2014 Türk-Alman Araştırma, Eğitim ve İnovasyon Yılı
Fikirler Yarışması
Başlık
Meslek eğitiminde işbirliği yolu ile
inovasyon
Alman ortaklar
Dr. Karin Jansen, Zanaat Dalında Meslek İçi Eğitim Merkezi
(ZWH), Uluslararası Bölüm
Türk ortaklar
Hakan Öztürk, Kütahya Atatürk Meslek Yüksek Okulu
Etkinlik
İki heyet ziyareti: Kasım 2014 sonunda Berlin'e, Ocak 2015
sonunda Kütahya, Kocaeli ve gerekirse Ankara'ya
Kısa açıklama:
Zanaatta mesleki kalifikasyonu teşvik etmek – bu, 1998 yılından bu yana zanaata ilişkin
tüm eğitim kurumları için Almanya genelinde faaliyet gösteren bir hizmet kuruluşu olan
Zanaat Dalında Meslek İçi Eğitim Merkezi'nin (ZWH) görevlerinden biridir. Zanaat
odaları, yerel zanaat odası birlikleri ve Alman Zanaat Merkez Birliği (ZDH) tarafından
desteklenir. ZWH, zanaatla ilgili 500'ün üzerinde eğitim merkezindeki mesleki
kalifikasyonları, meslek eğitimi ve meslek içi eğitim tasarımlarının geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması, yenilikçi eğitim projelerinin gerçekleştirilmesi ve eğitmenler, doçentler
ve denetçilerin meslek içi eğitimi yolu ile desteklemektedir. Belli etkinliklerin
düzenlenmesi ile eğitim projeleri için halkla ilişkiler çalışmaları ve iletişim tasarımının
geliştirilmesi, ZWH'nin sunduğu hizmetlerin diğer ağırlık noktaları arasındadır. Bu yıl
içerisinde ZWH örneğin Almanya genelinde uygulanan "Kalifikasyon yolu ile Uyum
(Integration durch Qualifizierung - IQ)" başlıklı teşvik programı kapsamında düzenlenen
2014 IQ Konferansı'nın etkinlik yönetimini üstlenmiştir. ZWH ayrıca her yıl Berlin'de
yaklaşık 500 kişinin katıldığı ZWH Eğitim Konferansını düzenlemektedir. ZWH'nin
mesleki kalifikasyon konusunda ortaya koyduğu çabalar, zanaat için Almanya
genelindeki faaliyetlerinin yanı sıra Fikirler Yarışması kapsamında yürütülen "Meslek
eğitiminde işbirliği yolu ile inovasyon" başlıklı projeden de anlaşıldığı gibi, giderek daha
çok uluslararası alana yönelmektedir.
26.05.14
1
Türkiye'de meslek eğitimi, Türkiye’de de iyi öğrenim görmüş uzman elemanlara acilen
ihtiyaç duyulmasına rağmen, eskiden olduğu gibi halen üniversite eğitiminin gölgesinde
kalmıştır. Bu nedenle ZWH, Türk-Alman Bilim Yılı kapsamında iki heyet ziyareti
düzenlemektedir: Kasım 2014'te Türk uzmanlar için Berlin'e, programda bir meslek
eğitimi konferansına katılımın da öngörülmüş olduğu bir seyahat düzenlenecek; Ocak
2015 sonunda ise Odaların, seçilmiş üniversitelerin ve ZWH temsilcilerinin de aralarında
bulunduğu Alman uzmanlar Kütahya, Kocaeli ve gerekirse Ankara'yı ziyaret edecekler.
ZWH, düzenlenecek konferans, çalıştay ve görüşmelerde Türk ortaklarına Alman ikili
eğitim sistemini bütün yelpazesiyle tanıtacak. Gündemin odak noktası ise özellikle de
her iki ülkedeki meslek profillerinin ve eğitimlerinin uyarlanmasını gerektiren enerji
verimliliği ve yenilenebilir enerji olmak üzere zanaat dalındaki yeni gelişmeler olacaktır.
Meslek eğitiminde, örneğin enerji verimliliği danışmanlığı eğitiminde mevcut olan EÖğrenim (elektronik ortam aracılığıyla öğrenim) olanakları da tartışmaya açılacak.
Türkiye'de zanaat dalında mesleki eğitim imajının nasıl iyileştirileceğinin gösterilmesi
amacıyla ZWH ve ZDH Alman zanaatının imaj kampanyasını sunacaklardır. Kampanya
2008 yılında ZDH tarafından, kalifiye iş gücü ve genç nesil ihtiyacının yoğun olduğu bir
dönemde zanaat dallarında meslek eğitiminin tanıtımının yapılması için başlatılmıştı.
Tanıtım etkinliklerinin doğrudan katılımcılar dışındaki çevrelere de yaygınlaştırılabilmesi
için Türk ortaklarla işbirliği halinde iki dilli web siteleri, kartpostallar ve broşürler gibi diğer
kamu odaklı etkinlikler oluşturulmaktadır.
Kütahya'daki meslek okulu ve üniversite ile Kocaeli'deki meslek okulu ile olan bağlantılar
dışında Türk sanayi kuruluşları ve parklarıyla yakın ilişkiler bulunmaktadır. Bu sebeple
deneyimlerin paylaşılması, yeni proje fikirlerinin (meslek eğitimi görenler için değişim
programları gibi) geliştirilmesi ve işbirliklerinin kurulması için bir çok seçenek mevcuttur.
Doğrudan değişim ile hem kalifiye iş gücünün hem de şirketlerin faydalanacağı,
geleceğe dönük bir meslek eğitimi yaklaşımının geliştirilmesinin temeli atılacaktır.
İletişim: Dr. Karin Jansen, ZWH e.V., [email protected]
Ayrıntılar için: www.zwh.de
26.05.14
2
Download

Mesleki eğitimde işbirliği aracılığıyla inovasyon