A K D O Ğ A N T O PA Ç L I O Ğ L UA L İ C A N DA Ş A S U M A N
Ç ATA L K AYA ATA Ç E L A L M I Ş AT İ Y E G Ü L S E R A R I K K A N
AY Ş E E R G İ NAY Ş E G Ü L A K S UAY T E NA R T E R B A H A R
A K Ç U R A B AY R O B E R R İ N E M R E B İ L G E O N U R B İ R S E N
G Ü V E N B Ü N YA M İ N B A L A M İ R C İ H ATAY D O Ğ A N Ç O B A N
R E S S A M S Ü L E Y M A N Ş A H İ N DA G M A R G Ö Ğ D Ü N E M İ N E
A S L A N E R D O Ğ A N S E Ç İ L F U N DA İ Y C E T U N C E L F Ü S U N
K Ö K S A L G Ö K B E N K I Z I L G Ü L G Ü L AY Y Ü K S E L G Ü L D E N
G Ü L H Ü N Y I L M A Z T Ü R K S O M A S E R G İ S İ H A L İ L A K K U RT
H A M İ D E Ö NA L H A N DA N Ç Ö L A Ş A N H A S A N TA Ş D E M İ R
H AV VA Ö Z K I R H İ K M E T Ç E T İ N K AYA H Ü S N İ Y E Ö Z K A N
İBRAHİMAKINCIİBRAHİMKUZEYİLKERSARIİSMET
Ö Z D U R M U Ş K AY H A NAY B AT L I M A R E K B R Z O Z O W S K I
M E H M E T K I YAT M E M İ K K İ B A R K AYA M İ N E G E N Ç T Ü R K
M U S T A FA A Y A Z N A L A N Ö Z Ç E L E B İ N E B A H A T K U R Ç
N U R A N H A Z A N N U R E T T İ NA K K AYA O S M A NA K B AY
ÖZLEMAKSOYREYHANŞAHİNSERAPKALINSEZAİ
K A R A Ş Ü K R A N İ S T A N B U L L U T Ü L A Y Ç A T A L VA H İ D
T A L İ P VA H İ D E Y I L M A Z Z E H R A Ö Z Y Ü K S E L Z E Y N E P
B U L U T Z E Y N E P K U B AT TA N E R Z Ü B E Y D E VA R A N
İNTES Sanat Galerisi
doku
Sevgili Sanatsever Dostlarımız,
Üzülerek belirtmeliyiz ki, iş kazaları çalışma hayatının en önemli sorunu olmayı sürdürüyor.
Neredeyse her gün, Türkiye’nin farklı yerlerinde yaşanan bu iş kazaları konusunda toplum olarak gerekli duyarlılığı gösteremiyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Oysa, aileler bu tarifsiz acıyı ömürlerinin sonuna kadar
hissediyorlar.
13 Mayıs 2014 günü Soma’da yaşanan maden faciası ise iş kazaları gerçeğini bir kez daha gündeme getirdi. Bu
faciada 301 işçi kardeşimiz yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren kardeşimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Ailelerine
metanet ve sabırlar diliyoruz. Acılar tüm Türkiye’yi tek bir noktada birleştirdi.
Yaşanan bu faciadan toplum olarak gerçekten ders çıkarmalıyız. Soma’yı unutmamalı, unutturmamalıyız. Bu elim
olayı yeni ve daha güvenli iş yaşamı içim bir eşik haline getirmeliyiz.
Türk halkı ülkemiz genelinde kampanyalar başlattı. İNTES olarak yaşamını yitiren kardeşlerimizin çocuklarının
eğitimlerine biz de katkıda bulunmak istedik.
Bu amaca hizmet etmek üzere Doku Sanat Galeri’leri sahip ve yöneticisi Mehmet Kıyat’ın büyük çabalarıyla
önemli sanatçılarımız İNTES Sanat Galerisinde bir araya geldiler. Bu sergiden elde edilecek gelir “işçi çocuklarının
eğitimi”ne yönelik bir kaynak olacak.
Katkısı olan herkese içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Artık, iş kazalarının konuşulmadığı günler diliyoruz. Çünkü biliyoruz ki “Her şey insan içindir. İnsan yaşamı her
şeyden değerlidir.”
Saygılarımızla.
Celal Koloğlu
İlişki kurabildiğimiz ressam arkadaşlarımızın katkılarıyla SOMA için, 67 resimlik bir sergi düzenledik. Myanmar
Kasırgası ve Haydi Kızlar Okula kampanyaları gibi, satışların % 100’ü bağış olarak SOMA’ya gidecek. Kalan
resimleri sanatçılara iade etmeyecek tümünü paraya çevirebilmeye çalışacağız.
Daha önceki sergilerde olduğu gibi; İNTES (İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası) salonlarını verip, davetiye,
katalog ve açılış masraflarını üstlenerek bizlere çok yardımcı oldular. İNTES Yönetim Kuruluna ve tüm üyelere
ayrı ayrı teşekkürü borç biliyoruz.
Yaşamını yitiren tüm emekçileri tarih unutmayacaktır, buna da inanıyoruz. Tümüne rahmetler, yakınlarıyla
Türkiye’mize de baş sağlığı diliyoruz. Bıraktıkları ışık tüm ülkemizi aydınlatacaktır. Bir Uyanış Simgesi olarak
gelecek kuşaklara örnek olacak, koca koca alanlarda bayrak bayrak dalgalanacaktır, bunu da hiç mi hiç
unutmayacağız.
Soma’yla Uyanmak
Birdenbire
soma’yla uyandık dedi adam
Karanlıktan aydınlığa doğruldu umutlar
Gidenler
yaşam yontuları bıraktılar çocuklara
Suç ortağı sessizlikle savaşarak
sanallıkları geçip
Uyuz bencillik kapılarında bekletmeden geleceği
Güvenlik güvenlik
tarihi yeniden yazan yücelikle
Hiç sinmeden
tözüne tözler katan günlere dönüp
İlkellikten uzak
erk yüklü kavramlarda çoğalarak
Bir güvercin inceliği
sınır tanımaz özgürlükle
Kazdığı kuyuya düşen kötülüğe katranlar döküp
Kurmaca tuzaklar
ve dengesi bozuk çıkarcılardan kaçarak
Emek emek
el ele tutuştuk alanlarda
Mehmet Kıyat / 16.05.2014/09:50 / Ankara
AKDOĞAN TOPAÇLIOĞLU 06
HİKMET ÇETİNKAYA 38
ALİ CANDAŞ 07
HÜSNİYE ÖZKAN 39
ASUMAN ÇATALKAYA 07
İBRAHİM AKINCI 40
ATAÇ ELALMIŞ 09
İBRAHİM KUZEY 41
ATİYE GÜLSER ARIKMAN 10
İLKER SARI 42
AYŞE ERGİN 11
İSMET ÖZDURMUŞ 43
AYŞEGÜL AKSU 12
KAYHAN AYBATLI 44
AYTEN ARTER 13
MAREK BRZOZOWSKI 45
BAHAR AKÇURA 14
MEHMET KIYAT 48
BAYRO 15
MEMİK KİBARKAYA 50
BERRİN EMRE 16
MİNE GENÇTÜRK 51
BİLGE ONUR 17
MUSTAFA AYAZ 52
BİRSEN GÜVEN 18
NALAN ÖZÇELEBİ 53
BÜNYAMİN BALAMİR 19
NEBAHAT KURÇ 54
CİHAT AYDOĞAN 20
NURAN HAZAN 55
ÇOBAN RESSAM SÜLEYMAN ŞAHİN 21
NURETTİN AKKAYA 56
DAGMAR GÖĞDÜN 22
OSMAN AKBAY 57
EMİNE ASLAN 23
ÖZLEM AKSOY 58
ERDOĞAN SEÇİL 24
REYHAN ŞAHİN 60
FUNDA İYCE TUNCEL 25
SERAP KALIN 61
FÜSUN KÖKSAL 26
SEZAİ KARA 62
GÖKBEN KIZILGÜL 27
ŞÜKRAN İSTANBULLU 63
GÜLAY YÜKSEL 28
TÜLAY ÇATAL 64
GÜLDEN 30
VAHİD TALİP 65
GÜLHÜN YILMAZTÜRK 31
VAHİDE YILMAZ 66
HALİL AKKURT 32
ZEHRA ÖZYÜKSEL 67
HAMİDE ÖNAL 33
ZEYNEP BULUT 68
HANDAN ÇÖLAŞAN 34
ZEYNEP KUBAT TANER 69
HASAN TAŞDEMİR 35
ZÜBEYDE VARAN 70
HAVVA ÖZKIR 37
* Alfabetik olarak sıralanmıştır.
SOMA Sergisi
6
AKDOĞAN TOPAÇLIOĞLU
ALİ CANDAŞ
SOMA Sergisi
7
SOMA Sergisi
8
(Mehmet Kıyat bağışı)
ASUMAN ÇATALKAYA
ATAÇ ELALMIŞ
SOMA Sergisi
9
SOMA Sergisi
10
ATİYE GÜLSER ARIKKAN
AYŞE ERGİN
SOMA Sergisi
11
SOMA Sergisi
12
AYŞEGÜL AKSU
AYTEN ARTER
SOMA Sergisi
13
SOMA Sergisi
14
BAHAR AKÇURA
BAYRO
SOMA Sergisi
15
SOMA Sergisi
16
BERRİN EMRE
BİLGE ONUR
SOMA Sergisi
17
SOMA Sergisi
18
BİRSEN GÜVEN
BÜNYAMİN BALAMİR
SOMA Sergisi
19
SOMA Sergisi
20
CİHAT AYDOĞAN
ÇOBAN RESSAM SÜLEYMAN ŞAHİN
SOMA Sergisi
21
SOMA Sergisi
22
DAGMAR GÖĞDÜN
EMİNE ASLAN
SOMA Sergisi
23
SOMA Sergisi
24
ERDOĞAN SEÇİL
FUNDA İYCE TUNCEL
SOMA Sergisi
25
SOMA Sergisi
26
FÜSUN KÖKSAL
GÖKBEN KIZILGÜL
SOMA Sergisi
27
SOMA Sergisi
28
GÜLAY YÜKSEL
GÜLAY YÜKSEL
SOMA Sergisi
29
SOMA Sergisi
30
GÜLDEN
GÜLHÜN YILMAZTÜRK
SOMA Sergisi
31
SOMA Sergisi
32
HALİL AKKURT
HAMİDE ÖNAL
SOMA Sergisi
33
SOMA Sergisi
34
HANDAN ÇÖLAŞAN
(Mehmet Kıyat bağışı)
HASAN TAŞDEMİR
SOMA Sergisi
35
SOMA Sergisi
36
(Mehmet Kıyat bağışı)
HASAN TAŞDEMİR
HAVVA ÖZKIR
SOMA Sergisi
37
SOMA Sergisi
38
HİKMET ÇETİNKAYA
HÜSNİYE ÖZKAN
SOMA Sergisi
39
SOMA Sergisi
40
İBRAHİM AKINCI
İBRAHİM KUZEY
SOMA Sergisi
41
SOMA Sergisi
42
İLKER SARI
İSMET ÖZDURMUŞ
SOMA Sergisi
43
SOMA Sergisi
44
KAYHAN AYBATLI
MAREK BRZOZOWSKI
SOMA Sergisi
45
SOMA Sergisi
46
MAREK BRZOZOWSKI
MAREK BRZOZOWSKI
SOMA Sergisi
47
SOMA Sergisi
48
MEHMET KIYAT
MEHMET KIYAT
SOMA Sergisi
49
SOMA Sergisi
50
MEMİK KİBARKAYA
MİNE GENÇTÜRK
SOMA Sergisi
51
SOMA Sergisi
52
MUSTAFA AYAZ
NALAN ÖZÇELEBİ
SOMA Sergisi
53
SOMA Sergisi
54
NEBAHAT KURÇ
NURAN HAZAN
SOMA Sergisi
55
SOMA Sergisi
56
NURETTİN AKKAYA
OSMAN AKBAY
SOMA Sergisi
57
SOMA Sergisi
58
ÖZLEM AKSOY
ÖZLEM AKSOY
SOMA Sergisi
59
SOMA Sergisi
60
REYHAN ŞAHİN
SERAP KALIN
SOMA Sergisi
61
SOMA Sergisi
62
SEZAİ KARA
ŞÜKRAN İSTANBULLU
SOMA Sergisi
63
SOMA Sergisi
64
TÜLAY ÇATAL
VAHİD TALİP
SOMA Sergisi
65
SOMA Sergisi
66
VAHİDE YILMAZ
ZEHRA ÖZYÜKSEL
SOMA Sergisi
67
SOMA Sergisi
68
ZEYNEP BULUT
ZEYNEP KUBAT TANER
SOMA Sergisi
69
SOMA Sergisi
70
ZÜBEYDE VARAN
Bu serginin tüm geliri bağışlanacaktır.
Download

A K D O Ğ A N T O PA Ç L I O Ğ L U A L İ C A N D A Ş