2014 - 2015 İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI (İHU) PROGRAMLARI
DÖNEM-II 1. BLOK Koordinatör :Doç. Dr. U. FIRAT
ÖĞRETİM ÜYESİ
KOD DERS
A.D.
YER
Hasta sırrı ve mülkiyeti
Yrd. Doç. Dr.
(Güvenilirlik ve güvenilirliğin ihlali)
Cem UYSAL
Adli Tıp
İHUS-2
1
Fizik bakı teknikleri (inspeksiyon
Yrd. Doç. Dr.
palpasyon, perküsyon, oskültasyon)
Gamze BUCAKTEPE
Aile Hekimliği
İHUS-3
2
Yakınmaya yönelik
Yrd. Doç. Dr.
öykü alma
Velat ŞEN
Çocuk
İHUS-4
3
Kadın ve erkekte Üretral kateterizasyon, Yrd. Doç. Dr.
Prostat ve testis muayenesi
M.N. BODAKÇI
Üroloji
MBL
4
Damar yolu açma ve
Yrd. Doç. Dr.
İV sıvı uygulama
Mustafa İÇER
Acil
MBL
5
Çocuklarda İntramüsküler,
Yrd. Doç. Dr.
İV ve subkutan enjeksiyon
Servet YEL
Çocuk cerrahisi
MBL
6
Yetişkinlerde İntramüsküler,
Yrd. Doç. Dr.
İV ve subkutan enjeksiyon
Abdullah OĞUZ
Genel Cerrahi
MBL
7
Göbek kordonu bakımı ve
Yrd. Doç. Dr.
bebek hijyeni
İlhan TAN
Çocuk
MBL
8
Yrd. Doç. Dr.
Meme muayenesi
Ömer USLUKAYA
Genel Cerrahi
MBL
9
Boğaz Kültürü ve
Prof. Dr.
Mikrobiyoloji
Nezahat AKPOLAT
Mikrobiyoloji
Öğr. Lab.
10 antibiyogram
Tüm Öğretim Üyeleri
11 S I N A V
GRUPLAR
TARİH
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
08.09.2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15.09.2014
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
22.09.2014
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
29.09.2014
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
13.10.2014
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
20.10.2014
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
27.10.2014
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
03.11.2014
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
10.11.2014
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
24.11.2014
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01.12.2014
Telafi
06.01.2015
Teorik ve Pratik Sınavı
KOD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2014 - 2015 İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI (İHU) PROGRAMLARI
DÖNEM-II 2. BLOK Koordinatör :Doç. Dr. U. FIRAT
ÖĞRETİM ÜYESİ
DERS
A.D.
YER
Ağrı tedavisinde
Doç. Dr.
anamnez ve muayene
Haktan KARAMAN
Anesteziyoloji
İHUS-2
Yrd. Doç. Dr.
Zor hasta görüşmesi
Mehmet GÜNEŞ
Psikiatri
İHUS-3
Klinik radyolojide diagnostik
Yrd. Doç. Dr.
algoritmalar ve Direk Grafi okuma Salih HATTAPOĞLU
Radyoloji
İHUS-4
Yrd. Doç. Dr.
Nazogastrik sonda
Hasan Mansur DURGUN
Acil
MBL
Yara temizliği ve pansumanı,
Yrd. Doç. Dr.
Abse drenajı
Mehmet Veysi BAHADIR
cerrahi
MBL
Yrd. Doç. Dr.
DKÇ muayenesi
Gamze BUCAKTEPE
Aile Hekimliği
MBL
Yrd. Doç. Dr.
kulak zarı muayenesi
Aylin GÜL
KBB
MBL
EKG (Elektrokardiyografi) çekimi Yrd. Doç. Dr.
ve EKG Okuma
M. Zihni BİLİK
Kardiyoloji
MBL
Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Prof. Dr. Ali CEYLAN
Hastalıklar Şb. ziyareti
Yrd. Doç. Dr. Y.PALANCİ Halk Sağlığı
DZ
112 Acil servis ve
Yrd. Doç. Dr.
112 Ambulans Ziyareti
Recep DURSUN
Acil
DZ
Tüm Öğretim Üyeleri
SINAV
TARİH
02.02.2015
09.02.2015
16.02.2015
23.02.2015
02.03.2015
09.03.2015
06.04.2015
20.04.2015
04.05.2015
11.05.2015
18.05.2015
25.05.2015
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
C
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
D
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
GRUPLAR
E
F
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
1
1
2
2
3
3
4
4
5
SINAV
G
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
H
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
I
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
J
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DÖNEM-2-ÖĞRENCİ PANELLERİ
Koordinatör: Doç.Dr. Mutalip ÇİÇEK
Doç.Dr. Mahmut BALKAN
Doç.Dr. Ayfer AKTAŞ
Yrd.Doç.Dr.S. K. TAŞ
Yrd.Doç.Dr. B. ERCAN
02.12.2014 Salı 08..30
03.12.2014 Çarşamba 08.30
10.02.2015 Çarşamba 13.30
18.02.2015 Çarşamba 13.30
17.03.2015 Salı 13.30
01.04.2015 Çarşamba 13.30
03.04.2015 Cuma 13.30
24.04.2015 Cuma 13.30
Download

gruplar tarih abcdefghıj 08.09.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15.09.2014