Teknik bilgi
Taşımaya ve kuruluma yönelik önemli bilgiler
SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/760CP XT/
800CP XT/850CP XT/900CP XT
İçindekiler
CP XT serisi Sunny Central, kullanışlı ve hava koşullarına dayanıklı gövdesi sayesinde kolayca taşınabilir, sorunsuzca
yüklenebilir ve neredeyse her yere kurulabilir.
CP XT serisi yeni nesil Sunny Central ile, başka güç sınıfları da kullanımınıza sunulmuştur: Maksimum gücü 935 kVA olan
Sunny Central 850CP XT ve maksimum gücü 990 kVA olan Sunny Central 900CP XT.
Sunny Central Communication Controller (SC-COM) ile yeni geliştirilen iletişim sayesinde, FV sisteminizde iki bağımsız
ağ kurmanıza olanak tanınmaktadır: Bir izleme ağı ve bir ayarlama ağı.
CP XT serisi yeni nesil Sunny Central yardımıyla, eviriciyi harici bir hızlı durdurucu ile donatabilirsiniz.
Bu dokümanda, en önemli kurulum koşulları ve taşıma koşulları açıklanmaktadır. Sunny Central 500CP XT/630CP XT/
720CP XT/760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT ile sistem planlaması sırasında dikkate almanız gerekenlere
dair bir genel bakış sunulmaktadır.
SCCPXT-TI-D7-tr-70 | Sürüm 7.0
TÜRKÇE
1 Sunny Central
SMA Solar Technology AG
1 Sunny Central
Şekil 1: Dokunmatik ekranlı Sunny Central (örnek)
Konum
Tanım
Açıklama
A
Evirici dolabı
Evirici dolabının içinde evirici köprüsü bulunmaktadır.
B
Bağlantı dolabı
Tüm AC kabloları, DC kabloları ve veri kabloları, bağlantı
dolabında bağlanır. Bağlantı dolabında bulunanlar:
• Dokunmatik ekran
• Start/Stop şalteri
• İsteğe bağlı haberleşme cihazları
C
Dokunmatik ekran
–
D
Servis arabirimi
Servis arabirimine, ethernet kablosu üzerinden bir dizüstü
bilgisayar bağlanabilir. Bilgisayar vasıtasıyla, örn. hata
mesajları ve uyarılar okunabilir.
E
Anahtarlı şalter
–
2
SCCPXT-TI-D7-tr-70
Teknik bilgi
SMA Solar Technology AG
2 Dış mekan kurulumu için fiziksel değerler
2 Dış mekan kurulumu için fiziksel değerler
2.1 Sunny Central
Genişlik
Yükseklik
Derinlik
Ağırlık
2.562 mm
2.272 mm
956 mm*
1.900 kg
* Tüm eklenti parçaları dahil ölçü
Şekil 2: Dış mekan kurulumu için boyutlar
Şekil 3: Bağlantı sehpasının boyutları
Konum
Tanım
A
SMA Solar Technology AG kaideleri üzerinde montaj için sabitleme delikleri
B
Zeminin, örn. temelin üzerinde montaj için ilave sabitleme delikleri
Teknik bilgi
SCCPXT-TI-D7-tr-70
3
2 Dış mekan kurulumu için fiziksel değerler
SMA Solar Technology AG
2.2 Asgari mesafeler
Sunny Central'ın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için, aşağıdaki asgari mesafelere uyun.
1 Sunny Central için asgari mesafeler
Şekil 4: 1 Sunny Central için asgari mesafeler
2 Sunny Central ile transformatör arasındaki asgari mesafeler
2 evirici arasındaki asgari mesafe
2 evirici arasındaki asgari mesafe, 500 mm'nin altında olmamalıdır.
SMA Solar Technology AG, bakım ve temizlik çalışmalarının kolaylaşması amacıyla, eviricilerin arasında 800 mm
mesafe bırakılmasını önermektedir.
Seçenek 1
Şekil 5: Seçenek 1: 2 evirici ile OG transformatörü için asgari mesafeler
4
SCCPXT-TI-D7-tr-70
Teknik bilgi
SMA Solar Technology AG
2 Dış mekan kurulumu için fiziksel değerler
Konum
Tanım
A
Sunny Central 1
B
Sunny Central 2
C
OG transformatörü ve orta gerilim anahtarlama sistemi
D
Sunny Central ile OG transformatörü arasında kablo yolu
Seçenek 2
Şekil 6: Seçenek 2: 2 evirici ile OG transformatörü için asgari mesafeler
Konum
Tanım
A
Sunny Central 1
B
Sunny Central 2
C
OG transformatörü ve orta gerilim anahtarlama sistemi
D
Sunny Central ile OG transformatörü arasında kablo yolu
Servis çalışmalarını kolaylaştırmak için önerilen mesafeler
Servis çalışmalarını kolaylaştırmak için SMA Solar Technology AG, arkada ve yanlarda 1.000 mm mesafe bırakılmasını
önermektedir. Kurulum ve servis çalışmaları sırasında SMA Solar Technology AG servis çadırını kullanıyorsanız, eviricinin
önünde 5.000 mm mesafe bırakınız.
Teknik bilgi
SCCPXT-TI-D7-tr-70
5
3 Taşıma
SMA Solar Technology AG
3 Taşıma
Sunny Central, uzun bir transpalet, bir forklift veya bir vinç çatalı ile taşınabilen, kullanışlı bir gövdeye sahiptir.
Ayrıca, uygun vinç donanımına sahip bir vinç ile taşınması da mümkündür. Tercih edilen nakil aracının, Sunny Central'ın
1.900 kg'lık ağırlığına uygun olması gerektiğini dikkate alınız. Teslimat durumunda kaide kısmındaki paneller sökülmüş
haldedir, bu sayede Sunny Central hemen taşınabilir. Sağlam çerçeveli konstrüksiyon, ahşap palet olmadan da taşıma
imkanı sağlamaktadır. Standart teslimat kapsamında evirici, dik olarak ahşap palet üzerinde teslim edilmektedir.
Bu sayede, taşıma için maksimum toplam yüksekliği 4 m olan bir kamyon yeterlidir.
• Ağırlık merkezi işareti
Yandaki sembol, Sunny Central'ın ağırlık merkezini göstermektedir.
Sembol, ambalajın ve eviricinin üzerinde yer almaktadır. Ağırlık
merkezi, Sunny Central'ın ortasında değildir.
• Vinç
Güçlendirilmiş iskelete sahip Sunny Central'ın sağlam gövdesi, vinç
ile kolayca taşıma imkanı sağlamaktadır. Zincir kilitlerinin
takılacağı tavan rayı deliklerinin çapı 40 mm'dir.
Zincir kilitlerinin sabitleneceği deliklere ulaşmak için tavanı
sökmelisiniz. Sökmeyle ilgili bilgileri kurulum kılavuzundan
edinebilirsiniz.
"İstasyon montajı için" opsiyonunda, Sunny Central tavansız
yapılmaktadır.
• Forklift
Sunny Central'ı, önden ve arkadan forklift ile kaldırabilir ve
taşıyabilirsiniz.
6
SCCPXT-TI-D7-tr-70
Teknik bilgi
SMA Solar Technology AG
3 Taşıma
• Uzun transpalet
Sunny Central'ı, uzun bir transpalet ile kaldırabilir ve
taşıyabilirsiniz.
Sunny Central'ın ahşap palet üzerinde taşınması durumunda,
Sunny Central palet üzerinde her iki alın tarafından kaldırılabilir.
Sunny Central'ın ahşap palet olmadan taşınması gerektiğinde,
transpalet sadece evirici dolabının altına sürülebilir. Bu durumda,
altına transpalet sürülürken Sunny Central'ın yan panellerinin
hasar görmemesine özen gösterilmelidir.
• Vinç çatalı
Sunny Central'ı, önden ve arkadan bir vinç çatalı ile kaldırabilir ve
taşıyabilirsiniz.
Teknik bilgi
SCCPXT-TI-D7-tr-70
7
4 Kurulum yerinde
SMA Solar Technology AG
4 Kurulum yerinde
4.1 Taze hava ve atık hava
Yenilikçi soğutma konsepti OptiCool sayesinde eviriciler, esas itibariyle +50 °C ortam sıcaklığına kadar tam nominal güç
ile çalışmaktadır. +50 °C ile +62 °C arasındaki sıcaklıklarda evirici beslemeye devam eder, ancak eviricinin korunması
amacıyla besleme gücü, sıcaklığa bağlı olarak düşürülür. +55 °C sıcaklıkta evirici, nominal gücünün % 50'si ile besleme
yapmaya devam eder.
"Düşük sıcaklık opsiyonu"nda, çalışma sıcaklık aralığı -40 °C ile +62 °C arasında genişler ve evirici -25 °C'ye kadar
besleme modunda çalışır. Ortam sıcaklığı -25 °C'nin altına düştüğünde, evirici "Dur" işletim moduna geçer ve ilaveten
takılan ısıtma ünitesi devreye girer. Ortam sıcaklığı yeniden -20 °C'nin üzerine çıktığında, evirici tekrar besleme moduna
geçer.
Soğutma havası, eviricinin tavanından emilir ve arka tarafındaki
aralıktan tekrar dışarı verilir.
Yandaki grafikte, Sunny Central'ın hava sirkülasyon prensibi
gösterilmiştir.
Sunny Central, evirici tarafından öndeki havalandırma ızgaraları
üzerinden emilen 3.000 m3/saat taze havaya ihtiyaç duyar. Taze hava,
4S2 sınıflandırmasına uygun olmalıdır. Sunny Central'ı, kimyasal aktif bir
ortamda kurabilirsiniz. Evirici, EN 60721-3-4 Sınıf 4C2 uyarınca tuzlu
sise karşı korumalıdır ve örn. sahillere yakın yerlerde çalıştırılabilir.
Aşağıdaki tablolarda, talep edilen hava kalitelerini bulabilirsiniz.
Fiziksel etkin maddeler için hava kalitesi sınıflandırması
Sabit kullanım için ortam koşulları
Sınıf 4S2
a) Havadaki kum [mg/m3]
300
b) Toz (aerosol katı madde) [mg/m3]
5,0
c) Toz (çökelti) [mg/m3]
20
Toz birikiminin, uygun önlemlerle mümkün olduğunca düşük tutulduğu kullanım yerleri.
x
Kum veya toz birikimini azaltmak için özel önlemlerin alınmadığı ve kum ile toz kaynaklarına yakın
olmayan kullanım yerleri.
x
Kimyasal etkin maddeler için hava kalitesi sınıflandırması
Sabit kullanım için ortam koşulları
Sınıf 4C2
Ortalama
değer
a) Deniz tuzu
Sınır
değer
Tuzlu sis oluşumu
b) Kükürt dioksit [mg/m3]
0,3
1,0
3
c) Hidrojen sülfit [mg/m ]
0,1
0,5
d) Klor [mg/m3]
0,1
0,3
e) Hidrojen klorür [mg/m3]
0,1
0,5
f) Hidrojen florür [mg/m3]
0,01
0,03
1,0
3,0
g) Amonyak
8
[mg/m3
]
SCCPXT-TI-D7-tr-70
Teknik bilgi
SMA Solar Technology AG
4 Kurulum yerinde
Sabit kullanım için ortam koşulları
Sınıf 4C2
h) Ozon [mg/m3]
3
i) Azot oksit [mg/m ]
Ortalama
değer
Sınır
değer
0,05
0,1
0,5
1,0
Tarımsal veya yoğun yerleşimli, ancak sanayinin az olduğu ve trafik yoğunluğunun fazla olmadığı
kullanım yerleri.
x
Sanayinin ve fazla trafik yoğunluğunun olduğu, yoğun yerleşimli kullanım yerleri.
x
Atık hava
Sunny Central atık havayı, evirici dolabının kaide bölgesindeki deliklerden dışarı üfler. Aşağıdaki grafikte, atık hava
menfezinin ölçüleri gösterilmiştir.
Şekil 7: Atık hava menfezinin ölçüleri
Teknik bilgi
SCCPXT-TI-D7-tr-70
9
4 Kurulum yerinde
SMA Solar Technology AG
4.2 Kaide
SMA Solar Technology AG, metal ve betondan mamul hazır kaideler sunmaktadır. Bu kaideler, Sunny Central'ın sağlam
durmasını sağlar ve kabloların geçirilmesini kolaylaştırır. Kaideler, müşteri tarafından zemine yerleştirilir. Evirici, doğrudan
kaidenin üzerinde monte edilir.
Kaideler, rüzgar yük bölgesi 4 uyarınca kullanım için tasarlanmıştır. Buna uygun olarak zeminde, kaidelerin sağlamlığını
arttıran yan genişletmeler bulunmaktadır.
Aşağıda, ölçüleri ile birlikte bir metal kaide ve bir beton kaide gösterilmiştir* :
Metal kaide boyutları
Metal kaidenin ağırlığı 330 kg'dır.
Şekil 8: Metal kaidenin boyutları
Konum
Tanım
A
Veri kablosu için geçiş yeri
B
Taşıma mapaları
C
DC kabloları ile AC kabloları için geçiş yeri
D
Evirici için sabitleme delikleri
* Kaide için belirtilen ölçüler, bir miktar farklılık gösterebilir. Kaidelerle ilgili güncel konstrüksiyon çizimlerini memnuniyetle gönderebiliriz.
10
SCCPXT-TI-D7-tr-70
Teknik bilgi
SMA Solar Technology AG
4 Kurulum yerinde
Beton kaide boyutları*
Beton kaidenin ağırlığı 2.360 kg'dır.
Şekil 9: Beton kaidenin boyutları
Konum
Tanım
A
Yükseklik 620 mm … 900 mm
B
Temel genişletmesinin genişliği 0 mm … 300 mm
C
Evirici için sabitleme noktaları
4.3 Zeminin hazırlanması
Temel çukuru ve tesviyeli yüzeyle ilgili gereksinimler
Bir SMA Solar Technology AG kaidesi kullanıyorsanız, kaidenin kurulum yerinde bir tesviyeli yüzey hazırlamanız
gereklidir.
Temel çukuru aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
• Temel çukuru, kaide yüksekliğine uygun derinlikte kazılmalıdır.
• Tesviyeli yüzeyin etrafında çepeçevre en az 500 mm çalışma alanı olmalıdır.
• Temel çukurunun köşe noktaları işaretlenmelidir.
• Hafriyat, taşıma sırasında kamyonun engellenmeyeceği bir yerde toplanmalıdır.
Tesviyeli yüzey aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
• Tesviyeli yüzey taşsız, keskin kenarları olmayan, sıkıştırılabilir malzemeden yapılmalıdır, örn. düşük dozajlı yatay bir
beton plaka.
• Tesviyeli yüzeyin sıkıştırma derecesi % 98 olmalıdır.
• Zemin basıncı 150 kN/m2 olmalıdır.
• Pürüzlülük % 0,25'den az (DIN 18202: Tablo 3, Satır 4 uyarınca) olmalıdır.
* Kaide için belirtilen ölçüler, bir miktar farklılık gösterebilir. Kaidelerle ilgili güncel konstrüksiyon çizimlerini memnuniyetle gönderebiliriz.
Teknik bilgi
SCCPXT-TI-D7-tr-70
11
4 Kurulum yerinde
SMA Solar Technology AG
• Tesviyeli yüzey, en az aşağıdaki ölçülerde olmalıdır:
Konum
Tanım
Genişlik
2.600 mm
Derinlik
1.000 mm + çift temel genişletmesi (0 mm … 300 mm)
Yükseklik
150 mm
• Tesviyeli yüzey, kaidenin kurulumdan sonra zemin seviyesinden
yaklaşık 150 mm yüksekte biteceği şekilde hazırlanmalıdır.
Bu sayede Sunny Central, yoğun yağmurdan veya kar erimesi
sonucu oluşan yüksek su seviyelerinden korunmuş olur.
• Eviriciye kadar zemin döşemesi yapılacaksa, evirici ile zemin
döşemesi yapılan alan arasında 30 mm aralık bırakılmalıdır.
Temelle ilgili gereksinimler
SMA Solar Technology AG kaidesi kullanmıyorsanız, Sunny Central'ı bir temelin üzerinde de konumlandırabilirsiniz.
Temel aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
• Temel, eviricinin 1.900 kg'lık ağırlığı için uygun olmalıdır.
• Pürüzlülük % 0,25'den az (DIN 18202: Tablo 3, Satır 4 uyarınca) olmalıdır.
• Temelin eğimi maksimum % 1 olabilir. Bu sayede yağmur suyu, Sunny Central'ın altından akıp gidebilir.
• Temel, en az aşağıdaki ölçülerde olmalıdır:
Konum
Tanım
Genişlik
2.600 mm
Derinlik
1.000 mm
• Temelde, kablo geçiş yerlerini dikkate alın.
• SMA Solar Technology AG, konforlu kullanım ve sorunsuz bakım
yapılması amacıyla, evirici temelinin her kenarda 400 mm
genişletilmesini veya düz, sağlam bir yüzey kullanılmasını tavsiye
etmektedir. Temel, en az aşağıdaki ölçülerde olmalıdır:
Konum
Tanım
Genişlik
3.400 mm
Derinlik
1.800 mm
• Evirici temeline kadar zemin döşemesi yapılacaksa, temel ile zemin döşemesi yapılan alan arasında 30 mm aralık
bırakılmalıdır.
12
SCCPXT-TI-D7-tr-70
Teknik bilgi
SMA Solar Technology AG
5 Elektrik bağlantısı
5 Elektrik bağlantısı
5.1 Kabloların geçirilmesi
DC kabloları, AC kabloları ve veri kabloları, zemin altından
Sunny Central'a geçirilebilir.
5.2 Bağlantı koşulları
DC bağlantısı
DC sigortaları opsiyonu
DC dizilerini veya DC alt dağıtıcısından gelen DC ana kablolarını ve Sunny String-Monitor'u, doğrudan bakır lamalar
üzerinden Sunny Central'daki 9 NH3 sigortasına bağlayabilirsiniz. Mevcut NH3 sigortalarının sayısı, opsiyona göre
değişmektedir.
DC kabloları, maksimum FV gerilim için tasarlanmış ve çift veya güçlendirilmiş izolasyona sahip olmalıdır.
Kablo pabucu
Maksimum kablo kesiti
Her giriş ve potansiyel (+ ve ‒) için
maksimum kablo sayısı
M12
400 mm2
2
AC bağlantısının ve DC bağlantısının vidalı bağlanmasını gerçekleştirmek için, kablo pabuçlarına varana kadar gerekli
tüm malzemeler, evirici teslimat kapsamında mevcuttur.
SMB bağlantı kitli DC sigortaları opsiyonu
SMB bağlantı kiti yardımıyla DC ana dağıtıcıların DC bağlantılarını, Sunny Main Box veya Sunny Main Box Cabinets'de
olduğu gibi, doğrudan eviriciye bağlayabilirsiniz. Bu durumda, 3 DC bağlantı lamasının her biri SMB bağlantı kiti ile
bağlanır. SMB bağlantı kitindeki girişlerin sigorta koruması evirici dışında, örn. DC ana dağıtıcısında gerçekleşir.
Bu durumda eviricide, NH sigortaları yerine ayırma bıçakları kullanırsınız.
Bu bağlantı opsiyonunda, bir Sunny Central'a maksimum 3 DC ana dağıtıcısı bağlayabilirsiniz.
Her potansiyel için Sunny Central'daki
DC girişleri
Sunny Main Box veya
Sunny Main Box Cabinet*
kullanımı
Her potansiyel için DC girişleri
maksimum 9
Hayır
9
maksimum 6
1 Sunny Main Box
14
maksimum 3
2 Sunny Main Box
19
yok
3 Sunny Main Box
24
* Her Sunny Main Box veya Sunny Main Box Cabinet için maksimum 8 DC girişi
Teknik bilgi
SCCPXT-TI-D7-tr-70
13
5 Elektrik bağlantısı
SMA Solar Technology AG
DC kabloları, maksimum FV gerilim için tasarlanmış ve çift veya güçlendirilmiş izolasyona sahip olmalıdır.
Kablo pabucu
Maksimum kablo kesiti
Her giriş ve potansiyel (+ ve ‒) için
maksimum kablo sayısı
M12
400 mm2
2
AC bağlantısının ve DC bağlantısının vidalı bağlanmasını gerçekleştirmek için, kablo pabuçlarına varana kadar gerekli
tüm malzemeler, evirici teslimat kapsamında mevcuttur.
DC barası opsiyonu
DC ana dağıtıcıların DC bağlantılarını, Sunny Main Box veya Sunny Main Box Cabinet'te olduğu gibi, doğrudan
eviricideki DC baralarına bağlayabilirsiniz. Girişlerin sigorta koruması evirici dışında, örn. DC ana dağıtıcısında
gerçekleşir.
DC kabloları, maksimum FV gerilim için tasarlanmış ve çift veya güçlendirilmiş izolasyona sahip olmalıdır.
Kablo pabucu
Maksimum kablo kesiti
Her giriş ve potansiyel (+ ve ‒) için
maksimum kablo sayısı
M12
400 mm2
2
AC bağlantısının ve DC bağlantısının vidalı bağlanmasını gerçekleştirmek için, kablo pabuçlarına varana kadar gerekli
tüm malzemeler, evirici teslimat kapsamında mevcuttur.
AC bağlantısı
Kablo pabucu
Maksimum kablo kesiti
Her dış iletken için maksimum kablo sayısı
M12
300 mm2
4
3 x 240 mm2 kablo kesitli AC kabloları döşendiği takdirde, evirici +45 °C üzerindeki dış hava sıcaklıklarında
çalıştırılırken, bağlanma bölgesindeki bağlantı baralarında sıcaklık +95 °C'ye kadar ulaşabilir. Bu sıcaklıklarda
akım iletkenliğinin sağlanması için, AC kabloları halka kablo pabuçlarıyla donatılmalı ve bu yüksek sıcaklıklarda
çalışacak şekilde seçilmiş olmalıdır. SMA Solar Technology AG, SMA Solar Technology AG tarafından sunulan
kablo setlerinin kullanımını önermektedir. Bunlar, +100 °C'ye kadar sıcaklıklar için tasarlanmıştır.
Topraklama konsepti
Teknoloji düzeyine uygun olarak eviriciler, toprak potansiyelini önlemek için topraklanır. Bu durumda, FV sistemin
planlamasında dikkate alınması gereken, toprak yönünde sızıntı akımları meydana gelir. Bu sızıntı akımlarının yüksekliği
ve dağılımı, FV sistemdeki bütün bileşenlerin topraklama konseptinden etkilenir. SMA Solar Technology AG bu nedenle,
örn. kamera ve izleme teknolojilerinin kullanılması halinde, sinyal aktarımının fiber optik teknoloji ile gerçekleştirilmesini
önermektedir. Böylece, olası parazit etkileri önlenir.
SMA Solar Technology AG tarafından tavsiye edilen, evirici ile OG transformatörünün birleşik topraklama modeli,
sızıntı akımlarının yüksekliğine olumlu etki eder.
Ayrıca evirici ile transformatör arasındaki kablo döşemesinin, doğrudan bir topraklama bandı üzerinde yapılması
önerilmektedir. Bu önlem ilaveten, olumsuz elektromanyetik etkileri azaltır.
14
SCCPXT-TI-D7-tr-70
Teknik bilgi
SMA Solar Technology AG
5 Elektrik bağlantısı
Şekil 10: Bir topraklama bandı üzerindeki kablo döşemesi
Konum
Tanım
A
Topraklama bandı
Sunny String-Monitor
Sunny String-Monitor, basit ve verimli dizi akım denetimine olanak sağlar. Bu sayede, dizi kesintileri gibi hatalar güvenle
algılanabilmektedir. Sunny Central bu durumda, ilgili hatayı görüntüler. Sunny String-Monitor'u bağlamak için,
kesiti 4 x 2 x 0,5 mm2 olan Li2YCYc (TP) tip bir kablo kullanın.
İletişim
Sunny Central'ınızı, Sunny Central Communication Controller (SC-COM) üzerinden ağ ortamına entegre edebilirsiniz.
SC-COM'u sürekli internet erişimine bağlamanız halinde SC-COM, FV sisteminize ait verileri otomatik olarak
Sunny Portal'a aktarabilir.
Bu durumda SC-COM'un farklı görevleri, 2 bağımsız haberleşme ağında düzenlenebilir:
• İzleme ağı: Eviricinin denetimi, parametrelendirilmesi ve uzaktan teşhisi bu ağ üzerinden gerçekleştirilebilir.
• Kontrol ağı: Power Plant Controller bu ağ üzerinden, şebeke işletmecisinin şebeke sistemi hizmetlerine ilişkin
varsayılan değerlerini eviricilere aktarır. Power Plant Controller, büyük FV sistemlerin akıllı park kontrolüdür.
Kontrol ağı sadece, talep edilen süre içerisinde aktarılabilen ve dönüştürülebilen şebeke sistemi hizmetleri için
kullanılır. İzleme işlemi için sadece düşük seviyede bir veri aktarma hızı gerektiği takdirde, şebeke işletmecisinin
talimatları izleme ağı üzerinden de aktarılabilir. Bu durumda sadece 1 ağ gereklidir.
SC-COM'un ağ ortamına bağlanma yollarından birini ethernet kablosu oluşturur. Ethernet kablosu, aşağıdaki özelliklerde
olmalıdır:
• Kablo, maksimum 100 m uzunluğunda olabilir.
• Kablo, korumalı ve çiftler halinde burgulu olmalıdır.
• Kablo, en az kategori 5'e (CAT 5) uygun olmalıdır.
Diğer bir bağlantı seçeneği ise, doğrudan fiberoptik iletken bağlantısıdır. Bu opsiyonda, Sunny Central'a bir bağlantı
kutusu entegre edilmiştir. Bağlantı kutusunda, fiberoptik iletkenin doğrudan bağlanabileceği bir SC-P soketi
bulunmaktadır. Böylece, fiberoptik iletkenin eviriciye bağlantısı sağlanmış olur.
Fiberoptik iletkeni bağlantı kutusuna bağlamak için bir diğer seçeneği ise, bir fiber bağlantı kablosu oluşturur. Bunun için
fiberoptik iletken, bağlantı kutusunun içindeki ilgili fiber bağlantı kablosuna bağlanır. Fiber bağlantı kablosunun soketi
bağlantı kutusu içinde, bağlantı kutusunun SC-P soketiyle birleştirilir. Fiber bağlantı kablosu, aşağıdaki özelliklerde
olmalıdır:
• Kablo, çok modlu bir 50 μm fiber ile donatılmıştır.
• Kabloda bir SC soketi vardır.
Fiber bağlantı kablosu, teslimat kapsamına dahil değildir.
Teknik bilgi
SCCPXT-TI-D7-tr-70
15
5 Elektrik bağlantısı
SMA Solar Technology AG
Harici nominal varsayılan değerler
Reaktif güç ve etkin güç ile ilgili harici nominal değerler, genelde şebeke işletmecisi tarafından belirlenir. Bunlar, örn. bir
eğim önveri alıcısı üzerinden dağıtılır. Power Reducer Box veya Power Plant Controller, eğim önveri alıcısından nominal
değerleri alır ve SC-COM üzerinden Sunny Central'a gönderir. Ardından Sunny Central, şebeke işletmecisinin talimatını
dönüştürür ve örneğin elektrik şebekesine belirtilen bir reaktif gücü besler. Şebeke işletmecinizden, hangi sinyal
aktarımının kullanıldığına dair bilgi alın.
Nominal değerler SC-COM ve Power Reducer Box üzerinden aktarılmıyorsa, Sunny Central'da harici nominal varsayılan
değerlerin bağlantısı için bağlantı terminalleri bulunur. Sunny Central, 4 mA ile 20 mA arasındaki standart sinyalleri işler.
Sunny Central, reaktif güç nominal varsayılan değerler için 2 bağlantı terminaline ve etkin güç nominal varsayılan
değerler için 0,08 mm ila 4 mm takma aralığının olduğu 2 bağlantı terminaline sahiptir. Harici nominal değerlerin
bağlantısı, korumalı bir kablo ile yapılmalıdır.
Uzaktan kapatma
Uzaktan kapatma sistemi yardımıyla Sunny Central'ın çalışmasını, örn. bir kontrol noktasından 6 s içinde durdurabilir ve
kapatabilirsiniz. Uzaktan kapatma sisteminin fonksiyonu, anahtarlı şalterin Stop pozisyonuna benzemektedir.
Sunny Central, uzaktan kapatma sisteminin bağlanması için 0,08 mm ila 4 mm sıkma aralığının olduğu 2 bağlantı
terminaline sahiptir. Uzaktan kapatma sistemini kullanmak için harici bir 24 V beslemesi sağlanabilir veya hızlı
durdurucunun dahili 24 V beslemesi kullanılabilir. Uzaktan kapatma sistemi, korumalı bir kabloya sahip olmalıdır.
Harici Hızlı Durdurma
Eviriciye, harici bir hızlı durdurucu bağlama olanağı söz konusudur. Harici hızlı durdurucu, eviriciyi 100 ms'den daha az
bir sürede elektrik şebekesinden ayırır.
Sunny Central, harici hızlı durdurucunun bağlanması için 0,08 mm ila 4 mm sıkma aralığının olduğu 2 bağlantı
terminaline sahiptir.
Harici hızlı durdurucunun uygulama olanakları:
• Harici hızlı durdurucu devre dışı
Etkin hızlı durdurucunun bağlantı terminalleri köprülüdür. Bu sayede, hızlı durdurucu fonksiyonu devre dışı bırakılır.
Gerektiğinde, bağlantı terminalleri köprülenmiş hale getirilmelidir.
• Harici hızlı durdurucunun dahili 24 V besleme ile çalıştırılması
Evirici içindeki bir gerilim beslemesi üzerinden harici, oturmalı bir şalter (norm. kapalı), eviricinin bağlantı
terminallerine bağlanır. Şalter kapalı olduğunda, içinde bir röle çekilir ve evirici besleme yapar. Hızlı durdurucu
tetiklendiğinde, şalter açılır ve röle ayrılır. Evirici durdurulur ve artık besleme yapmaz.
2,5 mm2 kablo kesitinde izin verilen maksimum kablo uzunluğu 130 m'dir, 1,5 mm2 kablo kesitinde ise izin verilen
maksimum kablo uzunluğu 80 m'dir.
• Harici hızlı durdurucunun harici 24 V besleme ile çalıştırılması
Harici bir 24 V beslemesi üzerinden harici, oturmalı bir şalter (norm. kapalı), eviricinin bağlantı terminallerine
bağlanır. Şalter kapalı olduğunda, içinde bir röle çekilir ve evirici besleme yapar. Hızlı durdurucu tetiklendiğinde,
şalter açılır ve röle ayrılır. Evirici durdurulur ve artık besleme yapmaz.
Harici hızlı durdurucunun kullanımı için, 3 s ile 5 s arasında destekli, harici bir 24 V beslemesi sağlanmalıdır.
Harici hızlı durdurucunun bağlantısı, devre şemasına göre yapılır. Harici hızlı durdurucu, korumalı bir kabloya sahip
olmalıdır.
Transformatör koruması
Sunny Central'da, arıza durumunda Sunny Central'ı hemen kapatan bir transformatör denetimi bulunmaktadır.
Sunny Central, transformatör denetimi için 0,08 mm ila 4 mm sıkma aralığının olduğu 2 bağlantı terminaline sahiptir.
Transformatör denetiminin kullanımı için, 230 V/50 Hz'lik bir harici besleme gerilimi sağlanmalıdır. Transformatör
denetimi, korumalı bir kabloya sahip olmalıdır.
16
SCCPXT-TI-D7-tr-70
Teknik bilgi
SMA Solar Technology AG
6 İşletime alma koşulları
Harici besleme gerilimi
Sunny Central, kendini beslemek için gerekli enerjiyi elektrik şebekesinden alır. Sunny Central, harici bir 230 V/400 V
(3/N/PE) besleme gerilimine bağlanabilir. Öz tüketim, asimetrik olarak üç dış iletkene dağıtılmıştır ve maksimum değeri
1.900 W'tır. Eviricide hem üç fazlı hem tek fazlı tüketiciler kullanıldığından dolayı, nötr iletken bağlantısı kesinlikle
gereklidir. Sunny Central, harici besleme geriliminin bağlanması için 0,08 mm ila 4 mm sıkma aralığının olduğu 5
bağlantı terminaline sahiptir.
İzolasyon denetimi
İzolasyonlu, yani topraklamasız FV sistemlerde insan ve sistem güvenliğini sağlamak için, izolasyonun durumu denetlenir.
Sunny Central'ın bir izolasyon denetimi ile donatılmış olması halinde, izolasyon direnci sürekli olarak etkin bir ölçüm
yöntemi ile belirlenir. Ayrıca bir izolasyon denetimine gerek yoktur. Bir sistemde bulunan çok sayıda izolasyon ölçüm
cihazı, karşılıklı parazit oluşturur ve ölçüm sonucunun hatalı olmasına yol açar.
6 İşletime alma koşulları
Sunny Central'ın işletime alınması için, aşağıdaki koşullar sağlanmış olmalıdır:
• Orta gerilim kablolarının kum dolgusu yapılmış olmalı.
• AC ve DC gerilimleri mevcut olmalı.
• Sunny Central'ın önünde, 3.000 mm x 3.000 mm'lik bir alan sağlamlaştırılmış olmalı.
• Kaide panelleri, Sunny Central'a monte edilmiş olmalı.
• İşletime almadan 1 gün önce, evirici dolabının içinde bulunan ve fabrikada konmuş olan soğurucu madde torbası
değiştirilmelidir.
Teknik bilgi
SCCPXT-TI-D7-tr-70
17
7 İstasyon montajı için Sunny Central
SMA Solar Technology AG
7 İstasyon montajı için Sunny Central
7.1 "İstasyon montajı için" opsiyonundaki değişiklikler
İstasyon montajı için Sunny Central CP XT, yağmur tavanı olmadan tasarlanmıştır. Bunun yerine, Sunny Central'ın üst
tarafında hava girişi için koruyucu ızgaralar bulunmaktadır. Bu şekilde, eviricinin içine kaba toz ve kirlerin girmesi
engellenmiş olur. Sunny Central'ın gövdesi kapalı durumda iken, koruma sınıfı IP21'e uygundur.
Dar alanlı OG istasyonlarında veya işletim odalarında da kaçış yollarının sağlanması için, bu opsiyondaki kapılarda kapı
kilidi yoktur. Bu sayede kapıların, > 90° açı ile açılması da mümkündür.
7.2 Fiziksel veriler
Genişlik
Yükseklik
Derinlik
Ağırlık
2.511 mm
2.204 mm
928 mm*
1.900 kg
* Tüm eklenti parçaları dahil ölçü
Şekil 11: İstasyon montajındaki boyutlar
Şekil 12: Bağlantı sehpasının boyutları
Konum
Tanım
A
SMA Solar Technology AG kaideleri üzerinde montaj için sabitleme delikleri
B
Zeminin, örn. temelin üzerinde montaj için ilave sabitleme delikleri
18
SCCPXT-TI-D7-tr-70
Teknik bilgi
SMA Solar Technology AG
7 İstasyon montajı için Sunny Central
7.3 Asgari mesafeler
Sunny Central'ın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için, aşağıdaki asgari mesafelere uyun. Servis
çalışmalarını kolaylaştırmak için SMA Solar Technology AG, üstte 300 mm mesafe bırakılmasını önermektedir.
OG istasyonunda, Sunny Central için asgari mesafeler
Şekil 13: OG istasyonunda, Sunny Central için asgari mesafeler
Konum
Açıklama
A
Asgari geçiş genişliği
Sunny Central'ın açık kapısı ile bir sonraki sabit cisim arasında bırakılması gereken asgari geçiş
genişliğine uyun. Asgari geçiş genişliği, ulusal normlara göre belirlenir. Almanya'da, asgari geçiş
genişliği 500 mm'dir.
B
Teknik bilgi
Evirici
SCCPXT-TI-D7-tr-70
19
7 İstasyon montajı için Sunny Central
SMA Solar Technology AG
İşletim odalarında, Sunny Central için asgari mesafeler
Şekil 14: İşletim odalarında, Sunny Central için asgari mesafeler
Konum
Açıklama
A
Asgari geçiş genişliği
Sunny Central'ın açık kapısı ile bir sonraki sabit cisim arasında bırakılması gereken asgari geçiş
genişliğine uyun. Asgari geçiş genişliği, ulusal normlara göre belirlenir. Almanya'da, asgari geçiş
genişliği 500 mm'dir.
B
Evirici
7.4 Taşıma
İstasyon kurulumu yapılacak Sunny Central'ın taşınması, dış mekan kurulumu yapılacak Sunny Central ile esas itibariyle
aynıdır. Vinç ile taşıma sırasında, tavan demontajı yapılmaz.
7.5 Hava basıncı düşüşleri
Sunny Central bir OG istasyonuna veya bir işletme odasına kurulacağı zaman, gelen ve giden havanın maksimum basınç
düşüşlerinin üzerine çıkılmayacağından emin olunmalıdır.
Eviricinin atık havasının tamamen dışarı atıldığından emin olun.
Hava girişindeki basınç düşüşü
Hava çıkışındaki basınç düşüşü
Hava hacmi
45 Pa
25 Pa
3.000 m3/saat
20
SCCPXT-TI-D7-tr-70
Teknik bilgi
SMA Solar Technology AG
8 Artan sıcaklık halinde yapılacaklar
8 Artan sıcaklık halinde yapılacaklar
Şekil 15: Artan sıcaklık halinde AC gücün düşmesi
25 °C'ye kadar sıcaklıklarda Sunny Central CP XT, AC anma gücünün % 110'u ile çalışır. 25 °C ile 50 °C arasındaki
sıcaklıklarda eviricinin ürettiği AC gücü, artan sıcaklıkla ters orantılı olarak anma değerinin % 100'üne kadar düşer.
50 °C'den itibaren, eviricinin AC gücü ciddi ölçüde azalır ve 55 °C'de anma değerinin yarısına ulaşır. Böylece, anma
gücü 900 kVA olan Sunny Central 900CP XT, 55 °C'de ancak 450 kVA üretir.
Ortam sıcaklığı 60 °C'ye vardığında, evirici anma gücünün artık sadece % 10'unu üretir. 62 °C'de evirici kapanır.
CP serisi Sunny Central'ın çıkış gücü
Sunny
Central
500CP XT
Sunny
Central
630CP XT
Sunny
Central
720CP XT
Sunny
Central
760CP XT
Sunny
Central
800CP XT
Sunny
Central
850CP XT
Sunny
Central
900CP XT
25 °C'de
550 kVA
700 kVA
792 kVA
836 kVA
880 kVA
935 kVA
990 kVA
30 °C'de
540 kVA
686 kVA
778 kVA
821 kVA
864 kVA
918 kVA
972 kVA
35 °C'de
530 kVA
672 kVA
764 kVA
806 kVA
848 kVA
901 kVA
954 kVA
40 °C'de
520 kVA
658 kVA
749 kVA
790 kVA
832 kVA
884 kVA
936 kVA
45 °C'de
510 kVA
644 kVA
734 kVA
775 kVA
816 kVA
867 kVA
918 kVA
50 °C'de
500 kVA
630 kVA
720 kVA
760 kVA
800 kVA
850 kVA
900 kVA
Teknik bilgi
SCCPXT-TI-D7-tr-70
21
Download

Taşımaya ve kuruluma yönelik önemli bilgiler SUNNY CENTRAL