Proje Onayı İçin Gerekli Belgeler
Gerekli Belgeler:
İmar durumu ve imar plan notu
1 Adet
İstikamet rölevesi
1 Adet
Kot Kesit
1 Adet
Tapu
1 Adet
Çap
1 Adet
Mimari Proje
5 Takım
Statik Betonarme Hesap Kitapçığı
5 Takım
Zemin etüt raporu
5Takım
Betonarme proje
5 Takım
Sıhhi Tesisat ısı yalıtımı projesi
5 Takım
Elektrik tesisat projesi
5 Takım
Mecra projesi (atık su projesi) Organize sanayi bölgelerinde istenir
5 Takım
Proje sorumlularının içinde bulunduğu yıl için geçerliliği olan büro tescil belgelerinin
5 Takım
fotokopileri
Proje Müelliflerine ait Sicil Durum belgelerinin fotokopileri
Müteahhidi Firma ise Ticaret Sicil Faaliyet Belgesi - Vergi Levhası fotokopisi İkametgah Adresi
Müteahhidi Şahıs ise Ticaret Sicil Faaliyet Belgesi fotokopisi - İkametgah Adresi
5 Takım
Download

Proje Onayı İçin Gerekli Belgeler