çıkarın ve temizleyin.
Temizledikten sonra resimdeki
gibi kuyruğu aşağıda olacak
şekilde yerine takın.
1
1
Temizleme aletini bir elinizle tutun ve eleği içine
sokun.
Not | Klik edene kadar eleği sokun.
Baskı silikonunu temizleyin ve monte edin.
Baskı Silikonu
Temizlemek için yerinden çıkarın.
Temizledikten sonra posa musluğu
altındaki yerine iyice oturtun.
Silikon yuvarlak contayı temizleyin ve monte edin.
Silikon Conta
Temizlemek için yuvarlak silicon
contayı meyve suyu kabından
çıkarın.
2
Temizlemek için akan musluğun altında eleği
ve temizleme aletini ters yönlere çevirin.
3
Eleğin içini ve dışını iyice suyun altına tutun.
4
Temizledikten sonra eleği temizleme
aletinden çıkarın. Saklamadan önce kurulayın.
Temizledikten sonra baskı
silikonunu ve halkayı yerine
oturtun.
Akıllı kapağı temizleyin ve monte edin.
Akıllı Kapak
Temizlemek için meyve suyu
musluğunu çıkarın.
Temizledikten sonra akıllı kapağı
meyve suyu musluğundaki akıllı
kapak silikonuna takın.
18
19
Arıza Arama (Soru&Cevap)
Sıkacakta elektrik yoksa
• Güç kablosunun prize takılı olduğunu control edin.
• Silndir kapağı ve meyve suyu kabının doğru
monte edildiğini control edin.
• Üst bölüm ve tabanın doğru monte
edildiğinden emin olun.
• Tüm parçalar doğru monte edilmemişse,
sıkacak çalışmayacaktır.
Düşük sıkma verimi:
• Farklı ürünler farklı miktarlarda sıvı ihtiva
ederler ve farklı sıkma verimine neden olurlar.
• Eğer sıkılan ürünler taze değilse, içlerindeki
sıvı miktarı azaldığı için daha az meyve suyu
vereceklerdir.
• Baskı silikonun tam yerine oturmuş olduğunu
kontrol edin.
• Eğer ürün az sıvı içeren bir ürünse, sıkmadan
önce bir sure suda bekletmek faydalı olacaktır.
• Sıkılacak ürünler küçük ve yumuşak
çekirdekliyse, bir kaç porsiyon sıkmadan sonra
sıkma verimi önemli ölçüde düşebilir. En iyi
sonuç için üst bölümü sıkmalar arasında sökün
ve temizleyin.
• Eleğin altında çekirdek artıkları kalmışsa, bu
sıkacak performansını ve genel sıkma verimini
etkileyebilir.
Meyve suyunda çok fazla posa
• Ürüne bağlı olarak uzun sıkmalarda ince posa
oluşabilir. İnce posayı azaltmak için üst bölümü
zaman zaman temizleyerek kullanın.
• Ürüne bağlı olarak posa miktarı değişebilir.
Üründeki posayı temizlemek için elek kullanın.
• Eğer sıkma vidası ve elek zarar gördükleri
için sıkma performansını etkiliyorlarsa, bu
parçaların değiştirilmesi tavsiye edilir.
* Her bir parçanın ömrü kullanıma ve sıkılan
ürünlere göre değişebilir.
• Eğer çok fazla ürün parçası beslenirse ve
sıkacağın arada durmasına neden olursa, bu
çok posalı meyve suyuna sebep olur. Ürünleri
daha yavaş beslemeyi deneyin.
• frequently. This can lead to pulpy juice. Insert
the ingredients slowly and few at a time.
20
Silindir kapağı kapanmıyor
• Silindir kapağının doğru kapanması için sıkma
vidasının en sonuna kadar eleğe girdiğinden
emin olun.
• Eğer sıkma vidası tam yerine oturmazsa, silindir
kapağı tam kapanmayabilir.
Sıkacaktan acaip ses çıkıyor
• Parçaların doğru monte edildiğinden emin
olun.. Parçaları yeniden monte edin ve ses hala
çıkıyor mu bakın.
• Sıkacağa ürün veya sıvı koymadan çalıştırmayın.
• Sıkacağı ürün veya sıvı koymadan çalıştırmak
sıkma vidasına zarar verebilir.
• Sıkacak ürün veya sıvı koymadan çalıştırılırsa ses
miktarı yükselebilir ve sıkacağa zarar gelebilir.
• Sıkacak ve sıkma vidasından gelen sürtünme
sesi sıkacağa ürün beslendiğinde ortadan
kalkacaktır.
• Sıkacağa ürün beslendiğinde ses hala geliyorsa
ürünlerin büyüklüğünü kontrol edin. Hazırladığınız
ürünler 2,5 cm den daha kalın olmasın.
• Kullanılan ürüne bağlı olarak büyüklük küçültülebilir.
• Ses sıkacak eğimli bir yüzeyde çalıştırıldığında
da çıkabilir. Sıkacağı kullanırken mutlaka düz bir
yüzeye koyun.
Sıkma yaparken sıkacak durdu
• Güç kablosunu kontrol edin ve prize doğru
takıldığından emin olun.
• Check Bütün parçaların doğru monte
edildiğinden emin olun.
• Bir seferde çok fazla ürün beslenirse sıkacağın
durmasına neden olabilir.
• Sıkacak çok ürün konduğu için durduğunda
REVERSE - OFF - FORWARD düğmelerine sırayla
basın, ve 2-3 kez ileri geri yapın.
• Reverse ayarı ürünleri yukarı doğru iter,
forward ayarı ise aşağı doğru çeker.
• Aşırı yük koruması sıkacağı durdurursa, sıkacağı
yeniden çalıştırmadan önce soğuması için 30
dakika ile 2 saat arası dinlendirin.
• Ürünlerde sert çekirdekler varsa, lütfen bunları
sıkma öncesi çıkarın. Sert çekirdekler sıkacağa
zarar verebilirler.
Sıkılan posa çok ıslak.
• Sıkacak çalışmaya yeni başladığında posa çok
ıslak olabilir
• Posa kullanılan ürünlerin durumundan
etkilenir. Özellikle ürünler taze olmadığında
posaya çok meyve suyu karışır.
Çalışırken meyve suyu kabı sallanıyor
• Sıkma vidası ve elek sıkacak kesme ve sıkma
yaparken titreyecekleri şekilde ayarlanmışlardır.
• Eğer ürünlerde çok sert lif varsa, üst bölüm
daha çok titreşir.
Meyve suyunda ayrılmış katmanlar görüyorum
• Ürünlerin yoğunluğundan bağımlı olarak, sıkılan
meyve suyu zaman içinde katmanlara ayrılabilir.
Bu tradisyonel yüksek hız sıkıcıların neden
olduğu oksidasyondan farklıdır.
Silindir kapağı açılmıyor
• Sıkma sonunda kalan posayı da sıkmak için bir
30 saniye daha çalıştırın.
• Üst bölümde yeteri kadar posa birikirse
silindir kapağının açılmamasına neden olabilir.
Bu durumda RE¬VERSE - OFF - FORWARD
düğmelerine sırasıyla basın, 2~3 defa ileri geri
yapın.
• Ürünlerden bağımlı olarak besleme ağzından iç
kısımları temizlemek için su akıtın, sonra silindir
kapağını açmayı tekrar deneyin.
Taban yüzeyinden aşağıya meyve suyu akıyor
• Meyve suyu kabının altındaki baskı silikonu tam
yerine oturmamışsa meyve suyu sızıp taban
üzerine damlayabilir. Parçaları monte etmeden
önce baskı silikonunun yerine oturduğunu
kontrol edin ve bundan emin olun.
Sert lifleri olan ürünler sıkılabilir mi?
• Kereviz gibi ürünlerin uzun lifleri vardır ve
sıkma vidasına dolanarak sıkacağın verimini
düşürebilirler. Lifli ürünler sıkarken yarım litre
meyve suyundan fazla sıkmayın. Yarım litre
veya daha az meyve suyu biriktikten sonra üst
bölümü tekrar kullanmadan iyice temizleyin.
Plastik parçaların rengi bozuluyor
• Sıkma sonrasında sıkıcağı hemen
temizlemezseniz üst bölümde kalan posa
kuruyabilir ve demontajı ve temizliği zorlaştırır.
Bu sıkacağın performansını da etkileyebilir.
• Havuç ve ıspanak gibi yüksek renklendirici
içeren ürünler plastic parçaları boyayabilir.
Böyle bir boyamada boyanan bölgelere bitkisel
yağ sürün ve yumuşak deterjan ile temizleyin.
• Bitkisel yağ sadece boyanan parçaların
temizliğinde kullanılmalıdır. Sıkma vidası ve
elek için bitkisel yağ kullanmayın.Bitkisel veya
hayvansal yağlar sıkma vidasına ve eleğe
bulaşırsa sıkacak performansı etkilenir, ve
parçaların zarar görmesine sebep verebilir.
• Üst bölümde bulunan silikon parçalar
temizlenebilmeleri için sökülür yapılmışlardır.
Sıkacak başka amaçlar için kullanılabilir mi?
• Bu sıkacak meyve sebze sıkmak için
tasarlanmıştır.
• Sıkacağı bitkisel yağ sıkmak için kullanmayınız.
• Yüksek miktarda hayvansal veya bitkisel yağ
içeren ürünleri sıkmayınız.
• Bitkisel veya hayvansal yağlar sıkma vidasına
ve eleğe bulaşırsa sıkacak performansı etkilenir,
ve parçaların zarar görmesine neden olabilir.
21
Teknik Özellikler
22
Ürün
Meyve Sebze Sıkacağı
Model
NS-621CES
Voltaj
AC220-240V, 50/60Hz
Güç
240W
Maksimum Kullanım
30 dakikadan daha az
Ağırlık
6.4kg
Boyutlar
228 x 208 x 448 (mm)
İmalatçı
NUC Electronics Co., Ltd.
Tip
Düşük Hızlı Ezme
Download

Kullanım Klavuzu