3. SINIFLAR
BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ?
05 Mayıs - 30 Mayıs
HAYAT BİLGİSİ
1.
2.
3.
4.
5.
Ay’ın görünüşündeki farklılıkları gözlemler.
Dünya’nın hareketleri sonucunda oluşan değişim ve sürekliliği algılar.
Mevsimlere özgü zaman dilimlerinde gözlenen değişim ve sürekliliği algılar.
Zamanı gösteren bir araç tasarlar ve üretir
Ulaşım araçlarının geçmişten günümüze nasıl bir değişim geçirdiğini araştırarak
bulgularını sınıfta sunar.
6. Geleceğin teknolojik bir ürününü tasarlar, bunu akıcı ve özgün bir şekilde ifade eder.
7. Bilgisayarın günlük yaşamımızda hangi amaçlarla kullanıldığı hakkında farklı
kaynaklardan bilgi toplar ve sınıfta sunar.
8. Geçmişten günümüze iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimi araştırır.
9. Yaşadığı yerleşim biriminin eski ve yeni hâlini araştırır; bunlar arasındaki benzerlik ve
farklılıkları ayırt eder.
10. Aile büyüklerinin küçükken oynadığı oyunları araştırır, bu oyunlarla kendisinin ve
arkadaşlarının oynadığı oyunları karşılaştırarak değişimi ve sürekliliği fark eder.
11. Müzelerden ve tarihî mekânlardan bir eğitim ortamı olarak yararlanır; nesnelerin
müzelerdeki eski hâli ile yeni hâlini karşılaştırarak zaman içindeki değişimi kavrar.
MATEMATİK
1. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer.
2. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre
birimleriyle ölçmeler yapar.
3. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme
yaparak tahminini kontrol eder.
4. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.
TÜRKÇE
OKUMA PARÇALARI






“Tasarruf Ne Güzeldir!”
“Sihirli Pasta” – Rıza AKDEMİR S. 113, 114, 115
"Seyfi Dede" Hızır Ovacık Okuma - Anlama
“Düş Kurdu Bir Düş Kurdu”- Kitap çalışması
"Ağustos Böceği ile Karınca" Tarık Dursun
"Gezi" Fazıl Hüsnü Dağlarca
KAZANIMLAR
1. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır.
2. Dinlerken vurgu, tonlama ve telâffuza dikkat eder.
3. Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.
4. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder
5. Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder.
6. Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri belirler.
7. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.
8. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.
9. Sesine duygu tonu katar.
10. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.
11. Konuşmasında ana fikri vurgular.
12. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkilerini kurar.
13. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.
14. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.
15. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
16. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.
17. Metinin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
18. Okuduklarını zihninde canlandırır.
19. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına cevap arar.
20. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır.
21. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
22. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.
23. Yazılarında imla kurallarını uygular.
24. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.
25. Yazısına uygun başlık belirler.
26. Gerçek ve hayal ürünü durumları ayırt eder.
27. Ek alarak anlamı değişen sözcükleri metin içinden bulur.
28. “Ama, fakat, ancak” sözcüklerini doğru kullanılır.
29. Hikaye unsurlarını bilir.
30. Varlıkları niteleyen (belirten) sözcükleri bilir cümle içinde kullanır.
31. Yazılı anlatım (betimleme) yapar.
32. Metnin, şiirin konusunu ve ana düşüncesini bulur.
33. Adın yerine kullanılan sözcükleri bilir ve metinden adın yerine kullanılan sözcükleri
bulur.
34. Adın yerine kullanılan sözcüklerin hangi adın yerine kullanıldığını bulabilir.
35. Atasözünün ne anlama geldiğini tahmin eder.
36. Atasözlerini anlamına uygun yerlerde kullanır.
Download

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 05 Mayıs