ÖZGEÇMİŞ
Yrd. Doç. Dr. Osman ORAL
Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi
Tel (Cep)
Tel (İş)
E posta
Yazışma Adresi
: Temel İslam Bilimleri/Kelâm
: Gümüşova/Düzce- 1965
:
: (0354) 242 11 20
: [email protected]
: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 Yozgat
ÖĞRENİM DURUMU
LİSANS
Üniversite
Akademik Birim
İl
Mezuniyet Yılı
: Erciyes Üniversitesi
: İlahiyat Fakültesi
: Kayseri
: 1991
YÜKSEK LİSANS
Üniversite
Enstitü
Anabilim Dalı
Tez Başlığı
Tez Danışmanı
İl
Mezuniyet Yılı
DOKTORA
Üniversite
Enstitü
Anabilim Dalı
Tez Başlığı
Tez Danışmanı
İl
Mezuniyet Yılı
: Erciyes Üniversitesi
: Sosyal Bilimler Enstitüsü
: Temel İslam Bilimleri/İslam Mezhepleri Tarihi
: Hayderizade İbrahim Efendi’nin Turuku ve Mezahibi İslamiye Tarihi adlı
eserinin Sadeleştirilmesi ve Tahlili
: Doç. Dr. Abdurrahim GÜZEL
: Kayseri
: 1995
: Erciyes Üniversitesi
: Sosyal Bilimler Enstitüsü
: Kelâm
: Mâtürîdî’nin Hikmet Anlayışı
: Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT
: Kayseri
: 2014
Çalıştığı Kurumlar, Görev ve Akademik Unvanları
1-İmam Hatip
Ankara Kızılcahamam
2-Memur
Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez
3-İmam Hatip
Kayseri Talas İlçe Müftülüğü
4-Öğretmen/Meslek Dersleri Nevşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi
5-Öğretmen/Meslek Dersleri Kayseri Bünyan Anadolu İ.Hatip Lisesi
6- Uzman Öğretmen/Din Kült. Kayseri Melikgazi
1983-1985
1985-1987
1987-1992
1992-1993
1993-1995
1995-2014
7- Yrd. Doç. Dr.
Bozok Üniv. İlahiyat Fakültesi
2014- Halen
UZMANLIK VE ÇALIŞMA ALANLARI
Kelâm
Kelam Tarihi
Sistematik Kelâm
İmam Mâtürîdî ve Matüridiyye Mezhebi
İlahi Fiiller, İman, Adalet ve Hikmet
İslâm İnanç Esasları
Kelâm ve İnanç Ekolleri
İslâm Mezhepler Tarihi
ESERLER
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
İslâm Kültüründe Yaşayan Bid’ât ve Hurâfeler, Kayseri, 2000
100 Soruda Ruh, Melek, Cin ve Şeytan İnancı, Kayseri, 2001
Kayseri Gezi Rehberi, (Komisyon) Kayseri, 2004
Kur’ân ve Sünnet Işığında Âile’de Huzur ve Mutluluk, Kayseri, 2005
İmâm-ı Azam Ebû Hanife, Hayatı, Menkibeleri ve Görüşleri, İstanbul 2006
100 Soruda Âhiret Hayatı, İzmir, 2006/2011
Allah’a İnanıyorum, İzmir, 2007
Meleklere İnanıyorum, İzmir, 2007
Kitaplara İnanıyorum, İzmir, 2007
Peygamberlere İnanıyorum, İzmir, 2007
Ahiret Gününe İnanıyorum, İzmir, 2007
Kaza ve Kader’e İnanıyorum, İzmir, 2007
Aşkın Öğretmeni Seyyid Burhaneddin Hazretleri (Roman) Kayseri, 2010
Sırat Köprüsü, Furkan Yayınları, Kayseri 2012
İslâm Mezhepleri Tarihi ve Terimleri, Ankara, 2014.
Kelâm Tarihi ve Terimleri, Ankara, 2014
İmânın Pratik Tezâhürü, Salih Amel, Ankara, 2014.
Sistematik Kelam, Ankara, 2014
İslâm İnanç Esasları, Ankara 2014
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
“Kelâm İlminde İlâhi Adalet” Kelam Araştırmaları Dergisi, Cilt 11, Sayı 1 (2013)
“İmanda İkrar Kavramı”, Kelâm Araştırmaları 10: 1 (2012), SS.31-44.
“73 Fırka Hadisinin Kelâm İlmi Açısından Değerlendirilmesi”, Kelam Araştırmaları, Cilt 12,
Sayı 2 (2014)
Download

Özgeçmiş - Bozok Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi