Bilimsel Kurul
Ertuğrul AKŞAHİN
Kemal AKTUĞLU
Cebrail ALEKBEROV
Arman APELYAN
Mehmet ARAZİ
Raffi ARMAĞAN
Cevdet AVKAN
Halil BEKLER
Ali BİÇİMOĞLU
Mustafa Gökan BİLGİLİ
Ercan ÇETİNUS
Bilal DEMİR
Bahtiyar DEMİRALP
Hüseyin DEMİRÖRS
Kemal DURAK
İrfan ESENKAYA
Abdullah GÖĞÜŞ
Uğur GÖNÇ
Mahir GÜLŞEN
Mehmet Akif GÜLEÇ
Hasan HAVİTÇİOĞLU
Özgür KARAKOYUN
Hakan KINIK
Vecihi KIRDEMİR
Mahmut KÖMÜRCÜ
Ünal KUZGUN
Salih MARANGOZ
Güvenir OKÇU
Hakan ÖZDEMİR
Ufuk ÖZKAYA
Atilla PARMAKSIZOĞLU
Oğuz POYANLI
Mustafa SEYHAN
Sami SÖKÜCÜ
Mehmet SUBAŞI
Serdar TUNCER
Metin TÜRKMEN
Muharrem YAZICI
Yalçın YÜKSEL
Uluslararası Bilimsel Kurul
Bruce FOSTER (Avusturalya)
Joachim HORN (Norveç)
Albert HANDLBAUER (Avusturya)
Thomas KERN (Almanya)
Michael WEBER (Dubai)
Peter THALLER (Almanya)
Değerli meslektaşlarımız
TOTBİD – Ortopedik Travma Şubesi adına sizleri 22-24 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenecek
olan "Posttravmatik komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi: Kaynamama, Deformite ve
Enfeksiyon Kursu"na davet etmekten onur duyuyoruz. Bu toplantıda ülkemizden ve yurt
dışından erişkin ve pediatrik travma, travma-komplikasyonları, uzatma ve deformite
cerrahisi konularında deneyimli meslektaşlarımız görev almaktadırlar. Ayrıca toplantımız; her
kursiyerin 1/1 ortoröntgenografiler üzerinde "EPF Metodu" ile deformite analizine,
deformitesi olan kemik modellerde uygulamalı çalışmasına imkan vermekte; modeller
üzerinde pozisyon vidası yerleştirme teknikleri ve akıllı fiksatörler için bilgisayar programı
laboratuvarı içermektedir
TOTBİD
Türk Ortopedi ve
Travmatoloji
Birliği Derneği
TOTBİD
Ortopedik
Travma
Şubesi
Laboratuvar günü (3.gün) ücretlidir ve katılım 30 yurtiçi katılımcı ile sınırlıdır. Birinci ve ikinci
günler konferanslar ve olgu tartışmaları şeklinde herkese açık ve ücretsizdir.
Katılımınız ile bilimsel düzeyinin daha da yükseleceğine inandığımız bu toplantıda sizleri
görmekten mutluluk duyacağız.
Prof. Dr. Metin KÜÇÜKKAYA
Prof. Dr. Hakan KINIK
Bu üç günlük toplantı, posttravmatik komplikasyonların önlenmesi ve tedavisine
odaklanmaktadır. Toplantının ilk iki günü ücretsizdir ve tüm meslektaşlarımız davetlidir.
Üçüncü gün ise laboratuvar çalışmalarına ayrılmıştır ve yurtiçi katılım 30 kişi ile sınırlıdır. Bu
kısım, her iki kursiyere bir tane olmak üzere deformiteli kemik model, 1/1 oranında
ortoröntgenografi, ve blok vidası uygulama modelleri içerdiği için ücretlidir ve
sınırlandırılmıştır. Laboratuvar çalışmaları "EPF Metodu" ile ameliyat öncesi planlama,
"Uzayabilen İntramedüller Çiviler" ve "akıllı fiksatörleri" de içeren diğer eksternal fiksatör
sistemlerindeki teknik uygulama ve yardımcı püf noktalarını içermektedir.
Amaç ve hedefler
§ Posttravmatik komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi
§ "Uzayabilen intramedüller çivilerin" uygulamalarındaki deformite
analizi, planlanması ve uygulama teknikleri
§ Akıllı eksternal fiksatör için bilgisayar programı kullanımı
§ Pozisyon vidasının doğru uygulaması
Format
§ İnteraktif konferanslar
§ Diz çevresi deformitelerinin analizi ve osteotomilerinin planlaması – "EPF Metodu"
§ Kemik modeller üzerinde "İntramedüller Çiviler" ile uzatma ve deformite düzeltilmesi
§ Kemik modeler üzerinde "Retrograd Çivi Üzerinden Uzatma" (LORN) tekniğinin
uygulanması
§ Model üzerinde "Pozisyon Vidası" uygulaması çalışması
§ Taylor Spatial Frame bilgisayar programı üzerinde çalışma
Posttravmatik Komplikasyonların
Önlenmesi ve Tedavisi:
Kaynamama, Deformite ve Enfeksiyon
http://www.posttrauma.net
22-24 Mayıs, 2014
Florence Nightingale Hastanesi
İstanbul
1.Gün
2. Gün
3.Gün
22 Mayıs 2014: Kaynamama ve Enfeksiyon
23 Mayıs 2014: Deformite ve Kısalık Cerrahisi
24 Mayis 2014: Laboratuar günü
07:00 - 08:20 Kahvaltı
08:20 - 08:40 Açılış
FNH idari direktörü: Mücahit Atmanoğlu
Ortopedik Travma Şubesi Başkanı: Mehmet Subaşı
TOTDER Başkanı: Yavuz Kabukçuoğlu
TOTBİD Başkanı: Sait Ada
07:30 - 08:30 Kahvaltı
07:30 - 08:30 Kahvalti
Deformite ve Kısalık Cerrahisi
08:30 - 10:00 Drawing lab for analysis & planning of osteotomies around the knee
Peter Thaller
Kaynamama
Yönetici: Ünal Kuzgun, Halil Bekler
08:40 - 09:00 Kaynamama: Mekanizma, nedenleri, sınıflama, temel prensipler
Vecihi Kırdemir
09:00 - 09:20 İM çivilemede kanal daraltıcı teknikler, Oğuz Poyanlı
09:20 - 09:40 Alt ekstremite kaynamamalarında çivi değişimi, Güvenir Okçu
09:40 - 10:00 Kaynamama tedavisinde “Sandöviç tekniği”, Abdullah Göğüş
10:00 - 10:20 Tartışma
10:20 - 10:40 Kahve arası
Enfeksiyon
Yönetici: Atilla Parmaksızoğlu, Ercan Çetinus
10:40 - 11:00 Posttravmatik enfeksiyonlarda debridman ve tedavi teknikleri
Hakan Kınık
11:00 - 11:20 Weber kablo teknigi ile osteomyelitte internal kemik transportu
Michael Weber
11:20 - 11:40 Kemik defektlerinin tedavisinde “Masquelet ” tekniği, Ertuğrul Akşahin
11:40 - 12:00 İlizarov ile kemik transportunda karşılaşılan sorunlar, Kemal Aktuğlu
12:00 - 12:20 Tartışma
12:20 - 13:00 Öğle yemeği - Kırık tedavisinde yeni konsept - Foto dinamik kemik
stabilizasyon sistemi (Illuminoss)
Kaynamama ve Enfeksiyon
Yönetici: İrfan Esenkaya, Mehmet Subaşı
13:00 - 13:20 Posttravmatik komplikasyonların önlenmesi ve tedavisinde unilateral
fiksatörler, Bahtiyar Demiralp
13:20 - 13:40 Posttravmatik komplikasyonların önlenmesi ve tedavisinde Taylor Spatial
Frame, Metin Küçükkaya
13:40 - 14:00 Posttravmatik kısalık ve deformitelerin tedavisinde kombine teknikler
Bilal Demir
14:00 - 14:20 Tartışma
14:20 - 14:40 Kahve arası
Kaynamama ve Enfeksiyon
Yönetici: Ali Biçimoğlu, Cevdet Avkan
14:40 - 15:00 Kötü kaynama ve kaynamamada deneyimler, Mahir Gülşen
15:00 - 15:20 Humerus kaynamamaları, Yalçın Yüksel
15:20 - 15:40 Diz çevresi osteotomileri, Mehmet Arazi
15:40 - 16:00 Radius distal uç kırıklarında kabul edilebilir sınırlar ve kötü kaynamanın
tedavisi, Mahmut Kömürcü
Olgu tartismasi - Moderatör: Kemal Durak
16:00 - 17:30 Mehmet Subaşı
Uğur Gönç
Hakan Özdemir
Cebrail Alekberov
17:30
Günsonu
Yönetici: Metin Türkmen, Kemal Aktuğlu
08:30 - 08:50 Genel bilgiler, klinik muayene ve kabul edilebilir sınırlar, Hakan Kınık
08:50 - 09:10 Deformitelerin radyolojik değerlendirilmesi; Direk grafiler, BT, EOS
Sami Sökücü
09:10 - 09:30 Deformite analizi, normal standartlar, Özgür Karakoyun
09:30 - 09:50Pediatrik postravmatik komplikasyonlarda ortaya çıkacak nihai kısalığın tahmini
Salih Marangoz
09:50 - 10:10 Kahve arası
Uzayabilen Çiviler
10:00 - 10:20 Kahve arası
10:20 - 11:50 Working on software for TSF (Tailor Spatial Frame)
(fracture reduction and deformity)
Michael Weber
11:50 - 12:30 Öğle yemeği
12:30 - 13:20 Bone lab for lengthening and deformity correction with intramedullary nails
(Fully implantable systems & Standard nails), Peter Thaller
13:20 - 13:40 Bone lab for Retrograde LON technique, Metin Küçükkaya
Yönetici: Peter Thaller, Hasan Havitçioğlu
10:10 - 10:30 Posttravma endikasyonlarinda uzayabilen çiviler, Thomas Kern
10:30 - 10:50 Uzatma ve deformite düzeltilmesinde Precice çivisinin erken sonuçları
Albert Handlbauer
10:50 - 11:10 Avusturalya'nın 10 yıllık Fitbone tecrübesi, Bruce Foster
11:10 - 11:30 Motorlu çiviler ve Ilizarov teknigi ile femur uzatma sonuçlarinin
karsilastirilmasi, Joachim Horn
11:30 - 11:50 Tartışma
13:40 - 14:00 Modeller üzerinde pozisyon vidasi uygulama çalismasi, Oguz Poyanli
14:00
Kapanış
ANA SPONSORLAR
11:50 - 12:40 Öğle yemeği - STRUCSURE™ CP – New Generation Bone Graft Substitute
12:40 - 13:10 Tamamen implante edilebilen 5 farklı uzatma çivisi ile tecrübelerimiz
Peter Thaller
13:10 - 13:30 Kısalık ile beraber olan ipsilateral femur ve tibia defomitelerinin uzayabilen
çiviler ile tedavisi, Metin Küçükkaya
13:30 - 13:50 Uzayabilen çivilerin rehabilitasyon özellikleri, Arman Apelyan
13:50 - 14:10 Uzatma ve deformite cerrahisi sonrası skarlara kozmetik yaklaşım,
Serdar Tuncer
14:10 - 14:30 Tartışma
14:30 - 14:50 Kahve arası
Pediatrik Post-travma
SPONSORLAR
Yönetici: Hakan Kınık, Mehmet Akif Güleç
14:50 - 15:20 Remodeling; Kimde? Ne kadar? Nasıl?, Muharrem Yazıcı
15:20 - 15:50 Diz çevresi deformite ve malformasyonlarının tedavisi, Michael Weber
15:50 - 16:20 Pediatrik olgularda uzayabilen civiler ile uzatma – Fiz hattının rolü
Bruce Foster
16:20 - 16:30 Tartışma
Olgu tartismasi - Moderatör: Kemal Durak
16:30 - 17:30 Ufuk Özkaya
Hüseyin Demirörs
Mustafa Seyhan
Raffi Armağan
17:30
Gün sonu
www.posttrauma.net
İletişim - TOTBİD
Emre Aktuna
Tel: 0312 436 11 40
Faks: 0312 436 27 16
E-posta: [email protected]
Download

Posttravmatik Komplikasyonların