2013 / 2014 ‐ SAYI: 30
Haftanın Bazı Başlıkları
 Çocuklara Kitap Okumayı Nasıl Sevdiririz?  III. Uluslararası Bursa Çocuk Hakları Film Festivali’ne Öğrencilerimizden Destek  Okul Koromuzdan Muhteşem Konser  Hayalimdeki Sınıf  Döndüğümde Görüşürüz  Tarihi ve Mistik Gezi  Bilime Yolculuk  Sevgi Yastıkları  Annelere Çiçek
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 30 Çocuklara Kitap Okumayı Nasıl Sevdiririz?
Fazla çaba sarf etmeden insanları eğlendirip bilgilendiren televizyon, bilgisayar gibi teknoloji harikası iletişim araçları ile görsel cazibesi yüksek, oyalayan ve eğiten birçok oyun ve oyuncak arasından çocuklara kitabı sevdirmek günümüzde artık daha zorlaşmaktadır. Bu kadar uyarana sahip olmadığımız 20 ‐ 30 yıl öncesinde tercih ettiğimiz, doğum günlerinde hediye olarak seçtiğimiz kitaplardı. Şimdi ise çocuklar klasik roman kahramanlarını değil, çizgi film kahramanlarını daha iyi tanıyorlar. Bebeklikten başlayarak çocukları renk, çizgi ve sözcüklerle tanıştıran, anadilini öğrenmesine yardımcı olan kitaplar, hem görsel, hem de dilsel özellikler ile çocuğun oynama, eğlenme, görme, duyma, dokunma yoluyla tanıma ve keşfetme gereksinimlerini karşılayan, duygu ve düşünce dünyasını besleyen, yaratıcılık ve hayal dünyasını geliştiren araçlardır. Çocuk okuma alışkanlığını öncelikle ailede, sonra da okulda kazanır. Ebeveynler kitaba değer veriyorsa, düzenli olarak okuyorsa çocuklarının okumaları için de onlara model oluyorlardır. Çocukların kitabı sevmeleri, bebeklikten itibaren anlama, algılama, fiziksel, zihinsel ve psikolojik durumuna ait gelişim özelliklerindeki ilgi ve beklentilerine göre sağlanabilir. Çocuk kitap ilişkisi çocuğun okuma yazmaya başlamasından çok önceki bebeklik döneminden itibaren başlar. Bu nedenle kitapla ilk tanışma bu dönemlerde başlamalıdır. Yaş dönemlerine göre kitap özellikleri şu şekildedir; 0‐3 Yaş +
+
+
+
+
+
+
+
Müzikli, sesli Dokunsal alanını uyaran Tanıdık nesnelerin olduğu Parlak renkli Az kelimeli ve bu kelimelere ait bol resimleri olan(hayvan, eşya gibi) Kolay yıpranmayacak kalitede Ellerinin boyutuna uygun olmalıdır. Bu resimli kitaplara dokunma elde tutma ile süreç başlar. Çevreyi tanımasına, çevreyle ilişki kurmasına, dilinin gelişmesine, algılama kapasitesinin artmasına yardımcı olur. 3‐5 Yaş + Kahraman figürleri olan masallar + Tanıdık durumların anlatıldığı, yaşama ait + Nesneleri sınıflandırabileceği ve iyi resmedilmiş 2
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 30 + Hayal gücünü harekete geçiren metinlerin önem kazandığı + Konuları sade, resimleri öyküyü anlatacak güçte olmalıdır. + Çocuğa okunan kitap, kavramsal gelişimine ve anlama becerisine katkı sağlar. Bilişsel gelişimine ve kişiliğin temellerine katkı yanında öğrenme isteğini ve merakını tatmin etmeye, soru sormaya teşvik etmeye yardımcı olur. 5‐8 Yaş +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Güçlü hikayeleri olan Kavram ve dil yönünden gelişmiş Karakterleri güçlü Sadece iyi ve doğruyu değil, kötü‐yanlış karakterleri de içeren İçinde bilinen kelimeleri içeren Gerçek hikayelerden alıntıları olan Yeni bilgiler öğreten, eğitici Okumayı yeni öğrenenler için kısa ve büyük yazılarla yazılmış İlgi alanına giren kitaplar olmalıdır. Hayal gücünü kullanarak yorumlar yapmaya, yeni şeyler denemeye, duygu ve düşüncelerini tanımaya, dilini uygun kullanmaya ve okuyan kişiyle fiziksel ve duyuşsal yakınlaşmayı sağlar. 8‐12 Yaş +
+
+
+
+
+
+
+
+
Çocuğun karakter ve zevkine uygun Sadece mesaj kaygısı taşımayan, beyin fırtınası yapabileceği Türk dilinin uygun kullanıldığı Yaratıcılığını kışkırtan, bireyin sonunu kendi tamamlayabileceği Özdeşim kuracağı İlişkiler konusunda destekleyici, iyinin yanın da kötüye de yer veren Farklı kültürleri tanıyabileceği, evrensel, iyi çevirisi olan Duygusal, Macera türü, öğretici ya da mesaj verici özelliği abartılmamış kitapları seçebilirsiniz. İlgi alanına yönelik her yeni bilgi ve kahraman onu heyecanlandıracak okuma isteğini arttırmaya başlayacaktır. Heyecanlı, maceralı olaylar ya da duygularını bulabileceği kitaplar ilgisini çekecektir. Çocukların Kitap Okumayı Sevmesi İçin Neler Yapılabilir? +
+
+
+
+
Anne baba olarak siz bir kitap okuyucusu modeli olabilirsiniz. Kitap okumak için özel zamanlar ayırabilirsiniz Kitap okurken mimik ve ses tonunuzu kullanarak, kitaptaki hayal dünyasının içine çekebilirsiniz. Kitap okumayı sevmek kitabı tanımakla başlar. Kitapçıya giderek kitapları tanıması konunda rehberlik edebilir, onun nitelikli seçim yapmasını sağlayabilirsiniz. Ona okunan ya da kendi okuduğu kitabı babasına, arkadaşına anlattırabilir, böylece okumanın değerini, aktarma becerisini, başkasıyla paylaşmakla ilişkiyi geliştirmeyi destekleyebilirsiniz. Özel günlerinde ona ya da arkadaşlarına kitap hediye edebilirsiniz. Birlikte kitap evleri ve fuarlarına ziyaret yapabilirsiniz. Günlük gazete, dergi ve sürekli yayınları takip etmesini özendirebilirsiniz. Odasında kitaplarını koyabileceği bir kitaplık oluşturabilirsiniz. Kitaplarını arkadaşlarına ödünç vererek ya da alarak okulun kütüphanesinden yararlanmasını sağlayabilirsiniz. +
+
+
+
+
Kaynak Özgalda Ş., http://www.dbe.com.tr/tr TR/Content/Psikoloji_Dunyasi/Makaleler/Cocuk_Psikolojisi/Cocuklara_Kitap_Okumayi_Nasil_Sevdiririz.aspx 3
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 30 III. Uluslararası Bursa Çocuk Hakları Film Festivali’ne Öğrencilerimizden Destek Bursa Valiliği ve UNICEF işbirliği ile geçekleştirilecek “III. Uluslararası Bursa Çocuk Hakları Film Festivali”nde 10. sınıf IB öğrencilerimiz görev alacaklardır. UNICEF Bölge Sorumlusu Sabahat TEMİZARABACI ile IB öğrencilerimiz Çocuk Hakları Kültür ve Sanat Derneği'nde buluşarak festival için neler yapabileceklerini görüştü. Toplumda çocuk haklarına ilişkin farkındalık oluşturmayı hedefleyen öğrencilerimiz, festival için harekete geçti. Bazı öğrencilerimiz festivalle ilgili basında yer alacak haberleri, web sitesini hazırlayacaklar, bazıları ise katalogların hazırlanmasında ve filmlerin alt yazılarının çevrilmesinde görev alacaklardır. Ezel TEKİN ‐ CAS Koordinatörü 4
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 30 Okul Koromuzdan Muhteşem Konser 8 Mayıs 2014 Perşembe günü çoksesli okul koromuz, Dilek Özcan Oditoryumunda muhteşem bir konserle izleyicisiyle buluştu. Müzik Öğretmenimiz Özge ÖZGÜR şefliğinde, birçok dilden ve kültürden farklı ezgilerle, kulaklarımızın pasını silen öğrencilerimiz geçmişten günümüze akan zengin bir repertuarla izleyenleri mest etti. Konserde kültürümüzden şarkı ve türkülerin yanı sıra İngilizce, Fransızca ve İtalyanca eserleri de seslendiren koromuzu başarılı performanslarından dolayı kutluyoruz. 5
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 30 Hayalimdeki Sınıf Maket bir yapı veya eşyanın çok küçük ölçüde yapılmış modeli demektir. Maket malzemesi olarak karton veya tahta hafif, dayanıklı ve işçiliği kolay olanlar tercih edilir. Çocuklar maket yapımında parçaları tamamlarken kendini tanır, eksik ve gelişmiş yönlerini keşfeder. Bunun yanında kendi planlarını yapma ve uygulama imkânı bulur. Oluşturacak maket öğrencinin kendi düşüncesinde yer alıyorsa her bir aşamada çocuğun yaratıcı gücü gelişir. Bu dönem 5‐A ve 5‐B sınıfı öğrencilerimiz de matematik dersinde performans ödevi olarak “HAYALİMDEKİ SINIF” konulu maket yaptılar. Bu maketleri yaparken geometrik şekil ve cisimleri kullanarak planlama yaptılar ve planlamalarını belli bir oranda küçülterek maket haline getirdiler. 6
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 30 Döndüğümde Görüşürüz 2. sınıf öğrencileri TEMA etkinlikleri kapsamında geri dönüşebilen maddeleri incelediler. “Günlük hayatta neleri geri dönüştürebiliriz?” sorusunun etkinliğin çıkış noktasını oluşturduğu çalışmada öğrencilerle geri dönüşümünün önemi üzerinde konuşuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından hangi maddenin doğada kaç yılda çözüldüğü, bu çözülme esnasında doğaya nasıl etkiler bıraktığı araştırıldı. Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız geri dönüştürülebilen malzemeler bir araya getirilerek pano çalışması yapıldı. Bu çalışmayla öğrencilerimiz, doğanın korunmasının öneminin farkına vararak bilinçlendiler. 7
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 30 Tarihi ve Mistik Gezi “Medeniyet, bir durum değil, bir harekettir; bir liman değil, bir yolculuktur.” sözünden yola çıkarak çağlar boyunca medeniyetlerin beşiği ve büyülü bir kenti olan Bursa şehrimize ait, tarihi, kültürel ve dini değerlerimizin öğrencilerimiz tarafından tanınması ve içselleştirilmesi amacıyla 7 Mayıs 2014 Çarşamba günü okulumuzun 6. sınıf öğrencilerine gezi düzenlendi. Bu gezi kapsamında; Muradiye Külliyesi, Tophane’deki Orhan Gazi ve Osman Gazi Türbeleri, Ulu Cami, Kent Müzesi, Yeşil Türbesi ve Emir Sultan Camisi Sosyal Bilgiler ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri tarafından tanıtıldı. 8
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 30 Gezi sonucunda öğrencilerimiz uygarlıklar geçidi, tarihe tanıklık yapmış ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Bursa şehrimizden çok etkilendiler. 9
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 30 Bilime Yolculuk 6 Mayıs 2014 Salı günü Bursa Bilim Merkezine düzenlediğimiz geziye 6. sınıf öğrencilerimiz katılmıştır. Bursa Bilim Merkezinde öğrencilerimiz 6. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde öğrendikleri konularla ilgili deney düzeneklerini gözlemlediler. Özellikle “yaşamımızdaki elektrik” ünitesiyle ilgili deney düzeneğinde yaparak ve yaşayarak öğrenmenin heyecanını yaşadılar. Elektrik devresini el ele tutuşarak tamamladılar ve elektrik enerjisinin akışını vücutlarında hissettiler. Böylelikle yaparak ve yaşayarak öğrenme süreçlerini gerçekleştirdiler. Ayrıca “Işık ve Ses” ünitesiyle ilgili birçok deney düzeneğini test etme şansını buldular. Bu deney düzenekleri 7. sınıftaki “Işık ve Ses” ünitesindeki kazanımları da destekleyen tasarımlardı. Yapmış olduğumuz bu bilimsel geziyle hem 6. sınıf hem de 7. sınıf üniteleriyle ilgili birçok kazanım elde etme şansını yakaladılar. Sevgi Yastıkları 1.sınıfların yıl sonu gösterilerinde sergilenen yastıklarını annelerine hediye etmeleri için hazırladık. Annelere Çiçek Anneler günü çiçek çalışması yaptık , annelerimize hediyelerimiz hazır… 10
Download

2013 / 2014 - SAYI: 30