1
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ BÜTÜNLEME SINAVI TAKVİMİ
(2014 Bahar Dönemi) (Güncelleme: 08.06.2014)
Trh
Bs Saat
Sınıf
Sınavın Adı
Sınav Salonları ve Gözetmenler
Dersin Hocaları
Yedek Gözetmenler
Türk Dili
09:00 İLH 1
Türk Dili (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası )
A.ARCA
11:00 İLH 3
Hadiste Metin Tenkidi Metotları
(Konf., Dersin Hocası )
I. 3-A II. 3-B A.KELEŞ, M.BİLEN
11:00 İLH 3
Tasavvuf Ekolleri
(Konf., Dersin Hocası )
I. 3-C II. 3-A M.ÖZAYDIN
11:00 İLH 3
Tasavvuf Ekolleri (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası )
M.ÖZAYDIN
(Konf., Dersin Hocası )
11:00 İLH 3
Fıkıh Edebiyatı
11:00 İLH 3
Arapça Tasavvufî Metinler
(Konf., Dersin Hocası )
11:00 İLH 3
Arapça Tasavvufî Metinler (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası )
A.ALKIŞ
Arapça Tasavvufî Metinler
(Konf., Dersin Hocası )
ALT4 M.ÖZAYDIN
11:00 İLH 3
Hüsn-ü Hat
(Konf., Dersin Hocası )
I. 3-B-D İ.KANBAZ
11:00 İLH 3
Hüsn-ü Hat (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası )
İ.KANBAZ
İslam Hukuku
(Konf., Dersin Hocası )
11:00
ALT4
11:00 İDİB 3
(Dersin Hocası )
II. 3-C A.TAŞ
II.3-D A.ALKIŞ
A.TAŞ
12:00 İLH 3
Kuran Okuma ve Tecvid-VI
13:00 İLH 4
Tasavvuf Ekolleri
(Konf., Dersin Hocası )
I. 4-A-B M.ÖZAYDIN
13:00
Tasavvuf Ekolleri
(Konf., Dersin Hocası )
ALT4 M.ÖZAYDIN
13:00 İDİB 4
Kuran'da Ana Temalar
(Konf., Dersin Hocası )
17:00 İDİB 2
Öğretim Teknikleri ve Materyal Tasarımı
17:00
Öğretim Teknikleri ve Materyal Tasarımı
ALT4
ÇİLH
İ.KANBAZ
(Konf., Dersin Hocası )
F.K.BİREL
(Konf., Dersin Hocası )
M.UZUT
BÜTÜNLEME (10.06.2014 Salı)
İslam İbadet Esasları
09:00 İLH 1
İslam İbadet Esasları (Alttan)
11:00 İDİB 3
Yaşayan Dünya Dinleri
N.TOSUN
(Konf., Dersin Hocası )
(Konf., Dersin Hocası )
H.KIZIL
12:00 İLH 4
Kuran Okuma ve Tecvid-VIII
( Dersin Hocası )
13:00 İLH 4
İslâm Fıkıh Mezhepleri
(Konf., Dersin Hocası )
I. 4-A-B A.TAŞ
13:00 İLH 4
İslam Hukuku-II (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası )
O.CANPOLAT
13:00 İDİB 4
Seçmeli-II (Çağdaş Tefsir Metinleri II)
(Konf., Dersin Hocası )
M.UZUT
13:00 İDİB 1
13:00 İDİB 1
15:00 İLH 2
Temel Dini Bilgiler-II
Temel Dini Bilgiler-II (Alttan)
Felsefe Tarihi-I
A.ÇELİK
(Konf.)
II. Öğr 2-A-B-C (Konf. H.Yurter, R.Ablay, N.Arslan, H.Turan) I. Öğr. 2-A-B-C-D II. Öğr 2-D (22, 23, 24, Ö.Gunan, Ş.Adsoy, S.Bektaş,
A.Akdeniz, F. Dede, H.Zamur)
17:00 İDİB 2
Arapça-IV
17:00 İDİB 2
Arapça-IV (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası )
Arapça-II-IV-VI (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası )
(Konf., Dersin Hocası )
(Konf., S.Altay, F.Dede, A.Özenç,S.Çakır, A.Vergi)
Tefsir-I
09:00 İLH 1
Tefsir-I (Alttan)
09:00
ÇİDİB
Tefsir-I
09:00 İLH 2
Tefsir Usulü (Alttan)
11:00 İLH 3
İslam Felsefe Tarihi-II
11:00 İLH 2
İslam Felsefe Tarihi (Alttan)
ALAATTİN
TEKİN
N.HASIRCI
(İlgili Sınıflar)
Felsefe Tarihi-I (Alttan)
09:00 İLH 1
B.KANARYA, İ.KANBAZ
(Konf., H.Yurter, R.Ablay)
15:00 İLH 2
17:00 İLH
RIFAT ABLAY
A.TEMİZKAN
(Konf., Dersin Hocası )
09:00 İLH 1
HADİ TURAN
A.ARCA
HAMİT YÜRTER
BÜTÜNLEME (09.06.2014 Pazartesi)
(Konf., Dersin Hocası )
09:00 İLH 1
H.AKÇAY
H.AKÇAY
MU.ÇELİK, A.AKAY, N.TURGAY,
İ.AYDIN
(Konf., Dersin Hocası )
(Konf., Dersin Hocası )
N.TURGAY
(Konf., Dersin Hocası )
N.TURGAY
HALİL
AKÇAY
BÜTÜNLEME (11.06.2014 Çarşamba)
(Konf., H.Çavuşoğlu, F.Dede, S.Altay, A.Özenç)
12:00 İLH 2
Kuran Okuma ve Tecvid-III (Alttan)
13:00 İLH 4
Hitabet ve Mesleki Uygulama
13:00 İLH 4
Dini Hitabet
13:00 İDİB 4
Seçmeli-II (Kütçe Dini Metinler)
N.DERİN
(Konf., Dersin Hocası )
(Dersin Hocası )
N.DERİN
B.KANARYA
(Konf., Dersin Hocası )
D.IŞIKDOĞAN
(Konf., Dersin Hocası )
D.IŞIKDOĞAN
(Konf., Dersin Hocası )
H.KIZIL
(Konf., Dersin Hocası )
15:00 İLH 2
Arap Dili ve Edebiyatı-II
15:00 İDİB 2
Din Sosyolojisi
E.TANRIVERDİ, M.KULA
(Konf., Ş.Adsoy, H.Turan)
AS.KAYA
(Konf., Dersin Hocası )
15:00 İDİB 2
Din Sosyolojisi (Alttan)
17:00 İDİB 1
Arapça-II
(Konf., Dersin Hocası )
17:00 İDİB 1
Arapça-II (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası )
N.TURGAY
FADIL ÜNSAL
2
(Konf., A.Vergi, R.Ablay, S.Bektaş)
BÜTÜNLEME (12.06.2014 Perşembe)
09:00 İLH 3
09:00 İLH 3
Sistematik Kelam-II
Sistematik Kelam-I (Alttan)
M.YÜCE, A.AKGÜÇ, Y.ÖZTÜRK
(Konf., Dersin Hocası )
(Konf., B.Meçin, Ö.Gunan, H.Çavuşoğlu, S.Altay)
A.AKGÜÇ
O.BOZAN, A.ACAR, M.ÖZAYDIN,
M.S.MERMUTLU, M.ÇELİK
11:00 İLH 1
İslam Tarihi-I
11:00 İLH 1
İslam Tarihi-I (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası )
11:00 İLH 1
İslam Tarihi-II (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası )
O.BOZAN
13:30 İLH 4
Paleografi (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası )
A.ACAR
13:30 İDİB 4
Kültürler Arası Din Öğretimi
(Konf., Dersin Hocası )
(Konf., F.Dede, İ.Akay, H.Akçay)
15:30 İLH 2
Kelam Tarihi
15:30 İLH 2
Kelam Tarihi (Alttan)
09:00 İLH 1
Türk İslam Sanatları Tarihi
O.ATEŞ, M.ARPACI
M.YÜCE, A.AKGÜÇ
SİNAN
BEKTAŞ
AHMET
AKDENİZ
(Konf.)
BÜTÜNLEME (13.06.2014 Cuma)
(Konf., A.Özenç, M.Uzut)
09:00 İLH
11:00 İDİB 3
Dini Musiki
12:00 İLH 2
Kuran Okuma ve Tecvid-IV
13:00 İLH 3
İslam Mezhepler Tarihi-II
(Konf., Dersin Hocası)
( Dersin Hocası)
15:00
M.S.MERMUTLU
H.ÖNEN, İ.KANBAZ
İDİB 2
İslam Türk Edebiyatı
M.BOZAN, S.ARI
( Konf., H.Turan, A.Özenç)
(Konf., Dersin Hocası)
17:00 İDİB 1
Yabancı Dil-II
17:00 İDİB 1
Yabancı Dil-II (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası)
09:00 İDİB 1
Türkçe-II Sözlü Anlatım
(Konf., Dersin Hocası)
11:00 İDİB 3
12:00 İLH 1
Sosyolojiye Giriş (Alttan)
Din Felsefesi
Kuran Okuma ve Tecvid-I (Alttan)
M.UĞURLU ARSLAN
M.UĞURLU ARSLAN
(Konf., Dersin Hocası)
P.DEMİRULUS
(Konf., Dersin Hocası)
(Dersin Hocası)
H.ÖNEN
Din Felsefesi
13:00
Din Felsefesi
(Konf., Dersin Hocası)
B.SÖNMEZ
Din Felsefesi-II (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası)
B.SÖNMEZ
İDİB 2
Tefsir
(EskiMescid, F.Altın, A.Tekin)
A.ÇELİK
İDİB 2
Tefsir (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası)
İDİB 2
İslam'da Sanat ve Estetik
13:00 İLH 4
13:00
13:00
(Konf., Dersin Hocası)
(Konf., F.Altın, M.Çelik As.Kaya, A.Tekin, H.Akçay
15:00 İLH 2
Din Sosyolojisi-I
15:00 İLH 2
Din Sosyolojisi-I (Alttan)
09:00 İDİB 1
Sosyolojiye Giriş
09:00 İDİB 1
Sosyolojiye Giriş (Alttan)
11:00 İLH 3
İslam Hukuku-II
11:00 İDİB 3
Ahlak ve Değerler Eğitimi
12:00 İLH 1
Kuran Okuma ve Tecvid-II
13:00 İLH 4
İslam Ahlak Felsefesi (Alttan)
13:00 İDİB 4
13:00
ÇİLH
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
15:00 İLH 2
İslam Hukuk Usulü II
15:00 İLH 2
İslam Hukuk Usulü II (Alttan)
17:00 İDİB 1
İslam Tarihi
17:00 İDİB 1
İslam Tarihi (Alttan)
FATMA
ALTIN
B.SÖNMEZ
13:00 İLH 4
ALT4
İHSAN AKAY
K.NAZLI
(Konf., Dersin Hocası)
15:00
BÜTÜNLEME (17.06.2014 Salı)
FATİH DEDE
I. Öğr. 3-A-C-D ve II. Öğr. 3-A-B (Konf., F.Dede) I. Öğr. 3-B II. Öğr. 3-C-D (23, Dersin Hocası)
09:00 İLH 1
BÜTÜNLEME (16.06.2014 Pazartesi)
Türk İslam Sanatları Tarihi (Alttan)
M.ÇELİK, İ.YILDIZ, A.ACAR
(Konf., Dersin Hocası)
B.SÖNMEZ
AHMET TEKİN
F.ALTIN
P.Demirulus
(Konf., Dersin Hocası)
(Konf., R.Ablay, F.Ünsal, M.Uzut)
AS.KAYA
(Konf., Dersin Hocası)
(Konf., Dersin Hocası)
(Konf., Dersin Hocası)
(Dersin Hocası)
M.YİĞİT, O.CANPOLAT
D.IŞIKDOĞAN
B.KANARYA, İ.KANBAZ
(Konf., Dersin Hocası)
N.DERİN
(Konf., Dersin Hocası)
A.H.GÖKÇEK
(Konf., Dersin Hocası)
D.IŞIKDOĞAN
I.Öğr. A-B-C-D (Konf, S.Bektaş, H.Zamur, Ala.Tekin) II. Öğr. A-D ( 21, S.Çakır, Ö.Gunan), II. Öğr. B( 22, H.Çavuşoğlu, F.Ünsal), II.
Öğr.C(23, N.Arslan)
M.BAYAR
(Konf.)
( Konf., M.Çelik, As.Kaya)
(Konf.)
BÜŞRA
MEÇİN
M.ÇELİK
M. SAKİ
ÇAKIR
3
(Konf., İ.Akay, Ş.Adsoy, N.Arslan, A.Vergi, A.Akdeniz, S.Altay)
09:00 İLH 1
A.KELEŞ, H.M.BAĞCI, M.BİLEN, A.BUDAK
Hadis-I (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası)
Hadis-I
(Konf., Dersin Hocası)
09:00 İLH 1
Hadis Tarihi (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası)
09:00 İLH 2
Hadis (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası)
Ahkâm Hadisleri
(Konf., Dersin Hocası)
Ahkâm Hadisleri (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası)
N.TOSUN, M.BAYAR
(Konf., Dersin Hocası)
I. 3-A-C II. 3-C M.H.TEZOKUR
09:00 İLH 1
09:00
ÇİDİB
11:00 İLH 3
BÜTÜNLEME (18.06.2014 Çarşamba)
Hadis-I
11:00 İLH
11:00 İLH 3
11:00 İLH
11:00 İLH 3
Hıristiyanlıkta Kutsal Kitap Anlayışı
Hıristiyanlıkta Kutsal Kitap Anlayış
(Alttan)
11:00 İLH 3
Kur’an Hükümleri ve Modern Hukuk
Kur’an Hükümleri ve Modern Hukuk
(Alttan)
11:00 İDİB 3
Seçmeli-IV (Hadis)
12:00 İDİB 1
Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi-II
13:00 İDİB 4
Osmanlı Türkçesi
13:00 İLH 4
Günümüz Felsefi Akımlar (Alttan)
17:00 İLH 2
Din Psikolojisi
17:00 İLH 2
Din Psikolojisi (Alttan)
17:00 İDİB 2
Bilgisayar-II
09:00 İLH 1
Yabancı Dil
(Konf., Dersin Hocası)
(Konf., Dersin Hocası)
M.BİLEN
M.BİLEN
A.BUDAK
I. 3-B-D II. 3-B M.BAYAR, M.YİĞİT
M.H.TEZOKUR
II. 3-A II.3-D O.CANPOLAT
(Konf., Dersin Hocası)
(Konf., Dersin Hocası)
(Dersin Hocası)
(Konf., Dersin Hocası)
(Konf., Dersin Hocası)
I. VE II. 3-A A.BUDAK I. VE II. 3-B A.KELEŞ
H.ÖNEN
S.ARI
AS.KAYA
(Konf., Dersin Hocası)
09:00 İLH
Yabancı Dil (Alttan)
BÜTÜNLEME (19.06.2014 Perşembe)
10:30 İLH 3 Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar
C.ÇAYIR, T.KULA
(Konf., Dersin Hocası)
Y.S.OCAK
(Konf., Dersin Hocası)
Ü.ÖZTÜRK
(Konf., Dersin Hocası)
Ü.ÖZTÜRK
(Konf., Dersin Hocası)
I. 3-B II.3-D A.BUDAK
(Konf., Dersin Hocası)
Farsça Klasik Metinler
10:30 İLH 3
Farsça Klasik Metinler (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası)
A.ALKIŞ
10:30 İLH 3
Farsça Tasavvufî Metinler
(Konf., Dersin Hocası)
I. 3-A A.ALKIŞ
10:30 İLH 3
Farsça Tasavvufî Metinler (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası)
A.ALKIŞ
10:30 İLH 3
Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası)
A.ALKIŞ
10:30 İLH 3
İslâm Hukuk Sosyolojisi
(Konf., Dersin Hocası)
II. 3-A M.BAYAR
10:30 İLH 3
Osmanlı Türkçesi
(Konf., Dersin Hocası)
II. 3-C M.ÇELİK
10:30 İLH 3
Osmanlı Türkçesi (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası)
M.ÇELİK
(Konf., Dersin Hocası)
10:30 İDİB 3
Özel Öğretim Yöntemleri-I
10:30 İDİB 3
Özel Öğretim Yöntemleri-I (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası)
13:30 İLH 4
İbadetlerle ilgili Mesleki Uygulamalar
(Alttan)
(Konf., Dersin Hocası)
Seçmeli-VII (Hadis Metinleri)
15:00 İDİB 2 Seçmeli-II (Kelam) ve (İslam Akaidi)
(Konf., Dersin Hocası)
(Konf., İ.Çelik)
I. 3-C-D II. 3-B A.ALKIŞ
İslam Medeniyeti Tarihi
15:00 İLH 2
İslam Medeniyeti Tarihi (Alttan
N.TOSUN
A.BUDAK
Y.ÖZTÜRK
(Konf.,A.Vergi, H.Zamur)
17:00 İDİB 1
Eğitim Psikolojisi
17:00 İDİB 1
Eğitim Psikolojisi (Alttan)
(Konf.)
Eğitim Psikolojisi
(Konf.)
17:00
BÜTÜNLEME (20.06.2014 Cuma)
M.ÖNCÜ, O.BOZAN, M.ÖZAYDIN
(Konf.)
ÇİLH
(Konf., Dersin Hocası)
09:00 İDİB 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II
11:00 İLH 3
Dinler Tarihi-I
(Konf., Dersin Hocası)
11:00 İLH 3
Dinler Tarihi-II (Alttan)
(Konf., Dersin Hocası)
11:00 İDİB 3
Mezhepler Tarihi
11:00 İLH 3
İslam Mezhepler Tarihi-I (Alttan)
12:00 İDİB 2
Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi-IV
13:00 İLH 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
İMRAN ÇELİK
M.ARPACI
(Konf.,Ş.Adsoy)
15:00 İLH 2
HALİS
ÇAVUŞOĞLU
(Konf., Dersin Hocası)
10:30 İLH 3
13:30 İDİB 4
Ömer GÜNAN
SAADET
ALTAY
M.ÖNCÜ
İ.KAÇİRE, Y.AVANOĞLU
T.YAZAR
H.ASLAN
AS.KAYA, M.H.TEZOKUR
M.H.TEZOKUR
(Konf., Dersin Hocası)
MEHMET
ÇELİK
O.ATEŞ
(Konf., Dersin Hocası)
O.ATEŞ
(Dersin Hocası)
H.ÖNEN
(Konf., İ.Çelik, B.Meçin)
13:00 İLH 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Alttan)
H.ASLAN
(Konf.)
H.ASLAN
MEVLÜT
UZUT
(Konf., Dersin Hocası)
15:00 İLH 2
Tasavvuf-I
15:00 İLH 2
Tasavvuf-I (Alttan)
17:00 İDİB 2
Türk Eğitim Tarihi
A.ALKIŞ, M.ÖZAYDIN, M.S.MERMUTLU
(Konf., Dersin Hocası)
(Konf., Dersin Hocası)
08.06.2014
Prof. Dr. Abdulkerim ÜNALAN
Dekan
O.ATEŞ
Download

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ BÜTÜNLEME SINAVI TAKVİMİ (2014