07.11.2014
Basınç Yaralarının Oluşumu ve Evreleri
BASINÇ YARALARININ OLUŞUMU
VE EVRELERİ
10.Sınıf
Meslek Esasları ve Tekniği
Sağlıklı
Deri
Katmanları
3.Hafta ( 29.09-03 / 10 / 2014 )
1.) BAS. YAR.OLUŞUM ve EVRELERİ
2.) BASINÇ YARALARININ ÖNLENMESİ
3.) TEDAVİ SONU KOMPLİKASYONLAR
4.) TEDAVİ ve HEMŞİRELİK BAKIMI Slayt No: 5
2
Basınç Yaralarının Oluşumu ve Evreleri
Evre 1 : Deride bastırmakla solmayan kızarıklık var.
( uyarı evresi )
3
Basınç Yaralarının Oluşumu ve Evreleri
Evre 3 : Deri,deri altı dokularda kas tabakasının altına
inmeyen tam kayıp vardır. Ülser derindir.
5
Basınç Yaralarının Oluşumu ve Evreleri
Evre 2 : Epidermis, dermiş,veya ikisinde birden doku
kaybı vardır. Ülser yüzeyeldir.
4
Basınç Yaralarının Oluşumu ve Evreleri
Evre 4 : Tam derinlikte doku kaybı vardır.
6
1
07.11.2014
Basınç Yaralarının Önlenmesi
BASINÇ YARALARININ ÖNLENMESİ
1.) Hasta bütün olarak değerlendirilmeli,
2.) Riskli hastalarda ; basınç,sürtünme ve tahriş
gücünün etkisi azaltılmalı,
3.) Basınca en fazla maruz kalan kemik çıkıntılarının
üzerindeki basınç azaltılmalı,
4.) Vücudun hiçbir bölgesinde 32 mm Hg ‘dan daha
fazla basınç olmasına izin verilmemeli.
7
Basınç Yaralarının Önlenmesi
Basınç Yaralarını Önlemek İçin Hastaya Verilecek
Pozisyonlar
9
Basınç YarasıTedavisi Sonrası Gelişebilecek
Erken ve Geç Dönem Komplikasyonlar
BASI YARASI TEDAVİSİ SONRASI GELİŞEBİLECEK
KOMPLİKASYONLAR
1.) Erken Postoperatif Komplikasyonlar
a) Hematom
b.) Seroma Oluşumu
c.) Yara Enfeksiyonları
d.) Flap Nekrozu
e.) Sütur Hatlarında Açılma
11
Basınç Yaralarının Önlenmesi
Basınç Yaralarının Önlenmesi :
1.) Hareket ve Pozisyon Değiştirme
2.) Beslenme
3.) Cilt Bakımı
4.) Hasta Yatakları
5.) Bası Azaltmada Kullanılan Araçlar
8
Basınç Yaralarının Önlenmesi
Bası Azaltmada Kullanılan Araçlar
10
Basınç Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek
Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları
2.) Geç Dönem Komplikasyonlar :
a.) Bası Yaralarının Tekrarlaması ( en sık )
b.) Karsinom ( nadir )
12
2
07.11.2014
Basınç Yaralarının Tedavisi ve
Hemşirelik Bakımı
Basınç Yaralarının Tedavisi ve
Hemşirelik Bakımı
BASINÇ YARALARININ TEDAVİSİ
ve
HEMŞİRELİK BAKIMI :
1.) Sistemik Tedavi
2.) Lokal Tedavi
a.) beslenme
b.)anemi
a.) konservatif tedavi
c.)enfeksiyon
b.) cerrahi tedavi
d.)spazmın giderilmesi
e.) kontraktürlerin
düzeltilmesi
f.) basının giderilmesi
13
Basınç Yaralarının Tedavisi ve
Hemşirelik Bakımı
15
Basınç Yaralarının Tedavisi ve
Hemşirelik Bakımı
17
14
Basınç Yaralarının Tedavisi ve
Hemşirelik Bakımı
16
Basınç Yaralarının Tedavisi ve
Hemşirelik Bakımı
18
3
07.11.2014
Basınç Yaralarının Tedavisi ve
Hemşirelik Bakımı
19
Basınç Yaralarının Tedavisi ve
Hemşirelik Bakımı
21
Basınç Yaralarının Tedavisi ve
Hemşirelik Bakımı
23
Basınç Yaralarının Tedavisi ve
Hemşirelik Bakımı
20
Basınç Yaralarının Tedavisi ve
Hemşirelik Bakımı
22
Basınç Yaralarının Tedavisi ve Hemşirelik
Bakımı
24
4
07.11.2014
Basınç Yaralarının Tedavisi ve
Hemşirelik Bakımı
25
Basınç Yaralarının Tedavisi ve
Hemşirelik Bakımı
26
Basınç Yaraları
HAZIRLAYAN
HARİKA
ATA
27
5
Download

Dosya 2