1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Mikroorganizmalar kaça ayrılır ? Sayınız.
Prokaryot olan mikroorganizmalar nelerdir ?
Ökaryot olan mikroorganizmalara nelerdir ?
Aselüler olan enfeksiyöz hastalık etkenleri nelerdir ?
Germ teorisi ilk ortaya atan kimdir ?
Mikroorganizmaları mikroskop kullanrak ilk gösteren kimdir ?
Hücreti mikroskop kullanarak ilk gösteren kimdir ?
Miasma teorisi kime aittir ?
Gram boyama yönteminde kullanılan solüsyonları sırasıyla yazınız.
Mikrobiyolojide bakteriler için kullanılan temel boya hangisidir ?
Prokartot ve ökaryot hücre arasındaki farkları yazınız.
a. Büyüklük
b. Çekirdek yapısı
c. Organel
d. Sitoplazmik membran
e. Duvar
f. Ribozom
g. Bölünme
NAM’a bağlı aminoasitleri yazınız.
Baktoprenol nedir, görevi nedir ?
Peptidoglikanın monemeri nelerden oluşur ?
Gram pozitif bakteri hücre duvar yapısında bulunanları sayınız.
Gram negatif bakteri hücre duvar yapısında bulunanları yazınız.
Sadece Gram-pozitif bakterilerde olan hücre duvar yapısı elemanlarını yazınız.
Sadece Gram negatif bakterilerde olan hücre duvar yapısı elemanlarını yazınız.
Periplazmik alanda bulunanları yazınız.
Protoplast, sferoplast, L formu nedir?
Mikoplazmalar ile L formları arasındaki farkları söyleyiniz
a. Duvar kalıntısı
b. Ana forma dönme
Lizozim hangi yapıya etki eder?Lizozimin etkili olmadığı mikroorganizmaları yazınız.
Sitoplazmik membranın görevleri yazınız.
Üniporter, symporter ve anteporte taşıma nedir ?
Grup translokasyonunda neler görev alır ?
ABC sistemi nedir ?
Ftz proteinlerinin açılımı nedir ?
Mezozom nedir ?
Bakterilerde kaç çeşit hareket vardır ?
Spor ve vejetatif hücre farklarını yazınız.
a. Mikroskobik görünüm
b. Kalsiyum içeriği
c. Dipikolinik asit
d. Enzimatik aktivite
e. Metabolizma
f. Makromolekül sentezi
g. mRNA
h. Isıya direnç
i. Radyasyona, Kimyasallara direnç
j. Boyanabilme
k. Lizozim etkisi
l. Su içeriği
m. SASP
n. Sitoplazmik pH
Gram-pozitif ve Gram-negatif bakteriler arasındaki farkları sayınız.
a. Gram reaksiyonu
b. Peptidoglikan tabaka
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
c. Teikoik asit
d. Periplazmik aralık
e. Dış membran
f. LPS
g. Flagella bazal cisim
h. Endotoksin ?
i. Lizozim tavrı
j. Fimria
k. Penisilin ve Sülfonamid
l. Streptomisin, kloromfenikol ve tetrasiklin
m. Sodyum azide direnç
n. Kurumaya direnç
Sterilizasyon,dezenfeksiyon nedir, ararlındaki farkı belirtiniz ?
Lister hangi dezenfektanı antiseptik olarak kullanmıştır ?
Asepsi nedir ?
Pastör fırında kullanılan ısı derecelrini ve zamanı yazınız.
Pastörizasyon ile pastör fırınının ilişkisi nedir ?
Basınlı buhar ile sterilizayonda kullanılan cihaz nedir, prensibi nedir, kullanılan sıcaklık ve
zamanı yazın.
Dezenfektanlara etki eden faktörleri yazınız.
Dezenfektanların etki mekanizmalarını yazınız.
Alkollerin etki mekanizmaları nedir ?
Hangi alkoler dezenfektan olarak kullanılır.
Gaz olarak sterilizasyonda kullanılan maddeler nelerdir ?
Kimyasal sterilianlar nelerdir ?
En dayanıklı enfeksiyon etkeni nedir ?
Bakterileri üreme sıcaklıklarına göre ayırınız.
Bakterileri üredikleri pH aralığına göre ayırınız.
Bakterileri oksijen ihtiyacına göre ayırınız.
Heterotrof, Ototrof, Fototrof, Kemotrof deyimlerini açıklayınız.
Bakterilerin ürmesi için gerekli olan kimysala faktörleri yazınız.
Besiyeri, agar, öze, seçici besiyeri, ayırtedici besiyeri, taşıyıcı besiyeri tanımlarını
açıklayınız.
Aşağıdaki şelilde harf ile gösterilen üreme dönemlerinin karşılıkları yazınız.
Download

H.Ü. Tıp Dönem I-2014