T.C.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Müdürlüğü
KAYIT SİLDİRME FORMU
…………….… .…………………………………FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
…../…../…..
Adı - Soyadı :
Program :
Öğrenci No:
Sınıfı:
Telefon :
Adres :
KAYIT SİLDİRME NEDENLERİ
Hastalık
Askerlik
Maddi ve Ailevi Neden
Yurt Dışında Eğitim
Diğer(Lütfen açıklayınız)..............................................................................................
Kaydımın yukarıda belirtmiş olduğum nedenden dolayı silinmesini arz ederim.
ÖĞRENCİNİN İMZASI:
Onay alınması gerekli birimler
Tarih
İmza
Fakülte Dekanlığı
Finansman Müdürlüğü
Bilgi Merkezi Müdürlüğü
Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Sağlık, Kültür, Spor Müdürlüğü
NOT 1 : Bu form öğrenci tarafından ilgililere onaylatıldıktan sonra ...................................... Fakültesi DekanlığÕ
na teslim
edilecektir.
NOT 2: Öğrenci numaranızla oluşturulmuş olan YASARID hesabınız ve buna bağlı olan e-posta hesabınız
ilişiğiniz kesildiğinde silinecektir.
Download

Fakülte Kayıt Sildirme Formu - Öğrenci İşleri Müdürlüğü