DAL
ABSTRACT NO.
POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ
BAŞLIK
AYAK-AYAK BİLEĞİ
P-078
Talar osteokondral lezyonlarda single-photon emisyon computerize
tomografi/computerize tomografion tanısal değeri
EKSTRENAL FİKSASYON
P-143
Distal radius kaynamamalarında intraoperatif eksternal fiksatör kullanımı
EL CERRAHİSİ
P-139
Lateral epikondilitte ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin uzun dönem etkinliği
GENEL ORTOPEDİ
P-214
Erken dönem enfeksiyonun kırık kallusunun üzerine biyomekanik ve histolojik etkisi:
Deneysel hayvan modeli
OMURGA
P-395
Üç boyutlu model kullanılarak omurga cerrahisi uygulamaları
OMUZ-DİRSEK
P-034
ORTOPEDİK ONKOLOJİ
P-620
PEDİATRİK ORTOPEDİ
P-344
SYADC
P-021
SYADC
P-029
TRAVMA
P-489
Glenoid defektli hastalarda greftleme uygulanmadan uygulanan ters omuz protezi
sonuçları
Ekstemitelerde major vasküler yapılarla ilişkili büyük malign tümörlerle mücadele
tecrübelerimiz
YAZAR
Cüneyt Tamam, Müge Öner Tamam, Düzgün Yıldırım, Mehmet
Mülazımoğlu
Mehmet Akdemir, Mehmet Aykut Türken,
Ahmet Cemil Turan, Mustafa Hulusi Özkan, Ahmet Ekin
Canan Gönen Aydın, Serkan Aykut, Kahraman Öztürk, Fatih Arslanoğlu,
Nurdan Kocaer
Fuat Bilgili, Halil İbrahim Balcı, Kayahan Karaytuğ,
Kerim Sarıyılmaz, Ata Can Atalar, Bilge Bilgiç,
Ergün Bozdağ, Meral Tuna, Nezahat Gürler
Erbil Oğuz, Ömer Erşen, Tolga Ege, Burak Bilekli, Engin Yalçın
Gazi Huri, Yoon Suk Hyun, Steve A. Petersen,
Umasuthan Srikumaran, Edward G. Mcfarland
Ahmet Fevzi Kekeç, İlknur Günaydın Bahar, Fener Çelebi,
Bedii Şafak Güngör
Altuğ Duramaz, Gökhan Peker, Levent Arslan,
Gelişimsel kalça displazisi tanısında kalça ultrasonografisi: Bakırköy tecrübesi
Mustafa Gökhan Bilgili, Ersin Erçin, Cemal Kural
Ön çapraz bağ tamirinde çift demet ve tek demet için tibial kanal açılması menüskus ön Ahmet Karakaşlı, Onur Başçı, Ahmet Karaaslan,
boynuz bağlantılarını iadrojenik yaralanması
Mehmet Erduran, Erol Kaya, Amaç Kiray
Murat Özşahin, Halil İbrahim Bekler, Ruhat Tanlı, Yiğit Erdağ, Mehmet
ÖÇB REKONSTRÜKSİYONU SONRASI KİNEZYOFOBİ
Kezer
Bilgisayar ortamında oluşturulan tibia diafiz transvers kırığının plakvida modelleri
Ahmet Emre Bayramoğlu, Yılmaz Tomak,
iletespitinde kemik-plak-vida üzerindeki gerilme sonuçlarının sonlu elemanlar yöntemi
Alper Çıraklı, Hasan Göçer, Birol Gülman
ile değerlendirilmesi; biyomekanik çalışma
Download

DAL ABSTRACT NO. BAŞLIK YAZAR POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ