T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI
2014-2015 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Saat
T+U
ECTS
Kredi
AKTS
Türü
Öğretim Üyesi
Gün ve Saat
513212004
Mukayeseli Kelam Problemleri II
3+0
3
6
Seçmeli
Prof. Dr. Hüseyin AYDIN
Pazartesi 14.00-17.00
513212003
Sünnetin Dini ve Toplumsal Konumu II
3+0
3
6
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Kadir DEMİRCİ
Çarşamba 14.00-17.00
513212008
Arap Dilinde Sözdizimi ve Anlam İlişkisi
3+0
3
6
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Yusuf KARATAŞ
Pazartesi 11.00-14.00
513212001
Kuran Tefsiri ve Sorunları
3+0
3
6
Seçmeli
Doç. Dr. Fatma Asiye ŞENAT
Salı 09.00-12.00
513212002
Modern Tefsir Metinleri
3+0
3
6
Seçmeli
Doç. Dr. Fatma Asiye ŞENAT
Salı 19.00-22.00
513212005
Mukayeseli Hadis Metinleri II
3+0
3
6
Seçmeli
Prof. Dr. Ali ÇELİK
Perşembe 10.00-13.00
Erken İslami Dönem Klasik Arap
3+0
3
6
Seçmeli
Pazartesi 08.00-11.00
513212007
Edebiyatı
Prof. Dr. Dursun HAZER
513212006
Kelam Eleştirileri
3+0
3
6
Seçmeli
Prof. Dr. Hüseyin AYDIN
Salı 13.00-16.00
513212009
Ahkam Ayetleri
3+0
3
6
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ACAR
Çarşamba 11.00-14.00
513212010
Mukayeseli İslam Hukuku
3+0
3
6
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ACAR
Çarşamba 17.00-20.00
3+0
0
5
Zorunlu
513211900
Uzmanlık Alan Dersi
Pazartesi 20.00-23.00
Prof. Dr. Hüseyin AYDIN
513211801
Doktora Yeterlik
0+1
0
30
Zorunlu
Prof. Dr. Hüseyin AYDIN
Cumartesi 17.00
513211700
Doktora Tez Çalışması
0+1
0
25
Zorunlu
Prof. Dr. Hüseyin AYDIN
Cumartesi 16.00
Programın Ders Yükü ve Mezuniyet: Temel İslam Bilimleri Doktora Programı toplam 10 ders (30 krediden az olmamak koşuluyla), yeterlilik sınavı, tez önerisi,
alan dersi ve Doktora tez çalışması ile tamamlanır. Doktora tez çalışması tamamlanana kadar ilgili yönetmelikte belirlenen süre çerçevesinde her dönem açılır
uzmanlık
Download

Temel İslam Bilimleri Doktora Programı