HEMŞİRELİK HİZMETLERİ
HASTA ÖN DEĞERLENDİRME
FORMU
DOKÜMAN NO
İLK YAYIN TARİHİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
SAYFA NO
TOTM-FRM-314
19.04.2009
07.03.2014
1
1/2
Adı Soyadı:
Yatış Tarihi: ………../………../20……..
Bölümü:
Kan Grubu:
Yaş:
Bilinç
Açık
Kapalı
Yakını Yok
Tanı:
Geliş Hikayesi:
Allerji:
(Belirtiniz)
Yok
Kronik Hastalıklar
Hasta Bilekliği takıldı
Var
DM
Geçirilmiş Hastalıklar/
Ameliyatlar
Sürekli Kullandığı
Cinsiyet:
İlaç
---------------------------KOAH
HT
Yok
Var
Diş Protezi
Yiyecek
Diğer
---------------------------- --------------------------KBY
Kalp Yetmezliği
Diğer
__________________________________________________
__________________________________________________
__
Kalp Pili
Kalp Kapakcığı
Diğer
SÜREKLİ KULLANDIĞI İLAÇLAR
Hastadan teslim alındı
1
5
2
6
3
7
4
Alışkanlıklar
8
Yok
Var
Sigara
Alkol
Çocuk Hastalar
Kaçıncı Çocuk
Aşılar
Kalıtsal Hastalık
BCG
Karma
Kardeş Ölümü
Kızamık
Hepatit
Annenin Gebelikte Geçirdiği Hastalıklar:
Dil Gelişimi:
Yaşına Uygun
Yaşına Uygun Değil
Açıklayınız
Mental Motor Gelişim Yaşına Uygun
Yaşına Uygun Değil
Açıklayınız
Beslenme
Biberon
Anne Sütü
Yaşına Uygun
HASTA EĞİTİMİ
Servisi işleyişi ve vizit kuralları hakkında bilgilendirildi(Yemek saatleri,hasta ve
yakının uyması gereken kurallar,ziyaret saatleri ve kuralları, telefon kullanımı,
tuvalet-banyo kullanımı, hekimin günlük vizitleri )
Beslenme hakkında bilgi verildi.
El hijyeni hakkında bilgi verildi
Sigaranın zararaları ve bırakma tavsiye eğitimi verildi
Bakıma ilişkin dikkat edeceği hususlar hakkında bilgi verildi
Atıkların ayrıştırılması hakkında bilgi verildi
Düşme hakkında bilgi verildi
GÖRÜŞMEYİ YAPAN HEMŞİRE:
GÖRÜŞÜLEN KİŞİ:
Hemşire/İmza
Yetişkin Hastalar İçin İtaki Düşme Ölçeği
DÜŞME RİSK FAKTÖRLERİ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
MİNÖR
RİSK FAKTÖRLERİ
65 Yaş ve üzeri
Bilinç kapalı
Son 1 ay içinde düşme öyküsü var.
Kronik hastalık öyküsü var.**
Ayakta veya yürürken fiziksel desteğe (yürüteç, koltuk değneği, kişi desteği gibi) gereksinimi var.
Üriner-fekal inkontinası var.
Görme durumu zayıf
Günlük 4’ten fazla ilaç kullanımı var.
Hastaya bağlı 1 veya 2 adet bakım ekipmanı var.***
Yatak korkulukları bulunmuyor veya çalışmıyor.
Yürüme alanında fiziksel engel(ler) var.
Bilinç açık koopere değil
Ayakta veya yürürken denge problemi var.
Baş dönmesi var.
Ortostatik hipotansiyonu var.
Görme engeli var.
Bedensel engeli var.
Hastaya bağlı 3 ve üzerinde bakım ekipmanı var.***
Son 1 hafta içinde riskli ilaç kullanımı var. ****
TOPLAM SKOR =
DÜŞÜK RİSK > Toplam skor 1-4 arasında
YÜKSEK RİSK > Toplam skor 5 ve üzerinde > Dört yapraklı yonca figürü asılır.
MAJÖR
RİSK FAKTÖRLERİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
SKOR*
Çocuk Hastalar İçin Harizmi Düşme Ölçeği
PUAN
RİSK FAKTÖRLERİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
5
15
5
5
5
5
5
5
Nörolojik hastalığı/semptomu var.
Oksijenlenme değişikliği var.
Düşme riski açısından özellikli hastalığı/semptomu var.
Hasta uygun yatakta yatırılmıyor.
Görme engeli var.
Hastaya bağlı 3 ve üstünde bakım ekipmanı var.
Ayakta/yürürken fiziksel desteğe (yürüteç, koltuk değneği, kişi desteği vb.) ihtiyacı var.
Hasta post-op. ilk 48 saatlik dönemde.
Riskli ilaç kullanımı var.
Toplam Puan
Mobilite
İnkontinans
Puan
Aktivite
Puan
Mental
Durum
Puan
Puan
Fiziksel
Durum
Puan
BASI YARASI RİSKİNİ ÖLÇME (Norton Bası Skalası)
İyi
4
Açık
4
Yürüyor
4
Tam
4
Yok
4
Orta
3
Apatik
3
Yardımla yürüyor
3
Hafif kısıtlı
3
Bazen
3
Zayıf
2
Konfüze
2
Sandalyeye
bağımlı
2
Çok kısıtlı
2
Çok kötü
1
Stupor
1
Stupor
1
İmmobil
1
Genellikle/
idrar
İdrar ve
gaita
TOPLAM PUAN
RISK YOK
12 ve
↑
YÜKSEK Risk
1-11
2
1
Toplam
Download

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ HASTA ÖN DEĞERLENDİRME FORMU