ANTALYA 3. NOTERLİĞİNDEN
İLANEN TEBLİGATTIR
İLANEN TEBLİGATA ÇIKARILAN İHTARNAME METNİ:
(TEBLİGAT K.NUN 28. MD.NE İSTİNADEN)
İHTARNAME
Yevmiye No: 3158
Tarihi : 19 Şubat 2014
KEŞİDECİ: S.S. Yenigül Yapı Kooperatifi
Çaybaşı M. Ali Çetinkaya C. Türkmen Ap. N:74/A N:20 Antalya
VEKİLİ: Av. İsmail Karakoç
Kışla mh. 47.sok. Y. Kervan işH. No:3/207 Muratpaşa/Antalya
MUHATAP: Erhan Çelik- Harbiye Mh. Niğde Sk. N. 15/4 Çankaya/Ankara
KONU: İhraç Kararının Bildirilmesi
AÇIKLAMALAR: 1- Antalya 2. Noterliği’nin 06.05.2009 Gün ve 09378 Yevmiyeli vekaletnamesi
ile keşideci vekiliyim.
2- Kooperatifimize olan aidat borcunuzdan dolayı, yasalar çerçevesinde iki kez ihtarname
gönderilmiştir. İkinci ihtarname 03.01.2014 günü gazetede ilan edilmiş ve süre dolmuştur.
Verilen süre içinde ödeme yapmadığınız için temerrüdünüz gerçekleşmiştir.
3- Bunun üzerine; üyesi olduğunuz keşideci vekil tayin eden kooperatifin yönetim kurulu,
17.02.2014 günü toplanmış ve (17) sıra numaralı karar ile kooperatif üyeliğinden ihracınıza karar
vermiştir. Bu karar Kooperatifler Kanunu’nun 16 ve 27. maddeleri uyarınca ve ana sözleşmenin
14/2 maddesi uyarınca alınmıştır. Kooperetif ile ilişiğiniz kesilmiştir.
4- Verilen kararı, tarafınıza yasal süre içinde bildiriyoruz, ihbar ediyoruz, bilgilerinize,
19.02.2014
Eki: Vekil eden kooperatifin 17.02.2014 Gün ve (17) sayılı kararı
TOPLANTI TARİHİ : 17.02.2014
KARAR SIRA NO : 17
KONU
: Borcunu birinci ve ikinci ihtarlara rağmen ödemeyen üye Hakkında
ihraç kararı verilmesi
BAŞKAN
: ZEKİ KAÇAR
BAŞK. YARD.
: MEHMET AKİF AKSAY
MUHASIP ÜYE
: NURİ ÖZALP
ÜYE
: DAVUT BORA
Toplantının Gündem Maddesi: Aidat borcunu birinci ve ikinci ihtarlara rağmen Ödemeyen,
ERHAN ÇELİK'in kooperetiften ihraç edilmelerine (Üyelikten çıkarılmalarına) Karar verilmesi
hakkında.
Borçlu üyenin kooperetife olan birikmiş aidatlarını ödemesi konusunda, Birinci ve ikinci
ihtarlar gönderilmiş, ikinci ihtar ilanen tebligat yapılmış, verilen süre İçerisinde borcunu
ödemeyen; ERHAN ÇELİK’in kooperatiften ihraç edilmesine, ihraç Kararının kendisine noter
kanalı ile bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
(Basın: 18753)
Download

antalya 3. noterliğinden ilanen tebligattır ihtarname