En az 6 ay geçerli pasaport
2 adet arka fonu beyaz fotoğraf ( son 6 ay içerisinde çekilmiş)
Otel, uçak rezervasyonları
Seyahat sağlık sigortası talep edilen süre kadar yapılmalıdır
Banka Hesap Cüzdanı, Tapu, Araç Ruhsatı gibi maddi gelir durumunu
özetleyen evraklar
Ticari Ziyaretler için Davetiye
İşverenler
Antetli Kâğıda Dilekçe
İmza Sirküleri
Vergi levhasının fotokopisi (vergi levhası zarar veya yeni tescil ise;
şirketin banka hesap cüzdan fotokopileri ve bilânçosu)
Faaliyet Belgesi (Max. 6 aylık)
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
Çalışanlar
Antetli Kâğıda Dilekçe
İmza Sirküleri
Vergi levhasının fotokopisi (vergi levhası zarar veya yeni tescil ise;
şirketin banka hesap cüzdan fotokopileri ve bilânçosu)
Faaliyet Belgesi (Max. 6 aylık)
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
Sigortalı işe giriş bildirgesi
Maaş Bordrosu 3 aylık
Ev Hanımları
Dilekçe
Eşinin ya da ailesinin durumuna göre gerekli evraklar
Evli ise evlenme cüzdanı
Öğrenciler
Öğrenci Belgesi
Ebeveynlerin durumuna göre gerekli evraklar
18 yaş Doldurulmamış ise anne ve babadan muvafakatname
Download

İşverenler Çalışanlar Ev Hanımları Öğrenciler