T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU
BİRİNCİ YIL
ZORUNLU DERSLER
Kod
ZORUNLU DERSLER
l. Dönem (I. YARIYIL)
Kod
Statü
IDK 700
IDK 800
IDK 553
IDK 555
Yüksek Lisans Seminer
Uzmanlık Alan Dersi
TOPLAM
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
GENEL TOPLAM
SEÇMELİ DERSLER
Konulu Meal
Sünnetin/Hadisin Dindeki Yeri
Din Felsefesi
İslam Aile Hukuku
Fıkıh Usulü
Kur’an Tarihi
Tefsir Usulü
Tefsir Tarihi Ve Literatürü
Din Ve Toplum
Din Ve Siyaset
Güncel Tartışmalı Dini Meseleler
İbadet Öğretimi
Tefsir
Hadis Yorumu
Tasavvuf Eğitimi
Tasavvuf Tarihi Ve Ekolleri
Karşılaştırmalı İnanç Sistemleri
Din Psikolojisinde Temel Yaklaşımlar
I
Nitel Araştırma Yöntemleri
İslam Medeniyet Tarihi I
Kod
ZORUNLU DERSLER
l. Dönem (III. YARIYIL)
IDK 517
IDK 519
IDK 521
IDK 523
IDK 525
IDK 527
IDK 529
IDK 531
IDK 533
IDK 535
IDK 537
IDK 539
IDK 541
IDK 543
IDK 545
IDK 547
IDK 549
IDK 551
T
U
K
AKTS
2
4
6
3
3
3
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
9
6
6
12
6
6
6
30
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
0
3
6
3
3
0
0
3
3
6
6
ll. Dönem (II. YARIYIL)
Statü
IDK 700
IDK 800
IDK 518
IDK 520
IDK 522
IDK 524
IDK 526
IDK 528
IDK 530
IDK 532
IDK 534
IDK 536
IDK 538
IDK 540
IDK 542
IDK 544
IDK 546
IDK 548
IDK 550
IDK 552
IDK 554
IDK 556
U
K
Yüksek Lisans Seminer
Uzmanlık Alan Dersi
TOPLAM
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
GENEL TOPLAM
SEÇMELİ DERSLER
Karşılaştırmalı Tefsir
Peygamberler Tarihi
Hadis İlminde Metin Tenkidi
Din Felsefesi Problemleri
Din Eğitimi Felsefesi
İslam Hukuk Felsefesi
İslam Ticaret Hukuku
Günümüz Tefsir Problemleri
Konulu Tefsir
Din Ve Ruhsal Sağlık
Aile Hukuku Öğretimi
Hadis Problemleri
Tasavvuf Felsefesi
Tasavvufi Metinler
Dini Hayat Ve Güncel Meseleler
Yeni Dinsel Akımlar
İŝarî Tefsir Ekolü
T
2
4
6
3
3
3
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
9
AKTS
6
6
12
6
6
6
30
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Din Psikolojisinde Temel Yaklaşımlar II
3
0
3
6
Tasavvuf Psikolojisi
İslam Medeniyet Tarihi II
3
3
0
0
3
3
6
6
İKİNCİ YIL
Kod
Statü
IDK 800
IDK 599
Uzmanlık Alan Dersi
Tez Çalışması
TOPLAM
DÖNEM TOPLAMI
T
U
K
AKTS
4
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
6
24
30
30
ZORUNLU DERSLER
ll. Dönem (IV. YARIYIL)
Statü
IDK 800
IDK 599
Uzmanlık Alan Dersi
Tez Çalışması
TOPLAM
DÖNEM TOPLAMI
T
U
K
AKTS
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
24
30
30
Download

din kültürü - Sosyal Bilimler Enstitüsü