İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
İÇİN GEREKLİ BELGELER
Doküman No:2
Sayfa:1/1
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
1
Dilekçe (EOSB’ YE hitaben),imza sirkülü.
2
Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği.
3
Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
4
Sorumlu müdür sözleşmesi.
5
Sorumlu hekim sözleşmesi
6
Yapı kullanma izin belgesi
7
Emisyon izni.
8
Deşarj izni.
9
Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından Kapasite raporu alınacak
10 İşyeri açma ve çalışma ruhsat hizmet bedeli
(Bu bedel 2013 yılı için 0.50TL/m2 dir.)
11 Trafo tesisi geçici kabulü
SIHHİ MÜESSESELER
1
Dilekçe.
2
Başvuru formu.
3
Emisyon izni veya analiz raporu.
4
Deşarj izni veya analiz raporu.
5
Kurul tarafından hazırlanacak açılma raporu.
6
Vergi levhası fotokopisi.
7
İmza sirküleri.
8
Yapı kullanma izin belgesi
9
Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu.
10 Sorumlu Müdür sözleşmesi.
11 Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından Kapasite raporu
12 Trafo tesisi geçici kabulü
Download

şyer açma ve çalı şma ruhsatı ç n gerekl belgeler