HOCA
DERS
GÜN
SAAT
YER
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Nadir
ALİ
Celaleyn Tefsiri
Pazartesi
13.00-14.30
Toplantı Salonu
Yrd.Doç.Müyesser El-Mekkî
Arapça Dilbilgisi
Pazartesi
15.00-16.30
Toplantı Salonu
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Nadir
ALİ
Tasavvuf (Hakâik ani’ttasavvuf)
Salı
13.00-14.30
Toplantı Salonu
Yrd.Doç.Dr.Müyesser El-Mekkî
Tefsir - Âyâtü’l Ahkâm
(Sâbûnî)
Salı
15.00-16.30
Toplantı Salonu
Yrd.Doç.Dr. Kemal FATTOUH
Hz. Peygamber’in
Günlük Sünnet
Uygulamaları
Çarşamba
13.00-14.30
Toplantı Salonu
Yrd.Doç.Müyesser El-Mekkî
Mektûbât (İmam
Rabbânî)
Çarşamba
15.00-16.30
Toplantı Salonu
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Nadir
ALİ
Arap Dili (Belağatü’lVâdıha)
Perşembe
13.00-14.30
Toplantı Salonu
Yrd.Doç.Dr. Kemal FATTOUH
Ahkam Hadisleri
Perşembe
15.00-16.30
Toplantı Salonu
Download

HOCA DERS GÜN SAAT YER Yrd.Doç.Dr.Muhammed Nadir ALİ