2014 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 340
Belediye Meclis Üyesi Süleyman Suavi SÖYLER rahatsız olduğunu ve toplantıya katılamayacağını
belirttiğinden mazeretinin kabul edilerek izinli sayılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 341
İlçe Müftülüğünün Pelitköy Mahallemizdeki yer tahsisi talebi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu
önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 342
Belediyemizin Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikasına olan üyeliğinin sona erdirilmesi ile
ilgili Meclise sunulan 2 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
B. Meclis Başkanı Necdet UYSAL : Meclise sunulan 3 nolu öneri ilçemizde hurda toplamanın
düzenlenmesi ile ilgilidir. Meclis gündemine alınmasını oylarınıza sunuyorum. Yapılan işaretle oylamada;
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 343
İlçemizde hurda toplamanın düzenlenmesi ile ilgili Meclise sunulan 3 nolu önerinin gündeme
alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 344
Mahallelerimizin evsel atıklarının paket arıtma sistemleri kullanılarak arıtılmasının sağlanması ile
ilgili Meclise sunulan 4 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 345
İlçemiz Horata yokuşuna kadar olan ticari imara açılması planlanan bölünmüş yollar ile hakkındaki
görüş ile ilgili Meclise sunulan 5 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar
verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 346
11. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Festivali ve Deve Güreşi yapılması ile ilgili Meclise sunulan 6
nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 347
İlçe Belediye sınırları içerisinde yer alan ana taşıyıcı yol niteliğindeki yollar, büyük rekreasyon
alanları ve büyük meydanlar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bırakılacağından devri
hususunun görüşülmesi ile ilgili Meclise sunulan 7 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce
oybirliği ile karar verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 348
Belediyemize borcu olan vatandaşlarımızın torba kanundan faydalandırılarak yapılandırma yapılması
ile ilgili Meclise sunulan 8 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 349
BURHANİYE BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI GELİR TARİFESİ
Kanun 2464 Madde : 15 İLAN VE REKLAM VERGİSİ
GELİR CİNSİ
a)Dükkan, Ticari ve Sınai Müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli
yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan
reklamların, beher m² yıllık olarak
BEDELİ
BULVAR VE
MEYDAN
40,00
CADDE
38,00
SOKAK
36,00
1
b)Motorlu taşıt araçlarının içine ve dışına konulan ilan reklamların beher
m²’den yıllık olarak
c)Cadde, sokak ve yaya kaldırımlarının üzerine gerilen binaların cephe ve
yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici
mahiyetteki ilan ve reklamların m²’den haftalık olarak
d)Işıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklâmlardan m² için yıllık olarak
TOPLU TAŞIMA
ARAÇLARI
40,00
DİĞER
20,00
BULVAR VE
MEYDAN
9,00
CADDE
8,00
SOKAK
7,00
Led Ekranlı İlan ve
Reklamlardan
55,00
Diğer Işıklı ve
Projeksiyonlu İlan
ve Reklamlardan
52,00
e)İlan ve reklâm amacı ile dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri vb her biri için
(bütün yerlerde)
0,14
f)Maiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler vb beher m² (bütün yerlerde)
0,50
Kanun : 2464 Madde : 21 FIKRA : I/III EĞLENCE VERGİSİ
BEDELİ
(TL)
GELİR CİNSİ
1- Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerleri Bar, Pavyon, Gazino, Gece Kulübü,
taverna, diskotek, kabera, dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için.
a) 50 m²'ye kadar olan eğlence yerlerinden
YAZ SEZONU (01
Temmuz- 31 Ağustos
Arası)
DİĞER SEZON
b) 51 m² - 150 m² arası
YAZ SEZONU (01
Temmuz- 31 Ağustos
Arası)
DİĞER SEZON
c) 151 m² - 300 m² arası
YAZ SEZONU (01
Temmuz- 31 Ağustos
Arası)
DİĞER SEZON
d) 301 m²'den yukarı
YAZ SEZONU (01
Temmuz- 31 Ağustos
Arası)
DİĞER SEZON
e) 4 Yıldızlı Otelde
YAZ SEZONU (01
Temmuz- 31 Ağustos
Arası)
DİĞER SEZON
f) 5 Yıldızlı Otelde
2- Bilardo ve Masa Futbolu için eğlence yerlerinden çalışılan her gün için
YAZ SEZONU (01
Temmuz- 31 Ağustos
Arası)
20,00
5,00
25,00
5,00
50,00
5,00
80,00
5,00
150,00
5,00
170,00
DİĞER SEZON
5,00
25 m2 ye kadar
10,00
25-50 m2 arası
12,00
51-100 m2 arası
101 m2 den 200 m2
arası
201 m2 den yukarı
14,00
16,00
18,00
2
Kanun : 2464 Madde : 56 İŞGAL HARCI
GELİR CİNSİ
1- 52. maddenin ( 1 ) ve ( 2 ) numaralı bentlerinde yazılı işgallerden beher
m² için günde
2- 52. maddenin ( 1 ) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının
işgallerinde
a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına
BEDELİ
(TL)
1,50
2,00
3,00
3- 52. maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerden
a) Her Taşıttan ve beher saat için
1,00
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için
2,00
Kanun : 2464 Madde : 65 KAYNAK SULARI HARCI GEÇİCİ KULLANIM BEDELİ :
GELİR CİNSİ
BEDELİ
(TL)
1 litreye kadar şişe ve benzeri kaplardan ( kap başına )
1 litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan ( beher litre )
0,02
0,08
Kanun : 2464 Madde : 74 HAYVAN KESİMİ, MUAYENE VE DENETLEME HARCI
GELİR CİNSİ
BEDELİ
(TL)
a) Satışı Yapılan Küçükbaş Hayvan Başına
3,00
b) Satışı Yapılan Büyükbaş Hayvan Başına
5,00
Kanun : 2464 Madde : 77 ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI
GELİR CİNSİ
BEDELİ
(TL)
a) Tartı ağırlıklarının her birinden
1,00
b) Uzunluk ölçülerinin her birinden
1,50
c) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden
1,50
d) El terazilerinden
3,00
e) Normal masa terazilerinden
4,00
f) Otomatik ( ibreli ) terazilerden
11,00
g) Elektronik terazilerden
15,00
h) Kantar ve basküllerden
15,00
Kanun : 2464 Madde : 60 TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA HARCI
İŞYERİNİN ALANI
BEDELİ
(TL)
Her tür işyeri için yıllık olarak
a) 25 m²'ye kadar
20,00
3
b) 26 m² - 100 m² arası
25,00
c) 101 m² - 250 m² arası
400,00
d) 251 m² - 500 m² arası
700,00
e) 500 m²'den yukarı
800,00
2464 S.K. 97. Md. Ve 5393 S.K. 18. Md. F bendi gereğince MOTORLU ARAÇLAR HASILATI
GELİR CİNSİ
BEDELİ
(TL)
1- Büyük kepçe loder saat ücreti
200,00
2- Traktör kepçe saat ücreti
100,00
3- Büyük Greyder saat ücreti
200,00
4- Komprasör saat ücreti
100,00
5- Küçük Silindir saat ücreti
150,00
6- Büyük Silindir saat ücreti
200,00
7- Küçük tonajlı kamyon saat ücreti
75,00
8- Büyük Tonajlı kamyon saat ücreti
150,00
9- Arazöz saat ücreti
75,00
10- Dozer saat ücreti
100,00
11- Vibratör ücreti günlük
100,00
12- GPS ve GNSS cihası Kira Ücreti (Ölçülen Nokta Başı)
50,00
13- Çöp atımı traktör römorku ile traktör bir seferi
100,00
14- Bom aracının saat ücreti
100,00
15- Vidanjör ilçe merkezi
10,00
16- Vidanjör İlçe dışı
1,00
17- Kanal Açma Aracı İlçe Merkezi
1,00
18- Kanal Açma Aracı İlçe Dışı
1,00
19- Özel Otobüs tahsisinde yürürlükteki kara yolları, şöförler ve otomobilciler odasının fiyatları göz önüne
alınarak fiyat uygulaması yapılır.
20-İlçemizde faaliyette bulunan tüm spor kulüplerinin deplasmanda yapacakları spor müsabakaları için
sporcuları ve okullar için okul gezileri ve spor faaliyetleri için taşımak üzere talep edilen araç km. birim
fiyatının belirlenmesinde Belediye Başkanı yetkilidir.
21-Belediyemize ait Hasta Nakil Aracı ilçe sınırları dışına ve şehirler arası kiralanması durumunda bedelin
belirlenmesinde Belediye Başkanı yetkilidir.
22-Fakir ve yardıma muhtaç vatandaşların mahalle muhtarlarından alacakları fakirlik belgesi karşılığında
Hasta Nakil Aracı için belirlenen fiyattan %50 indirim yapılır.
23-Belediyemize ait Hasta Nakil Aracının ilçe sınırları içi kiralanması karşılığında KDV dahil maktuen
5,00 TL ücret alınır.
Yukarıda tespit edilen fiyatlara ayrıca KDV ilave edilecektir. Kiralanan araçların süresi 1 saatten az olsa da
en az 1 saat ücret alınacaktır. Motorlu araçların saat hesaplanmasında garaj çıkışından iş bitim saatine kadar
olan süre hesaplanır.
4
5393 S.K. 18. Md. F bendi gereğince ASFALT YOL YAPIM HASILATI
GELİR CİNSİ
BEDELİ
(TL)
1-1 TON asfaltın yere serilmesi bedeli
500,00
2-1 TON asfaltın plent çıkış bedeli
350,00
5393 S.K. 18. Md. F bendi gereği DÜĞÜN SALONLARI VE ÖREN GÖSTERİ
MERKEZİ HASILATI
1-AHMET AKIN KÜLTÜR MERKEZİ İÇERİSİNDEKİ DÜĞÜN SALONU
GELİR CİNSİ
DÜĞÜN, NİŞAN VE KINA MERASİM BEDELLERİ:
BEDELİ
(TL)
a)Hafta İçi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) Gündüz
450,00
b)Hafta İçi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) Gece
550,00
c)Hafta Sonu (Cuma, Cumartesi, Pazar) Gündüz
600,00
d)Hafta Sonu (Cuma, Cumartesi, Pazar) Gece
800,00
e)Hafta içi Diğer etkinlikler – Gündüz
350,00
f)Hafta içi Diğer etkinlikler – Gece
450,00
g)Hafta sonu diğer etkinlikler - Gündüz
550,00
h)Hafta sonu diğer etkinlikler – Gece
650,00
ı)Düğün, Nişan ve Kına gibi törenlerden emanet avans
150,00
i)Siyasi Partilerin, oda, dernek ve kulüplerin yapacakları her türlü
15,00
toplantılardan Gece ve Gündüz
j) Kamu Kurum Kuruluşları ile Eğitim ve Öğretim Kurumları tarafından ve tarımsal ve kalkınma
amaçlı kooperatiflerin düzenlemiş olduğu etkinlik ve seminerlerden ücret alınmaz.
k) Belediye Başkanının uygun görmediği her türlü toplantı, konferans ve etkinlikler yapılamaz.
l) Yemekli düğünler ( masalar örtülü) – Ücrete %40 ilave alınır.
m) Düğün salonu kiralama talebinde bulunanlardan dilekçe ile müracaatları sırasında kira bedelinin %
25’i peşin olarak tahsil edilecek ve düğünün iptal edilmesi halinde işbu tutar kendilerine iade
edilmeyecektir.
n) Belediye’de görev yapan personelin düğün, nişan, kına ve nikah törenleri için düğün salonu
kendilerine % 50 İndirimli verilir. (Düğün merasiminin kendilerine veya çocuklarına ait olduğunu
Davetiye ile belgelemek zorundadır.)
o) İlçemizde ikamet eden aciz ve fakirlerin mahalle muhtarlarından alacakları fakir ilmuhaberleri ile
ve gaziler, şehit ailelerinin 1. Derece yakınları ile en az %50 oranında engelli olan vatandaşlar düğün
salonu tarifesinden % 50 indirimli olarak faydalanır.
p) Sadece Nikah törenleri için ücretlerde %50 indirim uygulanır.
2-REHA YURDAKUL SALONU
GELİR CİNSİ
BEDELİ
(TL)
a)Hafta İçi Etkinlikler – Gündüz
175,00
b)Hafta İçi Etkinlikler – Gece
250,00
c)Hafta Sonu Etkinlikler – Gündüz
300,00
d)Hafta Sonu Etkinlikler - Gece
400,00
e)Yalnızca Nikah Törenlerinden (Ses düzeni dahil)
200,00
5
f)Yapı Kooperatifleri, A.Ş. Genel Kurul Toplantıları Gece – Gündüz
400,00
g)Odaların Genel Kurul Toplantıları Gece - Gündüz
1,00
h)Dernek – Sivil Toplum Kuruluşları Toplantıları Gece - Gündüz
1,00
ı) Siyasi Partilerin Yapacakları Her Türlü Toplantı Gece - Gündüz
1,00
i)Her Türlü Toplantılardan emanet avans
100,00
j)Belediye Başkanının uygun görmediği her türlü etkinlikler yapılamaz
k)Yukarıdaki Düğün Salonları tarifesine KDV dahildir.
3- Ören Adramytteion Açık hava tiyatrosunun tarifesinin yapılması ve düzenlenmesinde Belediye Başkanı
yetkilidir.
4- Hüsnü Pazarbaşı Gençlik ve Kültür Merkezi arka bahçesi düğün ve
eğlenceler için
35,00
5- Kamu Kurum Kuruluşları ile Eğitim ve Öğretim Kurumları
tarafından ve tarımsal ve kalkınma amaçlı kooperatiflerin düzenlemiş
olduğu etkinlik ve seminerlerden ücret alınmaz.
3-PELİTKÖY DÜĞÜN SALONU
GELİR CİNSİ
DÜĞÜN, NİŞAN VE KINA MERASİM BEDELLERİ:
BEDELİ
(TL)
a)Hafta İçi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) Gündüz
200,00
b)Hafta İçi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) Gece
300,00
c)Hafta Sonu (Cuma, Cumartesi, Pazar) Gündüz
400,00
d)Hafta Sonu (Cuma, Cumartesi, Pazar) Gece
500,00
e)Hafta içi Diğer etkinlikler – Gündüz
250,00
f)Hafta içi Diğer etkinlikler – Gece
250,00
g)Hafta sonu diğer etkinlikler - Gündüz
300,00
h)Hafta sonu diğer etkinlikler – Gece
300,00
ı)Düğün, Nişan ve Kına gibi törenlerden emanet avans
100,00
i) Kooperatif, A.Ş. Toplantıları
200,00
j)Siyasi Partilerin, oda, dernek ve kulüplerin yapacakları her türlü
toplantılardan Gece ve Gündüz
10,00
k) Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından düzenlenen etkinlik ve seminerlerden ücret alınmaz.
l) Belediye Başkanının uygun görmediği her türlü toplantı, konferans ve etkinlikler yapılamaz.
m) Yemekli düğünler ( masalar örtülü) – Ücrete %40 ilave alınır.
n) Düğün salonu kiralama talebinde bulunanlardan dilekçe ile müracaatları sırasında kira bedelinin %
25’i peşin olarak tahsil edilecek ve düğünün iptal edilmesi halinde işbu tutar kendilerine iade
edilmeyecektir.
o) Belediye’de görev yapan personelin düğün, nişan, kına ve nikah törenleri için düğün salonu
kendilerine % 50 İndirimli verilir. (Düğün merasiminin kendilerine veya çocuklarına ait olduğunu
Davetiye ile belgelemek zorundadır.)
o) İlçemizde ikamet eden aciz ve fakirlerin mahalle muhtarlarından alacakları fakir ilmuhaberleri ile
ve gaziler, şehit ailelerinin 1. Derece yakınları ile en az %50 oranında engelli olan vatandaşlar düğün
salonu tarifesinden % 50 indirimli olarak faydalanır.
6
4-ŞARKÖY DÜĞÜN SALONU
GELİR CİNSİ
DÜĞÜN, NİŞAN VE KINA MERASİM BEDELLERİ:
BEDELİ
(TL)
a)Hafta İçi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) Gündüz
150,00
b)Hafta İçi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) Gece
200,00
c)Hafta Sonu (Cuma, Cumartesi, Pazar) Gündüz
250,00
d)Hafta Sonu (Cuma, Cumartesi, Pazar) Gece
300,00
e)Hafta içi Diğer etkinlikler – Gündüz
200,00
f)Hafta içi Diğer etkinlikler – Gece
250,00
g)Hafta sonu diğer etkinlikler - Gündüz
250,00
h)Hafta sonu diğer etkinlikler – Gece
250,00
ı)Düğün, Nişan ve Kına gibi törenlerden emanet avans
100,00
i)Siyasi Partilerin, oda, dernek ve kulüplerin yapacakları her türlü
toplantılardan Gece ve Gündüz
10,00
j) Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından düzenlenen etkinlik ve seminerlerden ücret alınmaz.
k) Belediye Başkanının uygun görmediği her türlü toplantı, konferans ve etkinlikler yapılamaz.
l) Yemekli düğünler ( masalar örtülü) – Ücrete %40 ilave alınır.
m) Düğün salonu kiralama talebinde bulunanlardan dilekçe ile müracaatları sırasında kira bedelinin %
25’i peşin olarak tahsil edilecek ve düğünün iptal edilmesi halinde işbu tutar kendilerine iade
edilmeyecektir.
n) Belediye’de görev yapan personelin düğün, nişan, kına ve nikah törenleri için düğün salonu
kendilerine % 50 İndirimli verilir. (Düğün merasiminin kendilerine veya çocuklarına ait olduğunu
Davetiye ile belgelemek zorundadır.)
o) İlçemizde ikamet eden aciz ve fakirlerin mahalle muhtarlarından alacakları fakir ilmuhaberleri ile
ve gaziler, şehit ailelerinin 1. Derece yakınları ile en az %50 oranında engelli olan vatandaşlar düğün
salonu tarifesinden % 50 indirimli olarak faydalanır.
2464 S.K. 81. MADDESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI:
İŞYERİNİN ALANI HER TÜR İŞYERİ İÇİN
BEDELİ
(TL)
a) 25 m²'ya kadar
0,40
b) 26 m² - 100 m² arası
0,50
c) 101 m² - 250 m² arası
0,60
d) 251 m² - 500 m² arası
0,70
e) 501 m²'den yukarı
0,80
II. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
1- ENERJİ SANAYİİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ
(TL)
1.1 Toplam ısıl gücü 20 MW altında kapasitede olan yakma tesisleri ile
termik enerji santralleri,
20.000,00
1.2 Torba yakıt üretim tesisleri,
10.000,00
7
1.3 Odun kömürü imal yerleri,
10.000,00
1.4 Rüzgar enerji santralleri,
30.000,00
1.5 Jeotermal enerji santralleri ile bu enerjiden 5 MW ve üzerinde kullanan
tesisler.
10.000,00
1.6 Hidroelektrik santralleri (HES).
30.000,00
2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ
2.1 Kurşun kalay ve benzeri maddelerden tüp, klişe ve harf gibi
malzemelerin imal edildiği tesisler,
15.000,00
2.2 50 Ton/yıl dan düşük kapasiteye sahip her türlü demir ve demir dışı
dökümhaneler ile soğuk haddeleme tesisleri,
250,00
2.3 – (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) 50-500 HP arası motor gücü
kullanan her nevi elektro mekanik, elektromanyetik madeni eşya imal,
işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve diğer maddelerle çeşitli
metotlarla kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri
300,00
2.4 20 HP den fazla motor gücü kullanan matbaalar ile baskı tesisleri,
300,00
2.5 50-500 HP arası motor gücü kullanan her nevi fırça, tarak imal yerleri,
5.000,00
2.6 Balata imal yerleri,
2.7 Zımpara fabrikaları,
5.000,00
5.000,00
2.8 20 metreden daha kısa boylarda gemi iskeleti ve gemi bölümleri imal
ve tamir yerleri.
5.000,00
2.9 LPG oto dönüşüm tesisleri
6.000,00
3- MADEN SANAYİİ
3.1 Her türlü tuz fabrikaları,
3.2 Alçı, kireç, tebeşir, kuvars taşı ve benzeri değirmenleri,
3.3 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Kapasitesi 75
ton/günün altında olan ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası,
kiremit ve benzeri kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve pişirildiği tesisler,
3.4 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Değirmen taşı ve
bileği atölyeleri,
3.5 – (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Volkanik taş
işleyerek elde edilen hafif malzeme üretim tesisleri ile kapasitesi 75
ton/günden küçük olan prefabrike konut malzemeleri, gaz beton ve metal
yapı elemanları üretim tesisleri,
3.6 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Çimento, çakıl
kum, cüruf ve benzeri maddelerden motor gücü kullanarak yapı yalıtım
döşeme ve sair malzemeleri imal tesisleri,
3.7 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Mozaik imal
yerleri,
3.8 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Maden cevheri
depolama yerleri,
3.9 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Kum ocakları, kum
yıkama ve eleme tesisleri,
3.10 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Hazır beton
tesisleri,
2.000,00
2.000,00
7.500,00
1.750,00
7.500,00
5.000,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
20.000,00
8
3.11 – (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) 5 ton/saatten
düşük kapasitedeki çimento öğütme ve paketleme tesisleri
3.12 – (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Kükürt eleme,
öğütme ve paketleme tesisleri,
3.13 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Her türlü madenin
çıkarılması (birinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler kapsamında yer
almayanlar)
22.500,00
5.000,00
50.000,00
3.14 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) 5.000 m3/yıl ve
üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı taşların
çıkartılması, işlenmesi ve yıllık 250.000 m2 ve üzeri kapasiteli mermer
kesme, işleme ve sayalama tesisleri,
15.000,00
3.15 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Karbondioksit ve
diğer gazların çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği 10.000 ton/yıl ve
üzeri kapasiteli tesisler,
15.000,00
3.16 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) 1.000.000 m3/yıl
ve üzerinde metan gazının çıkarılması ve depolanması,
3.17 Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Maden
Kanununun 2 nci maddesinde yer alan ve birinci sınıf gayrisıhhi
müesseseler kapsamında olmayan I. Ve II. Grup madenlerin her türlü
işleme sokulması (kırma, eleme, öğütme, yıkama ve benzeri),
3.18 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) 50.000 ton/yıl ve
üzeri tuzun çıkarılması ile bu madenlerin her türlü işleme tesisleri,
3.19 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Birinci sınıf
gayrisıhhi müesseseler kapsamında yer almayan cevher hazırlama veya
zenginleştirme tesisleri,
3.20 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Yeraltı maden
ocakları.
15.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
75.000,00
4- KİMYA SANAYİİ
4.1 Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.) Tutkal,
zamk ve yapıştırıcı madde üretim tesisleri, sanayi tipi yapıştırıcı imal eden
tesisler,,
4.2 Her çeşit kozmetik ürünleri üretim tesisleri,
4.3 Mürekkep Üretme tesisleri
4.4 100 HP’den düşük motor gücü kapasitedeki plastik, pleksiglas,
polyester gibi maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon
malzemeleri ve benzerlerini yapan yerler,
4.5 Sunî inci, boncuk ve benzerleri üretim yerleri
4.6 Melamin eşya üretim yerleri,
4.7 Tuz ruhu, çamaşır suyu ve benzeri malzemeyi mamul maddelerden
sulandırarak ve ambalajlayarak satışa sunan yerler,
4.8 Çamaşır sodası ve çivit imal yerleri
4.9 50 HP’den az motor gücü bulunan lastik kaplama ve lastik eşya üretim
tesisleri, kablo fabrikaları,
4.10 Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazik
madde depolama tesisleri,
5.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
9
4.11 Madeni ve nebati boya, cila, vernik atölyeleri ile dolum ve paketleme
yerleri,
4.12 (Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.) Zirai
mücadele ve halk sağlığı mücadele ilaçları depoları ile paketleme ve toptan
satış yerleri, haşerelere karşı insektisit, rodentisit ve mollusisit kullanarak
mücadele yapmak isteyen işyeri (Özel ambalajlı ilaç miktarı 100 kg veya
litre üzeri ise),
4.13 Sulfonlama yapılmayan deterjan fabrikaları ile 1 ton/günden düşük
kapasiteli sabun üretim tesisleri,
4.14 Farmasotik teknolojilerin gerektirdiği fiziksel yöntemlerle mamul ilaç
üreten tıbbi müstahzarat laboratuarları,
4.15 50 HP’den düşük motor gücü bulunan kauçuk ve lastik üretim
tesisleri, lastik imalat ve kaplama tesisleri ile kablo fabrikaları,
4.16 (Ek madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/16.md.) Zirkon silikat,
seramik sır ve seramik boyası üretim tesisleri,
4.17 (Ek madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/16.md.) Varil ve IBC
depo yıkama, boyama geri dönüşüm tesisleri,
4.18 (Ek madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/16.md.) Havuzsuyu
kimyasalları, yüzey dezenfektanları ve içme suyu dezenfektanları üretim
tesisleri,
4.19 – (Ek madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/16.md.) 75 ton/gün
altında hazır sıva ve ıslak sıva üretim tesisleri,
4.20 (Ek madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/16.md.) Zehirsiz fare
yapıştırıcısı dolum tesisleri.
500,00
7.500,00
1.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
5- PETRO KİMYA SANAYİİ
5.1 30 ton altında sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve
sıkıştırılmış doğal gaz ikmal istasyonları ve tüp depolama tesisleri,
5.2 Toplam depolama kapasitesi 500 m3’ten az doğalgaz, petrokimya ve
kimyasal ürün depolama tesisleri,
5.3 Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.;Değişik
madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/17.md.) Marina, akaryakıt
ve/veya otogaz istasyonları ile içerisinde yanıcı ve parlayıcı madde
kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan en az 8 m3’ten
150 m3’e kadar depolama hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri,
5.4 Petrol, doğal gaz ve kimyasalları 10 kilometreden uzun ve 600 mm’den
küçük çaplı borularla taşıma tesisleri,
5.5 250 kg-500 kg arasında kapasitedeki perakende sıvılaştırılmış petrol
gazı tüp satış yerleri.
6- GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL
ÜRÜNLER SANAYİİ
6.1 1 ton/gün -10 ton/gün arasında kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim
tesisleri,
6.2 500 ton/gün’den az olan yem ve un fabrikaları,
6.3 Kültür mantarı üretim tesisleri,
6.4 Makarna, irmik, gofret, bisküvi fabrikaları,
6.5 Çiğit fabrikaları,
6.6 Çay fabrikaları ve 500 kg/gün ve üzerindeki kapasitedeki çay
paketleme tesisleri,
7.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
5.000,00
10.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
10
6.7 – Mekanik olarak ve sızdırma yolu ile yağ imal yerleri hariç atölye
mahiyetindeki yağ imal yerleri ile 25 ton/yıl kapasiteden büyük bitkisel ve
hayvansal yağ depolama ve dolum yerleri,
4.000,00
6.8 Glikoz, nişasta (endüstriyel nişasta hariç), dekstrin (kola) ve emsali
maddeler üretim tesisleri,
5.000,00
6.9 Meşrubat üretim tesisleri,
2.000,00
6.10Eskimo ve dondurmayı fabrikasyon halinde üreten tesisler,
3.000,00
6.11 Günlük olarak 1.000 kg/gün ve üzeri şeker veya şeker şerbetinden
şekerli maddeler üreten tesisler,
1.500,00
6.12 (Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.) Meyve,
sebze işleme yerleri ile konserve ve çeltik fabrikaları, ayçiçeğini
kabuğundan ayıran iç üretim tesisleri,
6.000,00
6.13 Meyan kökü, şerbetçiotu vb. bitkilerin işlendiği tesisler,
6.14 Çiklet fabrikaları,
6.15 (Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.) Günlük
üretimi 1.000 kg/gün ve üzeri ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten,
asgari yüksekliği 3,5 metre ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde en az
400 m²; büyükşehir belediyesi olmayan illerde en az 300 m²; köy, belde ve
ilçe belediye sınırları içinde en az 250 m² ve üzeri genişlikteki yerler,
6.16 Dışarıya servis yaparak günde 500 adet/kişi ve üzerinde yemek
üretimi yapan tesisler
6.17 Hayvansal yağların eritildiği tesisler,
3.000,00
6.18 Buz üretim tesisleri,
3.000,00
6.19 Fabrikasyon olarak çerez üretim tesisleri,
3.000,00
6.20- İçme amaçlı doğal bitkilerin işlendiği ve paketlendiği tesisler,
6.21- 500 kg / günden büyük kapasitedeki bal dolum ve paketleme
tesisleri,
6.22 Meyve, sebze, bakliyat ve hububatı olgunlaştırma kurutma, mumlama
ve ambalajlama tesisleri,
3.000,00
6.23 Hazır gıdaların ambalajlandığı tesisler,
1.500,00
6.24 Gıda katkı maddesi üreten tesisler,
2.000,00
6.25 Mayonez, ketçap ve salata sosu üretim tesisleri,
2.000,00
6.26 –Her türlü meyve suyu üretme ve paketleme tesisleri,
2.000,00
6.27 500 kg/gün ve üzerinde fermente gıda (turşu, şalgam, sirke vb.)
ürünleri üreten tesisler,
1.500,00
6.28 Yumurtanın konserve edildiği tesisler,
2.500,00
6.29 Fermantasyon ile alkolü içki üreten atölye mahiyetindeki tesisler,
3.000,00
6.30 Dondurulmuş gıda üretim tesisleri,
6.31 Çocuk mamaları ve ek besin üretim tesisleri,
6.32 – İçecek tozu üretim tesisleri,
6.33 Toz şekerden küp şeker ve pudra şekeri üretim tesisleri,
6.34 Tahin, helva, pekmez ve çikolata üretim tesisleri,
2.000,00
3.000,00
2.500,00
2.500,00
3.000,00
2.000,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
11
6.35 (Değişik madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/18.md.) Fındık,
fıstık, badem, ceviz kırma ve kavurma tesisleri, 500 kg/gün ve üzeri fındık,
ballı fındık, fıstık, badem, ceviz ezmesi dolum ve paketleme tesisleri,
6.36 Sakatat işleme tesisleri,
6.37 75 kg / saat ve büyük kapasitede kavurma kapasitesine sahip kahve ve
kuruyemiş hazırlama tesisleri,
6.38 10 HP ve üzeri motor gücü kullanan balık temizleme (kılçık
ayıklama) tesisleri ve soğuk hava depoları,
6.39 500 kg/gün ve üzerindeki kapasitedeki haşhaş öğütme ve ezme
tesisleri,
6.40 Gıda ışınlama yerleri,
6.41 üncü sınıf kırmızı et mezbahaları.
6.42- (Ek madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/18.md.)
Hammaddeden başlayarak preform ve polietilen tereftelat (pet) imalat
ünitesi bulunan içme suyu şişeleme tesisleri.
2.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
1.750,00
3.000,00
7- ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ORTADAN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ
SANAYİ
7.1 Kumaş atıkları ve eski kumaşlardan yün imal tesisleri,
7.2 Kullanılmayan et ve hayvan cesetleri yakma tesisleri,
7.3 (Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.) Katı atık
ara transfer istasyonları, katı atık aktarma istasyonları,
7.4 Kompostlama tesisleri
7.5 Nüfusu 50.000 ve üzeri olan yerleşim yerlerine ait atık su arıtma
tesisleri,
8- TEKSTİL SANAYİİ
8.1 50-500 HP arasında motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon
tesisleri
8.2 Çırçır fabrikaları,
8.3 – Isıtıcı minder üretim tesisleri,
8.4 Yün, kıl, tiftik, kuş tüyü vb. yıkama ve işleme tesisleri,
8.5 50-500 HP arasında motor gücü kullanan işlenmiş deriden eşya imal
tesisleri,
8.6 100 HP’den düşük motor gücü kullanan suni deri kürk ve muşamba
imal tesisleri.
2.500,00
3.000,00
4.000,00
6.000,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
3.000,00
2.000,00
9- DİĞERLERİ
9.1 Yangın söndürme tüplerine dolum yapılan yerler,
1.000,00
9.2 Mum ve balmumu üretim tesisleri,
1.000,00
9.3 Camdan süs eşyası, ayna vb. madde üreten tesisler
1.000,00
9.4 Halı ve kilim dokuma ve boyama atölyeleri,
1.000,00
9.5 Linteks, hidrofil pamuk üretim tesisleri,
1.000,00
9.6 50 HP’den fazla motor gücü kullanan ağaç eşya işleme ve tamir yerleri
1.000,00
9.7 Tomruk ve kereste depoları,
5.000,00
12
9.8 (Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.) Her nevi
hurda depoları, katı atık depolama tesisleri ile evsel ve endüstriyel katı
atıklardan ham ve mamul madde üretimi konusunda faaliyet gösteren
işletmeler (metal, kağıt, karton, pet, plastik, cam hurda ve atıkları
kaynağından karışık toplayarak biriktiren, depolandığı yerden alınarak
cinslerine göre ayrıştıran ve nakliye edilebilmesi için preslenen, preslenmiş
hurdaların ayrı ayrı depolanarak sonra geri kazanım firmalarına gönderen
tesis),
9.9 Steril katgüt üretim tesisleri,
9.10 Herhangi bir işlem yapılmayan ham deri depoları,
9.11 Bağırsak temizleme işleme yerleri ile işlenmiş bağırsaktan eşya
üretim tesisleri,
15.000,00
3.000,00
1.500,00
500,00
9.12 Bitkisel yemler ve hazır preparatlardan karma yem üretim tesisleri
1.500,00
9.13 Nakliyat, ticaret, komisyon, ithalat ve ihracat işleri ile ilgili depolar
1.500,00
9.14 Bir üretim periyodunda 20.000-60.000 adet arası tavuk, 30.00085.000 adet arası piliç veya eş değeri diğer kanatlı kapasitedeki tavuk veya
piliç yetiştirme tesisleri, 30 kg ve üzeri, 1.000-3.000 baş arası domuz besi
çiftlikleri ve 300-900 baş arası dişi domuz üretim çiftlikleri, 500 adet ve
üzeri büyükbaş ve 1.000 adet ve üzeri kapasitedeki küçükbaş kapasiteli
büyükbaş ve küçükbaş besi tesisleri,
9.15 Bitkisel liflerden sicim, halat, hasır vb. üretim tesisleri
9.16 (Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.) Oto
bakım ve servis istasyonları; kaporta, boya, motor bakımı, elektrik, oto
egzozcuları,
9.17 Düğme, fermuar, şemsiye vb. üretim tesisleri,
9.18 Kibrit fabrikaları,
9.19 Gaz maskesi üretim tesisleri,
9.20 Kurşunkalem fabrikaları,
9.21 Tütün işleme ve sigara fabrikaları,
9.22 Nüfusu 50.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerine ait atık su arıtma
tesisleri ile istihdam kapasitesi 20.000 ve üzerinde olan ihtisas ve karma
organize sanayi bölgelerine ait atık su arıtma tesisleri.
9.23 – (Ek madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.) Organik
gübre üreten işyerleri
9.24 (Ek madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.) Hurda kağıt
balyalama tesisleri,
9.25 (Ek madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.) Motorlu araç
boyalarının kumlama yoluyla temizlendiği işyerleri,
10.000,00
2.000,00
500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
7.000,00
10.000,00
4.000,00
2.500,00
500,00
9.26 – (Ek madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./14. Md.) Tuvalet
kağıdı, peçete, kağıt havlu üretimi yapan tesisler.
2.000,00
9.27 (Ek madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/19.md.) Oluklu
mukavva üretim tesisleri,
2.000,00
9.28 – (Ek madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/19.md.) Alüminyum
ve çeşitli folyolardan gıda, tarım ve ilaç ambalaj maddeleri üretim tesisleri.
5.000,00
13
III. SINIF GAYRISIHHİ MÜESSESELER
1-ENERJİ SANAYİİ
1.1 Akü tamir yerleri
250,00
2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ
2.1 – (Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./15. Md.) 50
HP’den az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai
usullerle çalışan hernevi elektromekanik, elektromanyetik yöntemle
madeni eşya imal, işleme, montaj ve tamir atölyeleri, tarım ilaçlama
makine imalatı yapan işyerleri,
2.2 Harf dökümü yapmayan ve 20 HP’den az motor gücü kullanan
matbaalar ve baskı yerleri
250,00
1.000,00
3- MADEN SANAYİİ
3.1 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) İnşaat malzemeleri
depo ve satış yerleri,
300,00
3.2 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Sırlı, sırsız, çanak,
çömlek, küp ve benzeri toprak mamulleri üretim yerleri,
250,00
3.3 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Çini atölyeleri,
250,00
3.4 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Çakıl, kum, cüruf,
çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanmaksızın yapı, yalıtım,
döşeme ve benzeri malzeme imal yerleri,
250,00
3.5 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) Maden Kanununun
2 nci maddesinde yer alan V. Grup sertifikalı ve yüzeyden toplama
usulüyle yapılan madencilik faaliyetleri ile buna dayalı geçici tesisler,
3.6 (Değişik: 23/05/2011 – 2011/1900 S.Yön./10. Md.) İkinci sınıf
gayrisıhhi müesseseler kapsamında yer alan faaliyet limitlerinin altında
kalan madencilik faaliyetleri.
1.250,00
800,00
4- KİMYA SANAYİİ
4.1 Saf su ve asitli su üretim yerleri,
4.2 Fotoğraf filmi renklendirme ve boyama yerleri
4.3 Kolonya ve benzeri tuvalet malzemeleri üretim yerleri
4.4 (Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./15. Md.) Zirai
mücadele ilaçları, insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri maddelerin
perakende satış yerleri, haşerelere karşı insektisit, rodentisit ve mollusisit
kullanarak mücadele yapmak isteyen işyeri (Özel ambalajlı ilaç miktarı
100 kg veya litreden az ise),
4.5 Kuru temizleme yerleri,
4.6 Halk sağlığını koruma amaçlı haşere ile mücadele için kurulan ticari
işyerleri.
2.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
250,00
750,00
14
5-PETROKİMYA SANAYİİ
5.1 – (Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./15. Md ; Değişik
madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/20.md.) Köy pompası ile
içerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması
amacıyla kullanılan 8 m3’e kadar depolama hacmine sahip depolama tesis
ve düzenekleri,
4.000,00
5.2 Film halindeki plastikten naylon torba ve benzeri eşya yapan yerler,
2.000,00
5.3 250 kg’dan düşük kapasitedeki perakende sıvılaştırılmış petrol gazı tüp
satış yerleri.
4.500,00
6- GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL
ÜRÜNLER SANAYİİ
6.1 Un ve bulgur değirmenleri
6.2 Tarhana vb. imal yerleri ,
6.3 Boza üretim yerleri
6.4 1 ton / günden düşük kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri,
6.5 Tuz öğütme yerleri,
6.6 Günlük olarak 1.000 kg’dan az şeker veya şeker şerbetinden şekerli
maddeler vs. üreten yerler
6.7 Tahıl, baharat, bakliyat ve gıda vb. ambalajlama yerleri,
6.8 75 kg / saat den düşük kapasitede kavurma kapasitesine sahip kahve ve
kuruyemiş hazırlama yerleri,
6.9 Karbonat ve kabartma tozu üretim ve ambalajlama yerleri,
6.10 Hamur, yufka, bazlama, simit, poğaça, kadayıf, mantı, pasta, börek ve
benzeri unlu mamullerin üretim yerleri,
6.11 Kapasitesi 1 ton / günden az olan dondurma imal yerleri,
6.12 Dondurma külahı üretim yerleri
6.1310 HP’den az motor gücü kullanan balık temizleme (kılçık ayıklama)
tesisleri ve soğuk hava depoları,
6.14 Süt depolama ve soğutma yerleri
6.15 – Hazır preparatlardan karıştırılarak içecek yapılan yerler
6.16 Gıda katkı maddesi paketleme yerleri
6.17 Dışarıya servis yaparak günde 500 adet/kişi den az yemek üretimi
yapan yerler
6.18 (Değişik madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/21.md.) Sanayi
bölgeleri ile mesken amacıyla kullanılmayan müstakil binalarda kurulan
süpermarket, hipermarket, grossmarket ve megamarketlerin bünyesinde,
kendi müşterilerine satış yapan ve işyerinin bütünlüğünden duvar, bölme,
bölüm ve benzeri şekilde ayrılmış bir şekilde üretim yapılan, elektrik
enerjisi veya doğalgaz kullanılarak ekmek ve ekmek çeşitleri üreten
işyerleri
6.19 – (Değişik madde: 19/03/2007 – 2007/11882 S.Yön./15. Md.) Günlük
üretimi 1000 kg/günden az olan ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten
büyükşehir belediyesi sınırları içinde en az 250 m2, büyükşehir belediyesi
olmayan illerde en az 200 m², köy, belde ve ilçe belediye sınırları içinde en
az 100 m2 olması zorunlu yerler,
5.000,00
500,00
500,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.500,00
750,00
1.000,00
1.000,00
1.800,00
2.000,00
1.500,00
15
6.20 Mekanik olarak ve sızdırma yolu ile yağ imal yerleri ile 25 ton/yıl
kapasiteden az bitkisel ve hayvansal yağ depolama ve dolum yerleri
2.000,00
6.21 Mısır çerezi üretim tesisleri,
2.000,00
6.22 500 kg/gün ve altında kapasitedeki bal dolum ve paketleme tesisleri
1.000,00
6.23 Yumurta paketleme yerleri,
1.500,00
6.24 500 kg/gün altında kapasitedeki haşhaş öğütme ve ezme tesisi,
2.000,00
6.25 500 kg/gün altında kapasitedeki fermente gıda (turşu, şalgam, sirke
vb.) ürünleri üreten tesisler,
6.26 500 kg/gün altında kapasitedeki çay paketleme tesisi,
6.27 Et parçalama ve mamul madde üretim tesisi.
1.000,00
1.500,00
1.000,00
6.28 (Ek madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/21.md.) 500 kg/gün
altındaki fındık, ballı fındık, fıstık, badem, ceviz ezmesi dolum ve
paketleme tesisleri,
1.000,00
6.29 (Ek madde: 29/06/2010-2010/671 S.B.K.Yön/21.md.) Çemen üretim
tesisleri.
1.000,00
7-TEKSTİL SANAYİİ
7.1 Şapka ve keçe imal yerleri,
7.2 50 HP’den az motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeler
ile işlenmiş deriden eşya imal eden yerler
7.3 Bez ve benzeri dokumaya baskı yapılan yerler
7.4 İşlenmiş veya kurutulmuş deri depoları
7.5 Mamul süngerden eşya imal yeri.
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
8 –DİĞERLERİ
8.1 Kağıttan çeşitli kırtasiye malzemesinin yapıldığı yerler,
8.2 25 tondan az odun ve kömür bulunduran veya 5 HP gücünden az
muharrik kuvvet kullanan odun ve kömür depoları
8.3 Halı, elbise ve çamaşır yıkama ve temizleme yerleri,
1.000,00
1.000,00
1.500,00
8.4 50 HP gücünden az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın
iptidai usullerle çalışılan her nevi ağaç eşya imal, işleme ve tamir yerleri
300,00
8.5 Tiftik, hububat, pamuk, yapağı vb. depolar,
500,00
8.6 Kuru kemik, boynuz, fildişi gibi hayvani malzemenin mekanik usul ve
vasıtalarla işlendiği yerler
8.7 Peruk ve suni çiçek yapım yeri,
8.8 Termal su kullanan hamamlar,
8.9 Otomobil yıkama tesisleri,
8.10 Oto lastik tamir atölyeleri,
8.11 Mobilya ve oto döşeme atölyeleri,
1.000,00
8.12 50 HP’den az motor gücü kullanan ve işlenmiş deriden eşya imal
eden yerler,
1.000,00
500,00
500,00
500,00
300,00
300,00
16
8.13 Bir üretim periyodunda 500-20.000 adet arası tavuk, 500-30.000 adet
arası piliç veya eş değeri diğer kanatlı kapasitedeki tavuk veya piliç
yetiştirme tesisleri, 30 kg ve üzeri, 10-1.000 adet arası domuz besi
6.000,00
çiftlikleri ve 5-300 baş arası dişi domuz üretim çiftlikleri, 20 – 500 adet
arası büyükbaş ve 100-1.000 adet arası kapasitedeki küçükbaş ve büyükbaş
besi tesisleri
NOT: II. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER, III. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER İÇİN ADI
ZİKREDİLMEYEN İŞLETMELERDEN BENZERLERİNE YAKIN OLAN İŞLETME
FİYATLARINDAN ÜCRETLENDİRİLİR.
II. UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN RUHSAT ÜCRETLERİ
GELİR CİNSİ
a)BİRAHANELERDEN
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
b)BARLARDAN
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
c)CANLI MÜZİK YAYINI YAPAN BARLARDAN
d)CANLI MÜZİK YAYINI YAPAN DİSKOLARDAN
e)PANSİYONLARDAN
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
f) OTELLERDEN
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
g)TURİZM TESİSLERİNDEN
BEDELİ
(TL)
350,00
350,00
600,00
600,00
750,00
1.250,00
500,00
500,00
750,00
750,00
1.500,00
h) KAHVEHANELER, İNTERNET SALONU OYUN YERLERİ V.B.
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
I)CANLI MÜZİK İZİN BELGESİ
i)CANLI MÜZİK İZNİ GÜNÜBİRLİK
j)İÇKİLİ RESTAURANTLARDAN
J.a-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
J.b-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
300,00
300,00
1.000,00
100,00
800,00
800,00
III. SIHHI İŞLETMELERİN RUHSAT ÜCRETLERİ
GELİR CİNSİ
a)ET VE BALIK SATIŞ YERLERİ
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
b)BAKKAL–MARKET–ŞARKÜTERİ–KURUYEMİŞÇİ–BÜFE–
MANAV–KANTİN, BAHARATÇI VE EKMEK BAYİİLERİ
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
BEDELİ
(TL)
300,00
300,00
200,00
200,00
17
c)LOKANTA-AYAKTA YEMEK YENİLEN YERLER –KAFETERYAYEMEĞİ PAKETTE SATAN YERLER –IZGARA SALONLARI, ÇAY
OCAĞI V.B.
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
d)BERBER
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
e)KUAFÖRLER, GÜZELLİK SALONU MASAJ SALONU
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
f) TAKSİ DURAĞI VE YAZIHANESİ, KAPALI VE AÇIK
OTOPARKLAR VE OTO GALERİLERİ
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
g) KIRTASİYE V.B
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
300,00
300,00
200,00
200,00
400,00
400,00
300,00
300,00
200,00
200,00
h) KEBAPÇI – HAMBURGERCİ – IZGARA SALONU – PASTAHANE
SATIŞI V.B.
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
300,00
300,00
g)ELEKTRONİK MALZEME SATIŞI, CEP TELEFONU VE
AKSESUAR SATIŞI V.B.
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
I)TUHAFİYE- BUTİK-YORGANCI-ÇEYİZLİK EŞYA V.B.
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
250,00
250,00
200,00
200,00
İ)DİĞERLERİ VE SIHHI İŞLETMELERDE ZİKREDİLMEYENLER
-Esnaf Odasına Kayıtlı Olanlar
-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlar
J- İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT YENİLEMESİNDEN
ALINACAK ÜCRET
250,00
250,00
100,00
100,00
K- MESUL MÜDÜR BELGESİ ÜCRETİ
NOT: II. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER, III. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER İÇİN ADI
ZİKREDİLMEYEN İŞLETMELERDEN BENZERLERİNE YAKIN OLAN İŞLETME
FİYATLARINDAN ÜCRETLENDİRİLİR.
18
5393 S.K. 18. md. f bendi gereğince 2464 s.k. 97. mad. ÇEŞİTLİ ÜCRETLER:
YER TAHSİS ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
1- Ören ve Öğretmenler mahallesinde Belediye Fen İşlerince parsellenecek
ve krokilenecek yerlerin günlük m² yer tahsis ücreti
2- İskele mahallesinde günlük yer tahsis ücreti m²'si
3- Sebze ve manav sergi yerlerinden günlük yer tahsis ücreti m²'si KDV.
dahildir.
BEDELİ
(TL)
7,50
3,50
2,50
5393 S.K. 18.md. f bendi gereğince
İLÇEMİZ PAZARYERLERİ YER TAHSİS ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ
(TL)
1- Burhaniye Esnaf Odasına Kayıtlı Esnaflar için 1 metresi
500,00
2- Diğer Esnaf Odasına Kayıtlı Esnaflar için 1 metresi
1.000,00
5393 S.K. 18. md. f bendi 2464 S.K. 97. mad. BİLBORD REKLAM PANOSU TAHSİS ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ
(TL)
1- 1 adet reklam panosu günlük yer tahsis ücreti
5,00
2- 1 adet reklam panosu haftalık yer tahsis ücreti
30,00
3- 1 adet reklam panosu aylık yer tahsis ücreti
100,00
1.000,00
4- 1 adet reklam panosu yıllık yer tahsis ücreti
2
5- Ören gösteri merkezinde reklam asımı beher m bedeli tespitinde ve süresinde Belediye Başkanı
yetkilidir.
5393 S.K. 18. md. f bendi ve 2464 S.K. 97. md. gereğince HAYVAN PAZARI ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ
(TL)
1- Büyük baş hayvanlardan günlük adedinden
3,00
2- Küçükbaş hayvanlardan günlük adedinden
1,50
3- Açık bölmelerden günlük
25,00
4- Kapalı bölmelerden günlük
50,00
5393 S.K.18 md. f bendi gereğince KİRA DEVİR ÜCRETİ :
GELİR CİNSİ
1- İlçemiz sahil kesiminde bulunan işyerlerinin devir işlemleri sırasında
yıllık kira bedelleri toplamının % 30 devir ücreti alınır.
2- İlçemizde bulunan diğer işyerlerinin devir işlemleri sırasında yıllık kira
bedelleri toplamının %20 devir ücreti alınır.
3-Devir Ücreti Eş ve Çocuklarda olması halinde %5 oranı uygulanır
19
2464 S.K. 97. md. BACA TEMİZLEME ÜCRETİ
BEDELİ
(TL)
GELİR CİNSİ
1-Baca temizleme ücreti KDV dahil (Resmi Dairelerden ücret alınmaz)
45,00
2464 S.K. 97. md. MASA VE SANDALYE KİRALAMA ÜCRETİ
BEDELİ
(TL)
GELİR CİNSİ
1- Sandalye kiralama ücreti beher adedi
0,50
2- Kaybolan sandalye beher adedi
40,00
Sandalye kiralamalarında 50,00-TL teminat ücreti alınır.
2464 S.K. 97. md. İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE İFA EDİLEN HİZMETLER
Kanun : 2464 Madde : E.K-6 BİNA İNŞAAT HARCI
BEDELİ
(TL)
GELİR CİNSİ
1- Konut İnşaatı m² başına
İnşaat Alanı
a) 100 m²'ye kadar
1,00
b) 101-120 m²
2,50
c) 121-150 m²
3,80
d)151-200 m²
5,00
e) 200 m²' den yukarı
6,00
2
2- İşyeri İnşaatı m başına
İnşaat Alanı
a) 25 m²' ye kadar
5,00
b) 26-50 m²
6,50
c)51-100 m²
9,00
d) 100 m²'den yukarı
10,00
e) Kültür, Sosyal amaçlı Tesisler ve Turistik Tesislerde Harçlar % 50 indirimli uygulanır
Kanun : 2464 Madde : 84 ÇEŞİTLİ HARÇLAR
GELİR CİNSİ
BEDELİ
(TL)
1- Kayıt ve suret harcı
a) Her sayfa başına
1,00
b) Harita plan ve krokilerin beher m²'sinden
12,00
2- İmarla ilgili harçlar (Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı)
TicaretKonut
a) İlk parselasyon harcı (beher m² için)
0,15
0,15
20
b) İfraz ve tevhit harcı (beher m² için)
0,15
0,15
c) Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m² için)
0,15
0,15
d) a- Toprak (beher m³ için)
0,15
0,15
d) b- Kanal (beher m³ için)
0,15
0,15
e) Yapı kullanma izin harcı (beher inşaat m²'si)
0,15
0,15
3- İşyeri açma izin harcı (beher m² için işin mahiyetine göre) Ancak bu
miktar hiçbir suretle beş bin m²'ye isabet edecek tutarı aşamaz
4- Muayene ruhsat ve rapor harcı
15,00
5- Sağlık belgesi harcı
3,00
6- Yukarıdaki tarife fiyatlarına 11.07.2014 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan oranlar üzerinden uygulama
yapıldı.
İMAR DURUMU ÜCRETİ(KDV.HARİÇ).
BEDELİ
(TL)
GELİR CİNSİ
a) İmar içinde 001-300 m²’ ye kadar beher m²’si
0,50
b) İmar içinde 301-500 m²’ ye kadar beher m²’si
0,50
c) İmar içinde 501-1000 m²’ye kadar beher m²’ si
0,60
d) İmar içinde 1001 m²’den sonra beher m²’ si için
0,30
e) İmar planı dışında 1000 m²’ den büyük tarlalar için maktuen
350,00
TADİLAT TAMİRAT İZİN ÜCRETİ
BEDELİ
(TL)
GELİR CİNSİ
Basit Onarım izin ücreti maktuen KDV.dahil
a) İskele, Öğretmenler, Ören, Haberkent , Orjan, İmko,Denetko ve civarı
ile Pelitköy Sahil mahalleleri
200,00
b) Bahçelievler Mah.
125,00
c) Hürriyet, Cumhuriyet, Geriş, Memiş, Hacıahmet, Mahkeme, Yunus,
Kocacami, Pelitköy Merkez mahalleleri
60,00
d)Diğer Mahalleler.
50,00
PLAN KOT ALIMI(KDV.DAHİL)
BEDELİ
(TL)
GELİR CİNSİ
Beher parsel başına
200,00
5393S.K. 18.md.f bendi gereğince İFRAZ TEVHİT HARCI VE DİĞER ÜCRETLER (KDV HARİÇ)
BEDELİ
(TL)
GELİR CİNSİ
1-Adyar,İskele,Ören,Orjan,İmko,Denetko,Haberkent ve Sahil kesiminden;
0-1000 m²’ ye kadar
NET ALAN
4,00
21
1001-2000 m²’ye kadar
NET ALAN
3,50
2001-3000 m²’ye kadar
NET ALAN
3,00
2,50
3001 m² üzeri
NET ALAN
2- Ören tepeden kapalı spor salonu civarı, Burhaniye Lisesi civarında Şöförler Odasına kadar olan kısım,
Edremit, Ayvalık asfaltına kadar imarlı yerlerden
4,00
0-1000 m²’ ye kadar
NET ALAN
1001-2000 m²’ye kadar
NET ALAN
3,00
2001-3000 m²’ye kadar
NET ALAN
2,50
3001 m² üzeri
NET ALAN
2,00
3-Cumhuriyet Mahallesi, Geriş Mahallesi, Kocacami Mahallesi, Mahkeme Mahallesi, Yunus Mahallesi,
Hacıahmet Mahallelerinden
0-1000 m²’ye kadar
NET ALAN
1001-2000 m²’ye kadar
NET ALAN
2,50
2001 – 3000 m²'ye kadar
NET ALAN
2,00
3001 m² üzeri
NET ALAN
1,50
4-Şarköy, Çoruk, Kızıklı, Börezli ve Pelitköy Mahalleleri yerleşik alanı
ifraz ve tevhit ücreti NET ALAN m²'den
5-Tayleyli Mahallesi yerleşik alanı ifraz ve tevhit ücreti NET ALAN
m²'den
6- Taylıeli Mahallesi yerleşik alan dışında kalan yerlerden ifraz ve tevhid
hizmeti ücreti NET ALAN m²'den
7- Şarköy ve Çoruk Mahallesi yerleşik alan dışında kalan yerlerden ifraz
ve tevhid hizmet ücreti NET ALAN m²'den
8- Kızıklı ve Börezli Mahallesi yerleşik alan dışında kalan yerlerden ifraz
ve tevhid hizmet ücreti NET ALAN m²'den
9- Diğer mahallelerden alınacak ifraz ve tevhid hizmet ücreti NET ALAN
m2'den
10- Kooperatiflerden maktu m²'sinden
3,00
1,50
3,00
0,50
0,50
0,50
0,02
11- İmarsız (Marina Kooperatifinden Ören’e kadar sağından ve solundan)
yerlerden m²'sinden
0,60
12- Diğer imarsız yerlerden m²'sinden
0,40
13- Yola terklerden hizmet ücreti maktuen
5,00
14- İnşaat dosyalarından istenen evraklar için her sayfa başına alınacak
ücret
15- İmar planlarının A-3 ve A-4 fotokopi talebinde sayfa başına alınacak
ücret
16- İmar planlarının Ozalit talebinde pafta başına alınacak ücret
20,00
15,00
50,00
17- Su basman vizesi ücreti:
a- 100 m² dahil Su basman Vize Ücreti
b- 100 m² özeri İnşaatlarda m² başına Su basman Vize Ücretine %1 ilave
edilir.
18- İnşaatlarda işgaliye harcından m² başına alınacak ücret
19-Asansör Ruhsatı için her bağımsız bölüm başına alınacak ücret
150,00
0,35
130,00
22
20- Asansör Ruhsatı için Otel, Motel gibi tek bağımsız bölümden oluşan
tesislerde m²’si üzerinden alınacak ücret
1,00
İMAR PLANINA (1/1000) DAHİL EDİLEN HİZMET ÜCRETİ (KDV.HARİÇ)
GELİR CİNSİ
1- Ören – Geriş sahil kesimleri imar planına dahil edilen net alanın m²'si
BEDELİ
(TL)
12,00
2- İskele – Öğretmenler mahallesi E-87 Karayolu ve mırmır mevkii Ören
tepeye kadar olan araziler imar planına dahil edilmesi halinde imar planına
dahil edilen net alanın m²'si
9,00
3- Diğer arazilerin imara dahil edilmesi durumunda imar planına dahil
edilen net alanın m²'si
4,50
4- İlave uygulama imar planının (Jeolojik ve Jeoteknik etütlerle birlikte)
serbest Şehir Plancılarına hazırlatılarak Belediyemize sunulması halinde
2,00
Bu durumda ilave uygulama imar planına dahil edilen net alanın m²'sinden
2,00
5-Belediyemizin 3194 s.k. 18. madde uygulamalarından alacağı hizmet
ücreti
a) Uygulama parsel maliklerince özel mühendislik bürolarına
hazırlatılmış İse bu uygulama için
b) Uygulama parsel maliklerince Belediye’ye müracaat edilerek
Belediyemizce hazırlanmış ise m²’sinden
6- a) Uydu görüntülerinin A-4 boyutunda çıktısı
450,00
2,00
50,00
b) Uydu görüntülerinin A-3 boyutunda çıktısı
100,00
c) Sayısal ortamda Km2’si
200,00
KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI ONAY ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
1-Her bağımsız bölüm başına (Ücretlere KDV dahildir)
BEDELİ
(TL)
150,00
5393 S.K. 18. md. f bendi ve 2464 S.K. 97. md. gereğince ÇEŞİTLİ ÜCRETLER :
Arsa m² değerleri 2015 yılı değerleridir. Ücretlere KDV dahildir.
GELİR CİNSİ
BEDELİ
(TL)
1- Yapı ruhsatlarında Proje Kontrol Ücreti.(Beher bağımsız bölüm için)
a) Arsa m² değeri 30 TL'ye kadar olan arsalardan inşa olunan yapılarda
b) Arsa m² değeri 30,01-TL ile 60,00-TL'ye kadar olan arsalarda inşa
edilen yapılardan
c)Arsa m² değeri 60,01-TL ile120,00TL'ye kadar olan arsalarda inşa edilen
yapılardan
d) Arsa m² değeri 120,01-TL ile 200,00-TL'ye kadar olan arsalarda inşa
edilen yapılardan
e) Arsa m² değeri 200,01-TL'den yukarısı için bu arsalarda inşa edilen
yapılardan
215,00
420,00
720,00
1.160,00
1.420,00
23
f) Denetko, Orjan, İmko, Haberkent dalyan Pelitköy Sahil mevkilerinde
inşa edilen yapılardan
2.000,00
g) İmar planı dışında mücavir alan içerisinde olan arazilerden
1- Açık arazilerden m2 si (bağ bahçe evi depo)
2
2- Zeytinlik arazilerden m si (bağ bahçe evi depo)
8,00
12,00
2- Yapı kullanma almak için müracaat edenlerden Proje Kontrol Ücreti (beher bağımsız bölüm için)
a) Arsa m² değeri 95.00 TL' ye kadar olan yerlerde inşaat m² başına
b) Arsa m² değeri 95,01 TL ile 163,00 TL'ye kadar olan yerlerde inş. m²
başına
c) Arsa m² değ.163,01 TL'den yukarısı olan yerlerde inş. m² başına
3)Cins Değişikliklerinde Kontrol ve Onay ücreti (bağımsız bölüm başına)
4) İnşaat Dosyası inceleme, Ekspertiz Ücreti
5) Yanan yıkılan yapılar formu onay ücreti bina için
Gazilere, şehit ailelerine ve %40’ın üzerinde raporu olan özürlülere ve
bunların 1. Derece yakınlarına arsaları üzerine yapacakları inşaat için
alınacak inşaat ve yapı ruhsat harcında %50 indirim yapılacaktır.
7,00
8,00
9,00
50,00
200,00
80,00
5393 S.K. 18 md. f bendi ve 2464 S.K. 97. mad. SES YAYIN ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ
(TL)
1- 10 kelimeye kadar ilanlardan maktuen
6,00
2- 25 Kelimeye kadar ilanlardan maktuen
8,00
3- 25 Kelimeden sonrası her kelime için
0,40
4- Ticari ilanlardan % 50 indirim yapılır.
5- Mahkeme ilanları icra ve resmi ilanlar:
a) 100,00-TL'ye kadar ilanlar/satış değeri maktuen
25,00
b) 100,01-TL'den 10.000,00-TL'ye kadar olan ilanlar satış değeri maktuen
50,00
c) 10.000,01-TL'den 50.000,00-TL'ye kadar satış değeri ilanlardan
maktuen
d)50.000,01-TL'den (satış değeri) yukarıda olan ilanlardan maktuen
300,00
800,00
6- Siyasi parti ilanları maktuen
5,00
7- Her türlü dernek ilanları maktuen
5,00
8-Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile Sanayi Kooperatifleri
5,00
9- Kooperatif ilanlarından maktuen
10- Siyasi parti konuşmaları
11- Mahalle Muhtarlıkları ile hayır dernekleri ve vakıf ilanlarından ücret
alınmaz
12- Belediyenin göstereceği panolarda da asılacak yapıştırılacak kağıt ve
bez emsali ilanlardan m²'den haftalık
13- Müzikli ve sesli yayınlarda 10 dakika
50,00
5,00
10,00
40,00
14- Müzikli ve sesli yayınların izin yetkisi Belediye Başkanına aittir.
15- Belediyemize ait ses yayın cihazının 1 günlük kiralama işi KDV dahil
olmak üzere bir görevli ile birlikte yani (Elektrikçi ile birlikte hizmet
verilmesi) ücreti olarak KDV dahil
200,00
24
5393 S.K. 18. md. f bendi ve 2464 S.K. 97. md. gereğince ÇEŞİTLİ ÜCRETLER
YAT YANAŞMA YERİ ÜCRET TARİFESİ
1 – BETON KISMINDA YER ALAN YAT VE ÖZEL GEZİNTİ TEKNE BAĞLAMA YERİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ
(TL)
- Tekne bağlama metresi yıllık (Devamlı kalanlar için )
-Tekne bağlama metresi aylık (sezonluk Mayıs- Haziran-TemmuzAğustos-Eylül)
-10 metreye kadar özel yatlar günlük
100,00
100,00
20,00
-10 metreden büyük özel yatlar günlük
30,00
-10 metreye kadar özel yatlardan aylık
200,00
-10 metreden büyük özel yatlardan aylık
400,00
2 – TAŞLIK KISIMDA YER ALAN BALIKÇI VE ÖZEL TEKNE BAĞLAMA YERİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ
(TL)
a ) Balıkçılıkla geçimini sağlayan tekneler için İşgaliye ücreti
-Tekne bağlama 10 metre kadar yıllık
50,00
- Tekne bağlama 11 metre ve üzeri yıllık
100,00
TİCARİ AMAÇLI VE DİĞER TEKNELER İÇİN İŞGAL ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ
(TL)
a) Tur yapan tekneler
-Tekne bağlama metresi yıllık
100,00
b) Balıkçı tekneleri
- Ticari amaçlı gelen balıkçı gırgırlardan 20 m’ye kadar olanlardan günlük
- Ticari amaçlı gelen balıkçı gırgırlarından 20 m’den büyük olanlardan
günlük
TEKNELERDEN ELEKTRİK ÜCRETİ
300,00
350,00
Teknelerde Kullanılan Elektrik bedeli olarak UEDAŞ’ın uyguladığı Kw.
Saat bedelinin iki katı ücret alınır.
Bu tarifede belirtilen ücretlere KDV dahildir.
5393 S.K. 18. md. f bendi gereğince KAZAN MUAYENELERİ İÇİN ALINACAK MUAYENE
ÜCRETİ
GELİR CİNSİ
BEDELİ
(TL)
1- Elektrik gücü ile çalışan baskılı Zeytinyağı fabrikası
300,00
2- Kontinülerden
350,00
3- Mandıralardan
200,00
4- Özel mülkiyete tabi Kalorifer kazanı kat kaloriferi Temizleme Ücreti
100,00
5-Apartman Kalorifer kazanı Temizleme Ücreti
150,00
25
6- Salça ve konserve fabrikalarından
1.000,00
Ücretlere KDV dahildir. Kazan ve motorların kontrolünde Belediye Encümeni yetkilidir. Kazan ve motor
muayeneleri için alınacak muayene ücreti HAZİRAN ve ARALIK aylarında 2 eşit taksitte tahsil edilir.
2464 S.K. 97. md. ÇEŞİTLİ ÜCRETLER
BEDELİ
(TL)
GELİR CİNSİ
1- Fotokopi çekim ücreti Küçük ebatlar
0,50
2- Fotokopi çekim ücreti büyük ebatlar
1,00
3- Internet sorgu ücreti (bir defalık)
1,00
PAZARYERİNDE YER TAHSİS ÜCRETİ
BEDELİ
(TL)
GELİR CİNSİ
1-Açık ve kapalı Pazar yeri tahsisi 1 metretül (Sebze ve meyveciler bilumum gıda )
5,00
2- Manifatura, tuhafiye, kavaf, zücaciye vb. 1 metretül
8,00
2464 S.K. 97. md. SURET TASDİK ÜCRETİ
BEDELİ
(TL)
GELİR CİNSİ
1- Kayıt ve suret tasdik ücreti maktuen
15,00
2- Tarla ve arazilerin tasdik ücreti
15,00
3- Basılı evrak bedeli
15,00
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 44. Maddesi Gereği
BEDELİ
(TL)
GELİR CİNSİ
Çevre Temizlik Vergisi
Belediyenin Çevre Temizlik Hizmetlerinden Yararlanan ancak su
aboneliği olmayan konutlara 7. grup 1. derece üzerinden yıllık olarak ÇTV
tahsil edilir.
62,00
5393 S.K. 18. md. f bendi gereğince MÜZE GİRİŞ ÜCRETİ
BEDELİ
(TL)
GELİR CİNSİ
Müze Giriş Ücreti
1,00
BELEDİYE GELİRLERİ TARİFESİ KARARNAMESİ
1- Belediyenin Gelir Tarifesi 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
2- Gelir Tarifesinde KDV.'si belirtilmeyen KDV’ye tabi gelirlere KDV. Ayrıca ilave edilir.
3- İşbu 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesini Belediye Başkanı (Üst Yönetici) yürütür.
2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.
26
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 350
T.C.
BALIKESİR İLİ
BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2015 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 43.800.000,00.TL. ödenek verilmiştir.
Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde
gösterildiği gibi toplam 43.800.000,00.-TL. olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3 – 2015 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile
finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik
sağlanmıştır.
Madde 4 - Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C)cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı
bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
Madde 5 - (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden
çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların
yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen
miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 7- Bütçeye cetveller eklenmiştir.
1- Bütçe Kararnamesi
2- Ödenek Cetveli -A (Örnek-14),
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek-15),
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17),
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),
7- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),
8- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyi İzleyen Yıllar Cetveli (Örnek-8),
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20),
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler G Cetveli (Örnek-21),
11- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli (Örnek-25),
15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),
16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),
17- Finansman Programı (Örnek- 28),
Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve
esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.
Madde 9- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin
için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında
belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.
Madde 10- Vergi resim harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise ilgili kanun ve mevzuata
uygun olarak eşit taksitlerle tahsil edilir.
Kiralar ise ilgili kanun ve yönetmelikler, karşılıklı yapılan sözleşmeler ve şartnameler doğrultusunda,
başkaca hüküm konulmamış ise Yılın ilk 6 ayı içinde 3 eşit taksitte tahsil edilecektir.
Belediyemizin hizmet karşılığı tahsil edeceği ücretlerin tahsili Belediye Meclisince kararlaştırılan gelir
ücret tarifesi hükümlerine göre uygulanır.
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 106. maddesi gereğince bu
kanuna tabi vergi, resim, harçlar ve diğer gelirlerin adı geçen maddedeki belirtilen miktara kadar olanların
terkin işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı ile Mali Hizmetler Müdürüne müştereken yetki
verilmiştir.
27
Madde 11 – İmar Planı tatbikatı, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu ve bu Kanunu takip eden Kanun
Hükmünde Kararnameler ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14.maddesinde belirtilen maksatlar için
Belediye Encümeni yetkilidir. Bu şekilde istimlak olacak taşınmaz mallar yeni plana göre tanzim alt ve üst
yapılarını tesis ve inşa etmek amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun sözü edilen maddelerinde ve İmar
planından belirtilen maksatların tahakkuku için inşaat yapmak isteyen Kamu Müesseselerine, Kooperatiflere,
Okul ve Cami gibi Amme yararına tesis kuracak derneklere (istimlak, alt ve üst yapı tesis masrafları vs.
masrafları nazari dikkate alınarak Encümence tespit olunacak fiyatlar üzerinden) devir ve tahsise Belediye
Encümeni yetkilidir. Bu maksatlarla Kooperatif ve Derneklerce verilecek avans ve teberrular Belediyece
kabul edilecektir.
Madde 12 - Belediye Meclisinde kabul edilip halen yürürlükte bulunan Sıhhi İdare ve Fenni Zabıta
Talimatnamesinde men edilmesi veya yapılması emredilen hususlarda verilecek ceza miktarlarını 1608
Sayılı Kanunun 2.maddesi ve bu Kanunu değiştiren ve değiştirecek kanunlarla, miktarını artıran kanunlar
gereğince tayin ve tespite Belediye Encümeni yetkilidir.
Madde 13 - Belediyemize ait gayrimenkuller;
a-) Mülkiyeti Belediyemize ait gayri Menkullerin tamamının ve peyder pey lüzumu halinde kiraya
verilmesi durumunda 3 (üç) yıla kadar olması durumunda Belediye Meclisi kararına lüzum kalmadan kiraya
vermeye Belediye Encümeni yetkilidir.
b-) İlk defa kiraya verilecek olan Gayrimenkuller için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanuna
dayalı Devlete ait taşınmaz mal satışı, trampa, kiraya verme, ecri misil ve tahliye Yönetmeliği gereğince
kiralama işlemleri yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir.
c-) Kira müddeti sona eren müstecirlerin talep etmeleri halinde Belediye Encümeninin de uygun
görmesi durumunda yürürlükte olan kira ve ihale kanunlarına tezat teşkil etmeyecek şekilde, kira miktarını,
süresini ve şartlarını yeniden belirleyerek bir yıla kadar mukaveleyi uzatıp-uzatmama yetkisine sahiptir.
Uzatmaması halinde tekrar Kanunlar çerçevesinde bir başkasına ihale veya tahsisin kiraya verebilir.
d-) 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri gereğince Belediyeye verilen görevlerin yerine
getirilmesi ve yetkilerin kullanılması için mülkiyeti Belediyemize ait ve tasarruf imkanı kalmayan gayri
menkullerin (Bina, arsa ve araziler) gelir getirmek gayesi ile taksitle veya peşin olarak yürürlükteki
mevzuatlara uymak şartları ile satışı yapılabilir.
e-) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yol, meydan, park, Pazaryeri ve umuma ait yerlerin
tasarrufunu yapmaya, tahsisin kiraya vermeye, ecri misil almaya Belediye Encümeni yetkilidir.
Madde 14 - Belediyemizin Bütçe yılı içerisinde ihtiyaç duyduğu takdirde, 5393 Sayılı Belediye
Kanunu’nun 15/d ve 15/i maddeleri ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27. maddeleri
gereğince Büyükşehir, İlçe Belediyeleri ve bu Belediyelere bağlı kuruluşlardan takvim yılı sonunu
geçmemek şartı ile borç para alabilir.
Madde 15 – Belediyemizin bütçe yılı içerisinde yapacağı bilumum bütün yapı tesis ve büyük
onarımları ile satın alacağı mal ve hizmet alımlarında şartname ve sözleşmelerinde bulunması şartı ile yasal
orana kadar taahhüt eden kişi veya kurumlara (avans teminatı alınmak şartı ile) Belediye Bütçe ve Muhasebe
Usulü Tüzüğü’nün 59. maddesi ve diğer Yasal Mevzuatlar gereğince avans verebilir.
Madde 16 - Gelir bütçesine konan muhammen attan yapılan tahsilatın tamamı ile akar gelirlerden
2015 Mali Yılı içerisinde yapılacak tahsilat ve bilumum akarlar, mülkiyeti bankadaki T.C.Ziraat Bankası
Burhaniye Şubesinde bulunan TR510001000111120645215003 nolu ve T.C. Halk Bankası Burhaniye
Şubesinde bulunan TR 910001200924600045000001 nolu hesaplara yatırılan miktarlar bakiyeleri ile emanet
hesabındaki tüm gelirler, tüm kira gelirleri, işgaliye, yer ücretleri ve buna mümasil gelirler, Belediyeye ait
bütün demirbaş malzeme ve menkul mallar ile gayri menkullerin tamamı hudamati ammeye tahsis edilmiştir.
Madde 17- Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 18- Bu kararname hükümlerini Üst Yönetici yürütür.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri gereğince, 2015 Mali yılına ait
Belediyemiz Gider Bütçesi aşağıda yazılı olduğu şekilde 5393 sayılı Belediye Kanununun 61, 62, ve 18.
Maddesinin (b) fıkrası ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesi hükümleri
gereğince aşağıda yazılı olduğu şekilde kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel
sınıflandırmaların 2. Düzeyi itibariyle toplamları üzerinden yapılan işaretle oylamada Meclisimizce oybirliği
ile kabul edilmiştir.
28
BURHANİYE BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
ÖDENEK CETVELİ - A
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
I
II
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
III IV I
FİN.
TİPİ
II III IV I
EKO.
SNF
I
AÇIKLAMA
2015 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
II
46
10
9
2
1
1
1
5
1
BELEDİYELER
43,800,000.00
BALIKESİR İLİ
43,800,000.00
BURHANİYE BELEDİYESİ
43,800,000.00
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
386,355.00
GENEL KAMU HİZMETLERİ
386,355.00
Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler Dış İşleri Hizmetleri
386,355.00
Yasam ve Yürütme Organları Hizmetleri
386,355.00
DÖNER SERMAYE
386,355.00
PERSONEL GİDERLERİ
181,532.00
1
MEMURLAR
5
DİĞER PERSONEL
2
1
160,000.00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
5,000.00
MEMURLAR
5,000.00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
3
21,532.00
189,823.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
84,080.00
3
YOLLUKLAR
10,001.00
4
GÖREV GİDERLERİ
3,010.00
5
HİZMET ALIMLARI
49,720.00
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
25,000.00
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
16,010.00
8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
6
1
3
1
1
1
5
2,000.00
2.00
SERMAYE GİDERLERİ
10,000.00
MAMUL MAL ALIMLARI
10,000.00
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
1,213,386.00
GENEL KAMU HİZMETLERİ
1,213,386.00
Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler Dış İşleri Hizmetleri
1,213,386.00
Yasam ve Yürütme Organları Hizmetleri
1,213,386.00
DÖNER SERMAYE
1,213,386.00
PERSONEL GİDERLERİ
21,631.00
1
MEMURLAR
18,621.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
5
DİĞER PERSONEL
3,000.00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
3,002.00
1
MEMURLAR
3,000.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1
2
2 4
2
1.00
1.00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
3
10.00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
1,188,749.00
332,430.00
29
3
YOLLUKLAR
20,002.00
4
GÖREV GİDERLERİ
18,702.00
5
HİZMET ALIMLARI
129,210.00
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
680,000.00
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
7,400.00
8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
1,001.00
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
4.00
CARİ TRANSFERLER
4.00
3
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
1.00
4
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
3.00
5
4
1
1
2
5
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
127,913.00
GENEL KAMU HİZMETLERİ
127,913.00
Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler Dış İşleri Hizmetleri
127,913.00
Yasam ve Yürütme Organları Hizmetleri
127,913.00
DÖNER SERMAYE
127,913.00
PERSONEL GİDERLERİ
40,103.00
1
MEMURLAR
40,100.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1.00
3
İŞÇİLER
1.00
5
DİĞER PERSONEL
1.00
1
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
5,002.00
1
MEMURLAR
5,000.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
2
2 4
1.00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
82,808.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
48,003.00
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
8,100.00
5
HİZMET ALIMLARI
18,102.00
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
2,000.00
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
6,500.00
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
3
5
5
3
0
5
101.00
2.00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
5,201,543.00
GENEL KAMU HİZMETLERİ
5,201,543.00
Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler Dış İşleri Hizmetleri
5,201,543.00
Yasam ve Yürütme Organları Hizmetleri
5,201,543.00
DÖNER SERMAYE
5,201,543.00
PERSONEL GİDERLERİ
1
206,002.00
1
MEMURLAR
3
İŞÇİLER
4
GEÇİCİ PERSONEL
22,000.00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
30,003.00
1
MEMURLAR
10,000.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
2
2 4
3
1.00
81,002.00
103,000.00
2.00
20,001.00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
4,965,518.00
30
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
5,002.00
5
HİZMET ALIMLARI
4,656,112.00
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
1,000.00
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
6,100.00
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
5
3
6
1
287,301.00
10,001.00
2.00
CARİ TRANSFERLER
10.00
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
10.00
SERMAYE GİDERLERİ
10.00
MAMUL MAL ALIMLARI
10.00
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
38,623.00
GENEL KAMU HİZMETLERİ
38,623.00
Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler Dış İşleri Hizmetleri
38,623.00
Yasam ve Yürütme Organları Hizmetleri
38,623.00
DÖNER SERMAYE
38,623.00
PERSONEL GİDERLERİ
13,003.00
1
MEMURLAR
12,001.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1.00
3
İŞÇİLER
1.00
5
DİĞER PERSONEL
1,000.00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
1,002.00
1
MEMURLAR
1,000.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
6
1
1
2
5
1
2
2 4
1.00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
3
1.00
24,618.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
5,001.00
5
HİZMET ALIMLARI
6,506.00
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
7
1
1
1
5
6,103.00
2.00
2.00
7,001.00
3.00
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
17,325.00
GENEL KAMU HİZMETLERİ
17,325.00
Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler Dış İşleri Hizmetleri
17,325.00
Yasam ve Yürütme Organları Hizmetleri
17,325.00
DÖNER SERMAYE
17,325.00
PERSONEL GİDERLERİ
7.00
1
MEMURLAR
6.00
5
DİĞER PERSONEL
1.00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
1.00
MEMURLAR
1.00
1
2
1
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
17,317.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
10,104.00
3
YOLLUKLAR
3
201.00
31
4
GÖREV GİDERLERİ
100.00
5
HİZMET ALIMLARI
2,905.00
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
2,000.00
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
2,003.00
8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
2.00
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
2.00
8
6
1
0
5
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
8,725.00
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
8,725.00
İskan İşleri ve Hizmetleri
8,725.00
İskan İşleri ve Hizmetleri
8,725.00
DÖNER SERMAYE
8,725.00
PERSONEL GİDERLERİ
9.00
1
MEMURLAR
4.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
4.00
5
DİĞER PERSONEL
1.00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2.00
1
MEMURLAR
1.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1.00
1
2
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
8,714.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
5,000.00
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
2,200.00
5
HİZMET ALIMLARI
1,504.00
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
2.00
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
4.00
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
2.00
3
9
4
4
3
5
1
1
2
1
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
316,113.00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
316,113.00
Madencilik İmalat ve İnşaat Hizmetleri
316,113.00
İnşaat İşleri Hizmetleri
316,113.00
DÖNER SERMAYE
316,113.00
PERSONEL GİDERLERİ
50,000.00
MEMURLAR
50,000.00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
5,000.00
MEMURLAR
5,000.00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
3
2.00
240,111.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
3,001.00
5
HİZMET ALIMLARI
55,902.00
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
55,004.00
8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
6
1
21,200.00
2.00
105,000.00
2.00
SERMAYE GİDERLERİ
21,002.00
MAMUL MAL ALIMLARI
21,002.00
32
10
1
3
1
5
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
120,550.00
GENEL KAMU HİZMETLERİ
120,550.00
Genel Hizmetler
120,550.00
Genel Personel Hizmetleri
120,550.00
DÖNER SERMAYE
120,550.00
PERSONEL GİDERLERİ
3,002.00
1
MEMURLAR
3,001.00
3
İŞÇİLER
1
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
1,001.00
1
MEMURLAR
1,000.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
2
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
3
116,547.00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
200.00
5
HİZMET ALIMLARI
48,230.00
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
41,000.00
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
1
3
1
5
27,113.00
2.00
2.00
MAKİNA İKMAL BİRİMİ
143,531.00
GENEL KAMU HİZMETLERİ
143,531.00
Genel Hizmetler
143,531.00
Genel Personel Hizmetleri
143,531.00
DÖNER SERMAYE
143,531.00
PERSONEL GİDERLERİ
1
41,010.00
1
MEMURLAR
5.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1.00
3
İŞÇİLER
4
GEÇİCİ PERSONEL
1.00
5
DİĞER PERSONEL
1.00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
5.00
1
MEMURLAR
1.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
2.00
2
2 4
41,002.00
2.00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
86,506.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
25,002.00
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
6,100.00
5
HİZMET ALIMLARI
8,100.00
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
3
6
1
3
1.00
2
11
24
1.00
2.00
200.00
47,000.00
100.00
2.00
SERMAYE GİDERLERİ
16,010.00
MAMUL MAL ALIMLARI
16,010.00
HUKUK BİRİMİ
129,007.00
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
129,007.00
33
1
1
5
Güvenlik Hizmetleri
129,007.00
Genel Güvenlik Hizmetleri
129,007.00
DÖNER SERMAYE
129,007.00
PERSONEL GİDERLERİ
5,000.00
1
MEMURLAR
4,000.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1,000.00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2,003.00
1
MEMURLAR
1,000.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1,001.00
5
DİĞER PERSONEL
1
2
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
3
2.00
122,004.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
81,000.00
5
HİZMET ALIMLARI
36,600.00
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
3,400.00
2.00
1,000.00
2.00
YAZI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
425,847.00
GENEL KAMU HİZMETLERİ
425,847.00
Genel Hizmetler
425,847.00
Genel Personel Hizmetleri
425,847.00
DÖNER SERMAYE
425,847.00
PERSONEL GİDERLERİ
300,502.00
1
MEMURLAR
255,502.00
5
DİĞER PERSONEL
45,000.00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
40,002.00
1
MEMURLAR
40,000.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
31
1
3
1
5
1
2
2 4
1.00
1.00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
85,343.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
35,700.00
3
YOLLUKLAR
2,001.00
4
GÖREV GİDERLERİ
3,000.00
5
HİZMET ALIMLARI
37,520.00
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
4,000.00
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
3,010.00
8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
3
32
3
1
1
5
110.00
2.00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
1,138,264.00
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
1,138,264.00
Güvenlik Hizmetleri
1,138,264.00
Genel Güvenlik Hizmetleri
1,138,264.00
DÖNER SERMAYE
1,138,264.00
PERSONEL GİDERLERİ
753,531.00
1
MEMURLAR
750,011.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1
10.00
34
3
İŞÇİLER
5
DİĞER PERSONEL
3,500.00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
100,020.00
1
MEMURLAR
100,000.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
2
20.00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
234,713.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
137,010.00
3
YOLLUKLAR
3,001.00
4
GÖREV GİDERLERİ
7,500.00
5
HİZMET ALIMLARI
37,200.00
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
49,000.00
8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
3
6
1
34
1
1
2
5
1,000.00
2.00
SERMAYE GİDERLERİ
50,000.00
MAMUL MAL ALIMLARI
50,000.00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
5,689,861.00
GENEL KAMU HİZMETLERİ
5,689,861.00
Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler
5,689,861.00
Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler
5,689,861.00
DÖNER SERMAYE
5,689,861.00
PERSONEL GİDERLERİ
523,001.00
1
MEMURLAR
493,001.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
15,000.00
5
DİĞER PERSONEL
15,000.00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
55,001.00
1
MEMURLAR
50,000.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1
2
2 4
5,000.00
1.00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
3
181,818.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
20,610.00
5
HİZMET ALIMLARI
80,201.00
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
2,000.00
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
4,001.00
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
4
1
5
74,002.00
1,001.00
3.00
FAİZ GİDERLERİ
300,000.00
KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
300,000.00
CARİ TRANSFERLER
250,041.00
2
HAZİNE YARDIMLARI (il özel idare belediye birbirine yardım)
3
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
4
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
7
DİĞER İDARELERE TRANSFERLER
9
1.00
200,000.00
40.00
50,000.00
4,380,000.00
1
35
10.00
YEDEK ÖDENEK
4,380,000.00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4,512,935.00
35
5
1
0
5
1
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
4,512,935.00
Atık Yönetimi Hizmetleri
4,512,935.00
Atık Yönetimi Hizmetleri
4,512,935.00
DÖNER SERMAYE
4,512,935.00
PERSONEL GİDERLERİ
2,373,002.00
1
MEMURLAR
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
3
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2
1
MEMURLAR
2 4
10,000.00
400,000.00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
1,055,030.00
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
4,100.00
5
HİZMET ALIMLARI
313,200.00
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
196,100.00
8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
36
7
4
0
5
1
501.00
11,000.00
2.00
SERMAYE GİDERLERİ
150,000.00
MAMUL MAL ALIMLARI
150,000.00
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ
508,004.00
SAĞLIK HİZMETLERİ
508,004.00
Halk Sağlığı Hizmetleri
508,004.00
Halk Sağlığı Hizmetleri
508,004.00
DÖNER SERMAYE
508,004.00
PERSONEL GİDERLERİ
112,101.00
1
MEMURLAR
80,100.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
17,000.00
3
İŞÇİLER
15,001.00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
18,000.00
1
MEMURLAR
13,000.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
2
5,000.00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
77,903.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
41,100.00
3
YOLLUKLAR
1,001.00
4
GÖREV GİDERLERİ
4,000.00
5
HİZMET ALIMLARI
9,800.00
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
3
6
1
1
410,000.00
2
1
1
2,291,000.00
1,579,933.00
6
1
1.00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
3
37
82,001.00
22,000.00
2.00
SERMAYE GİDERLERİ
300,000.00
MAMUL MAL ALIMLARI
300,000.00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2,223,797.00
GENEL KAMU HİZMETLERİ
2,223,797.00
Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler Dış İşleri Hizmetleri
2,223,797.00
Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri
2,223,797.00
36
DÖNER SERMAYE
5
PERSONEL GİDERLERİ
123,102.00
1
MEMURLAR
108,102.00
5
DİĞER PERSONEL
1
5,001.00
1
MEMURLAR
5,000.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
3
1.00
1,261,684.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
11,240.00
5
HİZMET ALIMLARI
166,820.00
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
270,000.00
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
61,500.00
8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
13,010.00
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
5
4
6
1
38
6
1
0
5
734,011.00
3,001.00
2,102.00
CARİ TRANSFERLER
634,010.00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
634,010.00
SERMAYE GİDERLERİ
200,000.00
MAMUL MAL ALIMLARI
200,000.00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1,111,914.00
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
1,111,914.00
İskan İşleri ve Hizmetleri
1,111,914.00
İskan İşleri ve Hizmetleri
1,111,914.00
DÖNER SERMAYE
1,111,914.00
PERSONEL GİDERLERİ
485,510.00
1
MEMURLAR
440,500.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
5
DİĞER PERSONEL
1
40,010.00
5,000.00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
55,001.00
1
MEMURLAR
50,000.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
2
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
3
5,001.00
520,403.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
253,100.00
5
HİZMET ALIMLARI
150,300.00
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
16,000.00
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
20,000.00
8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
11,000.00
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
68,000.00
2,001.00
2.00
SERMAYE GİDERLERİ
51,000.00
1
MAMUL MAL ALIMLARI
50,000.00
4
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
6
4
15,000.00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2
39
2,223,797.00
1,000.00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
16,822,300.00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
16,822,300.00
37
4
3
5
Madencilik İmalat ve İnşaat Hizmetleri
16,822,300.00
İnşaat İşleri Hizmetleri
16,822,300.00
DÖNER SERMAYE
16,822,300.00
PERSONEL GİDERLERİ
1
1
MEMURLAR
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
3
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2
1
MEMURLAR
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
2 4
485,010.00
60,001.00
1,609,052.00
345,000.00
40,000.00
5,000.00
300,000.00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
3
2,154,063.00
12,935,237.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
31,500.00
5
HİZMET ALIMLARI
818,000.00
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
277,100.00
8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
6
1,355,100.00
2,001.00
10,451,534.00
2.00
1,388,000.00
1
MAMUL MAL ALIMLARI
948,000.00
4
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
440,000.00
İSKELE, RIHTIM, LİMAN VE SU GEÇİTLERİ BİRİMİ
8,108.00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
8,108.00
Ulaştırma Hizmetleri
8,108.00
Suyolu Taşımacılığı İşletme İşleri ve Hizmetleri
8,108.00
DÖNER SERMAYE
8,108.00
41
4
5
4
5
PERSONEL GİDERLERİ
6.00
1
MEMURLAR
5.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1.00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2.00
1
MEMURLAR
1.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1.00
1
2
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
8,100.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
1,000.00
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
6,000.00
5
HİZMET ALIMLARI
1,000.00
3
42
1
1
1
5
100.00
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
69,982.00
GENEL KAMU HİZMETLERİ
69,982.00
Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler Dışişleri Hizmetleri
69,982.00
Yasama ve Yürütme Organları
69,982.00
DÖNER SERMAYE
69,982.00
PERSONEL GİDERLERİ
7,000.00
1
MEMURLAR
5,998.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1,000.00
1
38
3
İŞÇİLER
1.00
5
DİĞER PERSONEL
1.00
2
1
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
982.00
MEMURLAR
500.00
2 4
482.00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
30,980.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
19,360.00
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
2,400.00
5
HİZMET ALIMLARI
2,070.00
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
3
6
1
44
4
2
1
5
510.00
6,300.00
300.00
20.00
SERMAYE GİDERLERİ
31,020.00
MAMUL MAL ALIMLARI
31,020.00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
1,218,428.00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
1,218,428.00
Tarım Ormancılık Balıkçılık ve Avcılık Hizmetleri
1,218,428.00
Tarım Hizmetleri
1,218,428.00
DÖNER SERMAYE
1,218,428.00
PERSONEL GİDERLERİ
1
20.00
404,006.00
1
MEMURLAR
5.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1.00
3
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2
1
MEMURLAR
2 4
404,000.00
86,001.00
1.00
86,000.00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
478,421.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
302,000.00
3
YOLLUKLAR
3,010.00
4
GÖREV GİDERLERİ
2,500.00
5
HİZMET ALIMLARI
84,810.00
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
3
6
1
45
6
2
0
5
3,100.00
83,000.00
1.00
SERMAYE GİDERLERİ
250,000.00
MAMUL MAL ALIMLARI
250,000.00
VETERİNERLİK BİRİMİ
566,111.00
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
566,111.00
Veterinerlik Hizmetleri
566,111.00
Veterinerlik Hizmetleri
566,111.00
DÖNER SERMAYE
566,111.00
PERSONEL GİDERLERİ
41,391.00
1
MEMURLAR
41,101.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1
290.00
39
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
7,008.00
1
MEMURLAR
5,000.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
2,000.00
2
2 4
8.00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
487,712.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
249,200.00
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
500.00
5
HİZMET ALIMLARI
208,010.00
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
28,000.00
SERMAYE GİDERLERİ
30,000.00
MAMUL MAL ALIMLARI
30,000.00
MEZBAHA BİRİMİ
51,006.00
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
51,006.00
Veterinerlik Hizmetleri
51,006.00
Mezbaha Hizmetleri
51,006.00
DÖNER SERMAYE
51,006.00
3
6
1
46
6
2
1
5
1
1
2
1
5.00
MEMURLAR
5.00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
1.00
MEMURLAR
1.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
50
4
1
1
5
51,000.00
1,000.00
50,000.00
İŞLETME VE İŞTİRAKLER BİRİMİ
623,820.00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
623,820.00
Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler
623,820.00
Genel Ekonomik ve Ticari İşler ve Hizmetler
623,820.00
DÖNER SERMAYE
623,820.00
PERSONEL GİDERLERİ
1
1.00
PERSONEL GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
3
2,001.00
2,515.00
1
MEMURLAR
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
3
İŞÇİLER
2,111.00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2,001.00
1
MEMURLAR
1,000.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
2
2 4
400.00
4.00
1.00
1,000.00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
584,304.00
1
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
175,200.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
169,000.00
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
26,000.00
5
HİZMET ALIMLARI
91,101.00
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
82,000.00
8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
40,000.00
3
1,001.00
40
9
6
1
51
8
1
0
5
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
2.00
SERMAYE GİDERLERİ
35,000.00
MAMUL MAL ALIMLARI
35,000.00
SPOR İŞLERİ BİRİMİ
202,046.00
DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
202,046.00
Dinlenme ve Spor Hizmetleri
202,046.00
Dinlenme ve Spor Hizmetleri
202,046.00
DÖNER SERMAYE
202,046.00
PERSONEL GİDERLERİ
3.00
1
MEMURLAR
1.00
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1.00
3
İŞÇİLER
1.00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2.00
MEMURLAR
1.00
1
2
1
2 4
1.00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
3
202,041.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3
YOLLUKLAR
10.00
4
GÖREV GİDERLERİ
10.00
5
HİZMET ALIMLARI
1,000.00
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
10.00
8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
10.00
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
52
8
4
0
5
1
1
2
1
DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
24,506.00
Din Hizmetleri
24,506.00
Din Hizmetleri
24,506.00
DÖNER SERMAYE
24,506.00
PERSONEL GİDERLERİ
5.00
MEMURLAR
5.00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
1.00
MEMURLAR
1.00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
5
HİZMET ALIMLARI
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
4
1
1
5
1
1
2
1
1.00
24,506.00
2
53
200,000.00
MEZARLIKLAR VE DEFİN İŞLERİ BİRİMİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
3
1,000.00
24,500.00
7,000.00
16,000.00
1,500.00
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
900,000.00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
900,000.00
Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler
900,000.00
Genel Ekonomik ve Ticari İşler ve Hizmetler
900,000.00
DÖNER SERMAYE
900,000.00
PERSONEL GİDERLERİ
250,000.00
MEMURLAR
250,000.00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
50,000.00
MEMURLAR
50,000.00
41
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
600,000.00
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
268,200.00
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
9,100.00
5
HİZMET ALIMLARI
161,180.00
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
7
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
3
500.00
20.00
161,000.00
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri gereğince, 2015 Mali yılına ait
Belediyemiz Gider Bütçesi aşağıda yazılı olduğu şekilde 5393 sayılı Belediye Kanununun 61, 62, ve 18.
Maddesinin (b) fıkrası ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesi hükümleri
gereğince aşağıda yazılı olduğu şekilde her birimin ekonomik sınıflandırmasının 4. Düzeyi itibariyle
toplamları üzerinden yapılan işaretle oylamada Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ
GELİRİN
KODU
AÇIKLAMA
I II III IV
1
Vergi Gelirleri
1 2
2015 YILI
GELİR
TAHMİNİ
13,100,000.00
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
7,200,582.00
Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler
7,200,582.00
1 2
9
1 2
9 51 Bina Vergisi
3,920,000.00
1 2
9 52 Arsa Vergisi
2,086,000.00
1 2
9 53 Arazi Vergisi
1 2
9 54 Çevre Temizlik Vergisi
1 3
1,068,308.00
Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri
1,961,112.00
Özel Tüketim Vergisi
1,575,387.00
1 3
2
1 3
2 51 Haberlesme Vergisi
1 3
2 52 Elektrik ve Havagazi Tüketim Vergisi
1 3
9
1 3
9 51 Eğlence Vergisi
1 3
9 53 İlan ve Reklam Vergisi
1 6
126,274.00
Dahilde Alinan Diger Mal ve Hizmet Vergileri
20,784.00
1,554,603.00
385,725.00
26,754.00
358,971.00
Harçlar
3,938,305.00
Diğer Harçlar
3,938,305.00
1 6
9
1 6
9 51 Bina Insaat Harci
1 6
9 53 Isgal Harci
1 6
9 54 Isyeri Acma Izni Harci
1 6
9 55 Kaynak Sulari Harci
1 6
9 56 Olçü ve Tarti Aletleri Muayene Harci
1 6
9 57 Tatil Günlerinde Çalisma Ruhsati Harci
78,195.00
1 6
9 58 Tellallik Harci
46,560.00
1 6
9 60 Yapi Kullanma Izni Harci
1 6
9 99 Diger Harclar
1 9
353,000.00
1,356,157.00
85,733.00
1.00
1.00
1,982,810.00
35,848.00
Baska Yerde Siniflandirilmayan Vergiler
1.00
1 9
1
Kaldirilan Vergi Artiklari
1.00
1 9
1
1 Kaldirilan Vergi Artiklari
1.00
3
Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
5,090,214.00
3 1
Mal ve Hizmet Satis Gelirleri
3,133,030.00
3 1
1
Mal Satis Gelirleri
388,680.00
42
3 1
1
3 1
1 99 Diger Mal Satis Gelirleri
3 1
2
3 1
2
5 Danismanlik / Bilgilendirme Gelirleri
3 1
2
7 Kalite Kontrol Hizmet Gelirleri
3 1
2 13 Olcü ve Ayar Hizmet Gelirleri
22,250.00
3 1
2 36 Sosyal Tesis Isletme Gelirleri
73,505.00
3 1
2 37 Kantin Kafeterya Isletme Gelirleri
50,000.00
3 1
2 39 Ihale Ilan Yayin Geliri
3 1
2 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin Gelirler
3 1
2 53 Egitim Hizmetlerine Iliskin Gelirler
3 1
2 54 Ekonomik Hizmetlere Iliskin Gelirler
3 1
2 55 Kültürel Hizmetlere Iliskin Gelirler
4,780.00
3 1
2 56 Saglik Hizmetlerine Iliskin Gelirler
7,524.00
3 1
2 57 Sosyal Hizmetlere Iliskin Gelirler
3 1
2 60 Tarimsal Hizmetlere Iliskin Gelirler
200,000.00
3 1
2 99 Diger hizmet gelirleri
100,000.00
3 4
1 Sartname, Basili Evrak, Form Satis Gelirleri
Hizmet Gelirleri
100.00
388,580.00
2,744,350.00
3,560.00
11,663.00
6,385.00
186,683.00
26,700.00
2,001,300.00
50,000.00
Kurumlar Hasilati
150,695.00
Mahalli Idareler Kurumlar Hasilati
149,195.00
3 4
5
3 4
5 54 Ekonomik Hizmetlere Iliskin Kurumlar Hasilati
3 4
5 57 Sosyal Hizmetlere Iliskin Kurumlar Hasilati
3 4
9
Diger Kurumlar Hasilati
1,500.00
3 4
9 99 Diger Kurumlar Hasilati
1,500.00
3 5
Kurumlar Karlari
50,050.00
139,185.00
10,010.00
3 5
9
Diger kurumlar karlari
50,050.00
3 5
9 99 Diger kurumlar karlari
50,050.00
3 6
Kira Gelirleri
1,743,969.00
1,743,969.00
3 6
1
Tasinmaz Kiralari
3 6
1
1 Lojman Kira Gelirleri
3 6
1
2 Ecrimisil Gelirleri
3 6
1 99 Diger Tasinmaz Kira Gelirleri
3 9
10.00
2,000.00
1,741,959.00
Diger Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
12,470.00
Diger Gelirler
12,470.00
3 9
9
3 9
9 99 Diger Çesitli Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
12,470.00
4
Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler
176,700.00
4 2
Merkezi Yonetim Bütçesine Dahil Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar
164,386.00
Cari
164,386.00
4 2
1
4 2
1
4 4
1 Hazine yardimi
164,386.00
Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve Bagislar
12,314.00
Cari
12,314.00
4 4
1
4 4
1
1 Kurumlardan alinan Bagis ve Yadimlar
4 4
1
2 Kisilerden alinan Bagis ve Yadimlar
11,314.00
1,000.00
5
Diğer Gelirler
22,350,036.00
5 1
Faiz Gelirleri
3,521,347.00
5 1
5
Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri
3,511,200.00
5 1
5
1 Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri
3,511,200.00
5 1
9
Diğer Faizler
10,147.00
5 1
9
3 Mevduat Faizleri
10,147.00
43
5 2
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
16,975,218.00
Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar
16,427,621.00
5 2
2
5 2
2 51 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar
5 2
4
5 2
4 53 Yol Harcamalarına Katılma Payı
200,257.00
5 2
4 99 Diğer Harcamalara Katılma Payları
347,340.00
5 3
Kamu Harcamalarına Katılma Payları
16,427,621.00
547,597.00
Para Cezaları
789,760.00
İdari Para Cezaları
101,960.00
5 3
2
5 3
2 99 Diğer İdari Para Cezaları
5 3
4
5 3
4
5 3
4 99 Diğer Vergi Cezaları
16,081.00
5 9
Diğer Çeşitli Gelirler
1,063,711.00
Vergi Cezaları
1 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları
101,960.00
687,800.00
671,719.00
5 9
1
Diğer Çeşitli Gelirler
1,063,711.00
5 9
1
6 Kişilerden Alacaklar
6,652.00
5 9
1 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
1,057,059.00
6
Sermaye Gelirleri
3,086,050.00
6 1
Taşınmaz Satış Gelirleri
3,086,050.00
6 1
3
Diğer Bina Satış Gelirleri
3,000.00
6 1
3
1 Diğer Bina Satış Gelirleri
3,000.00
6 1
4
Arazi Satısı
1,250,000.00
6 1
4
1 Arazi Satısı
1,250,000.00
6 1
5
Arsa Satısı
1,833,050.00
6 1
5
1 Arsa Satısı
1,833,050.00
9
Red ve İadeler (-)
-3,000.00
9 1
Vergi Gelirleri
-2,000.00
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
-1,000.00
9 1
2
9 1
2
9 1
6
9 1
6
9 5
9 5
2
9 5
2
9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler
Harçlar
-1,000.00
-1,000.00
9 Diğer Harçlar
-1,000.00
Diğer Gelirler
-1,000.00
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
-1,000.00
2 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar
TOPLAM
-1,000.00
43,800,000.00
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 351
İlçemiz Şahinler Mahallesi Dallık mevkiinde 1576 nolu parselde kayıtlı 78.885 m2’lik taşınmazın
10.000 m2’lik kısmı için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Valilik nezdinde İlgili Kurumlardan
istenilen görüş yazılarının cevabı gelmediğinden, konunun tekrar Plan Bütçe Komisyonuna havale
edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 352
İlçemiz hudutları dahilinde yapılması planlanan yağmursuyu şebekesi hatlarının yapım işi ile ilgili
Fen İşleri Müdürlüğünden keşif ve metrajları istenilmiş olup, gelen cevabi yazıda İlçemize bağlı 8
mahallede yapımı planlanan yağmur suyu şebekesinin toplam keşif bedeli 6.000.000,00 TL (Altımilyon TL)
olarak hesaplandığı görülmüştür. Şu anda projeler hazırlanmadığından, yapılan keşfinde tavsiye niteliğinde
olduğundan, proje hazırlandıktan sonra tekrar görüşülmek üzere dosyanın dairesine iade edilmesine
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
44
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 353
İlçemizde zeytine alternatif ikinci ve üçüncü bir tarım ürününün teşvik edilmesi amacıyla fidan
üretim çiftliği kurulması ile ilgili kurumlara yazılan görüş yazıların cevapları henüz tamamlanmadığından
dosyanın bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere tekrar Kırsal Alan, Tarım ve Hayvancılık
Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 354
İlçemiz Taylıeli Mahallesi 4532 parsel nolu taşınmaz maliki tarafından; 22.03.1994 tarihli 1/25000
ölçekli Çevre Düzeni Planının 5.1.4 nolu plan notları doğrultusunda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı teklifinin kabulü talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; 22.08.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan BalıkesirÇanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile her ölçekte onaylı çevre düzeni
planlarının yürürlükten kalkmış olduğu anlaşıldığından, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni Planının 8.1.2.2 nolu
plan notlarına istinaden bütüncül imar planlarının hazırlanmasının esas olduğu, 8.1.2.3 nolu plan notuna göre
de imar planı yapılıncaya kadar kırsal yerleşik alanlarda uygulama esaslarının belirlenmiş olduğu hüküm
altına alındığından, dosyanın başvuru sahibine iade edilmek üzere, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne
gönderilmesine imar komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 355
Burhaniye Avcılık ve Atıcılık İhtisas Derneği tarafından verilen dilekçe ile belediyemiz uhdesinde
olan Şahinler Mahallesi Dallık mevkiinde 1576 parsel nosuna kayıtlı 78.885 m²’lik taşınmazın Avcı Eğitim
Trap Sahası olarak düzenlenmesi ve yapılacak sahanın söz konusu derneğe tahsisi talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; belediye taşınmazının avcı eğitim ve trap sahası olarak kullanılmak üzere
gerekli izinlendirmelerinin yapılması amacıyla, Valilik nezdinde ilgili kurumlardan İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünce görüş sorulduğu, kurum görüşlerinin beklendiği anlaşıldığından, dosyanın tekrar İmar
Komisyonuna havale edilmesine imar komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar
verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 356
Belediye Meclisinin 04/03/2010 tarih ve 2010/108 sayılı kararıyla yapılan İmar Planı Değişikliği
hakkında, Denetko Sahil Sitesi Konut Yapı Kooperatifi tarafından açılan dava neticesinde Balıkesir İdare
Mahkemesinin 27/06/2014 gün ve 2013/1025 esas - 2014/912 sayılı kararı gereğince meclis kararının
kısmen geri alınması talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; kararın Belediye Başkanlığınca Danıştay nezdinde temyiz edilmiş olması sebebiyle
dava sürecinin beklendiği anlaşıldığından, dava sonuçlanana kadar dosyanın İmar ve Şehircilik
Müdürlüğüne iade edilmesine, imar komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar
verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 357
İlçemiz Ören Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait 732 ada 221 parsel üzerinde bulunan 2001 yılında
meclis kararıyla sağlık ocağı yapımı için belirlenen yerde imzalanan protokol çerçevesinde Mustafa Keskin
tarafından yaptırılan Sağlık Ocağının inşaatının tamamlandıktan sonra, söz konusu arsaya karşılık belediye
meclisince verilen takas kararı nedeniyle bugüne kadar Bakanlıkça teslim alınamadığı, gerekli bakım onarım
işlerinin de mevzuat çerçevesinde yürütülemediği belirtilmiş olup; Mustafa Keskin Sağlık Ocağının Sağlık
Bakanlığına devrinin yapılabilmesi için taşınmazın hazineye devrinin yapılması talep edilmektedir.
İlçemiz Ören Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait 732 ada 221 parseldeki üzerinde sağlık ocağı
bulunan arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/d maddesi çerçevesinde Sağlık Ocağı olarak kullanılmak
üzere bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devrinin yapılmasına ve bu konuda Belediye Başkanlığına yetki
verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 358
Nurettin GEDİK tarafından verilen dilekçede, ilçemiz Öğretmenler Mahallesi 24 26 C nolu imar
paftasında Belediye Hizmet Alanı lejantlı tapunun 24 26 G pafta 4380 parsel nosuna kayıtlı taşınmazın
üzerine belediye hizmet alanı, sağlık ocağı vb. amaçlı binalar yapılmak ve yapılacak tesise Nurettin GEDİK
isminin verilmesi kaydıyla belediyemize bağışlanmasının kabulü talep edilmektedir.
45
Yapılan incelemede; taşınmazın şartlı bağışın kabul edilmesine, yapılacak iş ve işlemler konusunda
Belediye Başkanlığına yetki verilmesine imar komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile
karar verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 359
Meclise havaleli 7 adet dosyanın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce
oybirliği ile karar verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 360
Mülkiyeti Belediyemize ait Pelitköy Mahallesindeki Halk Eğitim binasının Resmi C Grubu Kuran Kursu
olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı adına Burhaniye İlçe Müftülüğüne 5 yıllığına tahsis
edilmesine, bu konuda Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 361
Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikasına Belediyemizin üyeliği ile ilgili olarak;
Yıllık aidat ücretinin 4.000 TL olarak teklif edilmesine, teklifin kabul edilmemesi halinde aidatların çok
yüksek olması nedeniyle Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikasına üyeliğimizin sona erdirilmesine ve
bu konuda Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 362
İlçemizde faaliyet gösteren hurdacıların tespiti yapılarak kayıt altına alınmasına, kayıt dışı hurdacıların
faaliyet göstermelerine izin verilmemesine ve hurda satın alan esnafların uyarılarak tespit dışı hurdacılardan
hurda eşya satın almamaları yönünde uyarılmalarına, bu konuda Belediye Başkanlığına yetki verilmesine
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 363
İlçemiz Dalyan bölgesi ve bazı köylerimizin atıklarının arıtmaya bağlanması ile ilgili konu hakkında gerekli
çalışmaların yapılması için BASKİ Genel Müdürlüğüne bildirilmesine ve bu konuda Belediye Başkanlığına
yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 364
İlçemiz Horata yokuşuna kadar olan ticari imara açılması planlanan bölünmüş yollar ile hakkındaki
sorunların giderilmesi amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve D.S.İ. ile görüşme ve çalışmalar yapmak
amacıyla Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 365
11. Uluslararası Zeytin, Zeytinyağı ve Hasat Festivali olarak 23- 24- 25 Ocak 2014 tarihlerinde
yapılmasında, festival kapsamında geleneksel deve güreşlerinin gerçekleştirilmesine, festival programının
hazırlanması ve organizasyonu için Turizm Komisyonuna yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar
verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 366
Balıkesir Büyükşehir Meclisi Ekim-2014 ayı meclis toplantısına ait gündemin 11. maddesinde ilçe belediye
sınırları içesinde yer alan ana taşıyıcı yol niteliğindeki yollar, büyük rekreasyon alanları ve büyük meydanlar
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bırakılacağından devri hususunun görüşülmesi ile ilgili
konu hakkında gerekli görüşmeleri yapmak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce
oybirliği ile karar verilmiştir.
05/11/2014 KARAR NO: 2014- 367
2014 yılı Aralık ayı Meclis toplantısının 01 Aralık 2014 Pazartesi günü saat:19.00’da yapılmasına
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
Necdet UYSAL
Belediye Meclis Başkanı
Hadiye EROK
Meclis Katibi
Sevda PADEM
Meclis Katibi
46
Download

AÇ - Burhaniye Belediyesi